ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

Σάββατον, 14 Απριλίου 1962

O ΚΟΣΜΟ

ΑΤΛΑΝΤΙΚΑΙ ΚΛΟΠΑΙ

«Συνελήφθησαν εἰς τήν Σμύρνην τρεῖς Τοῦρκοι ὁπλῖται, κατέκλεπτον τάς ὑπ’ αὐτῶν φρουρουμένας ἀποθήκας τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., ἀφαιροῦντες ἀνταλλακτικά αὐτοκινήτων ἀξίας πολλῶν χιλιάδων λιρῶν. Κατεσχέθησαν κρυπτόμενα ὑπ’ αὐτῶν κλοπιμαῖα ἀξίας 70 χιλ. λιρῶν Τουρκίας». Ἐσκέφθησαν οἱ ἄνθρωποι, ὅτι… ὡς ἀκρογωνιαῖοι λίθοι τοῦ ΝΑΤΟ εἶχαν καί αὐτοί κάποια δικαιώματα ἐπί τοῦ περιεχομένου τῶν ἀποθηκῶν του! Μόνον ἡ Κυβέρνησίς των, δηλαδή, θά κατακλέπτῃ τούς Ἀμερικανούς καί τούς ἄλλους συμμάχους των;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

 O ΠΑΤΡΙΑΡΧHΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Ὁ εὑρισκόμενος εἰς τάς Ἀθήνας Πατριάρχης τῆς Βουλγαρίας κ. Κύριλλος, ἐπεσκέφθη τήν πρωίαν τόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Χρυσόστομον. Ἀκολούθως ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἀκρόπολιν καί τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν, εἰς ἐπίσημον πρόγευμα, εἰς τήν Μονήν Πεντέλης. Τό ἀπόγευμα ὁ Βούλγαρος Πατριάρχης θά ἐπισκεφθῇ τήν Ριζάρειον Σχολήν καί τήν ἑσπέραν θά παραστῇ εἰς δεξίωσιν, πρός τιμήν του, εἰς τήν Βουλγαρικήν πρεσβείαν.

Απόψεις

Διαφωνία Δένδια – Μητσοτάκη γιά τό… Ἀζερμπαϊτζάν

Εφημερίς Εστία
Τί ἀναφέρει ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν σέ ἀνάρτησή του – Καί στό βάθος διένεξις γιά τήν χρήση τῶν ὅρων «κυριαρχία» καί «κυριαρχικά δικαιώματα» σέ Αἰγαῖο καί Μεσόγειο

Φίλοι «σας» οἱ Τοῦρκοι, κύριε Πρόεδρε, ὄχι ὅμως καί φίλοι «μας»!

Μανώλης Κοττάκης
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ὑποστηρίζει ὅτι τό τουρκολιβυκό μνημόνιο εἶναι παράνομο…

«Μικρασία: ὅσο σέ θυμᾶμαι, ζεῖς!»

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ πατρίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι…

Ἡ Νέα Δημοκρατία «ἔκλεισε» τά σαράντα ὀκτώ

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, τό 1974, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἵδρυσε τήν Νέα Δημοκρατία…

Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