Ὁρίστε ἡ «ἀπειλή» γιά τό πολίτευμα!

ΣΥΝΗΘΙΖΕ νά τό λέει ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς: «Ἡ κοινή λογική εἶναι τόσο δυσεύρετος στήν πατρίδα μας, ὥστε τελικῶς δέν εἶναι τόσο…κοινή ὅσο νομίζεται».

Δικαιώνεται κάθε μέρα. Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας ὑποστηρίζαμε ὅτι ἡ Δημοκρατία δέν ἀνθίζει στίς ἀπαγορεύσεις. Ὅτι ἡ Δημοκρατία δέν πρέπει νά ἀπαντᾶ σέ ὅλους ὅσοι τήν ἀμφισβητοῦν, μέ λιγώτερη δημοκρατία. Ὅτι τό Σύνταγμα στό ἄρθρο 29 δέν ἀπαγορεύει ἐπ’ οὐδενί λόγῳ τήν κάθοδο πολιτικῶν κομμάτων στίς ἐκλογές, καί αὐτό πρέπει νά γίνεται σεβαστό.

Οἱ ξεροκέφαλοι δέν τό κατάλαβαν αὐτό. Καί ἀντί νά προσεγγίσουν τήν ὑπόθεση τοῦ κόμματος Κασιδιάρη («Ἕλληνες» στήν ἀρχή, «Σπαρτιᾶτες» μετά) ἐπί τῇ βάσει ἀρχῶν καί νά τοῦ δώσουν χῶρο γιά νά ἐκτεθεῖ, τό ἀντιμετώπισαν φανατικά καί καιροσκοπικά.

Πρῶτα, τό ἀπαγόρευσαν μέ μία διάτρητου σκεπτικοῦ ἀπόφαση τοῦ Ε΄ Τμήματος τοῦ Ἀρείου Πάγου πού πολλαπλασίασε τήν δύναμή του μεταξύ πρώτων καί δεύτερων ἐκλογῶν καί μετά τό νομιμοποίησαν. Οἱ «διῶκτες» του! Στίς πρῶτες ἐκλογές ἡ ΝΔ ἔπρεπε νά θωρακίσει τά δεξιά της νῶτα ἀπαγορεύοντας νά πετᾶ ἐκεῖ δεξιό κουνούπι, στίς δεύτερες ἔπρεπε νά διασπάσει τήν ψῆφο στά δεξιά κόμματα. Εἰ δυνατόν, νά τά πετάξει ἔξω ἀπό τό κοινοβούλιο μέ τήν βοήθεια τῶν «Σπαρτιατῶν». Ἰδού ὁ καιροσκοπισμός.

Τί ἀπεδείχθη τελικά δύο μῆνες μετά τίς ἐκλογές; Τό φῶς τῆς ἡμέρας εἶναι λυτρωτικό. Τό σκοτάδι ἡρωικό. Αὐτοί πού δοξάζονταν κρυπτόμενοι ἐκτίθενται ἐμφανιζόμενοι. Δύο μῆνες μετά τίς ἐκλογές, τό κόμμα αὐτό πέταξε στά σκουπίδια τήν ἐντολή πού τοῦ ἔδωσαν 243.922 πολῖτες νά κάνει σκληρή δομική ἀντιπολίτευση στήν Κυβέρνηση. Ἐπί δύο ὁλόκληρους μῆνες, ὅταν δέν κάνει συμπολίτευση στήν ΝΔ σέ ἐπίπεδο Προέδρου Κ.Ο., σπαράσσεται ἀπό ἐσωτερικές ἔριδες μέ κυρίως θέμα σέ ποιό κέντρο ὑπακούει τό ἀρχηγεῖο του. Στό κέντρο τῶν φυλακῶν Δομοκοῦ ὅπου ἐκτίει τήν ποινή του ὁ Ἠλίας Κασιδιάρης ἤ σέ κάποια ἄλλα παράκεντρα τῶν Ἀθηνῶν.

