Ὑπάρχουν ἰδεολογίες;

ΤΟ ΚΟΝΤΡΑΣΤ μόλις κατῆλθε ἀπό τό βῆμα τοῦ Κοινοβουλίου κατά τήν συζήτηση τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων, ὁ βουλευτής τῆς Α΄ Ἀθηνῶν Δημήτρης Τζανακόπουλος, καί κατέλαβε τήν θέση του ὁ…

… ὑπουργός Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ἦταν ἐντυπωσιακό καί δηλωτικό γιά τίς νέες συνθῆκες: ὁ καλοντυμένος στήν τρίχα, ὡς γιάπης πολυεθνικῆς, πρώην ὑπουργός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐξέφρασε τήν διαμαρτυρία του –κατά βάθος ἀμηχανία του– γιά τήν τοποθέτηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὅτι ἡ πολιτική τῆς ΝΔ στήν διακυβέρνηση δέν θά ἔχει ἰδεολογικό πρόσημο καί πώς θά διακρίνεται «γιά τό μέτρο, τήν λογική, καί τό ἀποτέλεσμα».

Ἡ διακήρυξη Μητσοτάκη ἀποσυντόνισε τόν ΣΥΡΙΖΑ τῆς «μεταπολίτευσης», καί ὁ Τζανακόπουλος ὡς γνήσιο τέκνο του ἐπιχείρησε νά φέρει τό παιχνίδι στά μέτρα τοῦ κόμματός του, μιλώντας γιά τίς κλασσικές διαχωριστικές γραμμές Ἀριστερᾶς – Δεξιᾶς. Στό πλαίσιο αὐτό ἔθεσε ἐρωτήματα γιά τά ἐπιδόματα, γιά τό ἀσφαλιστικό, τήν 13η σύνταξη, κλασσικά εἰκονογραφημένα καί ἀγαπημένα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Τό πρόβλημα γιά τόν πρώην ὑπουργό ἀλλά καί γιά τήν παράταξή του συνολικά εἶναι πώς ὅσα εἶπε ἀπό τοῦ βήματος ὁ Πρωθυπουργός ἀλλά καί οἱ ὑπουργοί –ὁ Πιερρακάκης πού τόν διαδέχθηκε μίλησε γιά τήν προετοιμασία τῆς χώρας στήν τεχνολογία 5G καί γιά τήν ψηφιακή ταυτότητα πολίτη– συνιστοῦν μία ἐντελῶς νέα ἀτζέντα πού βγάζει τόν ΣΥΡΙΖΑ ἐντελῶς ἔξω ἀπό τά νερά του. Σέ πρώτη φάση, τουλάχιστον. Ἐκεῖνος τοποθετεῖται ἀκόμη μέ τήν κεκτημένη ταχύτητα τῆς διακυβέρνησής του καί στοχοποιεῖ τόν Μητσοτάκη ὡς νεοφιλελεύθερο.

Ὁ Μητσοτάκης ἀπό τήν πλευρά του κάνει μία διπλή ἐπιλογή: ἀνακοινώνει κατ’ ἀρχάς συγκεκριμένα ἔργα καί πολιτικές σέ λαϊκές περιοχές πού πλειοψηφεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Πρότυπο σχολεῖο στό Περιστέρι, Πάρκο στόν Κορυδαλλό, ἔργα στό Κερατσίνι, εἰδικές πολιτικές γιά εὐάλωτες ὁμάδες –νά δοῦμε ἄν θά τά κάνει βεβαίως. Καί αὐτά μέ βάση τήν συριζέικη ρητορεία, πού ἀμήχανη ἄφησε ἀσχολίαστες τίς συγκεκριμένες ἐξαγγελίες, ἀποτελοῦν πολιτικές κοινωνικῆς δικαιοσύνης, ὄχι νεοφιλελεύθερες ἐπιλογές. Ἰδού ἡ τριγωνοποίηση τῆς πολιτικῆς κατά τόν κλασσικό ὅρο τοῦ Ντίκ Μόρρις. Νά καταλαμβάνεις τόν χῶρο τοῦ ἀντιπάλου.

