Ὁ Πούτιν ὡς ἄλλοθι τῆς Οὔρσουλα

Ο ΤΡΟΜΟΣ πού ἐπικρατεῖ στίς τάξεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος καί τῆς ἡγεσίας του ἐν ὄψει τῶν ἐπερχόμενων εὐρωεκλογῶν ὁδηγεῖ τήν ἐπίσημη ὑποψηφία του σέ σπασμωδικές καί ἀλλοπρόσαλλες κινήσεις.

Μέ κορυφαία, τήν χθεσινή στήν Κοπεγχάγη. Μέχρι τήν ἑπόμενη… Ἡ ὑποψηφία πρός καταποντισμό Πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν, ἡ ὁποία σφραγίζει τό πέρασμά της ἀπό κάθε δημόσιο ἀξίωμα μέ σκάνδαλα (αὐτή ἡ φήμη ἀκολούθησε καί τήν φυγή της ἀπό τό Γερμανικό Ὑπουργεῖο Ἄμυνας), ἔσπευσε χθές νά καλλιεργήσει ἀπό τήν Δανία τό σενάριο τῆς ρωσσικῆς ἀναμείξεως στίς εὐρωπαϊκές ἐκλογές. Ἡ ὁποία γίνεται σύμφωνα μέ τούς ἰσχυρισμούς της μέ fake news, μέ διαδόσεις, μέ παραβιάσεις τῆς κυβερνοασφάλειας κ.λπ.

Ἄν καί ἡ Εὐρώπη μιά χαρά τά καταφέρνει καί βουλιάζει μόνη της, δέν χρειάζεται ἔξωθεν ἀρωγή (ἀκόμη καί ἡ Eurovision ὑπέστειλε τήν Εὐρωπαϊκή Σημαία –…δάκτυλος Πούτιν κι αὐτός;), αὐτό πού κάνουν ἡ Οὔρσουλα καί τό ΕΛΚ εἶναι ἕνα τεράστιο στρατηγικό λάθος πού «ψηλώνει» πολύ τόν Τσάρο. Λάθος πού ξεκίνησε μέ τήν καμπάνια τῆς Κομμισσιόν περί «δημοκρατίας», ἡ ὁποία ἐνεφάνισε σέ σπότ γηραιούς Εὐρωπαίους πολῖτες νά διδάσκουν σέ μέλη τῶν νεωτέρων γενεῶν τήν σημασία τοῦ πολιτεύματος. Μέ στόχο τήν ἀποφυγή τῆς ψήφου στά ἀκροδεξιά κόμματα. Εἶναι τεράστιο στρατηγικό λάθος, γιατί ἐμφανίζει τήν Εὐρώπη ὡς μία ἤπειρο χωρίς αὐτοπεποίθηση, ἡ ὁποία εἶναι στό ἔλεος τῶν κακῶν Ρώσσων, τούς ὁποίους ἀδυνατεῖ νά ἀντιμετωπίσει μέσα στό ἔδαφός της μέ τήν προηγμένη τεχνολογία της. Τεράστιο λάθος, γιατί αὐξάνει κατά πολύ σέ μυθικές διαστάσεις, πού ἐνδεχομένως δέν τῆς ἀξίζουν, τίς δυνατότητες τῆς ἀντικατασκοπίας τῶν Ρώσσων νά παρεμβαίνει σέ εὐρωπαϊκές ἐκλογές.

