«Ἀνάπτυξη μέ προανακριτικές;»

ΟΙ ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ δημοσκοπήσεις πού διεξάγει τό Μέγαρο Μαξίμου δείχνουν ὅτι τό ἐνδιαφέρον τῶν πολιτῶν γιά τήν ὑπόθεση Novartis δέν εἶναι τό ἴδιο σέ σύγκριση μέ τό παρελθόν.

Εἶναι χαμηλό. Οἱ βασικοί πρωταγωνιστές καί ἀπό τά δύο κόμματα εἶναι κατά τήν κρίση τῶν πολιτῶν τραυματισμένοι ἐπικοινωνιακά, ἄλλος λιγώτερο (Ἄδωνις) ἄλλος περισσότερο (Παπαγγελόπουλος). Ὁ κόσμος ἀπορροφημένος ἀπό τά προβλήματά του λίγο νοιάζεται γιά τίς νέες ἀποκαλύψεις πού γίνονται. Δέν ἀκούει! Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ὅμως οἱ νουνεχεῖς τῆς Κυβέρνησης ἀναγνωρίζουν ἰδιωτικῶς ὅτι «ἀνάπτυξη μέ προανακριτικές γίνεται; Δέν γίνεται!» καί τό λένε δυνατά, ὄχι σιγανά.

Σέ στρατηγικό ἐπίπεδο ἄλλωστε αὐτή ἡ ὑπόθεση δέν ὠφελεῖ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη. Σέ τακτικό ἴσως: Ἡ συντήρηση τῆς ἐκκρεμότητας μέχρι καί τήν Προεδρική Ἐκλογή τοῦ Φεβρουαρίου φθείρει κορυφαῖα στελέχη τῆς παράταξης καί ἐξουδετερώνει ἐπιρροές καί μυστικά ἀντάρτικα, ἀλλά μέχρις ἐκεῖ. Στρατηγικά δέν τόν ὠφελεῖ. Παρατηρῶντας ἀπό τίς πρῶτες συνεδριάσεις τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς τό χουλιγκανικό κλῖμα πού διαμορφώνεται στό ἐσωτερικό της (μαγική εἰκόνα σέ σύγκριση μέ τίς συνεδριάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος καί τῆς Διακομματικῆς γιά τούς Ἀποδήμους ὅπου ἐπικρατεῖ συγκλονιστική συναίνεση), ρισκάρω μία πρόβλεψη: ὁ Πρωθυπουργός θά ἀξιοποιήσει τήν Προανακριτική γιά τήν Νovartis, προκειμένου νά θεμελιώσει πολιτικά γιατί ἡ Βουλή δέν πρέπει νά εἶναι δικαστής-ἀνακριτής καί γιά νά αἰτιολογήσει πλήρως γιατί εἶναι μείζων ἀναγκαιότητα ἡ ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 86 περί εὐθύνης ὑπουργῶν.

Προσέξτε: Ὅλα ὅσα ἔχουν ἤδη συμβεῖ στήν Προανακριτική εἶναι ὁ ὁρισμός τοῦ γιατί πρέπει νά ἀναθεωρηθεῖ τό ἄρθρο 86. Τά προδικαστικά ζητήματα πού ἐγείρονται πρίν ὑπεισέλθει ἡ Ἐπιτροπή –καλή ἄνοιξη ὅπως πᾶμε– στά θέματα οὐσίας καί στίς καταθέσεις μαρτύρων, δείχνουν γιατί οἱ βουλευτές δέν πρέπει νά εἶναι δικαστές καί γιατί τό ἄρθρο 86 πρέπει νά ἀλλάξει. Ἤδη κατ’ ἀρχήν ἔχουν τεθεῖ αἰτήματα ἐξαιρέσεων γιά πλείστους βουλευτές-δικαστές τά ὁποῖα θά ἐγκριθοῦν ἤ ἀπορριφθοῦν ἀπό τήν πλειοψηφία (!) τῆς Ἐπιτροπῆς μέ πολιτικά καί ὄχι νομικά κριτήρια. Αἰτήματα γιά τόν Παῦλο Πολάκη, πού λέει ὅτι γνώριζε ποιοί εἶναι οἱ προστατευόμενοι μάρτυρες, γιά τόν Δημήτρη Τζανακόπουλο, πού κανείς δέν κατάλαβε γιατί πῆγε στόν Ἄρειο Πάγο ἐκεῖνο τό βράδυ, γιά τόν Θάνο Πλεύρη, τό γραφεῖο τοῦ ὁποίου ἐκπροσωπεῖ τόν τέως προστατευόμενο μάρτυρα Νῖκο Μανιαδάκη, γιά τόν Κωνσταντῖνο Κυρανάκη, πού ἔκανε δηλώσεις γιά τήν οὐσία τῆς ὑπόθεσης ὡς μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς ἐνῶ δέν ἔπρεπε –ὡραία εἰσαγγελική ἀρχή συγκροτοῦν οἱ βουλευτές! Πρίν ἀρχίσουν καλά-καλά ἔχουν παραβιάσει τόν μισό Κώδικα Ποινικῆς Δικονομίας. Καί μετά τά βάζουν μέ τήν Τουλουπάκη καί μέ τούς Ἐπίκουρους Εἰσαγγελεῖς ὅτι δέν γνωρίζουν νά κάνουν ἔρευνα.

