Ὑπάρχουν ἰδεολογίες;

ΤΟ ΚΟΝΤΡΑΣΤ μόλις κατῆλθε ἀπό τό βῆμα τοῦ Κοινοβουλίου κατά τήν συζήτηση τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων, ὁ βουλευτής τῆς Α΄ Ἀθηνῶν Δημήτρης Τζανακόπουλος, καί κατέλαβε τήν θέση του ὁ…

… ὑπουργός Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ἦταν ἐντυπωσιακό καί δηλωτικό γιά τίς νέες συνθῆκες: ὁ καλοντυμένος στήν τρίχα, ὡς γιάπης πολυεθνικῆς, πρώην ὑπουργός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐξέφρασε τήν διαμαρτυρία του –κατά βάθος ἀμηχανία του– γιά τήν τοποθέτηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὅτι ἡ πολιτική τῆς ΝΔ στήν διακυβέρνηση δέν θά ἔχει ἰδεολογικό πρόσημο καί πώς θά διακρίνεται «γιά τό μέτρο, τήν λογική, καί τό ἀποτέλεσμα».

Ἡ διακήρυξη Μητσοτάκη ἀποσυντόνισε τόν ΣΥΡΙΖΑ τῆς «μεταπολίτευσης», καί ὁ Τζανακόπουλος ὡς γνήσιο τέκνο του ἐπιχείρησε νά φέρει τό παιχνίδι στά μέτρα τοῦ κόμματός του, μιλώντας γιά τίς κλασσικές διαχωριστικές γραμμές Ἀριστερᾶς – Δεξιᾶς. Στό πλαίσιο αὐτό ἔθεσε ἐρωτήματα γιά τά ἐπιδόματα, γιά τό ἀσφαλιστικό, τήν 13η σύνταξη, κλασσικά εἰκονογραφημένα καί ἀγαπημένα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Τό πρόβλημα γιά τόν πρώην ὑπουργό ἀλλά καί γιά τήν παράταξή του συνολικά εἶναι πώς ὅσα εἶπε ἀπό τοῦ βήματος ὁ Πρωθυπουργός ἀλλά καί οἱ ὑπουργοί –ὁ Πιερρακάκης πού τόν διαδέχθηκε μίλησε γιά τήν προετοιμασία τῆς χώρας στήν τεχνολογία 5G καί γιά τήν ψηφιακή ταυτότητα πολίτη– συνιστοῦν μία ἐντελῶς νέα ἀτζέντα πού βγάζει τόν ΣΥΡΙΖΑ ἐντελῶς ἔξω ἀπό τά νερά του. Σέ πρώτη φάση, τουλάχιστον. Ἐκεῖνος τοποθετεῖται ἀκόμη μέ τήν κεκτημένη ταχύτητα τῆς διακυβέρνησής του καί στοχοποιεῖ τόν Μητσοτάκη ὡς νεοφιλελεύθερο.

Ὁ Μητσοτάκης ἀπό τήν πλευρά του κάνει μία διπλή ἐπιλογή: ἀνακοινώνει κατ’ ἀρχάς συγκεκριμένα ἔργα καί πολιτικές σέ λαϊκές περιοχές πού πλειοψηφεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Πρότυπο σχολεῖο στό Περιστέρι, Πάρκο στόν Κορυδαλλό, ἔργα στό Κερατσίνι, εἰδικές πολιτικές γιά εὐάλωτες ὁμάδες –νά δοῦμε ἄν θά τά κάνει βεβαίως. Καί αὐτά μέ βάση τήν συριζέικη ρητορεία, πού ἀμήχανη ἄφησε ἀσχολίαστες τίς συγκεκριμένες ἐξαγγελίες, ἀποτελοῦν πολιτικές κοινωνικῆς δικαιοσύνης, ὄχι νεοφιλελεύθερες ἐπιλογές. Ἰδού ἡ τριγωνοποίηση τῆς πολιτικῆς κατά τόν κλασσικό ὅρο τοῦ Ντίκ Μόρρις. Νά καταλαμβάνεις τόν χῶρο τοῦ ἀντιπάλου.

Ἔπειτα ὁ Πρωθυπουργός υἱοθέτησε μιά μετρημένη ἀτζέντα μέ ἐξαγγελίες πολιτικῶν –ἐδῶ θά εἴμαστε νά ἀξιολογοῦμε αὐστηρότατα ἄν θά ἐφαρμοστοῦν βεβαίως– οἱ ὁποῖες βασίζονται στήν κοινή λογική. Ἀλλαγές σέ ἁπλά πράγματα, καθημερινά. Ὄχι βασισμένες στίς ἰδεοληψίες καί στίς ἐτικέττες τοῦ παρελθόντος. Ὁ λιγώτερος φόρος στό εἰσόδημα καί στήν ἰδιοκτησία εἶναι κίνηση ἁπλῆς λογικῆς. Ἡ ἵδρυση ἀγγλόφωνων τμημάτων στά ἑλληνικά ΑΕΙ καί ἡ προσέλκυση 10.000 ξενόγλωσσων φοιτητῶν εἶναι κίνηση ἁπλῆς λογικῆς. Ἡ κατασκευή μαρίνων στά νησιά εἶναι κίνηση ἁπλῆς ἀναπτυξιακῆς λογικῆς. Ἡ ἵδρυση εἰδικῶν τμημάτων στά δικαστήρια γιά ἀπονομή δικαιοσύνης-ἐξπρές, τό ἴδιο. Τά ἀστικά ἠλεκτρικά λεωφορεῖα ὁμοίως. Ἡ ψηφιακή ταυτότητα πολίτη γιά τίς συναλλαγές μέ τό Δημόσιο, τό αὐτό. Ἁπλή λογική. Ἡ ψῆφος τῶν Ἀποδήμων –μόνο ἐμεῖς καί ἡ Ἀλβανία δέν τούς ἐπιτρέπουμε ψῆφο, κατά τόν ὑφυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο– εἶναι κίνηση ἐθνικῆς λογικῆς. Τό νέο νηολόγιο πού ἀνακοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας ὥστε νά προσλαμβάνονται Ἕλληνες ναυτικοί κατά προτεραιότητα στά καράβια, εἶναι κίνηση ἁπλῆς λογικῆς.

