ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 14 Απριλίου 1962

O ΚΟΣΜΟ

ΑΤΛΑΝΤΙΚΑΙ ΚΛΟΠΑΙ

«Συνελήφθησαν εἰς τήν Σμύρνην τρεῖς Τοῦρκοι ὁπλῖται, κατέκλεπτον τάς ὑπ’ αὐτῶν φρουρουμένας ἀποθήκας τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., ἀφαιροῦντες ἀνταλλακτικά αὐτοκινήτων ἀξίας πολλῶν χιλιάδων λιρῶν. Κατεσχέθησαν κρυπτόμενα ὑπ’ αὐτῶν κλοπιμαῖα ἀξίας 70 χιλ. λιρῶν Τουρκίας». Ἐσκέφθησαν οἱ ἄνθρωποι, ὅτι… ὡς ἀκρογωνιαῖοι λίθοι τοῦ ΝΑΤΟ εἶχαν καί αὐτοί κάποια δικαιώματα ἐπί τοῦ περιεχομένου τῶν ἀποθηκῶν του! Μόνον ἡ Κυβέρνησίς των, δηλαδή, θά κατακλέπτῃ τούς Ἀμερικανούς καί τούς ἄλλους συμμάχους των;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

 O ΠΑΤΡΙΑΡΧHΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Ὁ εὑρισκόμενος εἰς τάς Ἀθήνας Πατριάρχης τῆς Βουλγαρίας κ. Κύριλλος, ἐπεσκέφθη τήν πρωίαν τόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Χρυσόστομον. Ἀκολούθως ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἀκρόπολιν καί τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν, εἰς ἐπίσημον πρόγευμα, εἰς τήν Μονήν Πεντέλης. Τό ἀπόγευμα ὁ Βούλγαρος Πατριάρχης θά ἐπισκεφθῇ τήν Ριζάρειον Σχολήν καί τήν ἑσπέραν θά παραστῇ εἰς δεξίωσιν, πρός τιμήν του, εἰς τήν Βουλγαρικήν πρεσβείαν.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