Ὁ πόλεμος μπορεῖ νά μεταφερθεῖ παντοῦ

Ἕρμαιο τῶν ἐθνικισμῶν, χωρίς σταθερές, ὁ νέος κόσμος

ΓΙΑΤΙ ἡ Ἀλβανία ἀποφασίζει νά ἔρθει σέ σύγκρουση μέ τήν Ἑλλάδα στήν ὁποία ζοῦν ὡς μετανάστες ἕνα ἑκατομμύριο ὁμογενεῖς της, γιά τήν ὑπόθεση τοῦ δημάρχου Χειμάρρας Φρέντη Μπελέρη; Γιατί ἀποφασίζει νά ἀγνοήσει ἕνα ἀπό τά πιό παλαιά μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τήν στιγμή πού κρούει τήν θύρα της; Ἐάν ἀφαιρέσουμε ὅσα καταγγέλλει στό ὑπόμνημά του πρός τήν ἀλβανική δικαιοσύνη ὁ δικηγόρος τοῦ Βορειοηπειρώτη ὁμογενῆ δημάρχου μας (ὅτι δηλαδή συγγενεῖς τοῦ Ἀλβανοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τῆς Ἀλβανίδας ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν βρίσκονται πίσω ἀπό τό σχέδιο ἀπαλλοτριώσεως τῶν περιουσιῶν τῶν Βορειοηπειρωτῶν συμπατριωτῶν μας μέ στόχο τήν τουριστική τους ἀξιοποίηση γιά λογαριασμό ἑταιρειῶν τους), θά διαπιστώσουμε ὅτι στά Βαλκάνια, στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, στόν κόσμο γενικώτερα, ἀρχίζει καί ἀναπτύσσεται καί πάλι ἕνας ἰδιότυπος ἐθνικισμός.

Οἱ μικροί καί οἱ ταπεινωμένοι τοῦ 1989, 35 σχεδόν χρόνια μετά, ἐπιχειροῦν νά σηκώσουν κεφάλι ἀξιοποιῶντας ἕνα μοναδικό γεγονός: ὁ παλαιός κόσμος ἔχει χάσει τήν ἰσορροπία του. Δέν ὑπάρχουν σημεῖα ἀναφορᾶς. Ἡ Ἀμερική παραπαίει κυριολεκτικά καί μεταφορικά (χθές ἀνακοινώθηκε ἀπό τόν οἶκο Fitch ἡ ὑποβάθμιση τοῦ ἀξιόχρεού της, πλῆγμα σημαντικό γιά τήν ἰσχύ της), ἐνῶ ἡ ἄλλοτε κραταιά Γερμανία βυθίζεται σταδιακά στήν δίνη τῆς ὕφεσης, ἐλλείψει φυσικοῦ ἀερίου, μετά τήν καταγγελία τῶν συμφωνιῶν της μέ τήν Ρωσσία. Ἕνας νέος κόσμος ἀνατέλλει στόν ὁποῖο ὁ καθένας κάνει ὅ,τι θέλει μέσα σέ ἕνα πλαίσιο ἀπαξιώσεως ὅλων τῶν μεταπολεμικῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν (ΟΗΕ, ΕΕ, ΝΑΤΟ), οἱ ὁποῖοι χάνουν τήν παλαιά αἴγλη τους στά μάτια τῶν κρατῶν τῆς κατά Ράμσφελντ (ὑπουργοῦ Ἀμύνης τοῦ Μπούς) νέας Εὐρώπης. Αὐτήν τήν στιγμή οἱ Ἀλβανοί ρισκάρουν τήν ἐνταξιακή τους προοπτική στήν Ἕνωση. Δείχνουν νά ἀδιαφοροῦν γιά αὐτήν μπροστά στό ἐπεῖγον νά ἀσκήσουν ἐθνική κυριαρχία στήν Χειμάρρα, εἰς βάρος μειονοτικῶν δικαιωμάτων Ἑλλήνων.