Τί ἀντιπαράθεση νά κάνεις γιά αὐτά μέ βάση τίς παλαιές διαχωριστικές γραμμές; Αὐτά πού ἔλεγαν ὁ Τζανακόπουλος καί ἡ συμπαθεστάτη κ. Ἀχτσιόγλου, πώς ὅλα τά παραπάνω εἶναι «δεξιότατες» πολιτικές; Ἀστεῖο. Ξεπερασμένο. Χθές! Ὁ κόσμος ἔχει φύγει μπροστά ἀπό τούς πολιτικούς. Ἐρωτᾶ τόν ἑαυτό του «μοῦ κάνει, δέν μοῦ κάνει;» καί ἀπαντᾶ χωρίς νά συμβουλεύεται τό κεφάλαιο τοῦ Μάρξ. Στήν πραγματικότητα, ὁ Πρωθυπουργός μέ τίς προγραμματικές δηλώσεις πλαίσιο ἔθεσε τό μεῖζον κεντρικό πολιτικό ἐρώτημα: Ὑπάρχουν ἰδεολογίες; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι ὑπάρχει ἰδεολογία, ὄχι ὑπάρχουν. Μία ἰδεολογία. Φιλελευθερισμός μέ κοινωνικό καί πατριωτικό πρόσωπο. Ὁ βίος καί ἡ πολιτεία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀλλά καί ἡ ἀμήχανη κριτική πού ἄσκησε στή νέα κυβέρνηση δείχνει ὅτι ἡ μόνη διαχωριστική γραμμή ἐντός αὐτῆς τῆς ἰδεολογίας, ὅπου κινεῖται πλέον ρεαλιστικά ἡ Ἀριστερά τῶν μνημονίων, εἶναι «πόσο κράτος χρειαζόμαστε, ὀλιγώτερο ἤ περισσότερο». Ἀλλά στήν πραγματικότητα ὁ ΣΥΡΙΖΑ, στήν νέα σοσιαλδημοκρατική του ἐκδοχή, πλέον ἀνήκει ἀπό ἀπόψεως οἰκονομικῆς θεώρησης τῶν πραγμάτων στό ἴδιο εὐρύτερο συστημικό οἰκονομικό καί γεωπολιτικό μπλόκ μέ τήν κεντροδεξιά. Καί ἄν θέλει νά ἀντέξει στόν μαραθώνιο πού ἀρχίζει, ἡ μετάλλαξή του δέν πρέπει νά περιοριστεῖ στό νέο ἀστικό ντύσιμο τῶν βουλευτῶν του. Οὔτε στόν ὡραῖο τόνο συναίνεσης στά ἐθνικά πού εἶχε ἡ ὁμιλία τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, καί μπράβο του γι’ αὐτό. Χρειάζονται καί ἄλλα. Ἡ νέα ἐποχή ἔχει τό νοῦ της στήν ἑπόμενη γενιά, καί θά τρέξει πολύ γρήγορα. Ὅποιος μπορεῖ.

Απόψεις

Ταπεινωμένοι καί πεινασμένοι ἀποδοκιμάζουν τήν δημοκρατία

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἕνας ράπερ μέ στίχους γιά τίς ἀφραγκίες κατάφερε νά συγκεντρώσει 20.000 νέους στήν Νέα Σμύρνη – Ὅταν ἕνα πολιτικό κόμμα δέν μπορεῖ νά συγκεντρώσει μέ τό ζόρι 2.000 ὀπαδούς του – Τί μᾶς διαφεύγει

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα

Μανώλης Κοττάκης
ΚΟΡΥΦΑΙΟ στέλεχος τῆς Νέας Δημοκρατίας μοῦ ἀποκάλυψε πρό ἑβδομάδος τήν στρατηγική πού…

Γερμανικό «ὄχι» στήν ἀλληλεγγύη πρός τόν νότο

Εφημερίς Εστία
Τήν πλήρη ἀντίθεση τοῦ προέδρου τῆς Bundesbank Γιοακίμ Νάγκελ συναντᾶ τό…

Ὅσα ξέρει ὁ «Μαίτρ» δέν τά ξέρει ὁ κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Σάββατο πρωί-πρωί, ἐπιχειρῶ τήν συνηθισμένη βόλτα στό λιμάνι, στόν Πειραιᾶ

Πέμπτη, 5 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