ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Χορηγοί ἐπικοινωνίας τῆς Ἀριστερᾶς

ΤΡΕΙΣ μῆνες μετά τίς ἐκλογές, ἡ Κυβέρνηση κινδυνεύει νά μπεῖ χωρίς λόγο καί αἰτία σέ ἕνα μαῦρο σύννεφο:..

…. στό μαῦρο σύννεφο τῆς ἔντασης γιά θέματα νόμου καί τάξης. Ἄν μπεῖ κανείς τόν κόπο νά μελετήσει τήν ἱστορία τῆς μεταπολίτευσης ἀπό τό 1974 καί ἐντεῦθεν, πολύ δέ περισσότερο μετά τήν πτώση τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ τό 1989, θά διαπιστώσει ὅτι ἡ Ἀριστερά, ἐλλείψει ἰδεῶν, κάνει καρριέρα στήν πατρίδα μας ὡς «θῦμα». Ὡς κλαίουσα ἀπό τά χημικά καί ὡς δαρμένη ἀπό τά ΜΑΤ. Παίζοντας τίς περισσότερες φορές θέατρο ὅπως οἱ ποδοσφαιριστές πού γλιστροῦν καί παριστάνουν τούς τραυματισμένους. Μέ τήν παραμικρή ἀφορμή ὑψώνει τούς τόνους γιά νά ἐπαναφέρει τήν συζήτηση στό ἀστυνομικό κράτος (ἀγαπημένο της θέμα), στά ΜΑΤ, στήν καταστολή, στό ἡρωικό «λαέ κοίτα, μᾶς δέρνουν». Εἶναι ὅρος ἐπιβίωσης γι’ αὐτούς. Γιά αὐτό ἄλλωστε καί προκαλοῦν. Τήν μία μέ δηλώσεις βουλευτῶν τους γιά τίς μολότωφ, τήν ἄλλη μέ δηλώσεις βουλευτῶν τους γιά τό ἁλυσοπρίονο.

Ἄποψή μου εἶναι ἡ ἑξῆς: Δέν τά ἔχει αὐτά ἀνάγκη ἡ ΝΔ. Δέν τά ἔχει ἀνάγκη ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Δέν τά ἔχει ἀνάγκη ἡ ταλαιπωρημένη οἰκονομία πού μετά τίς θύελλες τῶν μνημονίων ἀπαιτεῖ ἠρεμία καί εἰρήνη. Δέν τά ἔχει ἀνάγκη ὁ τόπος. Καί ὅμως! Λές καί ἡ Δεξιά δέν πῆρε κανένα μάθημα ἀπό τήν ἱστορία της, σύγχρονη καί νεώτερη, ἀντί νά σβήνει τίς φωτιές συμπεριφέρεται σά νά ἐπιθυμεῖ νά τίς ἀνάβει. Σά νά θέλει νά γίνει συμπαίκτης στήν ὀξύτητα. Μέ πρωταγωνιστές συνδικαλιστές τῆς Ἀστυνομίας, ὑπουργούς καί ὑφυπουργούς, βουλευτές, κομματικά στελέχη. Εἰλικρινῶς δέν καταλαβαίνω! Τί δουλειά ἔχουν νά ἀναπτύσσουν δημόσιο λόγο καί νά ἐμφανίζονται ὡς ἐκπρόσωποι τῆς πολιτείας συνδικαλιστές τῆς Ἀστυνομίας προαναγγέλλοντας ἀποφάσεις της; Τί δουλειά ἔχει ὁ κ. Μπαλάσκας νά δηλώνει πῶς «εἶναι ἕτοιμες οἱ φυλακές γιά ὅποιον ρίξει μολότωφ»; Στό ὄνομα ποίου ὁμιλεῖ; Τοῦ ὑπουργοῦ Δημόσιας Τάξης; Τῆς Δικαιοσύνης; Εἶναι μακριά χείρ; Τί δουλειά ἔχουν ὑπουργοί νά δηλώνουν ὅτι «τό ξύλο εἶναι ἀναγκαιότητα» καί πώς ἡ Ἀστυνομία «πρέπει νά σπάει πόρτες»; Εἶναι στήν ἁρμοδιότητά τους; Τί δουλειά ἔχουν ὑφυπουργοί νά ὑποστηρίζουν ὅτι «ὅπλα ἀπό τήν ΑΣΟΕΕ ψωνίζει ὁ στρατός τῆς Συρίας»; Καί βεβαίως, τί δουλειά ἔχουν τά ΜΑΤ στά πανεπιστήμια; Δέν καταλαβαίνουν ὅλοι αὐτοί πού μιλᾶνε, ἀποφασίζουν, δυναμιτίζουν τό κλῖμα, ὅτι ὁ ἠλεκτρισμός στήν ἀτμόσφαιρα δέν διευκολύνει τήν Κυβέρνηση καί τόν Πρωθυπουργό στό τιτάνιο ἔργο τους νά ἀνατάξουν τήν οἰκονομία; Δέν συνειδητοποιοῦν ὅτι γίνονται οἱ καλύτεροι χορηγοί ἐπικοινωνίας τῆς βαρειά ἡττημένης Ἀριστερᾶς τήν ὁποία συσπειρώνουν, τήν στιγμή πού δίνει τήν εἰκόνα διάλυσης; Δέν συναισθάνονται ὅτι στήν καύσιμη ὕλη πού ὑπάρχει γιά τό μεταναστευτικό στήν κοινωνία, ἀπό τά Δεξιά προσθέτουν καί ἄλλη, χύνοντας βενζίνη ἀπό τά Ἀριστερά;

