ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

«Ὅποιος μετανάστης μπαίνει, θά μένει!»

ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΗ ἑλληνική ἐφημερίδα πανηγύριζε χθές μέ…

… πρωτοσέλιδο τίτλο της γιατί ὁ Γάλλος ἐπί κεφαλῆς τῆς εὐρωπαϊκῆς ὑπηρεσίας Frontex Φραμπρίς Λετζέρι ἐπέρριψε ἐμμέσως στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τήν εὐθύνη γιά τίς ἐπαναπροωθήσεις μεταναστῶν στόν Ἕβρο καί στό Αἰγαῖο ἀπό τόν Φεβρουάριο τοῦ 2020 καί μετά. Θά προσπεράσω τό γεγονός ὅτι στούς καιρούς πού ζοῦμε –μέ τήν Τουρκία νά ἐργαλοποιεῖ τούς πρόσφυγες καί τούς μετανάστες γιά νά παίξει ἄθλια παιχνίδια εἰς βάρος τῆς ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητας– αὐτό γιά τούς Ἕλληνες δέν ἀποτελεῖ κατηγορία εἰς βάρος τοῦ Πρωθυπουργοῦ τους, ἀλλά μᾶλλον εὔσημα πρός αὐτόν. Γιά τόν ἑξῆς ἁπλό λόγο: ἄν ἔχουν μηδενιστεῖ σήμερα οἱ μεταναστευτικές ροές στόν Ἕβρο καί στό Αἰγαῖο, σέ αὐτήν τήν ἀποφασιστική πολιτική ὀφείλεται. Τήν ὁποία ἀπέρριπτε μέ «κεντρῶες» ὁμιλίες του τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2019 καί ὁ ἴδιος ὁ κύριος Μητσοτάκης ἕως ὅτου ἀνακαλύψει τήν ἐθνική χρησιμότητά της.

Τό μεῖζον ἐν προκειμένῳ ὅμως δέν εἶναι τί συνέβη στό παρελθόν ἀλλά τί θά συμβεῖ στό μέλλον. Καί κατά τοῦτο εἶναι κρίσιμη τόσο ἡ ἀλλαγή στάσης τοῦ κυρίου Λετζέρι ἀπέναντι στήν Ἑλλάδα ὅσο καί ἡ ἀλλαγή τῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς τῆς Ἕνωσης ἀπό τήν νέα Ἐπίτροπο, πρώην Ὑπουργό τῆς Σουηδίας, Ὕλβα Γιόχανσσον, ἡ ὁποία εἶναι «δικαιωματίστρια» καί δέν δείχνει καμμία ἰδιαίτερη διάθεση νά κατανοήσει τίς ἑλληνικές εὐαισθησίες. Δυστυχῶς, ἡ πατρίδα μας τά ἔδωσε ὅλα γιά νά κερδίσει τήν σινιέ θέση κύρους, ἀντιπροέδρου τῆς Κομμισσιόν, μέ τίς θολές ἁρμοδιότητες παρά νά διασφαλίσει ὅτι θά συνεχίσει νά ἔχει λόγο στήν χάραξη τῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς τῆς Ἕνωσης ὅπως συνέβαινε ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Δημητρίου Ἀβραμόπουλου. Ὁ ὁποῖος ἦταν ἐκεῖνος πού ἐπέλεξε καί τοποθέτησε στήν θέση του τόν Γάλλο ἐπί κεφαλῆς τῆς Frontex. Μέ τήν ρητή ἐντολή νά μήν ξεχνᾷ ποτέ ὅτι τά ἑλληνικά σύνορα εἶναι τά εὐρωπαϊκά σύνορα. Γιατί κινδυνεύουμε λοιπόν ἀπό τίς ἀλλαγές προσώπων καί πολιτικῆς στήν Ἕνωση σέ μιά ἐποχή πού ἡ Τουρκία μεταφέρει σέ οἰκισμούς τῆς Συρίας 3 ἑκατομμύρια πρόσφυγες καί μόνη ὁδός πρός τήν Δύση γιά τά μελλοντικά μεταναστευτικά κύματα (μετά τήν ἀχρήστευση τῆς Ἀφρικῆς λόγῳ κορωνοϊοῦ), εἶναι τό ἔδαφος τῆς πατρίδας μας; Κινδυνεύει πρῶτον γιατί ἡ Ἐπίτροπος Γιόχανσσον ἀπειλεῖ τόν Γάλλο ἐπί κεφαλῆς τῆς Frontex μέ καρατόμηση ἄν δέν ἀκολουθήσει τήν δικαιωματική πολιτική της. Ἔχει διατάξει μάλιστα καί ἐσωτερική ἔρευνα γιά τήν συμμετοχή συνοριοφυλάκων σέ παράνομες ἐπαναπροωθήσεις, προκειμένου νά τοῦ ἀποσπάσει ὁμολογίες κατά ἡγετῶν κρατῶν μελῶν. Γι’ αὐτό καί ὁ Λετζέρι προέβη σέ αὐτές τίς δηλώσεις στό εὐρωπαϊκό κοινοβούλιο. Γιά νά σώσει τήν θέση του. Ἰδού τί εἶπε, καί κρίνατε ἐσεῖς ἄν αὐτό –πού σίγουρα ἐξυπηρετεῖ τήν κυρία Γιόχανσσον νά στραφεῖ ἐναντίον μας– πολιτικῶς εἶναι ψόγος ἤ ἔπαινος πρός τόν Πρωθυπουργό. Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ τῆς κεντροαριστερῆς ἐφημερίδας.

