Ἀναζητεῖται Νέστωρ

ΣΤΗΝ τελευταία «κρίση» γιά τά ἑλληνοτουρκικά…

… ἡ ὁποία προέκυψε μετά τίς δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νικολάου Δένδια, συνέβη τό ἑξῆς: Στό Μαξίμου συνεκλήθη, ἐκτάκτως μετά τό πέρας τῶν δηλώσεων τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν στήν Ἄγκυρα, σύσκεψη ἐργασίας μέ τήν συμμετοχή ἀρκετῶν μελῶν τοῦ πρωθυπουργικοῦ ἐπιτελείου. Γιά μιά πρώτη ἀποτίμηση. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης σπανίως ἀντιδρᾶ ἐν θερμῶ, σέ πρῶτο χρόνο, ἀλλά δέν εἶναι ὅλοι σάν καί αὐτόν. Ὑπάρχουν καί οἱ θερμόαιμοι. Κάποιος ἀντέδρασε καί μάλιστα ἄγαρμπα. Εἶπε κάτι πού δέν ἔπρεπε νά πεῖ ποτέ κατά κυβερνητικοῦ ἀξιωματούχου, καί πάντως εἰς ἐπήκοον ὅλων. Ἐνώπιον τοῦ κινδύνου μιᾶς πιθανῆς διαρροῆς τῆς ἀμφιλεγόμενης φράσης του, δόθηκε τότε ἡ περίφημος ἐντολή νά διαβιβασθεῖ πρός τά ἔξω τό μήνυμα, ὅτι ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἐνεργοῦσε κατ’ ἐντολήν τοῦ πρωθυπουργοῦ. Κάτι ὄχι ἁπλῶς αὐτονόητο ἀλλά καί ἀποδεδειγμένα ὑπαρκτό. Οἱ παροικοῦντες εἰς τήν Ἱερουσαλήμ γνωρίζουν ὅτι ὁ κύριος Δένδιας συναντᾶται κατά μόνας μέ τόν πρωθυπουργό, πρίν ἀπό κάθε σημαντική συνάντηση, καί σχεδιάζουν τήν ἑλληνική ἀντίδραση ἀνάλογα μέ τά σενάρια. Ὁ ἀναστοχασμός τοῦ ἐπεισοδίου μέ τόν ἀξιωματοῦχο, ὁ ὁποῖος εἶπε ἐνώπιον τρίτων πράγματα πού δέν ἔπρεπε νά εἶχαν εἰπωθεῖ ποτέ, ἐπιβεβαίωσε στήν κυβέρνηση καί στόν πρωθυπουργό ὅτι ἡ κυβέρνηση χρειάζεται τόν Αὔγουστο ρεκτιφιέ. Καί πρός τοῦτο ἔκαναν τήν ἐμφάνισή τους τό σαββατοκύριακο τά πρῶτα δημοσιεύματα γιά δομικό ἀνασχηματισμό τό φθινόπωρο.