Ἄν ἡ χώρα γιά τήν ὁποία ἡ Οὔρσουλα καί οἱ σύν αὐτῇ πανηγύριζαν ὅτι ἡττᾶται τούς πρώτους μῆνες τοῦ πολέμου τῆς Οὐκρανίας καί διέδιδαν μέ fake news ὅτι ὁ ἡγέτης της ἀνατρέπεται τήν μία ἀπό τούς στρατηγούς, τήν ἄλλη ἀπό τούς ὀλιγάρχες, τήν τρίτη ἀπό τόν λαό πού δέν ἀντέχει τίς οἰκονομικές κυρώσεις, καταφέρνει δύο χρόνια μετά τήν κήρυξη τοῦ πολέμου καί τριάντα πέντε ἀπό τήν ὀδυνηρή πτώση τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ, νά κάνει ἄνω κάτω τήν Εὐρώπη, τότε αὐτή εἶναι μία ἐξέλιξη ντροπῆς γιά τήν Εὐρώπη. Γιά τίς Βρυξέλλες, γιά τό Βερολῖνο καί γιά τό Παρίσι. Πῶς αἴφνης οἱ ἡττημένοι τοῦ 1989 καί τοῦ 2022 εἶναι οἱ νικητές καί οἱ παρεμβαίνοντες σέ εὐρωπαϊκές ἐκλογές τό 2024; Τόσο γρήγορα ἀνασταίνονται οἱ ἡττημένοι; Πῶς μέ τό Russia Today καί τό Ria-Novosti κλειστά στήν Εὐρώπη (μέ λουκέτο τῆς Οὔρσουλα) περνᾶ στήν ἤπειρό μας ἡ ρωσσική προπαγάνδα; Ἐάν αὐτή ἡ καλλιεργούμενη ρωσσοφοβία δέν εἶναι μία κραυγαλέα ὁμολογία ἀποτυχίας καί ἥττας τῆς Ἕνωσης, τί ἄλλο θά μποροῦσε νά εἶναι; Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἀκόμη καί ἄν αὐτό συμβαίνει καί οἱ Ρῶσσοι παρεμβαίνουν, εἶναι δουλειά τῆς ΕΕ νά ἀποκαλύπτει δημοσίως τίς ἀδυναμίες τῆς Ἑνώσεως καί νά σπέρνει τόν τρόμο, τόν πανικό καί τήν ἡττοπάθεια; Ὡραίους στρατηγούς ἔχουμε! Τό παραλήρημα τῆς Οὔρσουλα εἶναι ὅμως στρατηγικό λάθος καί γιά ἄλλους λόγους. Λάθος, διότι δέν εἶναι ἠθικά σωστό νά καταγγέλλεις παρεμβάσεις τῶν ἄλλων στά ἐσωτερικά σου ὅταν ἐσύ ἔχεις ἐπιχειρήσει νά παρέμβεις πλειστάκις στά ἐσωτερικά τά δικά τους. Ἀλήθεια, ὁ δαφνοστεφανωμένος Ναβάλνυ, γιά τόν ὁποῖο ἡ CIA ἀναγνώρισε ὅτι δέν τόν δολοφόνησε ὁ Πούτιν, γιά λογαριασμό ποίου ἔκανε πολιτικό παιχνίδι ὡς ἀντικαθεστωτικός στήν Μόσχα; Ἡ καμπάνια τῆς Ρωσσοφοβίας εἶναι, τέλος, λάθος γιά τρεῖς ἐπί πλέον λόγους:

Πρῶτον, διότι τό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ἀποκρύπτει ὅτι ἡ ἄνοδος τῆς νέας ταυτοτικῆς δεξιᾶς στήν Εὐρώπη εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐνεργειακῆς πολιτικῆς ἀποκοπῆς τῆς Ἑνώσεως ἀπό τήν Μόσχα καί συνδέσεως μέ τήν Οὐάσιγκτων. Οἱ ἀριθμοί εἶναι ἀμείλικτοι. Τά νοικοκυριά πού εἶχαν μάθει δεκαετίες τώρα στήν φθηνή ἐνέργεια, σήμερα στενάζουν λόγῳ τοῦ πανάκριβου σχιστολιθικοῦ ἀερίου. Βιομηχανίες κλείνουν καθημερινά, θέσεις ἐργασίας χάνονται, ἡ ζωή χειροτερεύει. Ἡ Εὐρώπη ὀφείλει τήν οἰκονομική ἀποσταθεροποίησή της στίς προσωπικές της ἐπιλογές. Ὄχι σέ τρίτους.

