Ὑπερατλαντικά μηνύματα

ΟΙ Εκθέσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1990 μᾶς «δίνουν» ἕνα συγκεκριμένο συμπέρασμα: Στό περιεχόμενό τους καθρεφτίζεται ἡ διακύμανση τῶν σχέσεων μεταξύ Ἑλλάδος καί Ἡνωμένων Πολιτειῶν.

Πραγματικά γεγονότα καί ἐπεισόδια ἄλλοτε ἀξιοποιοῦνται γιά νά σταλοῦν συγκεκριμένα μηνύματα πρός τόν ἑκάστοτε Ἕλληνα πρωθυπουργό (ὥστε νά συμμορφωθεῖ πρός τίς ὑποδείξεις) καί ἄλλοτε ὑποβαθμίζονται, ἄν δέν ἐξαφανίζονται, γιά νά διαφανεῖ ἡ στήριξη τῶν συμμάχων σέ ἕναν Ἕλληνα πρωθυπουργό. Γενικῶς τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί οἱ ἀτομικές ἐλευθερίες εἶναι ἐργαλεῖο ἀσκήσεως ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἀπό τίς ΗΠΑ. Λίγα κράτη στόν κόσμο χρησιμοποιοῦν αὐτή τήν συνταγή. Στήν δεκαετία τοῦ 1990, γιά παράδειγμα, ὅταν ὁ πρωθυπουργός Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης ἦταν ὕποπτος φιλοσερβικῆς πολιτικῆς ὑπέρ τοῦ Μιλόσεβιτς, κάτι πού πιστοποιήθηκε ἀπό τήν διαρροή ἀμερικανικῶν ἐγγράφων πρός τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀπό τόν πράκτορα Στήβ Λάλας, ἡ ἀμερικανική διπλωματία σφυροκοποῦσε τήν Ἑλλάδα μέ κατηγορίες γιά τήν μεταχείριση τῆς «τουρκικῆς», κατ’ αὐτήν, μειονότητας καί ὑπέρ τῆς ἐκλογῆς τῶν (ψευτο)μουφτήδων. Ὅταν οἱ ΗΠΑ τά «ἔσπασαν» μέ τήν ἰσλαμική κυβέρνηση Ἐρντογάν καί κατάλαβαν ὅτι ἡ ἐκλογή μουφτῆ στήν Ἑλλάδα εἶναι βόμβα στά θεμέλια τῆς δυτικῆς ἀντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας καί παραπέμπει σέ θεοκρατία τύπου Ἰράν, διέγραψαν κάθε ἀναφορά ἀπό τίς ἐκθέσεις τους στό θέμα αὐτό. Δέν τούς συνέφερε. Ἡ εἴδηση ὅτι οἱ μουσουλμᾶνοι μαθητές σχολείων τῆς Γερμανίας σέ ποσοστό ἄνω τοῦ 70% θεωροῦν τό Κοράνι ἀνώτερο κείμενο ἀπό τό Σύνταγμα τῆς χώρας τους ἁπλῶς ἐπιβεβαίωσε τήν ἑλληνική ὀπτική.

Αὐτό πού συνέβη σέ παραλλαγή στήν δεκαετία τοῦ 1990, ἄρχισε νά ἐπισημοποιεῖται μέ τήν ἐφετινή ἔκθεση τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά τήν κατάσταση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων γιά τήν Ἑλλάδα. Ὑπαρκτά ἀπό τά πρῶτα χρόνια διακυβερνήσεως τῆς ΝΔ, τό 2019, παράπονα καί δυσφορίες γιά τίς ὑποκλοπές, γιά τήν ἑλληνική διαφθορά, γιά τό Κράτος Δικαίου (πού ὑποβαθμίζονταν τά προηγούμενα χρόνια ἐπειδή οἱ ΗΠΑ εἶχαν ἀνάγκη τήν πολιτική σταθερότητα στήν Ἑλλάδα γιά νά ἀποτελεῖ ἐφαλτήριο γιά τίς ἐξορμήσεις τους στήν Οὐκρανία), τώρα πού τελειώνει ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία «ὡρίμασαν» καί ἀναδύονται στήν ἐπιφάνεια μέ πολύ μεγάλη ἔνταση. Καί ἐκθέτουν τήν Κυβέρνηση καθώς οὐσιαστικῶς τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ ἔρχεται νά ἐπικυρώσει τήν δριμεία κριτική πού ἀσκοῦν οἱ θεσμοί τῆς ΕΕ, μέ πρῶτο τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιά τό Κράτος Δικαίου. Σέ μιά εὐαίσθητη μάλιστα πολιτικῶς περίοδο.

