Ἀπειλή στά σύνορα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στήν ἑλληνουτουρκική μεθόριο στόν Ἕβρο ἐπιδεινώνεται καθημερινά, ἀλλά…

… στήν Ἀθήνα τά θέματα αὐτά «κρατοῦνται χαμηλά», μακρυά ἀπό τήν ἀτζέντα τῆς ἐπικαιρότητας γιά λόγους πού εὐλόγως μποροῦμε νά ὑποθέσουμε. Τήν τελευταία ἑβδομάδα καταγράφηκαν τρία συγκεκριμένα γεγονότα πού εἶναι ἀδύνατον νά προσπεράσουμε:

Πρῶτον, ἡ κατάληψη τοῦ χωριοῦ Μεγάλο Δέρειο ἀπό παράνομους μετανάστες. Δέν εἶναι τυχαῖο πού ἡ Ἄγκυρα ἄνοιξε νέο δρόμο καί κατευθύνει τήν παράνομη μετανάστευση ἀπό αὐτήν τήν ὁδό. Στό Μεγάλο Δέρειο κατοικοῦν Πομάκοι μουσουλμάνοι, ἀλεβίτες οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν ἀνάχωμα στό σουνιτικό Ἰσλάμ. Δέν ἔχουν στοχοποιηθεῖ τυχαῖα ἀπό τήν Τουρκία. Μακροπρόθεσμος στόχος τῆς Ἄγκυρας εἶναι νά ἐγείρει καί ζήτημα «τουρκικῆς μειονότητας» στόν Ἕβρο, προκειμένου νά ὑπάρχει ἰσχυρός σύνδεσμος μέ τά ἀκραῖα στοιχεῖα τῆς μειονότητας στήν Ξάνθη καί τήν Ροδόπη. Σύμφωνα μέ τό site komotinipress, Μεγάλο καί Μικρό Δέρειο, Πετρόλοφος, Σιδηρώ, Ρούσσα, Γονικό, Ἄνω καί Κάτω Μικράκιο, Οὐράνια καί Ἀγριάνη, βρίσκονται σέ κατάσταση συναγερμοῦ. Οἱ ἀρχές παρακολουθοῦν τήν βίαιη εἰσδοχή παράνομων μεταναστῶν πού ἐμφανίζονται ἀπό τό πουθενά (κυρίως ἀπό τήν περιοχή ἀνάμεσα σέ Σουφλί καί Λάβαρα) δημιουργῶντας ἀκόμη καί πληθυσμιακούς πυρῆνες μέχρι 500 ἀτόμων. Σύμφωνα μέ τίς ἴδιες πληροφορίες, τό Μικρό Δέρειο ἔχει ἐξελιχθεῖ σέ σημεῖο συναλλαγῆς, συνδιαλλαγῆς καί χῶρος μετεπιβίβασης διακινητῶν καί παράνομων μεταναστῶν, πού δίνουν ἐκεῖ ραντεβού γιά νά συνεχίσουν τήν πορεία τους στήν θρακική ἐπικράτεια. Γεγονός πρῶτο λοιπόν: τά σύνορα τελοῦν ὑπό ἀπειλή ἀπό παράνομους μετανάστες. Ἡ Ἄγκυρα συνεχίζει τήν προσπάθειά της νά ἐγείρει θέμα τουρκικῆς μειονότητας σέ μιά περιοχή πού κάποτε ὄρθωσε τό ἀνάστημά της ἡ ἡρωική δασκάλα Χαρά Νικοπούλου (καί ἐδιώχθη ἀπό τό ἑλληνικό κράτος ἐπί ΠΑΣΟΚ.)

