ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Ἀναξιοκρατία ὥς …τό διάστημα!

ΠΡΟ ἡμερῶν σέ μιά λιτή ἀλλά ταυτόχρονα ἐντυπωσιακή ἐκδήλωση στό Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν τιμήθηκε «ὁ Ἕλληνας πού πέρασε τίς πύλες τοῦ διαστήματος», ὁ διεθνῶς διακεκριμένος πλανητικός ἐπιστήμων Σταμάτης Κριμιζῆς.

Εἶχε προηγηθεῖ ἡ παραίτησή του ἀπό τήν θέση τοῦ Προέδρου τοῦ νεοσύστατου Ἑλληνικοῦ Διαστημικοῦ Ὀργανισμοῦ λόγω ἀποφάσεων τοῦ ἁρμόδιου ὑπουργοῦ Ψηφιακῆς Πολιτικῆς νά ἀναδιανείμει ἁρμοδιότητες ἀναθέτοντας, μεταξύ ἄλλων, ὅλη τήν εὐθύνη τῆς ἐκπροσώπησης τῆς Ἑλλάδας στόν Εὐρωπαϊκό Ὀργανισμό Διαστήματος, ὄχι στόν ἀντίστοιχο Ἑλληνικό Ὀργανισμό Διαστήματος ἀλλά στήν Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιῶν καί Ταχυδρομείων τοῦ ὑπουργείου του.

Παράλληλα συγκροτήθηκε ἐπιτροπή ἀπό ὑπαλλήλους τῆς ἰδίας γραμματείας μέ εὐθύνη τήν ἐπεξεργασία καί ἀξιολόγηση θεμάτων καί τήν διαχείριση διαστημικῶν προγραμμάτων, ἀντίθετα σέ κάθε διεθνῆ πρακτική καί σέ κάθε λογική, ἀκυρώνοντας στήν πράξη τόν λόγο ὕπαρξης τοῦ νέου ὀργανισμοῦ καί τήν παρουσία τοῦ Προέδρου του. Στήν ἐπιστολή παραίτησής του ὁ κ. Κριμιζῆς ἔγραψε: «Νιώθω ἐξαπατημένος, τό συμπέρασμα εἶναι ὅτι τίποτα δέν γίνεται ἀξιοκρατικά. Ἡ ἀξιοκρατία εἶναι βασική γιά τήν ὕπαρξη καί τήν πρόοδο τῆς χώρας καί τώρα εἶδα ὅτι ἡ φημισμένη “ἑλληνική πραγματικότητα” ὑπεισέρχεται σέ κάθε ἐπίπεδο. Ἔχουμε ἕνα πελατειακό κράτος, τό γνωρίζουν καί οἱ “πελάτες” καί οἱ “ἐργοδότες”».