Ἄν ἀνοίξουμε λίγο περισσότερο τό «πλάνο» στόν χάρτη καί κοιτάξουμε σέ ὅλη τήν περιοχή, θά διαπιστώσουμε ὅτι μέ τόν ἴδιο τρόπο συμπεριφέρονται οἱ Βούλγαροι, οἱ Τοῦρκοι, οἱ Αἰγύπτιοι, οἱ Ἰταλοί, ἀκόμη καί οἱ ταλαιπωρημένοι κάτοικοι τοῦ κρατιδίου τῆς Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης.

Κωδικοποιῶ πρόχειρες παρατηρήσεις:

1. Στήν Βοσνία-Ἐρζεγοβίνη οἱ Ἀμερικανοί ἔφτιαξαν μιά μικρή Γιουγκοσλαβία ἀφοῦ διέλυσαν τήν μεγάλη Γιουγκοσλαβία. Τά σύννεφα στήν περιοχή συγκεντρώνονται καί πάλι. Ἡ συμφωνία τοῦ Νταίυτον τρίζει. Τό Σεράγεβο χωρίζεται σέ ἀνατολικό καί δυτικό. Μέ συνέπεια, πρόσφατα, δύο ἀμερικανικά βομβαρδιστικά πλήρη ὁπλισμοῦ νά πετάξουν πολύ χαμηλά πάνω ἀπό τήν μαρτυρική πόλη γιά νά προειδοποιήσουν τόν ἡγέτη τῶν Σέρβων πού τά ’χει βρεῖ μέ τούς Κροᾶτες.

2. Στό Κοσσυφοπέδιο, τά γνωστά. Κάθε τρεῖς καί λίγο οἱ Ἀλβανοί ἀνάβουν σπίθες γιά νά προκαλέσουν τούς Σέρβους. Τελευταῖο παράδειγμα, ἡ ἱστορία μέ τούς δήμους.

3. Στά Σκόπια, τά ἴδια. Μετά τόν ἐξευτελισμό πού ὑπέστησαν νά ἀλλάξουν τό Σύνταγμά τους κατ’ ἀπαίτηση τῆς Ἑλλάδας γιά τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, τώρα ἐξευτελίζονται ἐκ νέου ἀπό τούς Βούλγαρους, οἱ ὁποῖοι «χορεύουν» ἐπί ἕναν ὁλόκληρο χρόνο τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση βάζοντας βέτο στήν ἐνταξιακή τους προοπτική, μέ αἴτημα τήν ἀναγνώριση τῆς ἐκεῖ βουλγαρικῆς μειονότητας. Μέ αἴτημα, δηλαδή, ὅτι δέν ὑπάρχει ἑνιαῖο μακεδονικό ἔθνος ὅπως ἀνοήτως ὑπέγραψε ὁ ΣΥΡΙΖΑ.

4. Ἄν κοιτάξουμε λίγο νοτιότερα, θά διαπιστώσουμε ὅτι οἱ φίλοι μας οἱ Ἰταλοί καί οἱ φίλοι μας οἱ Αἰγύπτιοι ναυπηγοῦν αὐτήν τήν ἐποχή ὁ καθ’ ἕνας γιά λογαριασμό του νέα πολεμικά πλοῖα γιά νά τά ἐντάξουν στό ναυτικό τους. Γιατί; Γιατί θέλουν νά ἀναδειχθοῦν στό μέλλον σέ ἰσχυρές ναυτικές δυνάμεις τῆς Μεσογείου καί νά διεκδικήσουν ἡγετικό ρόλο ἀπό τήν Ἑλλάδα πού εἶναι ἡ καθιερωμένη ναυτική δύναμη καί ἀπό τήν Τουρκία πού τώρα ἀναδύεται στήν περιοχή.

5. Ἡ Τουρκία παίζει ἀποκλειστικά γιά τόν ἑαυτό της. Δέν εἶναι μέ κανέναν. Οὔτε μέ τήν Ρωσσία οὔτε μέ τήν Ἀμερική. Ἀποφασίζει ἀναλόγως, κατά περίπτωση, μέ βάση ἀποκλειστικά τά ἐθνικά της συμφέροντα. Δέν εἶναι παρακολούθημα κανενός. Ἐσχάτως ὁ Ἐρντογάν ἀκολουθεῖ τήν πολιτική τῶν μηδενικῶν προβλημάτων τοῦ Νταβούτογλου. Ἀποκατέστησε τίς σχέσεις του μέ τό Ἰσραήλ, μέ τήν Αἴγυπτο, μέ τήν Σαουδική Ἀραβία. Ἐνῷ ἁπλώνεται καί στήν Ἀφρική. Στήν ὁποία θά συνεδριάσουν μέ τήν συμμετοχή της τόν Αὔγουστο οἱ BRICS. Οἱ ὁποῖοι ἀπέρριψαν αἴτημα τοῦ Μακρόν νά παραστεῖ κι αὐτός στήν σύνοδο.

