Ἀκατάλληλη γιά ρυθμιστής τοῦ πολιτεύματος

Η ΑΠΟΝΟΜΗ παρασήμων καί ξιφῶν (στούς Εὐέλπιδες) μαζί μέ τήν ἀπονομή χάριτος καί…

… τήν δυνατότητα πραγματοποίησης διαγγέλματος, εἶναι μερικές ἀπό τίς τελευταῖες ἁρμοδιότητες τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας πού διασώθηκαν μετά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος τοῦ 1975. Αὐτός ἄλλως τε θά ἔπρεπε νά εἶναι καί ἕνας λόγος γιά νά μνημονεύουν τόν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ οἱ διάδοχοί του. Γιά νά θυμοῦνται μέ ποιές ἁρμοδιότητες εἶχε προικίσει τόν ἀρχηγό τοῦ κράτους καί ποιές τούς ἀπέμειναν νά ἀσκοῦν μετά τό συνταγματικό πραξικόπημα τοῦ 1985. Ἄν καί τά παράσημα ἀπονέμομαι τύποις μέ πρόταση τοῦ ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν μέ τήν ἔκδοση Προεδρικοῦ Διατάγματος, ἅπαντες γνωρίζουν ὅτι τά πρόσωπα πού ὑποδεικνύονται γιά τήν ἀπονομή τιμητικῆς διάκρισης ἐπιλέγονται ἀπό τόν ἑκάστοτε Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Τό ΥΠΕΞ τυπικῶς ἐπικυρώνει! Τά παράσημα εἶναι προνομία τῆς Ἀρχηγοῦ τοῦ Κράτους πού εἶναι ταυτοχρόνως καί ἐπί κεφαλῆς ὅλων τῶν Ταγμάτων Ἀριστείας. Ἐν προκειμένω αὐτό προκύπτει ξεκάθαρα καί ἀπό ὅσα ἀναφέρονται στό σάιτ τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας τό ὁποῖο ἀναφέρει ὅτι: «Ἡ ἀπονομή τιμητικῶν διακρίσεων ἀνήκει στίς ἁρμοδιότητες τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 46 παράγραφος 2 τοῦ Συντάγματος καί τίς διατάξεις τοῦ νόμου 106/1975. Προτάσεις γιά τήν ἐπιλογή προσώπων στά ὁποῖα μποροῦν νά ἀπονεμηθοῦν τιμητικές διακρίσεις ὑποβάλλει στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τό Συμβούλιο Ταγμάτων Ἀριστείας, τό ὁποῖο συγκαλεῖται, μία τοὐλάχιστον φορά τόν χρόνο. Γιά τήν ἀπονομή ἐκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα, τό ὁποῖο προσυπογράφεται ἀπό τόν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν καί δημοσιεύεται στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)».

Ἡ περίπτωση τῆς παρασημοφόρησης τοῦ ἀκτιβιστῆ καί ὑβριστῆ τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τῶν Ἀνδρῶν τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος Ἰάσωνα Ἀποστολόπουλου τοῦ ὁποίου ἡ παρασημοφόρηση προετάθη, πέραν τῆς οὐσίας της, εἶναι τό πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα κακῆς ἄσκησης ἁρμοδιότητας ἐκ μέρους τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Καί τῆς ἀκαταλληλότητάς της γιά τήν ἰδιότητα τοῦ ρυθμιστῆ τοῦ πολιτεύματος. Ἰδού γιατί: ἡ κυρία Σακελλαροπούλου ἀνακοίνωσε τήν λίστα τῶν πρός παρασημοφόρηση προσωπικοτήτων χωρίς νά ἔχει κἄν ἐκδοθεῖ τό ἀπαραίτητο Προεδρικό Διάταγμα ἀπό τό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν!!! Γι’ αὐτό ἄλλως τε ὅταν ξέσπασε θύελλα γιά τόν κύριο Ἀποστολόπουλο ἡ Πρόεδρος διέρρευσε στά ΜΜΕ μετά ἀπό ἐπικοινωνία της μέ τόν Πρωθυπουργό, ὅτι ἀκυρώνεται ἡ παρασημοφόρησή του.

Πρόταση τῆς Προέδρου ἦταν λοιπόν ἡ ἀπονομή παρασήμου στόν ὑβριστή τῶν Λιμενικῶν. Καμμία σχέση τό ΥΠΕΞ, πόσω μᾶλλον ὁ Νῖκος Δένδιας. Ἐπί τῆς προτάσεώς της ἀντέδρασε ἕνας βουλευτής τῆς ΝΔ, ὁ θαρραλέος κύριος Μπογδᾶνος. Ἐπί τῆς πανικόβλητης ἀκυρώσεως τῆς παρασημοφόρησης τοῦ ἀκτιβιστοῦ ἐξέδωσαν ἀνακοίνωση ὑπέρ τῆς Προέδρου ὁ ΣΥΡΙΖΑ καί τό ΜέΡα25. Ἡ Κυβέρνηση σιώπησε. Ἡ Ἑλληνική Λύση ἤδη ἀπεῖχε γιά ἄλλο λόγο ἀπό τήν δεξίωση-παρωδία, στήν ὁποία ἡ ἀσεβής Σακελλαροπούλου ἔκανε ἀναφορές στόν κάθε «μῆτσο» αὐτῆς τῆς χώρας, ἀλλά ὄχι στόν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ.

Ἐρώτηση τώρα: Ὅταν ἡ Πρόεδρος καταφέρνει νά διχάσει τόν πολιτικό κόσμο γιά τήν ἀπονομή ἑνός παρασήμου καί ἀδυνατεῖ νά τόν ἑνώσει καί ἐπί αὐτοῦ, πόσο κατάλληλη εἶναι ἄραγε γιά ρυθμιστής τοῦ πολιτεύματος; Ὅταν ἡ Πρόεδρος παρασημοφορεῖ ἄνδρα πού ὑβρίζει ἀξιωματικούς πού φέρουν τό ἐθνόσημο καί καθυβρίζει τόν Πρωθυπουργό –ἰδού ἡ ἀριστεία του– τί νά περιμένουμε ἀπό αὐτήν σέ μιά στιγμή πιό δύσκολη γιά τόν τόπο; Νά συνθέσει; Ὅταν ἡ Πρόεδρος κάνει διαρροές κατά τοῦ μή ἔχοντος εὐθύνη ΥΠΕΞ, τί νά ὑποθέσουμε γιά τό ἦθος της; Ὅταν παρασημοφορεῖ κάποιον, ἕναν ὑμνητή τοῦ τρομοκράτη Κουφοντίνα, τήν ἡμέρα πού προσκαλεῖ στό Προεδρικό Μέγαρο τόν γυιό τοῦ Νίκου Μομφερράτου καί τήν μητέρα τοῦ Θάνου Ἀρξαλιάν, τί συμπεράσματα μπορεῖ νά βγάλει γιά τόν τρόπο πού τιμᾶται ἡ ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας, ἡ κ. Σακελλαροπούλου;

Προτείνω στήν κυρία Πρόεδρο νά ἀναλογιστεῖ τί διέπραξε. Ἐπειδή διαμαρτύρεται ὅτι στοχοποιεῖται, ἡ ἀλήθεια εἶναι μία. Μόνη σας τά κάνετε μούσκεμα, κυρία Σακελλαροπούλου. Δέν χρειάζεται νά σᾶς στοχοποιήσει κανείς.

Εἶστε δημόσιος θεσμικός κίνδυνος. Δυστυχῶς…

Απόψεις

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