Ἀχαρτογράφητα ὕδατα προσεχῶς

ΘΑ ΠΑΜΕ σέ ἐκλογές μέ τούς δύο Ἕλληνες στρατιωτικούς ἐγκλείστους στίς φυλακές Ἀδριανουπόλεως; Κατά πᾶσα πιθανότητα «ναί», ἄν κρίνουμε ἀπό τήν ἀγόρευση τοῦ Τούρκου εἰσαγγελέα ὁ ὁποῖος εἶπε ξεκάθαρα ὅτι ἡ κατώτατη ποινή πού προβλέπει ἡ «νομοθεσία» τους γιά τά παιδιά μας εἶναι δύο ἔτη.

Ἡ εἴδηση αὐτή καί μόνον αὐτή μᾶς κάνει νά σκεφτοῦμε κάτι εὐρύτερο: Γιά πρώτη φορά μετά τό 1996 θά ὁδηγηθοῦμε σέ κάλπες μέ ὅλα τά κρίσιμα ἐθνικά θέματα ἀνοιχτά, εὑρισκόμενα στό ἐπίκεντρο τῆς προεκλογικῆς ἀτζέντας. Μᾶς κάνει ἐπίσης νά σκεφτοῦμε ὅτι γιά πρώτη φορά μετά τό 2012 θά διεξαχθοῦν ἐκλογές στήν Ἑλλάδα χωρίς νά εἶναι τά θέματα οἰκονομίας τά μοναδικά πού θά διαμορφώσουν τήν ἐκλογική συμπεριφορά τῶν Ἑλλήνων –αὐτή τήν φορά μάλιστα ἡ διαχωριστική γραμμή δέν θά εἶναι τό «μνημόνιο-ἀντιμνημόνιο». Καί βεβαίως μᾶς ὁδηγεῖ νά σκεφτοῦμε τέλος ὅτι ἀναλόγως τῶν ὅποιων δικαστικῶν ἐξελίξεων ἡ τριπλή ἀτζέντα αὐτῶν τῶν ἐκλογῶν θά σφραγιστεῖ καί ἀπό θέματα διαφάνειας, γιά πρώτη φορά ἴσως ἀπό τό 1989. «Παρέα» μέ τό Σύνταγμα. Εἶναι πολύ πρόωρο νά προβλέψει κανείς ποιά θά εἶναι ἡ ἐπίδραση ἑνός ἑκάστου θέματος στήν ἐκλογική συμπεριφορά τῶν Ἑλλήνων. Ὅμως χωρίς ἀμφιβολία αὐτό δέν εἶναι προεκλογική ἀτζέντα, ἀλλά κοκτέιλ μολότωφ. Ἐκρηκτικό μεῖγμα!

– Στά ἐθνικά ἀθροίζονται πέραν τοῦ ἀνοικτοῦ θέματος τῶν δύο στρατιωτικῶν τό ζήτημα τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καί οἱ προεκτάσεις της (παμμακεδονικές ἑνώσεις ἄρχισαν δικαστικούς ἀγῶνες, ἐπιχειρήσεις στήν Βόρεια Ἑλλάδα πασχίζουν γιά τήν κατοχύρωση τοῦ brand μακεδονικός, ΑΝΕΛ), τό Κυπριακό (ἀνοίγει ξανά τόν Σεπτέμβριο μέ πρωτοβουλία τῆς νέας εἰδικῆς μεσολαβητοῦ τοῦ ΟΗΕ Τζαίην Χόλ Λούτ μέ αἰχμή τά ἐνεργειακά), τό Ἀλβανικό (ποιές συνέπειες θά ἔχει σέ θέματα περιουσιῶν Ἀλβανῶν στήν Ἑλλάδα ἡ ἄρση τοῦ ἐμπολέμου) καί τό Θρακικό (ὁ ἑλληνικῆς ἰθαγένειας ψευτο-μουφτῆς Ροδόπης ἐξέφρασε χθές τή χαρά του γιά τήν ἀπώλεια τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης γιά τήν Ἑλλάδα μέ τήν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν)!!

– Στά θέματα διαφάνειας ὑπάρχει ἐκκρεμής ἔρευνα στήν δικαιοσύνη γιά πολιτικά πρόσωπα ἀλλά καί γιά μεγάλους ἐπιχειρηματίες οἱ ὁποῖοι δραστηριοποιοῦνται στόν χῶρο τῶν ΜΜΕ. Ἀστάθμητος παράγων τά τυχόν εὑρήματα τῆς εἰσαγγελέως Τουλουπάκη, λοιπόν.

