Ἀχαρτογράφητα ὕδατα προσεχῶς

ΘΑ ΠΑΜΕ σέ ἐκλογές μέ τούς δύο Ἕλληνες στρατιωτικούς ἐγκλείστους στίς φυλακές Ἀδριανουπόλεως; Κατά πᾶσα πιθανότητα «ναί», ἄν κρίνουμε ἀπό τήν ἀγόρευση τοῦ Τούρκου εἰσαγγελέα ὁ ὁποῖος εἶπε ξεκάθαρα ὅτι ἡ κατώτατη ποινή πού προβλέπει ἡ «νομοθεσία» τους γιά τά παιδιά μας εἶναι δύο ἔτη.

Ἡ εἴδηση αὐτή καί μόνον αὐτή μᾶς κάνει νά σκεφτοῦμε κάτι εὐρύτερο: Γιά πρώτη φορά μετά τό 1996 θά ὁδηγηθοῦμε σέ κάλπες μέ ὅλα τά κρίσιμα ἐθνικά θέματα ἀνοιχτά, εὑρισκόμενα στό ἐπίκεντρο τῆς προεκλογικῆς ἀτζέντας. Μᾶς κάνει ἐπίσης νά σκεφτοῦμε ὅτι γιά πρώτη φορά μετά τό 2012 θά διεξαχθοῦν ἐκλογές στήν Ἑλλάδα χωρίς νά εἶναι τά θέματα οἰκονομίας τά μοναδικά πού θά διαμορφώσουν τήν ἐκλογική συμπεριφορά τῶν Ἑλλήνων –αὐτή τήν φορά μάλιστα ἡ διαχωριστική γραμμή δέν θά εἶναι τό «μνημόνιο-ἀντιμνημόνιο». Καί βεβαίως μᾶς ὁδηγεῖ νά σκεφτοῦμε τέλος ὅτι ἀναλόγως τῶν ὅποιων δικαστικῶν ἐξελίξεων ἡ τριπλή ἀτζέντα αὐτῶν τῶν ἐκλογῶν θά σφραγιστεῖ καί ἀπό θέματα διαφάνειας, γιά πρώτη φορά ἴσως ἀπό τό 1989. «Παρέα» μέ τό Σύνταγμα. Εἶναι πολύ πρόωρο νά προβλέψει κανείς ποιά θά εἶναι ἡ ἐπίδραση ἑνός ἑκάστου θέματος στήν ἐκλογική συμπεριφορά τῶν Ἑλλήνων. Ὅμως χωρίς ἀμφιβολία αὐτό δέν εἶναι προεκλογική ἀτζέντα, ἀλλά κοκτέιλ μολότωφ. Ἐκρηκτικό μεῖγμα!

– Στά ἐθνικά ἀθροίζονται πέραν τοῦ ἀνοικτοῦ θέματος τῶν δύο στρατιωτικῶν τό ζήτημα τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καί οἱ προεκτάσεις της (παμμακεδονικές ἑνώσεις ἄρχισαν δικαστικούς ἀγῶνες, ἐπιχειρήσεις στήν Βόρεια Ἑλλάδα πασχίζουν γιά τήν κατοχύρωση τοῦ brand μακεδονικός, ΑΝΕΛ), τό Κυπριακό (ἀνοίγει ξανά τόν Σεπτέμβριο μέ πρωτοβουλία τῆς νέας εἰδικῆς μεσολαβητοῦ τοῦ ΟΗΕ Τζαίην Χόλ Λούτ μέ αἰχμή τά ἐνεργειακά), τό Ἀλβανικό (ποιές συνέπειες θά ἔχει σέ θέματα περιουσιῶν Ἀλβανῶν στήν Ἑλλάδα ἡ ἄρση τοῦ ἐμπολέμου) καί τό Θρακικό (ὁ ἑλληνικῆς ἰθαγένειας ψευτο-μουφτῆς Ροδόπης ἐξέφρασε χθές τή χαρά του γιά τήν ἀπώλεια τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης γιά τήν Ἑλλάδα μέ τήν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν)!!

– Στά θέματα διαφάνειας ὑπάρχει ἐκκρεμής ἔρευνα στήν δικαιοσύνη γιά πολιτικά πρόσωπα ἀλλά καί γιά μεγάλους ἐπιχειρηματίες οἱ ὁποῖοι δραστηριοποιοῦνται στόν χῶρο τῶν ΜΜΕ. Ἀστάθμητος παράγων τά τυχόν εὑρήματα τῆς εἰσαγγελέως Τουλουπάκη, λοιπόν.

– Στά θέματα οἰκονομίας ἐπίσης βαίνουμε πρός τήν ἐποχή τῶν προσδοκιῶν. Μειωμένων μέν, προσδοκιῶν δέ. Τά κόμματα θά κριθοῦν καί θά ἀξιολογηθοῦν ἀπό τίς ὑποσχέσεις πού θά δώσουν γιά «λελογισμένες» –λένε– παροχές ἐντός τοῦ δημοσιονομικοῦ χώρου. Ὄχι ἄν θά ἀποτρέψουν τήν χρεωκοπία γιά νά μᾶς κρατήσουν στό εὐρώ. Ἄς ἑτοιμαστοῦμε γιά διαγωνισμό κοινωνικῆς εὐαισθησίας. Μειώσεις φορολογικῶν συντελεστῶν, μειώσεις ΕΝΦΙΑ, «αὐξήσεις» κατώτατων μισθῶν, συλλογικές συμβάσεις, μείωση ἐργοδοτικῶν εἰσφορῶν, ἀπό ὅλα θά ἔχει τό πανέρι τῶν κομμάτων. Περάστε, κόσμε!

