Ağlama duvarı

O ΒΥΡΩΝ Νικολαΐδης εἶναι ὁ CEO τῆς διεθνοῦς ἑταιρείας πιστοποίησης τῆς PeopleCert μέ ἕδρα τήν Πλατεῖα Κοραῆ.

Ἡ ἑταιρεία του δραστηριοποιεῖται σέ 214 χῶρες τοῦ κόσμου πλήν Σουδάν καί Βορείου Κορέας, ἄν καί ὅπως παρατηρεῖ χιουμοριστικά «ἄλλο ἀριθμό χωρῶν μᾶς δίνει τό googlemap, ἄλλο ἡ CIA καί ἄλλο ἡ Worldbank». Πιστοποιεῖ ἐκπαιδευτικά κέντρα καί διεξάγει σέ ὅλον τόν κόσμο διαγωνισμούς καλῆς γνώσης τῆς ἀγγλικῆς καί τῆς ἱσπανικῆς γλώσσας. Στήν Μεγάλη Βρεταννία ὅπου τό κράτος δίδει 57 διαφορετικά εἴδη βίζας, ἡ ἑταιρεία τοῦ κ. Νικολαΐδη ἐξετάζει κάθε χρόνο 400.000 ἀλλοδαπούς, καθώς ἡ καλή γνώση τῆς γλώσσας στό κράτος αὐτό εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν ἔκδοση ἀδειῶν παραμονῆς. Ἄν ἐπισυμβεῖ καί τό Βrexit, οἱ δουλειές του θά «μεγαλώσουν». Θά πρέπει νά πιστοποιεῖ περί τίς 700.000 ἀλλοδαπούς, μεταξύ αὐτῶν καί χιλιάδες Εὐρωπαίους. Μέ καταγωγή ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη καί πρόσφατη τήν ἐκλογή του στήν θέση τοῦ Προέδρου τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἑταιρειῶν Πληροφορικῆς ἑστιάζει τήν στρατηγική τῆς ἑταιρείας του σέ τρεῖς τομεῖς:

• Πρῶτον, στό νά μετεγγράψει ἀπό τό Πανεπιστήμιο τοῦ Cambridge τούς καλύτερους εἰδικούς στήν ἐκμάθηση τῆς ἀγγλικῆς.

• Δεύτερον, στό νά ἀποκτήσει ἡ ἑταιρεία του προγραμματιστές ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μιά εἰδικότητα μέ μηδενικά ποσοστά ἀνεργίας μέν ἀλλά μέ ἐλλείψεις ἐσχάτως. (Οἱ νέοι γυρίζουν πανευρωπαϊκῶς τήν πλάτη στήν πληροφορική γιατί τήν θεωροῦν ἐσωστρεφές ἐπάγγελμα.)

• Τρίτον, στό νά ἔχει στόχους. Στόχος του εἶναι νά καταφέρει μετά μία δεκαετία νά γίνει πρωταθλητής στήν πιστοποίηση ξένων γλωσσῶν παγκοσμίως, ὑποσκελίζοντας ἀκόμη καί φημισμένα ἱδρύματα τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ὅσο τόν ἄκουγα νά μᾶς μιλᾶ στό χθεσινό γεῦμα πού μᾶς παρέθεσε στό ρεστωράν κεντρικοῦ ξενοδοχείου τῶν Ἀθηνῶν, σκεφτόμουν δύο πράγματα. Πότε ἦταν ἡ τελευταία φορά πού μιλήσαμε γιά στόχους στήν πατρίδα μας; Πῶς τό κράτος ἐπιλύει προβλήματα ἑταιρειῶν πού ζητοῦν ἐξειδικευμένο προσωπικό ὅπως προγραμματιστές ὑπολογιστῶν ἀλλά δέν τό βρίσκουν; Πῶς στέκεται στό πλευρό τους; Τήν ὥρα πού γιά τό δεύτερο θέμα σκέπτομαι φευγαλέα καί εἰρωνικά πώς ἱδρύει Νομικές Σχολές μιάμιση ὥρα μακρυά ἀπό τήν Ἀθήνα, στήν Πάτρα (ἔτσι παρακολουθεῖ τό κράτος τίς τάσεις στήν ἀγορά) ὁ κ. Νικολαΐδης μᾶλλον μαντεύει τήν σκέψη μου καί παρεμβαίνει. «Οἱ τελευταῖοι ἐθνικοί μας στόχοι ἦταν ἡ ΟΝΕ τό 2000 καί οἱ Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες τό 2004. Δεῖτε ὅμως τί συμβαίνει μέ τόν Ἐρντογάν δίπλα. Παρέλαβε ΑΕΠ 280 δισ. εὐρώ τό 2003, ὅταν τό δικό μας ἦταν 240 δισ. εὐρώ. Σήμερα, τό ΑΕΠ του εἶναι 900 δισ. εὐρώ. Καί ἔχει βάλει στόχο νά ἐνταχθεῖ στήν λίστα μέ τίς δέκα ἰσχυρότερες οἰκονομίες τοῦ κόσμου ἕως τό 2023 –σήμερα εἶναι δέκατος ἕβδομος. Τό ἄν πιάσει τό στόχο του μένει νά ἀποδειχθεῖ. Ἀλλά σίγουρα ξέρει ποῦ πάει» λέει. Καί προσθέτει: «Ἐμεῖς λέμε ὅσα λέμε γιά ἐκεῖνον ἐδῶ. Ἀλλά ξέρετε ὅτι τώρα στά προϊόντα τῆς Τουρκίας ἀναγράφεται ἡ ἔνδειξη made in e-Turkey»;

