Ἀπό τήν συνδιοίκηση στήν ἐκχώρηση

H «ΙΔΙΩΤΙΚΗ» ἐπίσκεψη τοῦ Τούρκου ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Κιράν σέ Θεσσαλονίκη καί Θράκη (ὁ ὁποῖος ἔδωσε ἔμφαση κατά τήν παραμονή του στά ὀθωμανικά μνημεῖα τῆς περιοχῆς) συνέπεσε χρονικά μέ τήν ἄσκηση ποινικῆς δίωξης ἐναντίον τοῦ Δημάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἰμάμογλου γιά ἀσέβεια πρός τόν ὀθωμανό Σουλτάνο Μωάμεθ, τόν τάφο τοῦ ὁποίου ἐπισκέφθηκε.

Τό νά σταυρώσει τά χέρια του πίσω ἀπό τήν πλάτη θεωρήθηκε ἀσέβεια καί ἔγκλημα καθοσιώσεως. Ἡ χρονική ἀλληλουχία τῶν γεγονότων πιστοποιεῖ ἀπολύτως λοιπόν τήν νέα ἀνάγνωση πού γίνεται πλέον σέ περισσότερες τῆς μίας δυτικές πρωτεύουσες μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἀθήνα: τό Ἰσλάμ ὁρίζει καί καθοδηγεῖ τόν Ἐρντογάν καί ὄχι ἡ γεωπολιτική. Εἰς ὅ,τι ὅμως μᾶς ἀφορᾶ ἐδῶ προκύπτουν δύο σοβαρότατα θέματα. Τό πρῶτο εἶναι ὅτι ἡ πολιτική τῶν ἀνοικτῶν θυρῶν στήν Θράκη ἐξήντλησε τά ὅριά της. Δόθηκε ἡ εὐκαιρία στόν Πρόεδρο Ἐρντογάν νά τήν ἐπισκεφθεῖ ἰδιωτικῶς δύο τοὐλάχιστον φορές μέσα στήν τελευταία δεκαπενταετία. Δόθηκε ἡ εὐκαιρία σέ πλῆθος Ὑπουργῶν του νά περιοδεύσουν ἐκεῖ καί νά διαπιστώσουν πόσο σέβεται ἡ Ἑλλάς τόσο τίς ἀτομικές ὅσο καί τίς θρησκευτικές ἐλευθερίες τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας. Παρά ταῦτα ὅμως οἱ ἄνθρωποι συνεχίζουν κακόπιστα τήν προπαγάνδα ἐναντίον τῆς χώρας μας, βυσσοδομοῦν διαρκῶς, συμπεριφέρονται λές καί ἡ περιοχή εἶναι τουρκική ἐπικράτεια καί ἀποστέλλουν κάθε τρεῖς καί λίγο νέους ἀξιωματούχους γιά νά «φορτώσουν» καί ἄλλο τήν ἀτζέντα.

Διερωτῶμαι πλέον τί νόημα ἔχει ἡ πολιτική τῶν ἀνοικτῶν θυρῶν καί ἄν πρέπει μᾶλλον νά κλείσουν οἱ πόρτες. Τί νόημα ἔχει νά ἐπιτρέπουμε τήν περιοδεία ὑφυπουργοῦ ἁρμοδίου γιά τουρκικές μειονότητες μετά τό ἐπεισόδιο Δένδια – Τσαβούσογλου κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου ὁ Ἕλλην Ὑπουργός ξεκαθάρισε ὅτι ἐμεῖς ἀναγνωρίζουμε μειονότητα μουσουλμανική καί μόνον μέ βάση τήν Λωζάννη, τελεία καί παῦλα. Οἱ ἄνθρωποι δέν καταλαβαίνουν οὔτε ἀπό διεθνές δίκαιο, οὔτε ἀπό διεθνεῖς συνθῆκες, οὔτε ἀνεκτικές κοινωνίες πρότυπο, οὔτε ἀπό καλή γειτονία, ἀπό τίποτε. Ὁ Κιράν στήν χώρα τοῦ ὁποίου οἱ Ἕλληνες τῆς Πόλεως ἀπαγορευόταν νά μιλοῦν τήν γλῶσσα τους σέ δημόσιους χώρους εἰ μή μόνον στίς οἰκίες τους, ἦρθε μετά ἀπό ὅλα αὐτά νά μᾶς κάνει μάθημα καί πάλι γιά «τουρκική μειονότητα» καί νά μᾶς θέσει μεταξύ ἄλλων καί θέμα χρήσης τουρκικῆς γλώσσας ὡς ἐπισήμου! Ἐρωτᾶται: Γιατί στό ὄνομα τῆς ἐξομάλυνσης τῶν σχέσεών μας, τοῦ κατευνασμοῦ καί τοῦ διαλόγου, πρέπει νά ἐπιτρέπουμε αὐτό τό μπαράζ ἐπισκέψεων πού μπορεῖ νά ἀποκτήσουν μέ τά χρόνια καί χαρακτῆρα ἐθίμου; Χαρακτῆρα τετελεσμένου;