– Στά θέματα οἰκονομίας ἐπίσης βαίνουμε πρός τήν ἐποχή τῶν προσδοκιῶν. Μειωμένων μέν, προσδοκιῶν δέ. Τά κόμματα θά κριθοῦν καί θά ἀξιολογηθοῦν ἀπό τίς ὑποσχέσεις πού θά δώσουν γιά «λελογισμένες» –λένε– παροχές ἐντός τοῦ δημοσιονομικοῦ χώρου. Ὄχι ἄν θά ἀποτρέψουν τήν χρεωκοπία γιά νά μᾶς κρατήσουν στό εὐρώ. Ἄς ἑτοιμαστοῦμε γιά διαγωνισμό κοινωνικῆς εὐαισθησίας. Μειώσεις φορολογικῶν συντελεστῶν, μειώσεις ΕΝΦΙΑ, «αὐξήσεις» κατώτατων μισθῶν, συλλογικές συμβάσεις, μείωση ἐργοδοτικῶν εἰσφορῶν, ἀπό ὅλα θά ἔχει τό πανέρι τῶν κομμάτων. Περάστε, κόσμε!

Εἶναι φανερό πώς τά εὐνοϊκά γήπεδα γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ εἶναι κυρίως ἡ οἰκονομία καί ἡ διαφάνεια. Γιά τή ΝΔ κυρίως ἡ οἰκονομία καί τά ἐθνικά. Τό μεταρρυθμιστικό μέτωπο τῆς ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος ὑποτίθεται ὅτι εἶναι προνομιακό καί γιά τά δύο κόμματα, ὅμως ὀφείλουμε νά ἀποκαλύψουμε ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει νά ἐντάξει τίς ἀλλαγές γιά τό νόμο περί εὐθύνης ὑπουργῶν στήν τρέχουσα πολιτική ἀτμόσφαιρα, πολύ δέ περισσότερο ἄν ὑπάρχουν οἱ δικαστικές ἐξελίξεις πού ὑπαινίσσεται. Εἰδικά τό θέμα τῶν παραγραφῶν. Τούτων δοθέντων τό ζήτημα δέν εἶναι πότε θά γίνουν οἱ ἐκλογές ἀλλά μέ ποιά ἀτζέντα θά γίνουν οἱ ἐκλογές. Τό ζήτημα ἐπίσης εἶναι ἡ ἐπίδραση ἑνός ἑκάστου θέματος (οἰκονομία, ἐθνικά, διαφάνεια, σύνταγμα) στό κεντρικό ἐρώτημα πού θέτουν οἱ πολῖτες στά κόμματα: Ποιά κατεύθυνση θά λάβει ἡ χώρα στό μέλλον; Καί οἱ δύο παρατάξεις ὀφείλουν νά σταθμίσουν τά δεδομένα. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὑποτιμᾶ τά ἐθνικά θέματα, θεωρεῖ ὅτι ὁδηγοῦν ἁπλῶς στήν ἀνακατανομή τῆς ἐπιρροῆς στό στρατόπεδο τῆς εὐρύτερης δεξιᾶς παράταξης. «Ἀφοῦ τά Ἴμια καί οἱ Ἰσαάκ-Σολωμοῦ δέν ἐπηρέασαν τήν ἀναμέτρηση τοῦ 1996, γιατί νά ἐπηρεάσουν αὐτή» ὑποστηρίζουν κάποιοι λησμονώντας ὅτι τότε ὑπῆρχε τό ὄνειρο τῆς ἔνταξης στήν ΟΝΕ καί μᾶς ἀποσποῦσε. Ἡ ΝΔ ἀπό τήν ἄλλη ἐμφανίζεται νά ὑποτιμᾶ τά θέματα διαφάνειας, δεδομένου πώς οὔτε μισή ἀμυχή δέν ὑπέστη στίς δημοσκοπήσεις ἀπό τήν ὑπόθεση Νοvartis στόν πρῶτο της γῦρο. Ἄλλο ὅμως τά πολιτικά κουτσομπολιά καί ἄλλο τυχόν εὑρήματα, ἄν ὑπάρξουν. Οὔτε ἐκείνη πρέπει νά ὑποτιμᾶ τήν δυναμική τῶν ἐρευνῶν.

Διά ταῦτα: Εἰσερχόμαστε σέ ἀχαρτογράφητα ὕδατα. Μπορεῖ νά πᾶμε σέ νέο σχετικά μεγάλο δικομματισμό –εὐχή μας γιά νά ὑπάρξει σταθερότητα στήν χώρα– μπορεῖ ὅμως καί σέ ἀνεπιθύμητο πολυκερματισμό μέ ἰσχυρά ἄκρα. Προσοχή!

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