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι δέν ξέρουμε πράγματι τί θέλουμε νά κάνουμε τήν ἑπόμενη δεκαετία ὡς ἔθνος. Δέν ὑπάρχει σχέδιο. «Στόχοι τοῦ Ἔθνους» ὅπως ἔγραψε κάποτε ὁ Λεωνίδας Κύρκος. Μπορεῖ νά γνωρίζουμε μέ βεβαιότητα πόσες πέτρες θά πέσουν στήν ἑπόμενη διαδήλωση –ὁ Νικολαΐδης βλέπει ἀπό τό γραφεῖο του νέους νά σπᾶνε τά μάρμαρα τῆς πλατείας Κοραῆ γιά νά τά πετάξουν στούς ἀστυνομικούς– εἶναι βέβαιον πώς ἀναλύουμε μέχρι τελείας τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, μά τό πῶς θά ἀποκτήσουμε στρατηγική γιά τά μικρότερα (πῶς καλύπτω τήν ἔλλειψη προγραμματιστῶν στήν ἀγορά ἐργασίας;) ἕως τά μεγαλύτερα (πῶς καλύπτω τό τεράστιο κενό ἰσχύος καί ἀσφαλείας πού θά μέ χωρίσει τά ἑπόμενα χρόνια ἀπό τήν στοχοπροσηλωμένη Τουρκία;), αὐτό οὔτε πού τό διανοούμαστε.

Οἱ μέν Ἕλληνες δέν ἀγαπᾶμε τίς πολυετεῖς προσπάθειες, τό δέ κράτος μας ἀδυνατεῖ νά παρακολουθήσει στοιχειωδῶς τίς τάσεις τῆς ἀγορᾶς. Τό κυρίαρχο συναίσθημα εἶναι «πόρκα μιζέρια». Μοῦ ἀρέσει νά γνωρίζω ἀνθρώπους τῆς ἀγορᾶς, καί ἔχει μία ἀξία νά σᾶς πῶ πῶς ἀντιμετωπίζει ὁ CEO τῆς PeopleCert τήν ἑλληνική ἀτμόσφαιρα. Σέ πρακτικό ἐπίπεδο ὁ Νικολαΐδης ἔκανε κάτι ἀδιανόητο. Ἐκπαίδευσε μαζί μέ ἄλλους ἐπί τρίμηνο ἐντατικά θεολόγους, παιδαγωγούς καί ἄλλους πτυχιούχους ἀνωτάτων σχολῶν, ἀσχέτους μέ τήν πληροφορική, τούς μεταμόρφωσε σέ προγραμματιστές καί τούς προσέφερε ἐγγυημένη θέση σέ ἑταιρεῖες. Σέ …ἰδεολογικό ἐπίπεδο ἔπραξε κάτι πιό ἁπλό, πού ἔμαθε στά παιδικά του χρόνια στήν Κωνσταντινούπολη: Ἐκεῖ ὅπου οἱ γείτονες στέλνουν τούς γκρινιάρηδες καί τούς μίζερους νά κλαψουρίζουν στόν τοῖχο τῶν δακρύων. Στό ağlama duvarı. Ἐάν τοῦ τύχει συνεργάτης ὑπερβολικά ἀναβλητικός τοῦ τύπου «αὐτά δέν γίνονται», τό ὄνομά του καταγράφεται στό… ağlama duvarı, σέ μιά εἰδική γωνία στήν αἴθουσα συσκέψεων. Ἡ ἀπαισιοδοξία ἀπαγορεύεται. Ὡραία «ἔκδοση» γιά ἑταιρεία. Βγαίνει καί γιά Ἔθνος;

Απόψεις

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.