Προσοχή βεβαίως, γιά νά μήν παρεξηγηθοῦμε! Ἡ Κυβέρνηση πρέπει νά ἐφαρμόσει πολιτική δημόσιας τάξης καί ἀσφάλειας μέ πυγμή καί πειθώ. Ἤδη ἔχει νά ἐπιδείξει ἔργο μέ τήν ἐπιστροφή τοῦ κράτους στά Ἐξάρχεια καί στά πανεπιστήμια, σέ χώρους πού στό παρελθόν ἀπολάμβαναν προνομιακό καθεστώς ἑτεροδικίας συγκεκριμένες κοινωνικές ὁμάδες. Ἄλλο ὅμως αὐτό καί ἄλλο νά προκαλεῖς στίς τηλεοράσεις «ἔχουμε ἕτοιμες τίς φυλακές γιά ἐσᾶς». Μιά πολιτεία πού νοιώθει αὐτοπεποίθηση, δέν ἀπειλεῖ μέ συλλήψεις. Παρακολουθεῖ ἤρεμη καί ἄν διαπραχθεῖ παράνομη πράξη, τότε ναι, προχωρεῖ καί σέ συλλήψεις. Μιά πολιτεία πού σέβεται τόν ἑαυτό της δέν ἀφήνει τούς συνδικαλιστές της ἀστυνομικούς νά κάνουν δική τους προσωπική πολιτική δυναμιτίζοντας τό κλῖμα. Τούς στέλνει τό μήνυμα νά μαζευτοῦν. Καί βεβαίως μιά πολιτεία πού αἰσθάνεται ἔγνοια γιά τίς περιουσίες τῶν πολιτῶν, δέν ἀφήνει ὑπουργούς νά κάνουν δημόσια διαπαιδαγώγηση γιά τήν ἀναγκαιότητα τοῦ ξύλου, προκειμένου νά ἐπιβληθεῖ ὁ νόμος καί ἡ τάξη. Οὔτε ἐπιτρέπει σέ βουλευτές της νά δηλώνουν πώς δέν συμβαίνει καί τίποτε «ἄν τρέξει λίγο αἱματάκι».

Γιά τρεῖς μῆνες διακυβέρνησης εἶναι πολλά τά κρούσματα, κ. Πρωθυπουργέ. Ἔξυπνη πολιτική δημόσιας τάξης δέν εἶναι αὐτή πού τροφοδοτεῖ τήν ἔνταση μέ τήν Ἀριστερά καί κόβει εἰσιτήρια στήν δεξιά κομματική βάση. Ἔξυπνη πολιτική δημόσιας τάξης εἶναι αὐτή πού προστατεύει τόν πολίτη μέ τήν λιγώτερη δυνατή ἔνταση. Αὐτή ἱκανοποιεῖ καί τήν χώρα καί τήν βάση.

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