Ἀλλάζουν οἱ καιροί!

OΤΑΝ συζητοῦμε γιά τίς σχέσεις Εὐρώπης – Ἀμερικῆς κατά βάση συζητοῦμε γιά τίς σχέσεις Γερμανίας – Ἀμερικῆς πρωτίστως καί ἔπειτα ὅλων τῶν ὑπολοίπων

Ὑπό αὐτή τήν ἔννοια ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Προέδρου τῶν ΗΠΑ Τζό Μπάιντεν στήν ἤπειρό μας τήν προσεχῆ Παρασκευή προκειμένου νά μετάσχει στήν σύνοδο τῶν G-7 μέ θέμα τήν ἰδεολογική ἐπανασυσπείρωση τῆς Δύσης, ἀποτελεῖ τήν ἰδανική εὐκαιρία γιά νά ξεκαθαριστοῦν κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα. Ἡ Δύση ἔχει ἀποσυσπειρωθεῖ ὄχι μόνο γιατί ἡ Τουρκία ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν Οὐάσιγκτων καί ἀγοράζει ρωσσικούς πυραύλους. Ἡ Δύση ἔχει ἀποσυσπειρωθεῖ γιατί τό ἐθνικό συμφέρον τῶν Γερμανῶν ἐπικρατεῖ τῶν δυτικῶν ἀξιῶν εἰς τρόπον ὥστε τό Βερολῖνο νά ἔχει ὀρθάνοικτες τίς πόρτες του στήν Μόσχα καί στό Πεκῖνο. Στήν Μόσχα μέ τήν κατασκευή τοῦ ἐνεργειακοῦ ἀγωγοῦ Νord 2 Stream καί στό Πεκῖνο μέ τήν ραγδαία ἀνάπτυξη τῶν μεταξύ τους ἐμπορικῶν σχέσεων. Καί ὡς γνωστόν ὁ Μπάιντεν εἶναι ὁ πρῶτος Ἀμερικανός Πρόεδρος μετά δεκαετίες, ὁ ὁποῖος κήρυξε ταυτοχρόνως διμέτωπο ἀνένδοτο ἀγῶνα ἐναντίον καί τῶν δύο αὐτῶν μεγάλων χωρῶν. Τί ἄραγε θά συμβεῖ ὅταν οἱ ΗΠΑ θά ἐπιχειρήσουν νά βάλουν τό μαχαίρι στόν λαιμό στούς συμμάχους τους;

Στό παρελθόν, στήν ἀκμή τους, γνωρίζουμε τί συνέβη. Οἱ ἐμπνευστές τοῦ Nord 1 Stream, καγκελλάριος Σρέντερ καί Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Γιόσκα Φίσερ, καταδικάστηκαν σέ πολιτική ἐξαφάνιση. Τά δέ κόμματά τους, τό ἱστορικό σοσιαλδημοκρατικό SPD καί οἱ Πράσινοι, σέ μακρά πολιτική περιδίνηση. Σέ σημεῖο πού σήμερα 16 χρόνια μετά τήν ἄνοδο τῆς Μέρκελ στήν ἐξουσία οἱ Πράσινοι μετά ἀπό τήν πολιτική ἔρημο πού διήνυσαν νά διαδέχονται στόν δικομματισμό τους σοσιαλδημοκράτες μέ τήν ἀφανῆ στήριξη τῶν ΗΠΑ (ὅπως ὁ ἀτλαντιστής ΣΥΡΙΖΑ διαδέχθηκε στόν ἑλληνικό δικομματισμό τό γερμανόπληκτο ΠΑΣΟΚ τοῦ κυρίου Σημίτη.) Σρέντερ καί Φίσερ δέν βγῆκαν βεβαίως προσωπικῶς χαμένοι, καθώς ὁ πρῶτος προσελήφθη στό διοικητικό συμβούλιο τῆς Gazprom μετά τήν ἀφυπηρέτησή του, ἐνῶ ὁ Φίσερ εἶχε πάρε-δῶσε μέ τό Οἰκονομικό Ἐπιμελητήριο τῆς Σμύρνης στήν Τουρκία. Οἱ χῶροι τους ὅμως μαράζωσαν, πρός παραδειγματισμόν. Κατέστησαν στήν καλύτερη περίπτωση ἀδύναμοι κρίκοι, οὐραγοί τῶν κυβερνήσεων τῶν Χριστιανοδημοκρατῶν. Καί βεβαίως αὐτό δέν συνέβη τυχαίως! Φρόντισαν οἱ «τιμωροί». Τά ἴδια συνέβησαν ἄλλως τε καί στήν Ἑλλάδα τό 2009, τά ἴδια συμβαίνουν καί στήν Τουρκία σέ παραλλαγή τώρα. Ὅποιος σύμμαχος «παρεκκλίνει» χάριν τοῦ ἐθνικοῦ του συμφέροντος, καταδιώκεται. Στό πῦρ τό ἐξώτερον.