Ὁ καταστατικός ἀρχηγός του Βασίλης Στίγκας δέν ἔχει καταλάβει ὅτι εἶναι Πρόεδρος πολιτικοῦ κόμματος πού θά ἔπρεπε νά δίνει λόγο σέ σχεδόν 250.000 Ἕλληνες γιά τό τί κάνει κάθε μέρα γι’ αὐτούς. Τόν νοῦ του ὅπως καί ἄλλοι τόν ἔχει στήν κρατική χρηματοδότηση. Ὁ ἱδρυτικός ἀρχηγός του ἀδημονεῖ νά ὁρμήσει στήν προεκλογική παλαίστρα τῶν δημοτικῶν γιά νά διευκολύνει ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος (καί ὄχι ἀπαραιτήτως ἐκ προθέσεως) τό δίπολο Μητσοτάκη «δημοκρατία ἤ φασισμός». Στήν πραγματικότητα ὅλοι ὅσοι ἐμπλέκονται στήν ὑπόθεση αὐτή εὐτελίζουν τήν ἐντολή πού τούς ἐδόθη γιά σκληρή πατριωτική ἀντιπολίτευση. Τό ἀποτέλεσμα δέν θά ἀργήσει νά φανεῖ. Ἤδη τό κόμμα αὐτό ἔχει χάσει σχεδόν τήν μισή του δύναμη στίς πρῶτες φθινοπωρινές μετρήσεις. Καί ἄν συνεχίσει ἔτσι, θά καταλήξει στά ἱστορικά ποσοστά τῆς ἐθνικιστικῆς Ἀκροδεξιᾶς στήν πατρίδα μας μετά τήν μεταπολίτευση. Ἀποδεικνύεται ἐν τέλει ὅτι οἱ «Σπαρτιᾶτες» δέν εἶναι κίνδυνος γιά τήν Δημοκρατία. Εἶναι κίνδυνος γιά τόν ἴδιο τους τόν ἑαυτό. Καμμία σοβαρότης καί κανένας σεβασμός σέ ὅλους ὅσοι τούς ἔστειλαν στήν Βουλή!

Ἡ ἀντισυστημική Ἀκροδεξιά διολίσθησε σέ ἕνα συστημικότατο κόμμα ἐνδιαφερομένων γιά κρατικές χρηματοδοτήσεις καί βουλευτικές ἀποζημιώσεις. Κόμμα πού κάθεται ἥσυχο, φρόνιμο, στά βουλευτικά ἕδρανα χωρίς νά ἔχει νά πεῖ τίποτε μέχρι στιγμῆς γιά τά τεράστια ζητήματα πού προέκυψαν. Ἄν ρωτήσεις σήμερα τούς Ἕλληνες τί ἔχουν νά θυμοῦνται ἀπό τήν δίμηνη κοινοβουλευτική θητεία τῶν Σπαρτιατῶν, πέραν τεσσάρων Βουλευτῶν πού μιλοῦν καλά ἑλληνικά (Κατσιβαρδᾶς, Κόντης) ἐκεῖνοι θά σοῦ ἀπαντήσουν τίς λέξεις Greek Mafia, Κορλεόνε καί Κόζα Νόστρα. Τίς λέξεις πού χρησιμοποίησε στήν Βουλή ὁ ἀρχηγός πού διάλεξε ὁ Δομοκός. Τίς λέξεις πού ἀξιοποίησε σάν ἕτοιμος ἀπό καιρό ὁ Πρωθυπουργός γιά νά προαναγγείλει «κοινοβουλευτικές ἐπιπτώσεις». Τίς λέξεις πού προκάλεσαν τήν δικαιολογημένη παρέμβαση τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Εὐτυχίας Ἀδειλίνη.

Θά σοῦ ἀπαντήσουν ἐπίσης (οἱ Ἕλληνες ψηφοφόροι) ὅτι μόλις ἔγινε ἀντιληπτή ἡ θανάσιμη πολιτική ἀπειλή πού διατρέχει τό κόμμα νά χάσει τήν χρηματοδότηση καί νά ἐκπέσουν οἱ βουλευτές ἀπό τά ἀξιώματά τους, ὁ ἀρχηγός τῶν Ἀθηνῶν συμφιλιώθηκε, ἑκών ἄκων, μέ τόν ἀρχηγό τοῦ Δομοκοῦ. Τό ἐκλογικό σῶμα δέν ὑπῆρξε πουθενά σέ αὐτήν τήν ἐξίσωση. Ἀόρατο…

Νά τί μᾶς ἔδειξε λοιπόν τό φῶς: Ἄν δέν μποροῦν νά προστατέψουν πολιτικά στοιχειωδῶς τούς ἑαυτούς τους καί διαλύονται στά ἐξ ὧν συνετέθησαν γιά νά ἑνωθοῦν μέχρι τήν ἑπόμενη διάλυση, θά ἀποτελέσουν ἀπειλή γιά τό πολίτευμα; Ἀστεῖον… Ἡ Κυβέρνηση πάντως οὔτε κατάλαβε οὔτε θά καταλάβει ποτέ αὐτόν τόν χῶρο συνολικά καί δείχνει ἕτοιμη νά συνεχίσει τά ἴδια λάθη. Ἄν ὑπάρξουν οἱ «κοινοβουλευτικές ἐπιπτώσεις» πού βιαστικά προεξόφλησε ὁ κύριος Μητσοτάκης, θά ξεμπερδέψει σέ αὐτήν τήν φάση μέ τούς «Σπαρτιᾶτες», ἀλλά ἡ Δεξιά τῆς Δεξιᾶς θά ἐκτιναχθεῖ ἀθροιστικά ὡς ποσοστό στό 20% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος. Ἐάν αὐτό δέν συμβαίνει ἤδη, ἄν κρίνουμε ἀπό τά νεῦρα στήν τελευταία κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεση. Πίσω ἀπό τίς κορῶνες γιά «σαχλαμάρες», κρύβονται ποσοστά. Περισσότερα, προσεχῶς.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!