Ἀπό Καποδίστρια ἕως Λούη

Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΛΑ μέχρι στιγμῆς τήν γλύτωσε ἀπό τούς ἀνιστόρητους μπολσεβίκους. Δέν ἀπαγορεύτηκε στίς δημόσιες ἀρχές νά τήν φοροῦν, ὅπως ἀπαγορεύτηκε τό «Μακεδονία Ξακουστή» νά τό τραγουδοῦν.

Παραμένει ἰσχυρό στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας, τό ὁποῖο καθιερώθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν λαό στήν μακρόχρονη πορεία τοῦ Ἔθνους. Ἀποτελεῖ τόν συνδετικό κρίκο μέ τήν ἀρχαιότητα, καθώς οἱ μύριες πτυχώσεις της ἀνάγονται σέ ἐκεῖνες τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ἱματίων, ἀκόμη καί στίς ραβδώσεις τῶν δωρικῶν ἤ ἰωνικῶν κιόνων.

Σύμφωνα μέ τόν ἀείμνηστο εὐπατρίδη Ἀλέξανδρο Χαΐτογλου, ὁ ὁποῖος συγκέντρωσε ὅλες τίς εὐζωνικές στολές πού φόρεσε ἡ Προεδρική Φρουρά στά 150 χρόνια τῆς λειτουργίας της, «ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἀντιστάθηκαν στήν νεωτερικότητα καί συνέχισαν νά φορᾶνε τήν φουστανέλλα, μπορεῖ ἀπό πατριωτικό πεῖσμα, μπορεῖ γιά λόγους αἰσθητικῆς προτίμησης ὅπως ὁ ἐμβληματικός λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος. Γιά ὁρισμένους ἡ φουστανέλλα συνδέθηκε μέ τήν ἐθνική τους ἀποστολή. Παράδειγμα ὁ Καποδίστριας πού ἐπιχείρησε νά ἐγγράψει τήν ἐνδυμασία αὐτή ὡς ἐθνική ἐπιβάλλοντάς την στούς μαθητές τοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Αἴγινας, καθώς κατά τήν διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης καί πρίν ἀπό αὐτήν “συμβόλιζε τόν πολιτισμό τῆς ἀνταρσίας” κατά τήν Σταυρούλα Μαυρογένη, ἐπίκουρο καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Παράδειγμα ὁ Βασιλεύς Ὄθων πού τό 1836 ἐπέλεξε νά ἀπεικονιστεῖ ὡς φουστανελλᾶς. Παράδειγμα ὁ μαραθωνοδρόμος Σπῦρος Λούης, πού ντυμένος τσολιᾶς ταξίδεψε στήν Γερμανία τό 1936 γιά νά λάβει μέρος στούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες τοῦ Βερολίνου». Καί βεβαίως ἡ Προεδρική Φρουρά. Ἡ φουστανέλλα τήν ὁρίζει στά 150 χρόνια τῆς λειτουργίας της.

Μέσα στήν ἔνταση τῶν ἡμερῶν γιά τά «ἀπαγορευμένα» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τήν φορτισμένη ἐθνική ἐπέτειο ὑπάρχει πάντως μία ἐνδιαφέρουσα εἴδηση: ὁ ἀγώνας πού ἔκανε ὁ εὐπατρίδης Χαΐτογλου συλλέγοντας ὅλες τίς στολές πού φόρεσε ἡ Φρουρά στά 150 χρόνια δικαιώνεται. Ἐκτός ἀπό πίνακες στούς ὁποίους τίς ἀπεικόνισε ὁ ζωγράφος Γιάννης Μυλωνᾶς, θά ξαναζωντανέψουν μέ τήν μορφή ἐπισήμου ἐνδύματος. Μέ χορηγία τοῦ Ἱδρύματος Νιάρχος. Θά δημιουργηθεῖ μάλιστα καί Μουσεῖο Στολῶν τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς. Τήν εἴδηση μᾶς δίνει ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ στρατιωτικοῦ γραφείου τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας, πτέραρχος Πρεζεράκος, ὁ ὁποῖος μᾶς δήλωσε:

