Ἀχαρτογράφητα ὕδατα προσεχῶς

ΘΑ ΠΑΜΕ σέ ἐκλογές μέ τούς δύο Ἕλληνες στρατιωτικούς ἐγκλείστους στίς φυλακές Ἀδριανουπόλεως; Κατά πᾶσα πιθανότητα «ναί», ἄν κρίνουμε ἀπό τήν ἀγόρευση τοῦ Τούρκου εἰσαγγελέα ὁ ὁποῖος εἶπε ξεκάθαρα ὅτι ἡ κατώτατη ποινή πού προβλέπει ἡ «νομοθεσία» τους γιά τά παιδιά μας εἶναι δύο ἔτη.

Ἡ εἴδηση αὐτή καί μόνον αὐτή μᾶς κάνει νά σκεφτοῦμε κάτι εὐρύτερο: Γιά πρώτη φορά μετά τό 1996 θά ὁδηγηθοῦμε σέ κάλπες μέ ὅλα τά κρίσιμα ἐθνικά θέματα ἀνοιχτά, εὑρισκόμενα στό ἐπίκεντρο τῆς προεκλογικῆς ἀτζέντας. Μᾶς κάνει ἐπίσης νά σκεφτοῦμε ὅτι γιά πρώτη φορά μετά τό 2012 θά διεξαχθοῦν ἐκλογές στήν Ἑλλάδα χωρίς νά εἶναι τά θέματα οἰκονομίας τά μοναδικά πού θά διαμορφώσουν τήν ἐκλογική συμπεριφορά τῶν Ἑλλήνων –αὐτή τήν φορά μάλιστα ἡ διαχωριστική γραμμή δέν θά εἶναι τό «μνημόνιο-ἀντιμνημόνιο». Καί βεβαίως μᾶς ὁδηγεῖ νά σκεφτοῦμε τέλος ὅτι ἀναλόγως τῶν ὅποιων δικαστικῶν ἐξελίξεων ἡ τριπλή ἀτζέντα αὐτῶν τῶν ἐκλογῶν θά σφραγιστεῖ καί ἀπό θέματα διαφάνειας, γιά πρώτη φορά ἴσως ἀπό τό 1989. «Παρέα» μέ τό Σύνταγμα. Εἶναι πολύ πρόωρο νά προβλέψει κανείς ποιά θά εἶναι ἡ ἐπίδραση ἑνός ἑκάστου θέματος στήν ἐκλογική συμπεριφορά τῶν Ἑλλήνων. Ὅμως χωρίς ἀμφιβολία αὐτό δέν εἶναι προεκλογική ἀτζέντα, ἀλλά κοκτέιλ μολότωφ. Ἐκρηκτικό μεῖγμα!

– Στά ἐθνικά ἀθροίζονται πέραν τοῦ ἀνοικτοῦ θέματος τῶν δύο στρατιωτικῶν τό ζήτημα τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καί οἱ προεκτάσεις της (παμμακεδονικές ἑνώσεις ἄρχισαν δικαστικούς ἀγῶνες, ἐπιχειρήσεις στήν Βόρεια Ἑλλάδα πασχίζουν γιά τήν κατοχύρωση τοῦ brand μακεδονικός, ΑΝΕΛ), τό Κυπριακό (ἀνοίγει ξανά τόν Σεπτέμβριο μέ πρωτοβουλία τῆς νέας εἰδικῆς μεσολαβητοῦ τοῦ ΟΗΕ Τζαίην Χόλ Λούτ μέ αἰχμή τά ἐνεργειακά), τό Ἀλβανικό (ποιές συνέπειες θά ἔχει σέ θέματα περιουσιῶν Ἀλβανῶν στήν Ἑλλάδα ἡ ἄρση τοῦ ἐμπολέμου) καί τό Θρακικό (ὁ ἑλληνικῆς ἰθαγένειας ψευτο-μουφτῆς Ροδόπης ἐξέφρασε χθές τή χαρά του γιά τήν ἀπώλεια τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης γιά τήν Ἑλλάδα μέ τήν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν)!!

– Στά θέματα διαφάνειας ὑπάρχει ἐκκρεμής ἔρευνα στήν δικαιοσύνη γιά πολιτικά πρόσωπα ἀλλά καί γιά μεγάλους ἐπιχειρηματίες οἱ ὁποῖοι δραστηριοποιοῦνται στόν χῶρο τῶν ΜΜΕ. Ἀστάθμητος παράγων τά τυχόν εὑρήματα τῆς εἰσαγγελέως Τουλουπάκη, λοιπόν.