Ὑπό αὐτή τήν ἔννοια ἔχει σημασία τό ταξίδι Μπάιντεν καί οἱ συναντήσεις κορυφῆς μέ τήν Γερμανική πολιτική ἡγεσία. Δύο εἶναι οἱ πονοκέφαλοι τῶν Ἀμερικανῶν στήν συμμαχία αὐτόν τόν καιρό: ὁ Νord 2 Stream πού κατασκευάζουν οἱ Γερμανοί μέ τούς Ρώσσους καί οἱ πύραυλοι S400 πού ἀγόρασαν οἱ Τοῦρκοι ἀπό τούς Ρώσσους. Ἐρωτᾶται: Εἶναι ἴδια ἡ ἐποχή μέ τό 2003 πού οἱ ΗΠΑ ἐπέβαλαν στόν περιδεῆ κύριο Σημίτη τήν ἀχρήστευση τῶν ρωσσικῶν S300; Εἶναι ἴδια ἡ ἐποχή μέ τό 2005 πού τιμώρησαν τόν ἀποσκιρτήσαντα Σρέντερ γιά τόν Νord 1 Stream καί «ἀνέβασαν» τήν φιλοδυτική ἀτλαντίστρια Μέρκελ; Εἶναι ἴδια ἡ ἐποχή μέ τό 2009 ὅταν ὁδήγησαν τόν ἀπόφοιτο τοῦ Tufts Καραμανλῆ στήν ἔξοδο ἀπό τήν πρωθυπουργία γιά τόν South Stream; Ἀκούω ὅτι στίς ἐπερχόμενες γερμανικές ἐκλογές θά γίνουν οἱ συνήθεις ἐπιχειρήσεις, οἱ ὁποῖες θά καταλήξουν εἴτε σέ συγκρότηση κυβέρνησης μέ ἐπί κεφαλῆς Πράσινη καγκελλάριο εἴτε μέ ἐπί κεφαλῆς Χριστιανοδημοκράτη μέ Πράσινο Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν. Μέ ἀποστολή τήν ὑπονόμευση τῆς κατασκευῆς τοῦ Nord 2 Stream. Ἡ ἐξουδετέρωση τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Βαυαρίας Ζέντερ καί ἡ ἐκλογή τοῦ ἄχρωμου Λάσετ δέν εἶναι τυχαία. Ἐξυπηρετεῖ αὐτά τά σχέδια. Θά τούς βγεῖ ὅμως; Θά συμβιβαστοῦν οἱ Γερμανοί πού θέλουν νά ἔχουν ἐνεργειακή αὐτάρκεια καί δέν μποροῦν νά περιμένουν μέσα στούς αἰῶνες πότε θά τελειοποιηθοῦν καί πότε θά γίνουν ἀνταγωνιστικά σέ τιμές τά ἀμερικανικά προϊόντα φυσικοῦ ἀερίου, ἔστω σχιστολιθικοῦ γιά νά τά ἀγοράζουν;

Τά μηνύματα πού ἀποστέλλουν οἱ ΗΠΑ γιά τήν σχέση τους μέ τήν Τουρκία εἶναι πάντως ἀμφίσημα. Ἀγριάδα πολλή, ἀλλά ἀπό ἐκεῖ πού ἀπαιτοῦσαν τήν ἀπομάκρυνση τῶν S-400 ἀπό τό τουρκικό ἔδαφος, τώρα συμβιβάζονται καί μέ τακτικούς ἐλέγχους πού θά διασφαλίζουν τήν ἀπενεργοποίησή τους. Ἐνῶ τήν ἴδια ὥρα ὁ Πούτιν μέ τήν στάση του στήν Ἀρμενία (Ναγκόρνο Καραμπάχ) κάνοντας πλάτες σέ Τουρκία – Ἀζερμπαϊτζάν ἄνοιξε διάδρομο γιά τήν μεταφορά ρωσσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου στήν Ἀνατολή παρακάμπτοντας τήν Γεωργία. Δέν ξέρω λοιπόν ἄν εἶναι ἴδια ἀκριβῶς τά δεδομένα. Ὁ Μπάιντεν πασχίζει νά φέρει τήν μεγάλη χώρα του σέ κανονική τροχιά. Συγκροτεῖ ἐγκαίρως συμμαχίες. Δέν εἶναι τυχαῖα καί τά ἀνοίγματα τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στούς Πράσινους σέ ἀνύποπτο χρόνο, κάποιος τά ὑπέδειξε. Εἰδικῶς ἄν λάβει κανείς ὑπ’ ὄψιν τους ὅτι οἱ Πράσινοι εἶναι ὑπέρ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Συμφώνου Σταθερότητος, τῆς χαλάρωσης τῆς λιτότητας καί τῆς ἀμερικανικῆς ὀπτικῆς γιά τήν αὔξηση τῆς κατανάλωσης στήν Εὐρώπη. Ἀλλά ἄν οἱ Γερμανοί ἐπιμείνουν μετά τίς ἐκλογές νά χρηματοδοτοῦν ἀσυστόλως τό πλεόνασμά τους μέ ἐξαγωγές στό Πεκῖνο καί νά τροφοδοτοῦν προνομιακῶς μέ ρωσσικό ἀέριο τίς ἐπιχειρήσεις τους, ἡ ἀποστολή τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου θά εἶναι δύσκολη. Ἀλλάζουν οἱ καιροί…

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924