Γεγονός δεύτερο: ἡ καθημερινότητα τῶν πολιτῶν στήν Θράκη, χριστιανῶν καί μουσουλμάνων, τελεῖ ὑπό ἀπειλή. Αὐτοκίνητο μέ πινακίδες Ἀθηνῶν –τοῦ ὁποίου ἡ ἄδεια ἀνήκει σέ Πακιστανό– μέ ἄγνωστο ὁδηγό παρέσυρε καί διαμέλισε τήν Κυριακή 17 Νοεμβρίου στό ποντιακό χωριό Θρυλόριο 58χρονο ποδηλάτη. Ἦταν ὁ ψάλτης τοῦ χωριοῦ! Τό αὐτοκίνητο φέρεται νά συμμετεῖχε σέ δίκτυο διακίνησης παράνομων μεταναστῶν, καί γι’ αὐτό ὁ ὁδηγός ἐγκατέλειψε τόν ἄτυχο ποδηλάτη.

Γεγονός τρίτο: ἡ ἀπόπειρα κατά τῆς ζωῆς Ἕλληνα Ἀστυνομικοῦ στό μουσουλμανικό χωριό τῆς Ροδόπης Σώστης ἀπό παράνομο μετανάστη ὁ ὁποῖος τοῦ κατάφερε πέντε μαχαιριές, εὐτυχῶς ἐπιπόλαιες.

Καί μέσα σέ ὅλα, ἡ τουρκική ἐφημερίδα «Γενή Σαφάκ» μέ ὑπεροπτικό ὕψος γράφει στό πρωτοσέλιδό της πώς «ἡ Ἑλλάδα δέν κάθεται ἥσυχη». Αἰτία; Ἡ πρωτοβουλία Ἑλληνίδας βουλευτοῦ νά καταθέσει ἐρώτηση στήν Βουλή βασιζόμενη στίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά παραστρατιωτικές ὀργανώσεις τῆς Ἄγκυρας στήν Θράκη.

Σάν πολλά δείχνουν νά μαζεύονται στήν Θράκη. Οἱ Τοῦρκοι μεθοδικά μεταφέρουν τό παιχνίδι ἀπό τήν θάλασσα στό ἔδαφος. Φωτιές ἀνάβουν καί φωτιές σβήνουν. Ἀπαιτεῖται τιτάνια ψυχραιμία, ἀπαιτεῖται ἐπέκταση τοῦ φράκτη κατά πολλά χιλιόμετρα, ἀπαιτεῖται φύλαξη τῶν συνόρων, ἀπαιτεῖται προστασία τῆς ζωῆς, τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητας καί τῆς περιουσίας τῶν κατοίκων τῆς Θράκης, πού δέχονται καθημερινά ἐπιθέσεις παράνομων μεταναστῶν στό βιός τους. Ὅσα ἀπαγορευτικά καί ἄν ἐκδοθοῦν γιά νά μήν παίζουν τά θέματα αὐτά ἀπό τά Μέσα Ἐνημέρωσης, ἄν δέν δοθεῖ προσοχή, θά ἔρθει ἡ μέρα πού θά σκάσει ἡ βόμβα· θά τρέχουμε καί τό πρᾶγμα δέν θά μαζεύεται μέ τίποτε. Ἡ αὔξηση τῶν εἰσακτέων στό Δημοκρίτειο κατά 20.000 φοιτητές σέ μιά βραδυά, ἡ ἐπαναχάραξη τῶν ὁρίων τῶν Δήμων γιά νά φύγουν ἀπό τά χέρια ἐξτρεμιστῶν μουσουλμάνων Δημάρχων μέ ἕναν νέο Καλλικράτη καί ἡ ἐγκατάσταση τῆς Frontex στήν Θράκη, μαζί μέ τό σῶμα συνοριοφυλάκων, εἶναι πολιτικές ἐκ τῶν ὦν οὐκ ἄνευ, ἄν δέν θέλουμε νά ζήσουμε σέ ἐποχές ἀντίστοιχες μέ αὐτές τῆς ἀρχῆς τοῦ 20οῦ αἰῶνα. Ἡ Κυβέρνηση πρέπει νά προστατέψει τήν Λωζάννη. Οἱ συστημένοι ἀπό τήν Ἄγκυρα μετανάστες τήν ἀπειλοῦν.

Απόψεις

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου – Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