Βεβαίως δέν εἶναι μόνο τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο πού τῆς λείπει. Ὅταν ἡ ἡγεσία τῆς πατρίδας τῆς κυρίας φόν ντέρ Λάυεν ἔκλεισε ὅλα τά ἐργοστάσια πυρηνικῆς ἐνέργειας καί ἀνέβαλε τήν ἔνταξη τῶν ἀνανεώσιμων πηγῶν ἐνέργειας στό δίκτυο λόγῳ ἰσχυρῶν τοπικῶν ἀντιδράσεων, ἦταν περίπου βέβαιον ὅτι στό ἀπρόβλεπτο σενάριο ἡ Ἕνωση θά ἦταν ἀπροετοίμαστη. Ἡ Εὐρώπη, ἐπίσης, ἀποκρύπτει ὅτι γιά νά εἶναι ὑποτακτική στήν στρατηγική τῶν συμμάχων της Ἀμερικανῶν, τῶν ὁποίων τό ἐθνικό συμφέρον δέν ταυτίζεται ἀπολύτως μέ τό εὐρωπαϊκό συμφέρον, ἀνέχθηκε τήν παραβίαση τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Μίνσκ ἀπό τόν Ζελένσκυ. Ἀλλά σήμερα τίς νοσταλγεῖ αὐτές τίς συμφωνίες. Μέχρι καί ἡ Ντόρα τό ἀναγνώρισε προσφάτως στήν ΕΡΤ. Δέν θά ξεσηκώνονταν οἱ λαοί της κατά τῆς φτώχειας καί τῆς ἀνέχειας, καί δέν θά πριμοδοτοῦσαν τά κόμματα τῆς νέας δεξιᾶς ἄν οἱ Οὔρσουλες τῶν Βρυξελλῶν ἦταν λιγώτερο ὑποτακτικές καί ἔσβηναν τήν φωτιά τοῦ πολέμου πού ἄναψαν οἱ Ἀγγλοσάξονες στήν αὐλή της. Δέν τό ἔκαναν ὅμως, καί τώρα πού καλοῦνται νά πληρώσουν τόν λογαριασμό τούς φταίει ὁ Πούτιν.

Δεύτερον, διότι τήν δημοκρατία πού ἐπικαλοῦνται γιά νά τρομάξουν τόν κόσμο, εἶναι οἱ πρῶτοι πού τήν παραβιάζουν στήν καθημερινότητά τους. Εἰδικά μέ τούς περιορισμούς στήν ἐλευθερία ἐκφράσεως ὅλων ὅσοι ἀμφισβήτησαν τά ἐμβόλιά τους καί κατέστησαν ἐπικίνδυνο ἐμπόδιο γιά τίς μπίζνες τους. Ἄς εἴμαστε εἰλικρινεῖς! Ἡ Δημοκρατία στήν Εὐρώπη δέν δολοφονεῖται ἀπό τόν Πούτιν. Μπορεῖ νά δολοφονεῖται στήν Ρωσσία ἀπό τόν τέως πράκτορα τῆς KGB ἀλλά ὄχι στήν Εὐρώπη. Ἡ Δημοκρατία στήν Εὐρώπη δολοφονεῖται –καιρό τώρα– σέ συνθῆκες ἐλευθερίας ἀπό τίς ὑποτιθέμενες δυνάμεις τῆς ἐλευθερίας. Ἄς ἔχουμε τήν τόλμη νά τό ἀναγνωρίσουμε. Τό ζοῦμε καί στήν χώρα μας.

Τρίτον, καί σημαντικώτερον, εἶναι λάθος, διότι τό ΕΛΚ πού καταγγέλλει σήμερα τίς δυνάμεις τῆς νέας ταυτοτικῆς δεξιᾶς ὡς φιλορωσσικές, εἶναι ἕτοιμο νά πέσει στά πόδια τους τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν ἀκόμη καί σέ αὐτήν τήν Λέ Πέν, προκειμένου νά διασφαλίσει τά χρυσά ὀφφίκια τῆς νομενκλατούρας του καί τίς ἐξουσίες του. Τυχαῖα, νομίζετε, ἔχει ὁ κύριος Μητσοτάκης δίπλα του στό Μαξίμου τόν κουμπάρο τῆς Λέ Πέν Μάκη Βορίδη, μέ τόν ὁποῖο ἔχει κατά τά ἄλλα κακή χημεία; Εἶναι… διεθνής παίκτης ὁ Μάκης, γιά τήν δύσκολη ὥρα εἶναι ἐκεῖ.