– Στά θέματα οἰκονομίας ἐπίσης βαίνουμε πρός τήν ἐποχή τῶν προσδοκιῶν. Μειωμένων μέν, προσδοκιῶν δέ. Τά κόμματα θά κριθοῦν καί θά ἀξιολογηθοῦν ἀπό τίς ὑποσχέσεις πού θά δώσουν γιά «λελογισμένες» –λένε– παροχές ἐντός τοῦ δημοσιονομικοῦ χώρου. Ὄχι ἄν θά ἀποτρέψουν τήν χρεωκοπία γιά νά μᾶς κρατήσουν στό εὐρώ. Ἄς ἑτοιμαστοῦμε γιά διαγωνισμό κοινωνικῆς εὐαισθησίας. Μειώσεις φορολογικῶν συντελεστῶν, μειώσεις ΕΝΦΙΑ, «αὐξήσεις» κατώτατων μισθῶν, συλλογικές συμβάσεις, μείωση ἐργοδοτικῶν εἰσφορῶν, ἀπό ὅλα θά ἔχει τό πανέρι τῶν κομμάτων. Περάστε, κόσμε!

Εἶναι φανερό πώς τά εὐνοϊκά γήπεδα γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ εἶναι κυρίως ἡ οἰκονομία καί ἡ διαφάνεια. Γιά τή ΝΔ κυρίως ἡ οἰκονομία καί τά ἐθνικά. Τό μεταρρυθμιστικό μέτωπο τῆς ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος ὑποτίθεται ὅτι εἶναι προνομιακό καί γιά τά δύο κόμματα, ὅμως ὀφείλουμε νά ἀποκαλύψουμε ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει νά ἐντάξει τίς ἀλλαγές γιά τό νόμο περί εὐθύνης ὑπουργῶν στήν τρέχουσα πολιτική ἀτμόσφαιρα, πολύ δέ περισσότερο ἄν ὑπάρχουν οἱ δικαστικές ἐξελίξεις πού ὑπαινίσσεται. Εἰδικά τό θέμα τῶν παραγραφῶν. Τούτων δοθέντων τό ζήτημα δέν εἶναι πότε θά γίνουν οἱ ἐκλογές ἀλλά μέ ποιά ἀτζέντα θά γίνουν οἱ ἐκλογές. Τό ζήτημα ἐπίσης εἶναι ἡ ἐπίδραση ἑνός ἑκάστου θέματος (οἰκονομία, ἐθνικά, διαφάνεια, σύνταγμα) στό κεντρικό ἐρώτημα πού θέτουν οἱ πολῖτες στά κόμματα: Ποιά κατεύθυνση θά λάβει ἡ χώρα στό μέλλον; Καί οἱ δύο παρατάξεις ὀφείλουν νά σταθμίσουν τά δεδομένα. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὑποτιμᾶ τά ἐθνικά θέματα, θεωρεῖ ὅτι ὁδηγοῦν ἁπλῶς στήν ἀνακατανομή τῆς ἐπιρροῆς στό στρατόπεδο τῆς εὐρύτερης δεξιᾶς παράταξης. «Ἀφοῦ τά Ἴμια καί οἱ Ἰσαάκ-Σολωμοῦ δέν ἐπηρέασαν τήν ἀναμέτρηση τοῦ 1996, γιατί νά ἐπηρεάσουν αὐτή» ὑποστηρίζουν κάποιοι λησμονώντας ὅτι τότε ὑπῆρχε τό ὄνειρο τῆς ἔνταξης στήν ΟΝΕ καί μᾶς ἀποσποῦσε. Ἡ ΝΔ ἀπό τήν ἄλλη ἐμφανίζεται νά ὑποτιμᾶ τά θέματα διαφάνειας, δεδομένου πώς οὔτε μισή ἀμυχή δέν ὑπέστη στίς δημοσκοπήσεις ἀπό τήν ὑπόθεση Νοvartis στόν πρῶτο της γῦρο. Ἄλλο ὅμως τά πολιτικά κουτσομπολιά καί ἄλλο τυχόν εὑρήματα, ἄν ὑπάρξουν. Οὔτε ἐκείνη πρέπει νά ὑποτιμᾶ τήν δυναμική τῶν ἐρευνῶν.

Διά ταῦτα: Εἰσερχόμαστε σέ ἀχαρτογράφητα ὕδατα. Μπορεῖ νά πᾶμε σέ νέο σχετικά μεγάλο δικομματισμό –εὐχή μας γιά νά ὑπάρξει σταθερότητα στήν χώρα– μπορεῖ ὅμως καί σέ ἀνεπιθύμητο πολυκερματισμό μέ ἰσχυρά ἄκρα. Προσοχή!

Απόψεις

Ἤθελαν καί νά τόν …παρασημοφορήσουν

Εφημερίς Εστία
Ἀσύλληπτη ἐπιπολαιότης τῆς Ἡρώδου Ἀττικοῦ – Ἡ χειρότερη σέ δημοτικότητα – Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἀπό καταβολῆς τοῦ θεσμοῦ (41%), εἶχε περιλάβει στήν λίστα τῶν τιμητικῶν διακρίσεων, μαζί μέ τόν ὑβριστή τοῦ Λιμενικοῦ, καί τόν πατέρα Ἀντώνιο!

Ὕφεσις 2% στήν Εὐρωζώνη ἄν συνεχισθεῖ ὁ πόλεμος

Εφημερίς Εστία
ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ἐπίπεδα τοῦ 2009…

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.