ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Ὁ Θεός ἀγαπάει τό χαβιάρι

ΑΠΟ τήν ὁμιλία πού ἐκφώνησε ὁ Πρωθυπουργός στήν τελευταία συνεδρίαση τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ κόμματός του καί μετά, παρατηρῶ ἕνα ἐνδιαφέρον φαινόμενο: ὁ Κυριάκος σταδιακά μετεξελίσσεται σέ Ἄδωνι.

Ὑπό τήν ἔννοια, ὅτι μεταχειρίζεται ἕνα λεξιλόγιο πού ἀπάδει στό προφίλ του, καί σίγουρα εἶναι ξένο πρός τούς περίφημους κεντρώους ψηφοφόρους. Σέ κάθε περίπτωση, δέν τό ἔχει ἀνάγκη, καθώς στην ὀξεῖα κριτική τῆς Ἀριστερᾶς ἔχει νά ἀντιπαρατάξει μετρήσιμο ἔργο. Εἶναι κακόηχο στά αὐτιά τοῦ μετριοπαθοῦς πολίτη τίς «γαλάζιες ἀκρίδες» τοῦ κυρίου Τσίπρα νά τίς διαδέχονται τά «κουβαδάκια», οἱ «σαμπάνιες» καί τά «ἀριστερά χαβιάρια» τοῦ κυρίου Μητσοτάκη. Κακόηχο καί ἀντιφατικό συνάμα. Νά μήν σᾶς πῶ καί πολιτικῶς ἐπιβλαβές –θά ἐξηγήσω γιατί.

Πρῶτα μία μικρή ἀνασκόπηση γιά νά ἔχουμε γνώση τοῦ πλαισίου ἐντός τοῦ ὁποίου κινούμαστε.

Στήν Πολιτική Ἐπιτροπή τῆς ΝΔ ὁ κύριος Μητσοτάκης εἶπε ὄχι «στήν δεύτερη φορά συμφορά». Στήν Πάτρα προχθές εἶπε ὅτι τό καλάθι τοῦ νοικοκυριοῦ «δέν ἀφορᾶ τήν Ἀριστερά τοῦ χαβιαριοῦ καί τούς σοσιαλιστές τῆς σαμπάνιας οἱ ὁποῖοι θά πρέπει νά πᾶνε νά παίξουν μέ τό κουβαδάκι τους ἀλλοῦ.» Σοβαρά τώρα, εἶναι ἐπιχειρήματα μετριοπαθοῦς ρήτορος αὐτά; «Κουβαδάκια»; Κανείς δέν λέει ὅτι τό καλάθι τοῦ νοικοκυριοῦ δέν εἶναι χρήσιμο σέ συγκεκριμένες κοινωνικές ὁμάδες, τό ἐπικροτοῦν οἱ πολῖτες ἄλλως τε ὅπως «ἀπεφάνθη» καί ἡ τελευταία μέτρηση τῆς AlCO, πού ἔδειξε ὅμως ὅτι ζητοῦν καί τήν προσθήκη νέων προϊόντων σέ αὐτό. Τό θεωροῦν φτωχό. Ἀλλά τί σημαίνει αὐτό; Ἄν ἡ Ἀριστερά τῆς ὑπερβολῆς τό ἀμφισβητεῖ, ἕνα μέτρο κοινωνικῆς πολιτικῆς, δέν δικαιοῦται διά νά ὁμιλεῖ γιατί τρώει χαβιάρι καί πίνει σαμπάνια; Κάποια στιγμή πρέπει ὁ φιλελεύθερος κεντροδεξιός χῶρος νά πάψει νά ἀντιμετωπίζει τόν κεντροαριστερό μέ ταξικά ρατσιστικά στερεότυπα αὐτοῦ τοῦ εἴδους. Παλαιότερα τόν χλεύαζε μέ τά στερεότυπα τοῦ φτωχοῦ –«εἶστε ἄπλυτοι, μυρίζουν οἱ μασχάλες σας, φορᾶτε πέδιλα, κουβαλᾶτε ταγάρια στίς πλάτες.» Τώρα μέ τό στερεότυπα τοῦ πλουσίου –«ἀπολαμβάνεις σαμπάνια καί χαβιάρι.» Ἤ τό ἕνα ἰσχύει ἐν πάσῃ περιπτώσει ἤ τό ἄλλο. Καί τοῦ ταγαριοῦ καί τοῦ χαβιαριοῦ, δέν γίνεται. Ἐκτός ἄν ὑπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες ἀπό τίποτε ἐπισυνδέσεις, ὅτι ἡ ἐλίτ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τό ἔρριξε στήν ντόλτσε βίτα, ὁπότε ἐπιφυλασσόμαστε.