Λοιπόν, ἄς τά ἀφήσει αὐτά ἡ κυρία Οὔρσουλα καί οἱ κατά τόπους σύμμαχοί της. Ὁ φόβος καί ἡ τρομοκρατία ἔχουν κοντά ποδάρια. Δέν γίνεται νά ἐκβιάζονται οἱ πολῖτες σέ κάθε ἀναμέτρηση κατά τρόπο τόσο αἰσχρό. Οἱ θεμελιώδεις ἠθικές ἀξίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Δεξιᾶς εἶναι ἄλλες. Ὅσο πιό γρήγορα τό συνειδητοποιήσει ἡ πανικόβλητος ἡγεσία τοῦ ΕΛΚ τόσο αὐξάνει τίς πιθανότητες νά μειώσει τό εὖρος τῶν ἀπωλειῶν της καί νά παραμείνει ἡ Εὐρώπη κυβερνήσιμη. Ἄν τό συνεχίσει, θά τίς διευρύνει. Καί τότε, ναί, θά ἀνοίξει ὁ ἀσκός τοῦ Αἰόλου γιά τούς Ρώσσους.

Απόψεις

21ο Διεθνές Συνέδριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης (ISBI 2024)

Εφημερίς Εστία
Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται υπεύθυνα και ανθρωποκεντρικά στη φροντίδα υγείας, με επίκεντρο τον καρκίνο και τις νευροεκφυλιστικές και νευροψυχιατρικές ασθένειες

Ἡ ΝΔ «προστάτης» τοῦ κ. Τσίπρα: Ἀπαγορεύει συγκέντρωση κατά τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Ἡ «φιλελεύθερη» Kυβέρνησις δέν ἐπιτρέπει μέ ἀπόφαση τῆς ΕΛ.ΑΣ. διαδήλωση κατά τῆς Συμφωνίας στήν ὁδό Ρηγίλλης καί γλυτώνει ἀπό τίς ἀποδοκιμασίες τῶν Παμμακεδονικῶν ὀργανώσεων τήν συνδιάσκεψη τοῦ τέως Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τόν Ζάεφ στό Ὠδεῖο Ἀθηνῶν – Τί ἀπέγινε ἡ ἐλευθερία τοῦ συνέρχεσθαι;

Ἀρνητής ἀποτελέσματος – Δέν ἀκούει τήν βοή τῆς σιωπῆς!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε στό ὑπουργικό συμβούλιο τοῦ Σαββάτου ὑποκρισία τήν «δεξιά στροφή» πού τοῦ προτάθηκε ὡς ἀντίδοτο, μετά τό ποσοστό πού ἔλαβε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές τῆς 9ης Ἰουνίου, καί προσέφυγε σέ μία παλαιά ἀδημοσίευτη συνέντευξη τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ στόν Βάσο Βασιλείου (καί ὄχι Βασίλη Βασιλικό, ὅπως λανθασμένα τόν ἐνημέρωσαν νά πεῖ οἱ ἄσχετοι μέ τήν παράταξη ἐκσυγχρονιστές συνεργάτες του) γιά νά ἀπαξιώσει τίς ἔννοιες δεξιός-ἀριστερός κ.λπ.

Στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας οἱ ἐπαγγελματίες γιά τό φορολογικό

Εφημερίς Εστία
ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ γιά τήν ἀκύρωση τοῦ νέου συστήματος φορολογήσεως τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν παίρνουν ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν πληττομένων κλάδων, καθώς σήμερα κατατίθεται προσφυγή στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐνῷ θά πραγματοποιηθεῖ συγκέντρωσις ἔξω ἀπό τό ἀνώτατο δικαστήριο.

Τριάντα χρόνια χωρίς τόν Μᾶνο Χατζιδάκι

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν τριάντα χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα πού ὁ Μᾶνος Χατζιδάκις πέταξε, γιά νά ἀνταμώσει τήν ἀπίθανη ἐκείνη παρέα τῆς ἀνεπανάληπτης γενιᾶς τοῦ «τριάντα».