ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Ἀπέτυχε ὁ νόμος γιά τίς πορεῖες

ΕΝΑΣ ἀπό τούς πλέον διαφημισμένους νόμους τῆς Κυβερνήσεως εἶναι…

… αὐτός μέ τόν ὁποῖο ἐπιχειρήθηκε νά μπεῖ τάξη στήν ὀργάνωση τῶν πορειῶν στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ νόμος Χρυσοχοΐδη τόν ὁποῖο ὑπεστήριξε μετά πάθους στήν Βουλή ὁ Ὑπουργός Ἐπικρατείας Γιῶργος Γεραπετρίτης. Ὅσο διαρκοῦσαν οἱ περιορισμοί στήν κυκλοφορία λόγῳ τῆς πανδημίας καί τό πολιτικό κλῖμα ἦταν ὁμαλό, ἡ Κυβέρνηση δέν ἀντιμετώπισε πίεση ἀπό τίς πορεῖες. Μετά δύο χρόνια στήν ἐξουσία ὅμως τό κοινωνικό κλῖμα ἄρχισε νά φορτίζεται. Ὁμάδες πολιτῶν ἐπιθυμοῦν ὅλο καί τακτικότερα νά κατεβαίνουν στόν δρόμο. Συνταγματικό τους δικαίωμα εἶναι. Ἐν τούτοις, αὐτήν τήν φορά παρατηροῦνται τρεῖς μείζονες ἀλλαγές οἱ ὁποῖες ἄν δέν ἀντιμετωπιστοῦν ἐν τῇ γενέσει τους θά ἐκθέσουν τήν Κυβέρνηση ἀνεπανόρθωτα στό ἐκλογικό της ἀκροατήριο. Τό ἀκροατήριο τοῦ νόμου καί τῆς τάξεως. Οἱ ἀλλαγές αὐτές ἀφοροῦν τόν τόπο διεξαγωγῆς τῶν συγκεντρώσεων, τήν ἡμέρα διεξαγωγῆς τῶν συγκεντρώσεων καί τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στήν πλατεῖα Συντάγματος λόγῳ τῶν ἀλλαγῶν πού ἐπιχειρεῖ στήν χωροταξία της αὐτό τόν καιρό ὁ Δῆμος Ἀθηναίων. Ὅσον ἀφορᾶ τόν τόπο διεξαγωγῆς παρατηρεῖται ἐπικίνδυνη διασπορά τῶν πορειῶν στό λεκανοπέδιο. Σέ χώρους ὅπου εὑρίσκονται νοσοκομεῖα πρώτης γραμμῆς ἐπειγόντων περιστατικῶν, ἐμβολιαστικά κέντρα, ἀρχαιολογικοί χῶροι στούς ὁποίους συχνάζουν χιλιάδες τουρίστες. Αὔριο Τρίτη ὀργανώνεται στούς πρόποδες τῆς Ἀκροπόλεως στήν ὁδό Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου συγκέντρωση κατά τοῦ ἐργασιακοῦ νόμου Χατζηδάκη.  Τήν Παρασκευή οἱ δικαίως ἐνδεχομένως διαμαρτυρόμενοι δασοπυροσβέστες ἔκλεισαν γιά πολλές ὧρες –καί ὄχι γιά ὀλίγα λεπτά ὅπως ψευδῶς ἀνέφερε ρεπορτάζ τοῦ ΑΠΕ– τόν πλέον στρατηγικό κόμβο τῆς πρωτευούσης, τήν Λεωφόρο Κηφισίας. Ἄν ὅ μή γένοιτο χρειαζόταν νά τήν διασχίσει τό ΕΚΑΒ μέ προορισμό τό ΚΑΤ, ἄν ἄνοιγαν οἱ οὐρανοί καί ἔπιανε ἕνας κατακλυσμός, ἄν εἴχαμε ἄλλο φυσικό φαινόμενο πιό δύσκολο στή διαχείρισή του, δέν θέλω νά σκέφτομαι τί θά συνέβαινε. Ἡ παρακώλυση συγκοινωνίας μέσα στήν πόλη εἶναι ἐξαιρετικῶς ἐπικίνδυνη πράξη! Ὁ τρόπος πού ἀντιμετώπισε τήν πορεία ὁ νέος Ὑπουργός κύριος Στυλιανίδης ἀπογοήτευσε καί πάλι, δέ βοήθησε στήν ἐκτόνωση. Κρύφτηκε ἀπό τούς δασοπυροσβέστες ἀναθέτοντας στόν ὑφυπουργό Τουρνᾶ νά τούς δεῖ, ὅπως κρύφτηκε καί στίς πλημμύρες τῆς Εὔβοιας ὅπου ἔστειλε τόν ὑφυπουργό Τριαντόπουλο! Παρέλκει βεβαίως νά θυμίσω τό κλείσιμο τῆς ἐθνικῆς ὁδοῦ Ἀθηνῶν-Πατρῶν ἀπό τούς Ρομά πρό ἑβδομάδος. Ὅπως καί ὅσα συνέβησαν στόν Πειραιᾶ μέ ἀφορμή τό δυστύχημα τοῦ ἐργαζομένου στήν Cosco. Σέ ὅλες τίς περιπτώσεις ὁ νόμος δέν λειτούργησε καί ἡ Κυβέρνηση ἐξετέθη. Καί ἄς ὑπῆρχε ἀστυνομικός μεσολαβητής ἐπί τόπου.

Ἡ δεύτερη ἐπισήμανση ἀφορᾶ τήν ἡμέρα διεξαγωγῆς πορειῶν. Τό Σάββατο τό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν παρέλυσε ἀπό τήν συγκέντρωση τῶν δικαίως διαμαρτυρομένων πυροπλήκτων τῆς Εὐβοίας καί ἀπό μιά συγκέντρωση ἀκτιβιστῶν γιά τό κλῖμα! Σέ μιά ἐποχή πού ἡ οἰκονομία προσπαθεῖ μέ χίλια ζόρια νά σταθεῖ στά πόδια της, νοοῦνται συγκεντρώσεις τό Σαββατοκύριακο; Ὅσα δίκαια καί ἄν ἔχουν οἱ συγκεντρωθέντες; Καί τέλος, ἡ τρίτη ἐπισήμανση: ὁ περιορισμός τοῦ δημοσίου χώρου στό Σύνταγμα ἐξ αἰτίας τῶν ἐργοταξίων τοῦ Δήμου Ἀθηναίων προκαλεῖ ἀπίστευτο συνωστισμό πολιτῶν συγκεντρωμένων καί μή σέ ἐλάχιστα τετραγωνικά.

Συμπερασματικά: Δέν κερδίζουν συμπάθεια καί κοινωνική ὑποστήριξη οἱ πολῖτες ὅταν κόβουν τήν Ἀθήνα στά δύο καί ἐγκλωβίζουν χιλιάδες ἐπί ὧρες στά αὐτοκίνητά τους. Δέν κερδίζει ὅμως τίποτε καί ἡ Κυβέρνηση μέ τήν ἀπίστευτη ἀνοχή πού ἐπιδεικνύει σέ φαινόμενα παραλυσίας… Πληρώνονται αὐτά. Ἡ αὐτή ἐντύπωση ἐπικρατεῖ καί γιά τήν ἀνομία στά πανεπιστήμια πού ἐπανῆλθε καί ἀποτελεῖ συλλογική ἀποτυχία πρυτάνεων καί συντεταγμένης Πολιτείας. Ἀλλά γι’ αὐτά, σέ ἑπόμενο σημείωμα!

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…