Ὑπερφορολόγηση κατά ἀνάπτυξης…

Δέν ἀρκεῖ στόν Τσίπρα
ἡ κρατικοποίηση
τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας,
θέλει νά ὑπονομεύσει
καί τήν ὅποια δυνατότητα
ἀνάπτυξης τῆς οἰκονομίας

ΟΧΙ, ἡ κρατικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νοικοκυριῶν μέσω τῆς ὑπερφορολόγησης καί τῶν ρυθμιζομένων χρεῶν πρός τήν ἐφορία δέν εἶναι ἀρκετή στό σημερινό Κυβερνητικό σχῆμα. Ἐπιδιώκει διαρκῶς νά ὑπονομεύσει καί τήν ὅποια προσπάθεια τῆς προσεχοῦς κυβέρνησης νά μειώσει τή φορολογία γιά νά προωθήσει μία κάποια ἀνάπτυξη.

Πρόσφατα ὁ πρωθυπουργός στήν ὁμιλία του στήν Κ.Ε. τοῦ κυβερνητικοῦ κόμματος εἶχε καλέσει τόν ἀρχηγό τῆς ΝΔ νά δεσμευτεῖ ὅτι ἄν ὑπάρξει δημοσιονομικό περιθώριο ἀπό μία ἐνδεχόμενη μείωση τῆς ὑποχρέωσης πού εἶχε θεσμοθετήσει ἡ κυβέρνηση μέ τούς δανειστές γιά πλεονάσματα 3,5% ἐπί τοῦ ΑΕΠ, θά ἐνισχυθεῖ ἡ κοινωνική πολιτική θεωρώντας ὡς δεδομένο ὅτι μία ἑπόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ἐκεῖ θά κατευθύνει τά κονδύλια πού θά προκύψουν. Ἐξυπακούεται ἀπό τά λεγόμενα τοῦ πρωθυπουργοῦ ὅτι τό ἐνδεχόμενο νά συνδυασθεῖ ἡ μείωση τῆς ὑποχρέωσης γιά πρωτογενῆ πλεονάσματα μέ ἰσόποση ἤ μέ σχετική μείωση τῆς (ἐξοντωτικῆς) φορολογίας δέν τόν ἀπασχολεῖ κἄν. Γιά τήν παροῦσα κυβέρνηση ἡ ἀνάπτυξη καί ἡ μέσω αὐτῆς καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας δέν ἀποτελεῖ προτεραιότητα. Τά ἀναπτυξιακά μέτρα εἶναι μεσο-μακροπρόθεσμα καί ἄρα δέν φέρνουν ψήφους. Προέχουν συνεπῶς οἱ ἐντυπώσεις, τά παχειά λόγια καί οἱ ἰδεολογικές κορῶνες.

Προφανῶς, λοιπόν, ὁ κ. Τσίπρας μιλάει μέ μικρό ὁρίζοντα μπροστά του, ὄχι μόνο γιατί ξέρει ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν ἔχει πολλές πιθανότητες νά ἐπανεκλεγεῖ ἀλλά καί γιατί ἄν ὑποτεθεῖ ὅτι ἐπανεκλέγετο, καμμία φορολογία τῶν (κατ’ αὐτόν) προνομιούχων δέν θά μείωνε. Ἀντιθέτως προσλήψεις καί παροχές θά ἔκανε μέ τά ποσά πού θά ἐξοικονομοῦσε ἀπό τήν πιθανή μείωση τῆς ὑποχρέωσης γιά πρωτογενῆ πλεονάσματα, πρᾶγμα ἐξ ἄλλου συμβατό μέ τίς ἐξαγγελίες του καί μέ τήν πολιτική του. Τό νά μοιράζει κανείς λεφτά πού δέν εἶναι καί δικά του, εἶναι πολύ πιό εὔκολο ἀπό τό νά σχεδιάζει καί νά προωθεῖ ἐπενδύσεις.

Ἰδιαίτερα δέ ὅταν ὁ Πρωθυπουργός γνωρίζει καλά ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ ἔχει ὡς μοχλό τοῦ κυβερνητικοῦ του προγράμματος τό ἐντελῶς ἀντίθετο: τή μείωση τῆς φορολογίας γιά τούς ἰδιῶτες καί τίς ἐπιχειρήσεις πού θά δώσει ὤθηση στήν ἀνάπτυξη καί τίς ἐπενδύσεις καί ταυτόχρονα τόν περιορισμό τοῦ κόστους καί τοῦ εὔρους τοῦ δημοσίου τομέα. Καί προφανῶς γι’ αὐτό τό λόγο πρῶτος ἀπ’ ὅλους ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔθεσε ὡς βασική ἐπιδίωξή του τήν ἐπαναδιαπραγμάτευση μέ τούς δανειστές τοῦ ποσοστοῦ τῶν ἐτήσιων πρωτογενῶν πλεονασμάτων.