«Τήν ἀλλαγή τῆς πολιτικῆς κατάστασης στήν Ἑλλάδα ἐπικαλέστηκε ὁ διευθυντής τῆς Frontex, Φαμπρίς Λετζέρι, γιά νά ἐξηγήσει τήν ἀλλαγή ἐπιχειρησιακῆς πρακτικῆς τῆς εὐρωπαϊκῆς ὑπηρεσίας στό Αἰγαῖο, δείχνοντας τήν κυβέρνηση τῆς Ν.Δ. καί τήν ἀντιπροσφυγική πολιτική της σέ ὅσους στήν Εὐρώπη ἔχουν βάλει στό στόχαστρο τή Frontex γιά συμμετοχή ἤ ἀνοχή σέ παράνομες ἐπιχειρήσεις ἐπαναπροώθησης τοῦ ἑλληνικοῦ Λιμενικοῦ, γιά ὑποβάθμιση καί συγκάλυψη κατηγοριῶν, γιά ὑπονόμευση τοῦ ἀνεξάρτητου μηχανισμοῦ ἐπιτήρησης τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τῆς ὑπηρεσίας καί γιά πρακτικές κακοδιαχείρισης.

Ἀπαντώντας στίς ἐρωτήσεις εὐρωβουλευτῶν τῆς νεοσύστατης Ὁμάδας Ἐργασίας τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου γιά τόν Ἔλεγχο τῆς Frontex, ὁ κ. Λετζέρι ἀναφέρθηκε στίς ἀποφάσεις τῆς συνεδρίασης τοῦ ΚΥΣΕΑ τόν περασμένο Μάρτιο ὑπό τήν προεδρία τοῦ πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη γιά ἐπαναπροωθήσεις προσφύγων στήν Τουρκία ἀκόμη καί μέσα ἀπό τά ἑλληνικά χωρικά ὕδατα.». Ἡ μεταβολή τῆς στάσης αὐτῆς τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς Frontex δέν εἶναι τυχαία. Στρώνει τό χαλί στήν Ἐπίτροπο Γιόχανσσον νά πιέσει τήν Κυβέρνηση γιά χάρη τῆς χώρας της καί τῶν λοιπῶν βορείων χωρῶν νά μήν ἀπωθεῖ ἀλλά νά δέχεται τά νέα στίφη τῶν μεταναστῶν πού θά εἰσρεύσουν στήν μετα-Covid ἐποχή. Νά τούς παρέχει μέ τό ζόρι πολιτικό ἄσυλο καί νά τά ἐγκαθιστᾷ στήν Ἑλλάδα στό ὄνομα τοῦ ἀνθρωπισμοῦ. Ὅπως λένε αὐτοί πού γνωρίζουν, ἡ νέα μεταναστευτική πολιτική τῆς Ἕνωσης (pack) ὄχι ἁπλῶς ἐντέλλει τίς χῶρες ὑποδοχῆς νά κρατοῦν στό ἔδαφός τους μετανάστες ἀπό πρωτογενεῖς ροές ἀλλά τίς ὑποχρεώνει νά δέχονται «πίσω» συστημένους τούς μετανάστες πού πέρασαν λάθρᾳ ἀπό τό ἔδαφός μας, ἀλλά κατάφεραν νά φθάσουν ἕως τόν Βορρᾶ. Εἶναι ξεκάθαρο. Μετά τήν σύλληψή τους θά ἀπελαύνονται στίς χῶρες ὑποδοχῆς! Δηλαδή σέ ἐμᾶς. Πρακτικά αὐτό σημαίνει, ὅπως μοῦ ἐξηγοῦσε ἄριστος γνώστης τῆς ὑποθέσεως, ὅτι «ὅποιος μπαίνει, θά μένει!». Καί ὅτι τό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο Μετανάστευσης ἐπιχειρεῖ νά δημιουργήσει ὑπερδομές σέ διάφορα μέρη τῆς ἐπικράτειας γιά νά ἐναρμονισθεῖ μέ τίς νέες πολιτικές τῆς κυρίας Γιόχανσσον! Τό γράφω ξανά γιά νά γίνει κατανοητό. Στήν μετα-covid ἐποχή καί μέ δεδομένο ὅτι πρῶτον ἡ Τουρκία «διώχνει» τούς πρόσφυγες στίς 100.000 οἰκίες πού κατασκεύασε στήν οὐδέτερη ζώνη μέσα στήν Συρία καί δεύτερον ἡ ὑποσαχάρια Ἀφρική παύει νά εἶναι ἀσφαλής ὁδός πρός τήν ΕΕ λόγῳ κορωνοϊοῦ, ἡ Ἑλλάς καθίσταται (ἡ γειτονική Βουλγαρία δέν εἶναι στήν ζώνη Σένγκεν) ἡ μοναδική πύλη εἰσόδου πρός τήν Ἕνωση. Καί πολύ φοβούμεθα καί ὁ τελικός προορισμός χιλιάδων μεταναστῶν. Δέν ξεμπερδέψαμε. Δυστυχώς. Τό pack τῆς Κομμισσιόν δέν ἔχει υἱοθετηθεῖ ἀκόμη ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο καί τήν Σύνοδο Κορυφῆς. Πρέπει νά εἶναι ἡ ἑπόμενη ἐθνική μάχη. Στίς 25 Μαρτίου. Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι μπορεῖ ἄλλες χρονιές νά χάνουμε, ἀλλά τό ’21 πάντα νικᾶμε!

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;