ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ἀχρείαστη πολυτέλεια

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ εἶναι καταιγιστικός…

… Μετά τήν μίνι ἐπίδειξη στρατιωτικοῦ ἐξοπλισμοῦ ἀπό τόν Ἕβρο ἕως τήν Κύπρο κατά μῆκος τῶν συνόρων τοῦ Ἑλληνισμοῦ (παραμονές Χριστουγέννων), τώρα ἐντάσσει ἀκόμη καί τίς μυστικές ὑπηρεσίες τῆς Τουρκίας στόν ψυχολογικό πόλεμο τῶν ἐντυπώσεων. Προχθές, ἐγκαινίασε τό νέο φαραωνικό κτίριο στό ὁποῖο θά στεγάζονται ἐφεξῆς οἱ ὑπηρεσίες τῆς ΜΙΤ –χωριστά ἀπό τήν «Κατεχάκη» τους, ὡς κράτος ἐν κράτει, σέ χῶρο ἀνάλογο τοῦ δικοῦ μας Μεγάρου Μουσικῆς!– πλέκοντας τό ἐγκώμιο τῶν στελεχῶν της γιά τήν «ἐξαιρετική δουλειά πού κάνουν αὐτήν τήν ἐποχή στήν Λιβύη». Ἀλλά ὄχι μόνο στήν Λιβύη, προφανῶς. Τούς παρότρυνε μάλιστα νά κάνουν τήν ἀποστολή τους ἀδιαφορῶντας γιά «ἀποστάσεις καί σύνορα».

Τό ἐρώτημα εἶναι τί κάνουμε ἐμεῖς ἀπό ἐδῶ, στόν ἴδιο τομέα. Πῶς εἶναι στελεχωμένη ἡ ἡμέτερη ὑπηρεσία: Στήν Θράκη, στά νησιά τοῦ Αἰγαίου, στήν Φλώρινα καί στήν Καστοριά –τώρα πού οἱ Σκοπιανοί ἐπιχειροῦν ἀργά ἀλλά μεθοδικά νά ἀνοίξουν ζήτημα μακεδονικῆς γλώσσας καί μακεδονικῆς μειονότητας ἐντός τοῦ ἐδάφους μας. Δέν εἶμαι εἰδικός σέ αὐτά καί δέν διαθέτω ἰδιαίτερη πληροφόρηση. Θυμᾶμαι ὅμως καί παρατηρῶ. Θυμᾶμαι ὅτι τήν κατάληψη τῆς Ἀνατολικῆς Ἴμια τήν μάθαμε ἀπό τούς Τούρκους καί τούς Ἀμερικανούς τό 1996, ὄχι ἀπό δικές μας πηγές. Παρατηρῶ ὅτι οἱ εὐαίσθητες ὑπηρεσίες μας εἶναι ἐδῶ καί καιρό ὑποστελεχωμένες.