Μέ βάση λοιπόν τά στοιχεῖα πού προηγοῦνται ἀλλά καί αὐτά πού δείχνουν τούς χαμηλούς ρυθμούς ἀνάπτυξης τῆς οἰκονομίας, εὔκολα συνάγεται ὅτι ἡ πρόοδος τῆς χώρας ἀποτελεῖ καί τήν τελευταία σκοτούρα τῆς σημερινῆς …ἐξουσιολάγνου κυβέρνησης.

Ακόμα χειρότερα, ὅπως ἐπισημαίνεται πλέον καί ἀπό πολλές πλευρές, ἡ ἀποχωροῦσα κυβέρνηση δέν θέλει ἁπλῶς νά ὑπονομεύσει τό αὐριανό νέο κυβερνητικό ἔργο. Θά ἐπιδιώξει νά τό κάνει καί μέ ἐπικίνδυνα μέσα, ὅπως εἶναι οἱ βίαιες ἐκδηλώσεις, κατά τό πρότυπο τῶν «κίτρινων γιλέκων» στή Γαλλία. Κατά τήν ἐκτίμηση πολλῶν παρατηρητῶν, οἱ τελευταῖες «δράσεις» τοῦ Ρουβίκωνα ἀποτελοῦν ἐντατικές προπονήσεις ἐν ὄψει ἄλλων «δράσεων», πού θά ἀκολουθήσουν σέ περίπτωση κυβερνητικῆς ἀλλαγῆς.

Κατά συνέπεια ἡ χώρα εἶναι πολύ πιθανόν νά γνωρίσει θλιβερά φαινόμενα, γιά τά ὁποῖα τά κόμματα τοῦ δημοκρατικοῦ χώρου θά πρέπει ἀπό τώρα νά προετοιμάζονται. Μέ πιό ἁπλά λόγια καλόν εἶναι νά ἔχουν γνώση οἱ φύλακες. Ἡ προσεχής ἀξιωματική ἀντιπολίτευση ἔχει ἤδη δείξει σέ ποιά ἐκτίμηση ἔχει τή δημοκρατία καί τό θεσμικό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο αὐτή ἡ τελευταία λειτουργεῖ. Κατά συνέπεια ἕνας χωρίς τόν ΣΥΡΙΖΑ κυβερνητικός σχηματισμός θά ἔχει νά ἀντιμετωπίσει ἀνώμαλες καταστάσεις, πού κάποιοι θά ἔχουν πολλούς λόγους νά θέλουν νά τίς δοῦν νά ξεφεύγουν ἀπό τή δημοκρατική νομιμότητα. Ἤδη δέ κάποιοι ἐθίζονται πάνω σέ παρόμοια σχέδια καί αὐτό τό βιώνουμε σέ μικρογραφία κάθε ἡμέρα.

Κατά τά ἄλλα μέ ποιό θεσμικό πλαίσιο μιά νέα κυβέρνηση θά προσελκύσει ἐπενδύσεις, ὅταν εἶναι γνωστό ὅτι ἡ ἀποκρουστική γραφειοκρατία εἶναι πλέον καί ἡ μοναδική ἀμετακίνητη ἐξουσία στή χώρα;

*Ἐπίτιμος Διεθνής
Πρόεδρος Ἕνωσης
Εὐρωπαίων Δημοσιογράφων
[email protected]

Απόψεις

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Ἧττα Πλεύρη γιά τούς ἀνεμβολίαστους

Εφημερίς Εστία
Τό ΣτΕ ἄναψε τό «πράσινο φῶς» γιά τήν ἐπιστροφή ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν

Πανικός στήν Ἄγκυρα: Τό «Ἀμπντουλχαμίντ Χάν» στό Αἰγαῖο μετά τό ἑλληνο-αιγυπτιακό μνημόνιο καί τήν καταδίκη τῆς Τουρκίας ἀπό τήν Εὐρωβουλή

Εφημερίς Εστία
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πανικό ὑποδηλοῖ ἡ κίνησις τῆς Τουρκίας νά βγάλει στήν Μεσόγειο τό πλωτό γεωτρύπανο Ἀμπντουλχαμίντ Χάν, τό ὁποῖο ὅλο τό προηγούμενο διάστημα ἦταν ἀγκυροβολημένο λόγῳ ἐργασιῶν συντηρήσεως.

Ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο μέ καλοριφέρ!

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά μποροῦσα νά μείνω ἀδιάφορος ἀπέναντι στό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ἀκόμη καί ἄν αὐτό διεξάγεται σέ μιά χώρα ἡ ὁποία δέν θέλει οὔτε νά ἀκούσει γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀκόμη καί ἄν διεξάγεται χειμῶνα καί δέν μπορεῖς νά ἀπολαύσεις τό θέαμα στό μπαλκόνι ἤ τήν βεράντα, συντροφιά μέ τούς ντελιβεράδες τῆς περιοχῆς!