Σάββατον, 14 Απριλίου 1962

O ΚΟΣΜΟ

ΑΤΛΑΝΤΙΚΑΙ ΚΛΟΠΑΙ

«Συνελήφθησαν εἰς τήν Σμύρνην τρεῖς Τοῦρκοι ὁπλῖται, κατέκλεπτον τάς ὑπ’ αὐτῶν φρουρουμένας ἀποθήκας τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., ἀφαιροῦντες ἀνταλλακτικά αὐτοκινήτων ἀξίας πολλῶν χιλιάδων λιρῶν. Κατεσχέθησαν κρυπτόμενα ὑπ’ αὐτῶν κλοπιμαῖα ἀξίας 70 χιλ. λιρῶν Τουρκίας». Ἐσκέφθησαν οἱ ἄνθρωποι, ὅτι… ὡς ἀκρογωνιαῖοι λίθοι τοῦ ΝΑΤΟ εἶχαν καί αὐτοί κάποια δικαιώματα ἐπί τοῦ περιεχομένου τῶν ἀποθηκῶν του! Μόνον ἡ Κυβέρνησίς των, δηλαδή, θά κατακλέπτῃ τούς Ἀμερικανούς καί τούς ἄλλους συμμάχους των;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

 O ΠΑΤΡΙΑΡΧHΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Ὁ εὑρισκόμενος εἰς τάς Ἀθήνας Πατριάρχης τῆς Βουλγαρίας κ. Κύριλλος, ἐπεσκέφθη τήν πρωίαν τόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Χρυσόστομον. Ἀκολούθως ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἀκρόπολιν καί τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν, εἰς ἐπίσημον πρόγευμα, εἰς τήν Μονήν Πεντέλης. Τό ἀπόγευμα ὁ Βούλγαρος Πατριάρχης θά ἐπισκεφθῇ τήν Ριζάρειον Σχολήν καί τήν ἑσπέραν θά παραστῇ εἰς δεξίωσιν, πρός τιμήν του, εἰς τήν Βουλγαρικήν πρεσβείαν.

Απόψεις

Παράνομο τζαμί μέ ὑπογραφή Πακιστάν κάτω ἀπό τήν μύτη τοῦ κ. Θεοδωρικάκου

Εφημερίς Εστία
Ἐκτεθειμένος ὁ ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως ἀπό τίς κοινοβουλευτικές ἀπαντήσεις τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως

Σκανδιναβική «οὐδετερότης»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ πού παράγεται αὐτές τίς μέρες, εἶναι ὀλίγον δύσκολο νά τήν καταναλώσουμε!

Ὀργή κατά ΗΠΑ ἀπό τόν Τοῦρκο ἀντιπρόεδρο

Εφημερίς Εστία
ΤΙΣ ΗΠΑ κατηγορεῖ ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος Φουάτ Ὀκτάι…

Μέ ἀφορμή μία σωστά δομημένη ὁμιλία

Δημήτρης Καπράνος
Τήν ὁμιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ στόν ναό τῆς δημοκρατίας τῶν ΗΠΑ…

Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