Ἀπουσία διευθύνσεως

ΑΞΙΟΤΙΜΕ κ. Πρωθυπουργέ, δέν εἶναι δίκαιο αὐτό πού κάνετε

Μετά τίς καταστροφικές πυρκαγιές τῆς Εὔβοιας, ἀπομακρύνατε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτικῆς Προστασίας τόν στενό σας συνεργάτη ὑφυπουργό, Νῖκο Χαρδαλιᾶ, ἐπειδή ἔχασε τόν ἔλεγχο στήν ἀναζωπύρωση τῆς Βαρυμπόμπης. Γνωρίζω καλά ὅτι θέλατε νά τόν ἀπομακρύνετε ἀπό τήν Κυβέρνηση, παραγνωρίζοντας τήν διετῆ ἀφοσίωσή του, στή μάχη κατά τῆς πανδημίας, ἀλλά κάποιος κοντά σας σᾶς ἀπέτρεψε. Τό μεῖζον γιά ἐσᾶς πάντως ἦταν νά χρεωθεῖ ἄλλος τήν εὐθύνη, νά μήν φτάσει ἡ πολιτική ζημιά, στήν αὐλή σας. Ἀλλά ἔφτασε: τρεῖς μονάδες μεῖον.

Τώρα, μέ τό φιάσκο τῆς «Ἐλπίδας», διαβάζοντας τούς ἱστότοπους, πού συνήθως ἀπηχοῦν τίς ἀπόψεις σας, διακρίνω δύο νέους στόχους: τόν ὑπουργό Πολιτικῆς Προστασίας Χρῆστο Στυλιανίδη, στόν ὁποῖο χρεώνονται κακοί χειρισμοί, καί μία ἰδιωτική ἑταιρεία, τήν Ἀττική Ὁδό. Ἀλλά τόν κ. Στυλιανίδη ὑπουργό τόν ὁρίσατε ἐσεῖς καί, μάλιστα, διαφημίζατε σέ ἰδιωτικές συζητήσεις τήν ἐπιλογή σας. Πράγματι, ὁ Κύπριος Ἀξιωματοῦχος εἶναι ἄριστο ἐπιτελικό στέλεχος, καί μέ τίς ἀποφάσεις πού ἔχει λάβει ἀθόρυβα αὐτούς τούς μῆνες ἔχει καλύψει πολλές τρῦπες τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.

Μιά μέρα μάλιστα πρίν ἀπό τήν ἔλευση τῆς κακοκαιρίας, ἐνημέρωσε τό Μέγαρο Μαξίμου ὅτι οἱ Συμβάσεις πού ἔχει ὑπογράψει τό ἑλληνικό δημόσιο μέ τήν «Ἀττική Ὁδό» καί μέ τήν «Νέα Ὁδό» (Ἐθνική ὁδός Ἀθηνῶν – Θεσσαλονίκης), εἶναι ἐξαιρετικά χαλαρές, ὡς πρός τίς ὑποχρεώσεις τους ἔναντι τῶν χρηστῶν, σέ περίπτωση κακοκαιρίας. Καί ὅτι τό ἑλληνικό δημόσιο ἔχει τήν «ὑψηλή ἐπιστασία» τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μέτρων.
Ἐπειδή εἴμαστε φιλελεύθεροι κ. Πρωθυπουργέ, καί βλέπουμε ὡς ἐφιαλτικό τό σενάριο, τό νά γίνουμε σοσιαλιστές στά γεράματα, θέλαμε νά ρωτήσουμε: Ποῦ εἶναι τό ἐλάχιστο κράτος, πού θά μποροῦσε νά ἐγγυηθεῖ τήν ὑψηλή ἐπιστασία ἐφαρμογῆς τῶν μέτρων;

Φταίει ὁ κ. Στυλιανίδης, γιά τό περιεχόμενο τῶν Συμβάσεων;

Εἶναι δυνατόν μιά φιλελεύθερη κυβέρνηση νά ἐπιρρίπτει ὅλες τίς εὐθῦνες στόν ἰδιωτικό τομέα καί νά μήν ἀναλαμβάνει καμμία δική της; Ὁ ἐξευτελισμός τῶν πολιτῶν, καί τό πλῆγμα στήν ἀξιοπρέπεια ὅλων ἐκείνων πού κοιμήθηκαν στά πατώματα τῶν ξενοδοχείων καί τοῦ ἀεροδρομίου, τιμολογεῖται 2.000 εὐρώ, καί καθαρίσαμε;

Ὅλα χρῆμα εἶναι σέ αὐτή τή ζωή; Πέραν αὐτῶν, ὅμως, ὑπάρχει καί ἕνα γενικώτερο ζήτημα: Ρίξατε τόν κ. Στυλιανίδη μόνο στό λάκκο τῶν λεόντων, καί τώρα πού ἀνέκυψε πρόβλημα, οἱ συνεργάτες σας τόν καθιστοῦν εὔκολο στόχο. Οἱ κυβερνήσεις ὅμως δέν εἶναι αὐτόνομα δουκᾶτα, ἀλλά συλλογικά σχήματα. Οἱ κυβερνήσεις τοῦ πατρός σας, καί τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, λειτουργοῦσαν μέ ἑπταμελῆ κυβερνητική ἐπιτροπή, ὅλων τῶν συναρμόδιων ὑπουργῶν πού ἐπέλυε τά προβλήματα.

Εἶναι δυνατόν νά πλήττει ἡ κακοκαιρία τό λεκανοπέδιο καί νά ἀπουσιάζει θεσμικά ἀπό τήν διαχείρισή της ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν, ὁ ὁποῖος εἶναι σύνδεσμος μέ τούς δημάρχους καί τούς Περιφερειάρχες, οἱ ὁποῖοι ἐπί πλέον, στήν συντριπτική πλειονότητά τους, ἀνήκουν στή ΝΔ; Στίς κυβερνήσεις τοῦ κ. Κώστα Σημίτη, τόν ὁποῖο τόσο θαυμάζετε, σέ ἀνάλογες περιπτώσεις, λειτουργοῦσε δεκαμελής ὑπουργική ἐπιτροπή διαχείρισης κρίσεων, ὑπό τόν ἑκάστοτε ὑπουργό Ἐσωτερικῶν. Δέν γινόντουσαν ὅλα ἰδανικά, ἀλλά δέν ἀφηνόταν ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός «φτερό στόν ἄνεμο», μόνος νά διαχειρίζεται μιά κρίση.

Τό δικό σας μοντέλο κ. Πρόεδρε, τό ἐπιτελικό μοντέλο Γεραπετρίτη, φτάνει στά ὅριά του καί προκαλεῖ ἤδη ἀνυπολόγιστη πολιτική ζημία στή ΝΔ. Ἡ διαχείριση τῶν πυρκαγιῶν, ἡ διαχείριση τοῦ «Μπάλλου», ἡ διαχείριση τοῦ φετινοῦ καί περσινοῦ χιονιᾶ, σέ συνδυασμό μέ τήν μονιμότητα τῆς κλιματικῆς κρίσης, δημιουργεῖ στούς πολῖτες τήν πεποίθηση, ὅτι ἀπό αὐτό τό κράτος δέν ἔχουν νά περιμένουν πολλά στά χρόνια πού ἔρχονται.

Παλιά, μιά φυσική καταστροφή, ἐπειδή ἦταν περιστασιακή, δέν εἶχε μόνιμες πολιτικές συνέπειες. Ἐφεξῆς ἐάν δέν ἀλλάξει τό μοντέλο, μιά φυσικήκαταστροφή θά προκαλεῖ πολλές πολιτικές καταστροφές!

Απόψεις

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!