Ἔπειτα ὁ Πρωθυπουργός υἱοθέτησε μιά μετρημένη ἀτζέντα μέ ἐξαγγελίες πολιτικῶν –ἐδῶ θά εἴμαστε νά ἀξιολογοῦμε αὐστηρότατα ἄν θά ἐφαρμοστοῦν βεβαίως– οἱ ὁποῖες βασίζονται στήν κοινή λογική. Ἀλλαγές σέ ἁπλά πράγματα, καθημερινά. Ὄχι βασισμένες στίς ἰδεοληψίες καί στίς ἐτικέττες τοῦ παρελθόντος. Ὁ λιγώτερος φόρος στό εἰσόδημα καί στήν ἰδιοκτησία εἶναι κίνηση ἁπλῆς λογικῆς. Ἡ ἵδρυση ἀγγλόφωνων τμημάτων στά ἑλληνικά ΑΕΙ καί ἡ προσέλκυση 10.000 ξενόγλωσσων φοιτητῶν εἶναι κίνηση ἁπλῆς λογικῆς. Ἡ κατασκευή μαρίνων στά νησιά εἶναι κίνηση ἁπλῆς ἀναπτυξιακῆς λογικῆς. Ἡ ἵδρυση εἰδικῶν τμημάτων στά δικαστήρια γιά ἀπονομή δικαιοσύνης-ἐξπρές, τό ἴδιο. Τά ἀστικά ἠλεκτρικά λεωφορεῖα ὁμοίως. Ἡ ψηφιακή ταυτότητα πολίτη γιά τίς συναλλαγές μέ τό Δημόσιο, τό αὐτό. Ἁπλή λογική. Ἡ ψῆφος τῶν Ἀποδήμων –μόνο ἐμεῖς καί ἡ Ἀλβανία δέν τούς ἐπιτρέπουμε ψῆφο, κατά τόν ὑφυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο– εἶναι κίνηση ἐθνικῆς λογικῆς. Τό νέο νηολόγιο πού ἀνακοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας ὥστε νά προσλαμβάνονται Ἕλληνες ναυτικοί κατά προτεραιότητα στά καράβια, εἶναι κίνηση ἁπλῆς λογικῆς.

Τί ἀντιπαράθεση νά κάνεις γιά αὐτά μέ βάση τίς παλαιές διαχωριστικές γραμμές; Αὐτά πού ἔλεγαν ὁ Τζανακόπουλος καί ἡ συμπαθεστάτη κ. Ἀχτσιόγλου, πώς ὅλα τά παραπάνω εἶναι «δεξιότατες» πολιτικές; Ἀστεῖο. Ξεπερασμένο. Χθές! Ὁ κόσμος ἔχει φύγει μπροστά ἀπό τούς πολιτικούς. Ἐρωτᾶ τόν ἑαυτό του «μοῦ κάνει, δέν μοῦ κάνει;» καί ἀπαντᾶ χωρίς νά συμβουλεύεται τό κεφάλαιο τοῦ Μάρξ. Στήν πραγματικότητα, ὁ Πρωθυπουργός μέ τίς προγραμματικές δηλώσεις πλαίσιο ἔθεσε τό μεῖζον κεντρικό πολιτικό ἐρώτημα: Ὑπάρχουν ἰδεολογίες; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι ὑπάρχει ἰδεολογία, ὄχι ὑπάρχουν. Μία ἰδεολογία. Φιλελευθερισμός μέ κοινωνικό καί πατριωτικό πρόσωπο. Ὁ βίος καί ἡ πολιτεία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀλλά καί ἡ ἀμήχανη κριτική πού ἄσκησε στή νέα κυβέρνηση δείχνει ὅτι ἡ μόνη διαχωριστική γραμμή ἐντός αὐτῆς τῆς ἰδεολογίας, ὅπου κινεῖται πλέον ρεαλιστικά ἡ Ἀριστερά τῶν μνημονίων, εἶναι «πόσο κράτος χρειαζόμαστε, ὀλιγώτερο ἤ περισσότερο». Ἀλλά στήν πραγματικότητα ὁ ΣΥΡΙΖΑ, στήν νέα σοσιαλδημοκρατική του ἐκδοχή, πλέον ἀνήκει ἀπό ἀπόψεως οἰκονομικῆς θεώρησης τῶν πραγμάτων στό ἴδιο εὐρύτερο συστημικό οἰκονομικό καί γεωπολιτικό μπλόκ μέ τήν κεντροδεξιά. Καί ἄν θέλει νά ἀντέξει στόν μαραθώνιο πού ἀρχίζει, ἡ μετάλλαξή του δέν πρέπει νά περιοριστεῖ στό νέο ἀστικό ντύσιμο τῶν βουλευτῶν του. Οὔτε στόν ὡραῖο τόνο συναίνεσης στά ἐθνικά πού εἶχε ἡ ὁμιλία τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, καί μπράβο του γι’ αὐτό. Χρειάζονται καί ἄλλα. Ἡ νέα ἐποχή ἔχει τό νοῦ της στήν ἑπόμενη γενιά, καί θά τρέξει πολύ γρήγορα. Ὅποιος μπορεῖ.

Απόψεις

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»