Εἶναι φανερό πώς τά εὐνοϊκά γήπεδα γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ εἶναι κυρίως ἡ οἰκονομία καί ἡ διαφάνεια. Γιά τή ΝΔ κυρίως ἡ οἰκονομία καί τά ἐθνικά. Τό μεταρρυθμιστικό μέτωπο τῆς ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος ὑποτίθεται ὅτι εἶναι προνομιακό καί γιά τά δύο κόμματα, ὅμως ὀφείλουμε νά ἀποκαλύψουμε ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει νά ἐντάξει τίς ἀλλαγές γιά τό νόμο περί εὐθύνης ὑπουργῶν στήν τρέχουσα πολιτική ἀτμόσφαιρα, πολύ δέ περισσότερο ἄν ὑπάρχουν οἱ δικαστικές ἐξελίξεις πού ὑπαινίσσεται. Εἰδικά τό θέμα τῶν παραγραφῶν. Τούτων δοθέντων τό ζήτημα δέν εἶναι πότε θά γίνουν οἱ ἐκλογές ἀλλά μέ ποιά ἀτζέντα θά γίνουν οἱ ἐκλογές. Τό ζήτημα ἐπίσης εἶναι ἡ ἐπίδραση ἑνός ἑκάστου θέματος (οἰκονομία, ἐθνικά, διαφάνεια, σύνταγμα) στό κεντρικό ἐρώτημα πού θέτουν οἱ πολῖτες στά κόμματα: Ποιά κατεύθυνση θά λάβει ἡ χώρα στό μέλλον; Καί οἱ δύο παρατάξεις ὀφείλουν νά σταθμίσουν τά δεδομένα. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὑποτιμᾶ τά ἐθνικά θέματα, θεωρεῖ ὅτι ὁδηγοῦν ἁπλῶς στήν ἀνακατανομή τῆς ἐπιρροῆς στό στρατόπεδο τῆς εὐρύτερης δεξιᾶς παράταξης. «Ἀφοῦ τά Ἴμια καί οἱ Ἰσαάκ-Σολωμοῦ δέν ἐπηρέασαν τήν ἀναμέτρηση τοῦ 1996, γιατί νά ἐπηρεάσουν αὐτή» ὑποστηρίζουν κάποιοι λησμονώντας ὅτι τότε ὑπῆρχε τό ὄνειρο τῆς ἔνταξης στήν ΟΝΕ καί μᾶς ἀποσποῦσε. Ἡ ΝΔ ἀπό τήν ἄλλη ἐμφανίζεται νά ὑποτιμᾶ τά θέματα διαφάνειας, δεδομένου πώς οὔτε μισή ἀμυχή δέν ὑπέστη στίς δημοσκοπήσεις ἀπό τήν ὑπόθεση Νοvartis στόν πρῶτο της γῦρο. Ἄλλο ὅμως τά πολιτικά κουτσομπολιά καί ἄλλο τυχόν εὑρήματα, ἄν ὑπάρξουν. Οὔτε ἐκείνη πρέπει νά ὑποτιμᾶ τήν δυναμική τῶν ἐρευνῶν.

Διά ταῦτα: Εἰσερχόμαστε σέ ἀχαρτογράφητα ὕδατα. Μπορεῖ νά πᾶμε σέ νέο σχετικά μεγάλο δικομματισμό –εὐχή μας γιά νά ὑπάρξει σταθερότητα στήν χώρα– μπορεῖ ὅμως καί σέ ἀνεπιθύμητο πολυκερματισμό μέ ἰσχυρά ἄκρα. Προσοχή!

Απόψεις

Στρατηγική συνεργασία Invel Real Estate, PRODEA Investments και Ομίλου Ιωάννη Παπαλέκα στον ξενοδοχειακό χώρο

Εφημερίς Εστία
Απόκτηση του Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa Limassol

Τό Ἔθνος δέν ξεχνᾶ τήν θυσία τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε΄

Εφημερίς Εστία
Ἡ σημερινή ἐπέτειος τῶν 200 χρόνων ἀπό τόν ἀπαγχονισμό του στήν Κωνσταντινούπολη

Τό «κέντημα» τοῦ πρέσβεως Ἀποστολίδη

Μανώλης Κοττάκης
ΕΑΝ δέν ἦταν διπλωμάτης σίγουρα θά ἦταν χειρουργός

Ἐν ψυχρῷ δολοφονία τοῦ δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ

Εφημερίς Εστία
ΕΝΕΔΡΑ θανάτου ἔστησαν δύο ἄγνωστοι στόν ἀστυνομικό συντάκτη Γιῶργο Καραϊβάζ, ἔξω ἀκριβῶς ἀπό τήν κατοικία του

Μετά τήν πρώτη δόση, καθ’ ὁδόν πρό τήν δεύτερη…

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ περιγραφή, ἀγαπητοί, εἶναι ἀκριβής