Οἱ παροικοῦντες τήν ἀθηναϊκή Ἰερουσαλήμ γνωρίζουν ἄριστα τί λένε οἱ ἀνώτατοι Ἀμερικανοί διπλωμάτες ὅταν δειπνοῦν στόν «Μύλο» ἤ σέ σαλόνια ἀνδρῶν ἐπιφανῶν γιά τήν ἐκτεταμένη διαφθορά στό Κράτος, πού ἐμποδίζει καταλυτικά τήν πραγματοποίηση ξένων ἐπενδύσεων. Οἱ μυημένοι μάλιστα ἔχουν νά λένε γιά τίς καταγγελίες πού ἔκανε μιά μεγάλη ἀμερικανική ἑταιρεία παγκοσμίου κύρους στόν ἴδιο τόν Πρωθυπουργό, στόν ὁποῖο ἔδειξε ἕναν πίνακα μέ τήν κατανομή ἔργων ἀπό τόν ὁποῖο φαίνεται ὅτι μιά μεσαία ἑλληνική ἡμέτερη ἑταιρεία ἔλαβε 80 ἑκατομμύρια εὐρώ καί ἡ ἴδια 5 ἑκατομμύρια εὐρώ. Γνωρίζω τήν ἐπωνυμία της ἀλλά δέν τήν γράφω γιατί μετά θά τούς κυνηγᾶ ὁ κύριος Μητσοτάκης νά ἐκδώσουν ἀνακοίνωση διαψεύσεως, κατά τήν παγία τακτική του.

Σέ κάθε περίπτωση: Ἡ διαφθορά εἶναι ἕνα μεῖζον θέμα ἐνοχλήσεως τῶν ΗΠΑ ἐδῶ καί καιρό, τώρα ἁπλῶς δημοσιοποιεῖται μέ τήν φράση «πολιτικές κατά τῆς διαφθορᾶς ἀγνοοῦνται». Τό ἴδιο ἰσχύει γιά τίς ὑποκλοπές, ἐξ αἰτίας τῶν ὁποίων ἀπαγορεύτηκε ἡ εἴσοδος σέ 12 πρόσωπα, Ἕλληνες καί ξένους, στό ἔδαφος τῶν ΗΠΑ λόγω τῆς φερόμενης ἐμπλοκῆς τους στό σκάνδαλο. Ἡ ἀναφορά τοῦ σκανδάλου καί στήν ἔκθεση τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ στέλνει στίς ἑλληνικές Ἀρχές τό μήνυμα ὅτι θά εἶναι ἀτελέσφορος ἡ ὅποια ἀπόπειρα ἀρχειοθετήσεώς του. Καί θά συναντήσει ἀντιδράσεις.

Γιά τίς ΗΠΑ, τῶν ὁποίων ἀξιωματοῦχοι, γερουσιαστές καί δημοσιογράφοι παρακολουθήθηκαν σέ ἄλλα κράτη μέ τό ἐπίμαχο λογισμικό, σύμφωνα μέ τήν «Οὐάσιγκτων Πόστ», τό ζήτημα εἶναι κορυφαίας προτεραιότητας καί δέν παραγράφεται. Δέν κλείνει. Γιά τόν λόγο αὐτό ἄλλωστε ἔχουν λάβει σχετικές ἀποφάσεις τά Ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν καί Ἐμπορίου τους.