Ὡς παλαιοί στήν ἀγορά, θεωροῦμε ὅτι αὐτό σημαίνει δύο πράγματα: ὁ ἀνασχηματισμός θά θέσει τήν κυβέρνηση σέ διάταξη ἐκλογικῆς μάχης, ὅποτε καί ἄν γίνουν οἱ ἐκλογές, τό πρῶτο. Ἡ τράπουλα θά ἀνακατευτεῖ, τό δεύτερο. Καί βεβαίως, θά ὑπάρξουν ἀλλαγές καί στόν πυρῆνα τῶν συνεργατῶν τοῦ πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου, τό τρίτο. Ὁ ἐπισκέπτης τοῦ κυβερνητικοῦ Μεγάρου διακρίνει διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ τήν ἀνακαίνιση πού ἔγινε στίς αἴθουσές του προσφάτως -φέρει τό ἀναγνωρίσιμο καλαίσθητο γοῦστο τῆς συζύγου τοῦ κυρίου Μητσοτάκη- ὡστόσο, πρός ἀνακαίνιση βαίνουν μᾶλλον καί οἱ δομές του, προκειμένου, πρῶτον, νά ὑπάρχει ἑνότης ἀντιλήψεων και, δεύτερον, νά εἶναι ἀσφαλισμένα τά στεγανά τῆς κυβερνήσεως. Μερικές παραπολιτικές ἐπισημάνσεις σέ στῆλες φιλικότατων γιά τήν κυβέρνηση ἐφημερίδων δείχνουν, ἄλλωστε, ὅτι στό παρασκήνιο τό σπρωξίδι μεταξύ πασοκογενῶν συνεργατῶν τοῦ πρωθυπουργοῦ, πάει καί ἔρχεται. Ὁ πρωθυπουργός πού προήδρευσε χθές τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, τά μετρᾶ ὅλα αὐτά ἀλλά δέν μιλᾶ. Γνωρίζει ἄριστα ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά ξελασπώνει τήν κυβέρνηση, σπαταλώντας ἀπό τό προσωπικό του κεφάλαιο σέ κάθε στραβή πού θά συμβεῖ. Κατ’ ἀρχάς ζητᾶ ἠρεμία καί ψυχραιμία, ὄχι ὑπερβάλλοντα ζῆλο. Οἱ ἡρακλειδεῖς τοῦ στέμματος κάνουν καμιά φορά ζημιά μεγαλύτερη τοῦ ἀναμενομένου, παρά τίς καλές προθέσεις τους. Ἔπειτα, ζητᾶ καλύτερη διαχείριση τῶν κρίσεων, ἡ ὁποία δέν εἶναι δυνατόν νά γίνεται ἀπό τά τηλέφωνα (ἔχει συμβεῖ). Ἔπειτα, ζητᾶ προληπτική δράση. Νά σβήνουν οἱ φωτιές πρίν ἀνάψουν. Καί στό πλαίσιο αὐτό, ἀναζητᾶ ἕναν «Λιβάνη». Ἕναν Νέστορα τῆς πολιτικῆς, ὁ ὁποῖος δέν θά ἀντιδρᾶ ὑστερικά σέ πρῶτο χρόνο, ἀλλά ψύχραιμα καί ἀποφασιστικά. Κάποιον, ὁ ὁποῖος δέν διαθέτει προσωπική ἀτζέντα καί εἶναι ἀπολύτως ἐχέμυθος. Δέν εἶναι εὔκολα πράγματα αὐτά στίς μέρες μας. Ὁ Ἀντώνης Λιβάνης ἤ ὁ Πέτρος Μολυβιάτης εἶναι προσωπικότητες πού ἀνδρώθηκαν μέσα στήν ἀντάρα τῆς Κατοχῆς, εἶχαν ἄποψη ὅταν ἦταν ἐνεργοί καί ἤξεραν νά προστατεύουν τούς ἡγέτες τους. Ἡ σχέση Καραμανλῆ -Μολυβιάτη κτίστηκε πάνω σέ μία παρατήρηση (!) πού τοῦ ἔκανε ὁ δεύτερος, ὅταν κλήθηκε νά κάνει διερμηνεία ὡς διπλωμάτης στόν πρῶτο, σέ μία ἐπίσημη συνάντηση στήν Βουλή στήν πρώτη του θητεία. «Μήν τό πεῖτε αὐτό, κύριε Πρόεδρε!» τόν προέτρεψε, καί ὁ Καραμανλῆς ὑπάκουσε ξαφνιασμένος. Μήν πῶ καί ἐνοχλημένος. Ἀλλά ἡ τόλμη τοῦ νεαροῦ διπλωμάτη τόν ἔσωσε ἀπό διπλωματικό στραβοπάτημα. Καί ἀποτέλεσε τήν ἀφορμή γιά μιά μακρά καί ἀνέφελη συνεργασία. Ὁ Λιβάνης ἔκανε κινήσεις στό παρασκήνιο, γιά νά ἀποτρέψει τήν καταδίκη τοῦ Παπανδρέου στό Εἰδικό Δικαστήριο, ἀλλά δέν ἐνημέρωνε τόν πολιτικό του προϊστάμενο γιά νά τόν προστατέψει. Ὑπάρχουν σήμερα τέτοιοι ἄνθρωποι; Στήν Βουλή ὑπάρχει μόνο ἕνας ἔμπειρος καί πράγματι Νέστωρ τῆς παρατάξεως –ἔχει ζήσει τόσα μέσα στήν οἰκογένεια- ἀλλά δέν εἶμαι βέβαιος ὅτι ταιριάζει ἡ χημεία του μέ τοῦ Κυριάκου. Ποιός ξέρει ὅμως! Καμιά φορά ὅσα δέν φέρνει ὁ χρόνος, τά φέρνει ἡ ὥρα. Πέραν τοῦ κεντρικοῦ «καταστήματος», ἀνακαίνιση χρειάζονται ἐπίσης καί ἀρκετά «ὑποκαταστήματα». Κοινῶς ὑπουργεῖα. Μέ κριτήριο ἕνα καί μόνο: τήν ἀποτελεσματικότητα. Αὐτό τό Ὑπουργικό Συμβούλιο πού συνεδρίασε χθές, διακρίνεται γιά τόν ἐπαγγελματισμό του -συχνές συνεδριάσεις μέ προκαθορισμένη ἡμερήσια διάταξη- φαίνεται ὅτι ἐξεμέτρησε τό ζῆν. Εἶναι μέ παραλλαγές τό ἴδιο μέ τό 2019. Ἄν μιλᾶμε γιά ριζικές ἀλλαγές καί σοβαρολογοῦμε, τώρα εἶναι ἡ ὥρα. Πού θά ἔλεγε καί ὁ… Λένιν – αὐτόν δέν τόν ἔχει στήν βιβλιοθήκη του ὁ πρωθυπουργός, μόνον τόν Μάρξ!

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924