«Ἑτοιμάζουμε τό Μουσεῖο τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς. Ὁ ἀείμνηστος Ἀλέξανδρος Χαΐτογλου συνεργάστηκε μέ ἐπιστήμονες πού ἔχουν γνώση τοῦ ἀντικειμένου καί χρηματοδότησε τήν προσπάθεια νά βρεθοῦν ὅλες οἱ στολές πού χρησιμοποιήθηκαν στά 150 χρόνια τῆς ἱστορίας της. Τίς ἐντοπίσαμε, τίς τεκμηριώσαμε καί ὁ κ. Μυλωνᾶς ἀνέλαβε καί νά τίς ζωγραφίσει. Ἔφτιαξε σαράντα πίνακες μέ τίς στολές τῆς Φρουρᾶς πού συγκροτοῦν μία συλλογή. Ἀντίγραφα αὐτῆς τῆς συλλογῆς περιλαμβάνονται σέ ἕνα ἄλμπουμ. Ἔκτοτε ἡ Φρουρά ὀργανώνει ἐκθέσεις ἀνά τήν Ἑλλάδα μέ τήν συλλογή Χαΐτογλου. Ὅταν κάποια στιγμή ζητήσαμε ἀπό τό Ἵδρυμα Νιάρχος νά χρηματοδοτήσει τήν περιοδεία τῆς ἔκθεσης Χαΐτογλου στό ἐξωτερικό, ἐκεῖ εἴχαμε μιά εὐχάριστη ἔκπληξη πού δέν μένει παρά νά ὑλοποιηθεῖ. Τό Ἵδρυμα Νιάρχος μᾶς πρότεινε νά ράψουμε καί τίς στολές! Φαίνονται ἀποφασισμένοι, καί χαιρόμαστε γι’ αὐτό. Νομίζω ὅτι ἡ τελική ἔγκριση θά δοθεῖ στήν Συνεδρίαση τοῦ Ἱδρύματος Νιάρχος τόν Μάιο. Ἡ ἔκθεση πλέον δέν θά περιλαμβάνει μόνο τούς πίνακες τοῦ εὐπατρίδη Χαΐτογλου ἀλλά καί τίς στολές πού θά τοποθετοῦνται σέ κοῦκλες καί βεβαίως ἐπεξεγηματικά βίντεο. Καί βεβαίως βρήκαμε ἕνα χῶρο στόν ὁποῖο θά φιλοξενοῦνται μονίμως οἱ στολές. Θά εἶναι τό Μουσεῖο τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς, ἡ δημιουργία τοῦ ὁποίου θά χρηματοδοτηθεῖ ἐπίσης ἀπό τό Ἵδρυμα Νιάρχος».

Ἐμεῖς τί νά ποῦμε; Εὖγε στήν Προεδρία, εὖγε στό Νιάρχος, μά προπάντων εὖγε στόν εὐεργέτη Χαΐτογλου, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου πρέπει νά λάβει τό ὄνομα τοῦ Μουσείου, θεωροῦμε!

Απόψεις

Πεκῖνο στηρίζει Ἀθήνα σέ ΟΗΕ γιά τήν κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἡ ὁποία εἶναι Μόνιμο Μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι τό Πεκῖνο προασπίζει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του

Ἡ τρέλα τῶν ἀνθρώπων

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ δημοσιογράφοι εἴμαστε ἐδῶ, ὑποτίθεται, γιά νά ἀπαντᾶμε

Κατεγράφησαν 5.140 περιστατικά ἐνδοοικογενειακῆς βίας

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐξηγήσεις Θεοδωρικάκου

Ὁδεύουμε πρός ἕναν ἀπρόβλεπτο χειμῶνα

Δημήτρης Καπράνος
Θυμᾶμαι μία ἐποχή, κατά τή διάρκεια τῆς Ἑπταετίας…

Σάββατο, 4 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