Τέλος, ὑπάρχει καί κάτι ἀκόμη πού φαινομενικῶς δέν συνδέεται. Ἡ διεθνής πίεση πού ἀσκεῖται στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ΗΠΑ καί τήν Γερμανία γιά ἀποστολή πυραύλων στήν Οὐκρανία καθώς καί ἑλληνικῶν μαχητικῶν παλαιᾶς γενιᾶς μέ τριγωνική πώληση μέσω εὐρωπαϊκῆς χώρας. Ὁ Πρωθυπουργός πολύ θά ἤθελε νά ἱκανοποιήσει τά αἰτήματα ἀλλά διανύουμε ὕποπτη πολιτικά περίοδο καί τρέμει ἡ ψυχή του μήν τυχόν αποκαλυφθεῖ τό ὁτιδήποτε. Τούτων δοθέντων ἄς συνηθίσουμε τήν ἰδέα, κυρίως ἡ Κυβέρνηση, ὅτι αὐτή ἡ προεκλογική περίοδος θά εἶναι δρόμος σπαρμένος μέ πολιτικές νάρκες. Καί, δυστυχῶς γι’ αὐτήν, ἡ «ἀντιπυραυλική πολιτική ἀσπίδα» τῶν πληρωμένων ἀπό τήν λίστα Πέτσα φιλικῶν της σάιτ ἔχει ἀρχίσει νά ἐμφανίζει ρωγμές.

Απόψεις

21ο Διεθνές Συνέδριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης (ISBI 2024)

Εφημερίς Εστία
Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται υπεύθυνα και ανθρωποκεντρικά στη φροντίδα υγείας, με επίκεντρο τον καρκίνο και τις νευροεκφυλιστικές και νευροψυχιατρικές ασθένειες

Ἡ ΝΔ «προστάτης» τοῦ κ. Τσίπρα: Ἀπαγορεύει συγκέντρωση κατά τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Ἡ «φιλελεύθερη» Kυβέρνησις δέν ἐπιτρέπει μέ ἀπόφαση τῆς ΕΛ.ΑΣ. διαδήλωση κατά τῆς Συμφωνίας στήν ὁδό Ρηγίλλης καί γλυτώνει ἀπό τίς ἀποδοκιμασίες τῶν Παμμακεδονικῶν ὀργανώσεων τήν συνδιάσκεψη τοῦ τέως Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τόν Ζάεφ στό Ὠδεῖο Ἀθηνῶν – Τί ἀπέγινε ἡ ἐλευθερία τοῦ συνέρχεσθαι;

Ἀρνητής ἀποτελέσματος – Δέν ἀκούει τήν βοή τῆς σιωπῆς!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε στό ὑπουργικό συμβούλιο τοῦ Σαββάτου ὑποκρισία τήν «δεξιά στροφή» πού τοῦ προτάθηκε ὡς ἀντίδοτο, μετά τό ποσοστό πού ἔλαβε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές τῆς 9ης Ἰουνίου, καί προσέφυγε σέ μία παλαιά ἀδημοσίευτη συνέντευξη τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ στόν Βάσο Βασιλείου (καί ὄχι Βασίλη Βασιλικό, ὅπως λανθασμένα τόν ἐνημέρωσαν νά πεῖ οἱ ἄσχετοι μέ τήν παράταξη ἐκσυγχρονιστές συνεργάτες του) γιά νά ἀπαξιώσει τίς ἔννοιες δεξιός-ἀριστερός κ.λπ.

Στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας οἱ ἐπαγγελματίες γιά τό φορολογικό

Εφημερίς Εστία
ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ γιά τήν ἀκύρωση τοῦ νέου συστήματος φορολογήσεως τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν παίρνουν ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν πληττομένων κλάδων, καθώς σήμερα κατατίθεται προσφυγή στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐνῷ θά πραγματοποιηθεῖ συγκέντρωσις ἔξω ἀπό τό ἀνώτατο δικαστήριο.

Τριάντα χρόνια χωρίς τόν Μᾶνο Χατζιδάκι

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν τριάντα χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα πού ὁ Μᾶνος Χατζιδάκις πέταξε, γιά νά ἀνταμώσει τήν ἀπίθανη ἐκείνη παρέα τῆς ἀνεπανάληπτης γενιᾶς τοῦ «τριάντα».