Πέραν αὐτῶν ὅμως, ἡ Προανακριτική πρίν ἀρχίσει νά λειτουργεῖ πρέπει νά λύσει ἕνα βουνό μέ διαδικαστικά ζητήματα ἀκόμη. Θά ζητηθοῦν οἱ πράξεις ἀρχειοθέτησης τῆς Δικαιοσύνης γιά τά ἑπτά πολιτικά πρόσωπα ὅπως ζητεῖ ὁ Παπαγγελόπουλος; Κάτι θά ἔχει ὑπ’ ὄψιν του γιά νά τό κάνει. Ἀρχεῖο πάντως δέν σημαίνει ἀπαλλακτικό βούλευμα. Θά ἐγκριθεῖ τό αἴτημα Σαμαρᾶ νά ἀρθεῖ τό καθεστώς προστασίας τῶν μαρτύρων γιά νά προσέλθουν καί καταθέσουν στήν ἐπιτροπή οἱ κουκουλοφόροι; Θά υἱοθετηθεῖ τό αἴτημα Παπαγγελόπουλου νά κληθοῦν ὅλοι οἱ εἰσαγγελεῖς καί Πρόεδροι Δικαστηρίων τῆς χώρας νά καταθέσουν; Θά ἐγκριθεῖ τό αἴτημα Παπαγγελόπουλου γιά κατ’ ἀντιπαράσταση ἐξέταση μέ τόν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καί τούς εἰσαγγελεῖς Ράικου καί Ἀγγελῆ; Θά ἐγκρίνει ἡ Ἐπιτροπή τό αἴτημα τῆς πλευρᾶς Μαρινάκη (μήν κοροϊδευόμαστε, αὐτή πιέζει μέ δημοσιεύματα) γιά ἀξιολόγηση παράνομων ἀποδεικτικῶν μέσων (παράνομες ὑποκλοπές-βίντεο) γιά νά θεμελιωθεῖ ὁ ἰσχυρισμός περί παραδικαστικοῦ κυκλώματος; Ὅπως διαπιστώνουμε, ἔχουμε βουνό νά ἀνέβουμε πρίν φθάσει ἡ Προανακριτική νά ἐξετάσει τήν ἁρμοδιότητά της νά παραπέμψει ἤ νά ἀποστείλει ἐκ νέου τήν ὑπόθεση στήν Δικαιοσύνη. Ἄνοιξη καί βλέπουμε ἡ κατάθεση τῶν μαρτύρων. Σέ ποιό ἐπικοινωνιακό γαλαξία ὅμως; Τρέχουν καί ἄλλες ποινικές ὑποθέσεις στήν δικαιοσύνη.

Ὅπως γίνεται ἀντιληπτό, λοιπόν, ἡ πρόβλεψη πού διατυπώσαμε προσφάτως, πώς τίποτε καλό γιά τόν τόπο δέν μπορεῖ νά βγεῖ ἀπό αὐτήν τήν ὑπόθεση (δυσαρεστῶντας ὁρισμένους φανατικούς φίλους μας, ἀλλά τί νά κάνουμε), εἶναι ἀκριβής. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης πού σοφά κράτησε τεράστιες ἀποστάσεις ἀπό τήν ἀρχή μπορεῖ ἀπό αὐτήν τήν ὑπόθεση νά εἶναι τακτικά κερδισμένος καί στρατηγικά χαμένος. Χωρίς ἀμφιβολία. Ὁ Παπαγγελόπουλος παρά τήν προφανῆ ἐπικοινωνιακή ἀδυναμία του, ἔμπειρος ὤν, σύρει ἤδη μέ μαεστρία στόν βοῦρκο τῶν ἀποκαλύψεων κορυφαῖα στελέχη τῆς ΝΔ. Καί ἄν μιλήσει γιά τά «ἄπλυτά» τους θά προσφέρει ἄλλοθι στόν Κυριάκο γιά νά τά τοποθετήσει μιά καί καλή στό χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας. Στρατηγικά ὅμως, στό μέτρο πού ὁ τόπος ζημιώνεται, ζημιώνεται καί ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τήν ὑπόθεση Νοvartis. Ποιά πολυεθνική θά ἔλθει νά ἐπενδύσει στήν χώρα παρακολουθῶντας τό δημόσιο ξεμάλλιασμα τῆς ἐκτελεστικῆς, τῆς νομοθετικῆς καί τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας σέ μιά προανακριτική; Γι’ αὐτό ἡ πρόβλεψη εἶναι –τήν ἐπαναλαμβάνω δεύτερη φορά μέσα σέ ἕνα μῆνα– ὅτι ἀργά ἤ γρήγορα ἡ Προανακριτική θά ὁδηγηθεῖ μέ ἀποχωρήσεις κομμάτων σέ ἐκφυλισμό. Σύντομα ἄλλωστε θά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή τό νέο ἄρθρο 86. Σύντομα ἐπίσης ἡ νέα συνταγματική διάταξη πού προβλέπει ὅτι εἶναι δυνατή στό μέλλον ἡ σύσταση ἐξεταστικῆς μέ αἴτημα δέκα Βουλευτῶν μόνο (ἄρα θά ἔχουν τήν δυνατότητα καί τά μικρά κόμματα), θά ἐνταφιάσει θεσμικῶς τό ρεζιλίκι τῶν προανακριτικῶν. Ὁ τόπος θά ἀφήσει πίσω του τίς μανίες τῶν θρασυτάτων καί θά πάει παρακάτω. Ἐκτός ἀπροόπτου.

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