Ἡ κριτική αὐτή εἶναι λάθος καί πολιτικά, γιά δύο λόγους. Οἱ μετρήσεις, ἄν τίς πιστέψουμε, δείχνουν ὅτι ἕνα μικρό ποσοστό ψηφοφόρων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τοῦ 2019 σκέπτεται γοητευμένο ἀπό τόν κύριο Μητσοτάκη νά ψηφίσει ΝΔ στίς προσεχεῖς ἐκλογές. Ἐάν ἰσχύει αὐτό τό εὕρημα, πῶς ἀλήθεια σκέπτεται νά προσελκύσει ἡ ΝΔ αὐτή τήν εἰδική κατηγορία ψηφοφόρων; Μέ σχόλια τοῦ τύπου «εἶστε γιά τό χαβιάρι καί γιά τίς σαμπάνιες»; Ὑπάρχει καί κάτι ἀκόμη ὅμως: Ὅποιος ἀστόχαστα ἀνοίγει τέτοιου εἴδους συζήτηση δέν σκέφτεται ὅτι πολύ ἄνετα ἡ Ἀριστερά μπορεῖ νά ἀντεπιτεθεῖ; Δεξιά (ἀκριβέστερα Κέντρο στίς μέρες μας) τοῦ χαβιαριοῦ δέν ὑπάρχει; Δεξιά τῆς σαμπάνιας δέν ὑπάρχει; Μόνο Ἀριστερά; Ἐπιδιώκει ἄραγε κανείς νά ἀνοίξει συζήτηση γιά τό πῶς κάποιοι ζοῦν στήν Ἑλλάδα πλουσιοπάροχα αὐξάνοντας κάθε χρόνο τά εἰσοδήματά τους χωρίς νά ἔχουν ἐργαστεῖ μία ἡμέρα στήν ζωή τους;

Ὁ Ἄδωνις μέ τό γνωστό καθιερωμένο ὕφος του μπορεῖ νά τά λέει ἀνέτως αὐτά, γιατί διεκδικεῖ ψήφους στόν ὑψηλόφρονα Βόρειο Τομέα τῶν Ἀθηνῶν ὅπου αὐτές οἱ ἀτάκες πράγματι ἀρέσουν. Ἀλλά νά τίς λέει ὁ Πρωθυπουργός σέ ἐθνικό ἐπίπεδο, σέ πανελλαδικό ἀκροατήριο, πέραν τῆς συσπείρωσης τῶν ἤδη συσπειρωμένων νεοδημοκρατῶν πού αὐτά ἀκούγονται ὡς μουσική στά αὐτιά τους, ἀγνοῶ τί ὄφελος ἔχει. Εἶμαι βέβαιος ὅτι οἱ ἀτάκες αὐτές τοῦ κυρίου Μητσοτάκη ἀρέσουν καί σέ ἐσᾶς πού διαβάζετε τήν στήλη, ποιοί ἄραγε εἶναι αὐτοί οἱ «ἄξεστοι» πού νομίζουν πώς μπορεῖ νά γίνουν καί τζάκι. Μέ μία διαφορά. Οἱ ἐκλογές δέν θά παιχτοῦν στά σαλόνια, ἀλλά στις πλατεῖες καί στίς λαϊκές γειτονιές. Ἡ ΝΔ προηγεῖται συντριπτικά στά σαλόνια, ἀλλά στά σαλόνια δέν ψηφίζουν οἱ πολλοί. Τέτοιου εἴδους φράσεις διώχνουν φωτισμένο ἀριστερό κόσμο πού ἦταν στόν δρόμο γιά τήν ΝΔ καί συσπειρώνουν, κινητοποιοῦν τόν ἀποσυσπειρωμένο κόσμο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Ἐκεῖ πού ἀποτυγχάνει νά συσπειρώσει ὁ κύριος Τσίπρας, τό ἐπιτυγχάνει ὁ κύριος Μητσοτάκης! Σέ κάθε περίπτωση πάντως ἡ στρατηγική τοῦ χειρότερου, ὁ ὑπαινιγμός «μή τυχόν ἔρθουν τά τσογλάνια πίσω» (αὐτά ἀκούω στό παρασκήνιο) δέν ἐκπέμπει πολιτική ἀνωτερότητα ἤρεμης δύναμης. Κάτι ἀκόμη: στήν ἴδια ὁμιλία του στήν Πάτρα ὁ Πρωθυπουργός κατηγόρησε ὀρθά ἐκ πρώτης ὄψεως τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἐπειδή ὑποβάθμισε τίς ὑποκλοπές σέ πλημέλλημα μέ τόν νέο ποινικό κώδικα πού ψηφίστηκε τό καλοκαίρι τοῦ 2019. Πρό ἑβδομάδων τόν κατηγόρησε γιά τήν ποινική ἀξιολόγηση τῆς παιδεραστίας μέ τόν αὐτό ποινικό κώδικα. Ἐπειδή ἐκτός ἀπό τόν κόσμο πού ἀγνοεῖ τά πραγματικά περιστατικά ὑπάρχουν καί ἄνθρωποι πού τά ἔζησαν, δέν εἶμαι βέβαιος ὅτι αὐτή εἶναι σωστή τακτική. Ἄν ἤθελε ἡ ΝΔ, δέν θά εἶχε εἰσαχθεῖ ποτέ πρός ψήφιση ὁ ποινικός κώδικας στό Κοινοβούλιο μεταξύ πρώτων καί δευτέρων ἐκλογῶν τοῦ 2019. Θά τόν μπλόκαρε, ὅπως μπλόκαρε καί τίς προαγωγές στήν ἡγεσία τοῦ Ἀρείου Πάγου.