Ὁ διαγωνισμός πού ἄρχισε ἐπί ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν πρόσληψη τριακοσίων νέων στελεχῶν πάγωσε καί σωστά, γιατί οἱ ὑποψήφιοι πού προσῆλθαν πάτωσαν στίς ἐξετάσεις. (Θυμίζω ὅτι ἀναζητοῦντο καί ὑπάλληλοι μέ καλή γνώση τῆς γλώσσας τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων γιά νά τοποθετηθοῦν στίς ὑπηρεσίες τῆς Φλώρινας καί τῆς Καστοριᾶς, ἐπιβεβαίωση ὅτι τό παιχνίδι μεταφέρεται στό ἔδαφός μας.) Παρατηρῶ ὅτι στελέχη πού συνεργάστηκαν μέ παλαιότερες διοικήσεις παραιτήθηκαν ἀπό τήν ὑπηρεσία προσφάτως, ἐπειδή διαφώνησαν μέ τήν τοποθέτησή τους στό ψυγεῖο. Παρατηρῶ, ἐπίσης, ὅτι τό βαθύ ΠΑΣΟΚ ἐπιχειρεῖ ἀκόμη καί σήμερα νά τοποθετεῖ ἀνθρώπους ἐπιρροῆς του μέσα στήν ὑπηρεσία γιά νά ἔχει πρόσβαση στήν πληροφόρηση. Μαθαίνω ὅτι μέ ἀφορμή τήν προαγωγή τῆς ἐποπτεύουσας τήν ὑπηρεσία εἰσαγγελέως Γεωργίας Ἀδειλίνη σέ ἀντιεισαγγελέα Ἐφετῶν, ὁ κύκλος βαρώνου παλαιοῦ πολιτικοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ πού δέ λέει νά καθίσει σέ ἡσυχία, κινήθηκε δραστήρια γιά νά τοποθετήσει ἐκεῖ εἰσαγγελέα ἐποπτεύοντα τήν ΕΥΠ τῆς δικῆς του «ἐπιλογῆς», ἄν βεβαίως μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ αὐτή ἡ λέξη γιά λειτουργό τῆς ἀνεξάρτητης ἑλληνικῆς δικαιοσύνης. Οἱ μπιζιμπόντηδες δέν κάθονται καλά. Μαθαίνω ὅτι τό Μαξίμου τό ἔμαθε, τό πρόλαβε καί κατά τήν συνάντηση ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης – ἡγεσίας Ἀρείου Πάγου, παραμονές τῆς νέας χρονιᾶς, συζητήθηκε τό ἐνδεχόμενο νά τοποθετηθεῖ ἐκεῖ στήν ΕΥΠ παραλλήλως μέ τά βασικά του καθήκοντα ὁ εἰσαγγελέας πού ἐποπτεύει σήμερα τήν ἀντιτρομοκρατική. Ὑπῆρξαν καί σχετικά δημοσιεύματα περί αὐτοῦ. Μαθαίνω ἐπίσης ὅτι μεταφέρθηκαν προσφάτως σέ ἀνύποπτο χρόνο ἁρμοδιότητες ἀπό τήν κορυφή-κορυφή πρός τήν βάση (διευθυντές). Αὐτά τά ὀλίγα πού φθάνουν στά αὐτιά μας δέν ἀρκοῦν βεβαίως γιά νά ἀξιολογηθεῖ οἱοσδήποτε. Οἱ ὑπηρεσίες αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἀξιολογοῦνται ἐπί τοῦ πεδίου. Ὄχι ἐπί τοῦ πτυχίου, ὅπως νομίζει ἡ Ἀριστερά.

Μέ τίς πληροφορίες πού διαβιβάζουν στήν πολιτική ἡγεσία σέ πραγματικό χρόνο, εἰδικῶς σέ περίοδο ἑλληνοτουρκικῆς κρίσης. Οἱ ὑπηρεσίες ἀξιολογοῦνται ἀπό τήν ποιότητα τῆς πληροφόρησης πού φθάνει στό κέντρο ἀπό τήν Θράκη –ὅπου ἡ ΜΙΤ ἁλωνίζει κυριολεκτικῶς– ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου, ἀπό τά βόρεια σύνορά μας (σημεῖα στά ὁποῖα θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι ἔχουν τοποθετηθεῖ ἱκανοί, ἐπαρκεῖς, μέ ἄριστη γνώση τῆς γλώσσας τῶν ἀντιπάλων ὑπάλληλοι, καί ὄχι ἀδαεῖς καί ἐπιρρεπεῖς) καί, βεβαίως, μέσα ἀπό τίς γραμμές τοῦ ἐχθροῦ πού μᾶς ἀπειλεῖ. Ὡστόσο ἡ ὑποστελέχωση σέ καιρό κρίσης καί ἡ ἐντύπωση πού ἔχει τό παλαιό βαθύ ΠΑΣΟΚ πού βρίσκεται ἐκτός κυβέρνησης καί Βουλῆς, ὅτι μπορεῖ νά παρεμβαίνει στά ἐσωτερικά μιᾶς εὐαίσθητης ὑπηρεσίας, –σέ αὐτά τά δύο ἐπικεντρώνομαι σήμερα– εἶναι φαινόμενα μᾶλλον ἀνησυχητικά. Καί τά καταγράφω χωρίς περαιτέρω ἐντάσεις –τά θέματα αὐτά ἄλλωστε δέν εἶναι τό φόρτε μου. Σέ καιρό κρίσης ἡ ἐσωστρέφεια καί ἡ παρεμβολή τῆς πολιτικῆς σέ τέτοιου εἴδους ὑπηρεσίες εἶναι ἀχρείαστη πολυτέλεια. Ὁ ἀντίπαλος εἶναι γύρω μας καί ἀπέναντι. Ὄχι ἐντός μας. Τήν ὥρα λοιπόν πού ὁ Ἐρντογάν κάνει τήν φιγούρα του στά κανάλια μέ τήν ΜΙΤ σπάζοντας ταμπού, ἐμεῖς δέν εἶναι δυνατόν νά σπαταλᾶμε δυνάμεις ἀσχολούμενοι μέ τέτοια θέματα. Ταῦτα, καί δέν θά ἐπανέλθω. Εἶναι πολύ εὐαίσθητα θέματα αὐτά.

Απόψεις

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.