Σέ σημεῖο πού στό μέλλον νά θεωροῦνται αὐτονόητες; Ἡ Θράκη μας ἐνσωματώθηκε στόν ἐθνικό κορμό μόλις τό 1920, πρίν ἀπό ἑκατό μόλις χρόνια καί κάτι. Γιατί πρέπει νά τήν βάζουμε σέ αὐτή τήν ταλαιπωρία; Γιατί πρέπει νά τήν ἐκθέτουμε στόν κίνδυνο; Οἱ ἄνθρωποι δέν παίρνουν ἀπό λόγια. Ὑπάρχει καί ἕνα δεύτερο θέμα ὅμως τό ὁποῖο θά ἔπρεπε νά δεῖ ὁ «διορατικός» καί «προοδευτικός» κύριος Μπουτάρης, ὁ ὁποῖος ὑποτίθεται πώς ἔκανε τήν Θεσσαλονίκη «ἐξωστρεφῆ» ἐπί τῶν ἡμερῶν του καί πώς προσείλκυσε μέ τίς ἀνοησίες πού ἔλεγε γιά τήν γενοκτονία τῶν Ποντίων τουρίστες ἀπό τήν γείτονα. Προχθές ὁ Τοῦρκος ὑφυπουργός ἀνέβηκε ἕως στήν Ἄνω Πόλη Θεσσαλονίκης (!) γιά νά ἐπισκεφθεῖ ἐρείπια ἀπό ἱεροδιδασκαλεῖα τῆς ὀθωμανικῆς περιόδου καί γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσει ὅτι ἡ Θεσσαλονίκη ἦταν ἕως τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰῶνα ὑπό ὀθωμανική κατοχή. Προχθές πῆγε στό Γενί Τζαμί καί στό Ἀλατζά Ἰμαρέτ γιά νά ὑπενθυμίσει τό ἐπίμονο ἐδῶ καί καιρό αἴτημα Ἐρντογάν νά λειτουργήσουν ὡς λατρευτικοί χῶροι γιά τούς… μουσουλμάνους τῆς Μακεδονίας! Προχθές περιόδευσε στήν συμπρωτεύουσα γιά νά ἐγείρει ἕως καί θέμα «τουρκικῆς μειονότητας» στήν Θεσσαλονίκη. Ἵνα ἀποδειχθῇ τί; Πώς ὅλα ὅσα πίστευε ὁ «προοδευτικός» κύριος Μπουτάρης γιά τούς Τούρκους καί γιά τήν ἀναγκαιότητα ἀνοίγματος τῆς τοπικῆς οἰκονομίας σέ αὐτούς εἶναι –ἀποδεικνύεται στήν πράξη– ἐπικίνδυνες ἀφέλειες.

Στήν καλυτέρα τῶν περιπτώσεων. Οἱ τύποι ἔχουν τό μυαλό τους στά περασμένα μεγαλεῖα καί στόν ἀναθεωρητισμό. Σημειωτέον ὅτι καί πάλι ἡ ἐπίσκεψη Κιράν ἐν εἴδει «ρεπεράζ» ἦταν ἄνευ ἀντικειμένου. Ὅλα τά θέματα πού ἄνοιξε μέ τιτιβίσματα στό twitter τά ἔθιξε ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν στόν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νῖκο Δένδια στήν συνάντησή τους στήν Ἄγκυρα καί ἔλαβε τίς ἀπαντήσεις του. Ἀκόμη καί γιά τό παλαιό τέμενος Βαγιαζήτ τό ὁποῖο κάηκε πρίν ἀπό μερικά χρόνια στόν Ἕβρο καί ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία ἀποκαθιστᾶ δαπάναις της. Ὁ Δένδιας ἐξήγησε στόν Ἐρντογάν ὅτι ἡ Ἑλλάς ἀξιοποιεῖ σχέδια καί τεχνολογία πού ἐφαρμόζονται γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς Παναγίας τῶν Παρισίων γιά νά φέρει τό τέμενος καί τήν ξύλινη στέγη του στήν ἀρχική του μορφή. Ἀλλά οἱ Τοῦρκοι ἤθελαν νά κάνουν καί ἐπιτόπια ἐπιθεώρηση, λές καί ἡ περιοχή τοῦ Ἕβρου εἶναι βιλαέτι τους.

Ἐπειδή ὅλα αὐτά, μαζί μέ ὅλα τά ὑπόλοιπα –ἐπισκέψεις Κιράν σέ μειονοτικά σχολεῖα, σέ ὑποτιθέμενους τουρκικούς συλλόγους, συναντήσεις μέ ψευτομουφτῆδες– δέν βγάζουν νόημα (ὑπό τήν ἔννοια πώς ἔχουν ξαναγίνει), σέ ἕνα συμπέρασμα μπορῶ νά καταλήξω καί μόνον: Προϋπόθεση γιά τήν ἐπίσκεψη Ἐρντογάν στήν Ἀθήνα εἶναι ἡ περιοδεία του σέ ὀθωμανικά μνημεῖα στήν Θεσσαλονίκη καί τήν Θράκη. «Ρεπεράζ» ἔκανε ὁ Κιράν. Τό πῶς πρέπει νά ἀντιδράσουμε ἐμεῖς, νομίζω διατυπώσαμε τήν ἄποψή μας ταπεινῶς: Τέρμα οἱ βόλτες στήν Θράκη! Ἀλλά μεταξύ μας δέν εἴμαστε καί αἰσιόδοξοι πώς θά εἰσακουστοῦμε. Ὅταν μαθαίνεις πώς εἶναι σέ πλήρη ἐξέλιξη ὑπόγεια συνεννόηση ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν ἐκλογή Μουφτῆ –πάγιο αἴτημα τῆς τουρκικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἀπό τό 1990– μόνο ἐκεῖ δέν φαίνεται νά ἔχουμε τόν νοῦ μας. Δυστυχῶς. Ἀπό τήν συνδιοίκηση διολισθαίνουμε, χωρίς νά τό πολυκαταλαβαίνουμε, στήν ἐκχώρηση.

Απόψεις

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»