Ἡ ΝΔ δέχθηκε ὅμως τήν πρόταση τοῦ μεσολαβητῆ Εὐάγγελου Βενιζέλου, καί μέ τήν συμφωνία ΟΛΩΝ τῶν κομμάτων ὁ κῶδιξ εἰσήχθη στήν Βουλή πρός ψήφιση σέ προεκλογική περίοδο. Ἄν ἡ ΝΔ ἐπίσης ἤθελε νά καταψηφίσει τίς διατάξεις γιά τίς παρακολουθήσεις καί γιά τήν παιδεραστία, θά τίς εἶχε καταψηφίσει. Τό κόμμα ὅμως ἀποφάσισε νά ἀπέχει καί νά ἀφήσει ΣΥΡΙΖΑ καί Ποτάμι νά ψηφίσουν τόν Κώδικα χωρίς νά ἐγείρει τήν παραμικρή ἔνσταση γιά τίς ἐπίμαχες διατάξεις. Καί γιατί τό ἔκανε; Γιατί ὁ κώδικας περιεῖχε φωτογραφικές ρυθμίσεις πού ἀπήλλασσαν κορυφαίους ἐπιχειρηματίες τῆς χώρας ἀλλά καί ὑψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη ἀπό ποινικές εὐθῦνες σέ ἐκκρεμεῖς δίκες! Οἱ ὁποῖες δίκες «καταργήθηκαν» μετά τήν ψήφισή του, ἐνῶ οἱ κορυφαῖοι ἀθωώθηκαν. (Π.χ. Siemens) Τό νά κατηγορεῖ λοιπόν κάθε τρεῖς καί λίγο ἡ ΝΔ τόν ΣΥΡΙΖΑ γιά τόν ποινικό κώδικα, ἐνῶ ὅλοι ἦταν στό κόλπο –ἄλλος μέ ψῆφο καί ἄλλος μέ ἀποχή, καί ἐν τέλει «ὅλοι μαζί τά κάνανε», δέν εἶναι καί τό σοφώτερο πρᾶγμα τοῦ κόσμου, κύριε Πρόεδρε. Γι’ αὐτό καλύτερα σέ αὐτή τήν δύσκολη στροφή τῶν ὑποκλοπῶν πού δέν ξέρουμε τί θά μᾶς φέρει ἐπικεντρωθεῖτε σέ αὐτό πού οἱ πολῖτες ἀναγνωρίζουν καί σᾶς πιστώνουν ἀκόμη καί ἄν διαφωνοῦν μαζί σας. Στό μετρήσιμο ἔργο σας στήν φορολογία, στήν Ἄμυνα, στό μεταναστευτικό, στήν ἀνώτατη παιδεία, στίς δημόσιες ὑποδομές. Τά ἄλλα καλύτερα ἀφῆστέ τα. Ἡ ΝΔ εἶναι δυνατή ἀκόμη στό οἰκονομικό πεδίο. Ὄχι στό ἠθικό. Ἀφῆστε, πού στήν κατά Σμαραγδῆ ταινία γιά τόν εὐεργέτη Βαρβάκη …μέχρι καί ὁ Θεός ἀγαπάει τό χαβιάρι.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