Σάββατον, 14 Απριλίου 1962

O ΚΟΣΜΟ

ΑΤΛΑΝΤΙΚΑΙ ΚΛΟΠΑΙ

«Συνελήφθησαν εἰς τήν Σμύρνην τρεῖς Τοῦρκοι ὁπλῖται, κατέκλεπτον τάς ὑπ’ αὐτῶν φρουρουμένας ἀποθήκας τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., ἀφαιροῦντες ἀνταλλακτικά αὐτοκινήτων ἀξίας πολλῶν χιλιάδων λιρῶν. Κατεσχέθησαν κρυπτόμενα ὑπ’ αὐτῶν κλοπιμαῖα ἀξίας 70 χιλ. λιρῶν Τουρκίας». Ἐσκέφθησαν οἱ ἄνθρωποι, ὅτι… ὡς ἀκρογωνιαῖοι λίθοι τοῦ ΝΑΤΟ εἶχαν καί αὐτοί κάποια δικαιώματα ἐπί τοῦ περιεχομένου τῶν ἀποθηκῶν του! Μόνον ἡ Κυβέρνησίς των, δηλαδή, θά κατακλέπτῃ τούς Ἀμερικανούς καί τούς ἄλλους συμμάχους των;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

 O ΠΑΤΡΙΑΡΧHΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Ὁ εὑρισκόμενος εἰς τάς Ἀθήνας Πατριάρχης τῆς Βουλγαρίας κ. Κύριλλος, ἐπεσκέφθη τήν πρωίαν τόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Χρυσόστομον. Ἀκολούθως ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἀκρόπολιν καί τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν, εἰς ἐπίσημον πρόγευμα, εἰς τήν Μονήν Πεντέλης. Τό ἀπόγευμα ὁ Βούλγαρος Πατριάρχης θά ἐπισκεφθῇ τήν Ριζάρειον Σχολήν καί τήν ἑσπέραν θά παραστῇ εἰς δεξίωσιν, πρός τιμήν του, εἰς τήν Βουλγαρικήν πρεσβείαν.

Απόψεις

H «ΕΣΤΙΑ» τιμά την Παγκόσμια ημέρα ποιήσεως: «Μά τόσο σκάρτος ἦταν ὁ καιρός μας;»

Εφημερίς Εστία
«Πόσο κρύο μές στήν ἱστορία» – «Δίσκος μέ ἀντίδωρα ἡ Ἑλλάς» – «Πότε πότε μᾶς θυμᾶται τό μέλλον, ὅλο καί κάποιο μήνυμα λαβαίνουμε»

Δέν εἶναι στέρφα ἡ ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ποῦ τό διάβασα, ἀλλά ἰσχύει ἀπολύτως: οἱ μεγάλες ἀλλαγές κυοφοροῦνται μέσα στήν σιωπή.

Τόν λαϊκισμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ὁ κ. Κ. Καραμανλῆς

Εφημερίς Εστία
Τίς πρῶτες δηλώσεις μετά τήν πολύνεκρη τραγωδία στά Τέμπη ἔκανε χθές ὁ τέως ὑπουργός Μεταφορῶν κ. Κώστας Ἀχ. Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος ἐπανέλαβε ὅτι ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀνέλαβε τήν πολιτική εὐθύνη μέ τήν παραίτηση καί ἔδωσε στοιχεῖα γιά τό τί λειτουργοῦσε στόν σταθμό Λαρίσης καί ποιά λάθη ἔγιναν.

Ἡ ποίηση εἶναι μουσική ἀπό μόνη της

Δημήτρης Καπράνος
Ἤμουν τυχερός, γιατί ὁ πατέρας μου ἦταν βιβλιοφάγος. Στό ἰατρεῖό του, στό ἰσόγειο τοῦ σπιτιοῦ μας, ὑπῆρχε μιά μεγάλη, ξύλινη βιβλιοθήκη, γεμάτη βιβλία κάθε εἴδους. Ἀπό τόν «Ἐλευθερουδάκη», μέχρι κάποια μικρά, ἀμεταχείριστα βιβλιαράκια.

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