Συμπέρασμα: Στέρεες στρατηγικές συμμαχίες δέν ὑπάρχουν πιά, παρά μόνο τακτικές συμμαχίες. Καί γιά «ὅσο». Ὁρισμένου χρόνου.

Ὅπως ἀντιλαμβανόμαστε, σωρεύεται πάρα πολλή ἐνέργεια στήν περιοχή, καθώς τά ἔθνη κράτη ἀρχίζουν καί διεκδικοῦν ρόλο, τώρα πού ξηλώνεται τό πουλόβερ τοῦ παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Ἐνέργεια πού διαπλέκεται μέ τήν ἔνταση πού ἐπικρατεῖ βορειότερα στήν Οὐκρανία, ὅπου εἶναι καταλυτικός ὁ ρόλος τῆς Ἀγγλίας. Ἡ ὁποία, διά τῆς Οὐκρανίας, ἀποδυναμώνει πρός ὄφελός της τό Βερολῖνο καί κατ’ ἐπέκταση τήν Εὐρώπη.

Ἄν προσθέσουμε στήν ἀνάλυσή μας καί τήν πληροφορία, ὅτι πιθανόν ἡ ἀεροπορική βάση τῆς Ἀγχιάλου νά ἔγινε στόχος ἐπειδή ἀπό αὐτήν μεταφέρθηκαν πυρομαχικά καί ὁπλισμός στήν Οὐκρανία, μπορεῖ κανείς νά ἀντιληφθεῖ (ὅπως ἐξελίσσεται ὁ πόλεμος) τί χειμῶνα μπορεῖ νά ζήσουμε. Καί τί κινδύνους διατρέχουμε. Πάνω σέ ποιές βόμβες καθόμαστε.

Ὁ Μπελέρης θά μποροῦσε νά ἐξελιχθεῖ στον Μεγάλο Δοῦκα Φερδινάνδο μιᾶς εὐρύτερης σύρραξης τοῦ 21ου αἰῶνα. Νά εἶναι ἡ ἀφορμή της.

Ἤδη τά χαμόγελα γιά τήν ἀποφασιστικότητα τῆς Δύσης πού κατατρόπωσε τήν Ρωσσία ἔχουν ἀρχίσει καί χλωμιάζουν, καθώς στήν Εὐρώπη ἀναπτύσσεται ὁ ψίθυρος ὅτι ὁ Ζελένσκυ καί ὅσοι τόν ὑποθάλπουν μέχρι τώρα ἀναδεικνύονται σταδιακά στόν νεκροθάφτη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας. Ὁ πόλεμος μπορεῖ νά μεταφερθεῖ παντοῦ.

Οἱ παλαιοί μπράβοι πού ἔμπαιναν στήν μέση γιά νά χωρίσουν τά κράτη δέν ὑπάρχουν πιά. Κι ἄν ὑπάρχουν, δέν ἔχουν τήν ἴδια αἴγλη, τήν ἴδια ἀξιοπιστία καί τήν ἴδια ζωτικότητα. Τούτων δοθέντων, ὅσοι πιστεύουμε στόν Πανάγαθο, ἄς κάνουμε τόν σταυρό μας γιά τόν χειμῶνα πού ἔρχεται. Κανείς δέν ξέρει τί θά φέρει. Καί ὅσοι ἀπολαμβάνουν αὐτάρεσκα τούς θρόνους τους, καλόν εἶναι νά μελετήσουν ἐξαντλητικά τά ἀγαπημένα τους data σέ συνδυασμό μέ πληροφορίες. Διότι χωρίς πληροφορίες, τά data εἶναι ἄχρηστα. Καί τά Lego καταρρέουν.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