Τό πελατειακό κράτος καί ἡ ἀναξιοκρατία ἀποτελοῦν, δυστυχῶς, γενικευμένη κατάσταση στήν χώρα μας καί ἔχουν ἐνταθεῖ δραματικά ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς ἀριστερο-δεξιᾶς κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Σέ ἄλλες χῶρες παραιτοῦνται μέλη ἐπιτροπῶν πού ἐξετάζουν ὑποψηφίους γιά τήν πλήρωση θέσεων εὐθύνης ἐάν ὑπάρχουν συγγενικές ἤ φιλικές σχέσεις μεταξύ αὐτῶν καί τῶν ὑποψηφίων. Ἐδῶ διορίζονται σέ θέσεις Γραμματέων, Προέδρων Ὀργανισμῶν, μελῶν Δ.Σ. κ.λπ. σύζυγοι, συγγενεῖς ἤ σύντροφοι τοῦ ὑπουργοῦ. Σέ ἄλλες χῶρες ἡ ἀξιολόγηση ἀποτελεῖ βασικό ἐργαλεῖο βελτίωσης τῶν ἐργαζομένων καί ἐπίτευξης τῶν στόχων μιᾶς ὑπηρεσίας ἤ ἑνός ὀργανισμοῦ. Ἐδῶ ἡ ΑΔΕΔΥ «ἀπαγορεύει» στά μέλη της νά συμπληρώνουν τά φύλλα ἀξιολόγησης. Μερικές ἀνατριχιαστικές περιπτώσεις ἀναξιοκρατίας ἀναφέρονται σέ πρόσφατο ἄρθρο τοῦ Ἀνδρέα Δρυμιώτη στήν «Καθημερινή», ὅπου παρατίθενται ἀποφάσεις τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, διά τῶν ὁποίων χαρίζονται ποινές φυλακίσεως «γιά κατοχή καί πώληση ναρκωτικῶν οὐσιῶν …προκειμένου νά μήν ἀποτελεῖ κώλυμα γιά τόν διορισμό του στήν ΔΕΗ Α.Ε.» (!) καί «γιά τό ἀδίκημα τῆς ἀπόπειρας κλοπῆς κατά συναυτουργία προκειμένου νά μήν ἀποτελεῖ κώλυμα διορισμοῦ της ὡς μονίμου ὑπαλλήλου στόν Δῆμο Ἰωαννιτῶν» (!) Ὁ διάδοχος τοῦ κ. Κριμιζῆ στήν Προεδρία τοῦ Ἑλληνικοῦ Διαστημικοῦ Ὀργανισμοῦ ἔγινε περισσότερο γνωστός γιά ἀνάρτησή του στό διαδίκτυο, κατά τήν ὁποία (ἡ εὐπρέπεια δέν ἐπιτρέπει νά παραθέσουμε τό πλῆρες κείμενο) «ὅταν ἐμεῖς κτίζαμε ναούς καί γράφαμε κωμωδίες καί τραγωδίες, ἐσεῖς (οἱ Εὐρωπαῖοι) ζούσατε στίς λάσπες, τρώγατε ὠμό κρέας καί μιλούσατε ἄπλυτοι, μέ ἄναρθρες κραυγές»… Ὁποία διαφορά μέ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐπέλεξε ὁ τιμηθείς νά κλείσει τήν προαναφερθεῖσα ἐκδήλωση, ἀπαγγέλλοντας τούς καβαφικούς στίχους: «Τιμή σ’ ἐκείνους ὅπου στήν ζωή των ὥρισαν καί φυλάγουν Θερμοπύλες … πάντοτε τήν ἀλήθεια ὁμιλοῦντες, πλήν χωρίς μῖσος γιά τούς ψευδομένους».

Απόψεις

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξανά στην προεδρία του ΣΑΦΕΕ

Εφημερίς Εστία
Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου αποφάνθηκε…

Ἰσορροπία πάνω σέ τεντωμένο σχοινί σέ Θράκη, Καστελλόριζο, Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις στόν Ἕβρο γιά τήν ἀποστρατιωτικοποίηση – Δυσφορία στήν Λευκωσία γιά τήν μή ἀναφορά τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Κυπριακό στόν ΟΗΕ – Γιά «ἐκλιποῦσα Δημοκρατία» ὁμιλεῖ ὁ Ἐρντογάν

Τό τσίμπημα τῆς μέλισσας

Μανώλης Κοττάκης
Η ΥΠΟΔΟΧΗ πού ἀνέμενε ἡ Ντόρα Μπακογιάννη ὡς Πρόεδρος τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Θράκη καί…

Πάνω ἀπό 115.000 οἱ αἰτήσεις γιά τήν «Γέφυρα»

Εφημερίς Εστία
Πῶς θά δίδεται ἡ ἐπιδότησις τοῦ Δημοσίου σέ ὅσους ἐνταχθοῦν

Μιά βραδυά πολιτισμοῦ στήν «Ριβιέρα»

Δημήτρης Καπράνος
Λατρεύω τίς ταινίες τῶν ἀδελφῶν Κοέν