Ὁ νέος ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν γεωπολιτική ἐξίσωση

Η ΕΚΛΟΓΗ τοῦ νέου ἀρχηγοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν διεξήχθη σέ διπλωματικό κενό.

Ἀντιθέτως, πραγματοποιήθηκε σέ μία ἰδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, μέ ἀποτέλεσμα τά ἐθνικά θέματα γιά πρώτη φορά νά διαδραματίσουν σοβαρό ρόλο στήν διαμόρφωση τῶν συσχετισμῶν στό ἐσωτερικό τῆς Ἀριστερᾶς. Ἄν ἔλεγες σέ κάποιον ὅτι τό Κυπριακό καί τά 12 μίλια θά ἔπαιζαν ρόλο στά ποσοστά τῶν μονομάχων καί θά ἀποτελοῦσαν τό μοναδικό θέμα συζήτησης, στήν τελική εὐθεῖα, προφανῶς θά σοῦ ἀπαντοῦσε ὅτι ζεῖς σέ ἄλλη χώρα. Ὅτι τρελλός παπᾶς σέ βάφτισε. Τό Κυπριακό …νά ἐπηρεάσει τήν ἐπιλογή ἀρχηγοῦ στήν Ἀριστερά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ!

Καί νά τό ἀνεμίζει ὡς παντιέρα ἡ συνιστῶσα πού κατ’ ἐξοχήν θεωρεῖ κάθε τέτοια νύξη ὡς ἀφόρητο ἐθνικισμό. Οἱ 53. Καί ὅμως συνέβη. Καί δέν συνέβη τυχαῖα. Τό πρόσωπο τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως θά εἶναι πολύ κρίσιμο γιά τήν διαμόρφωση τῶν ἀναγκαίων συναινέσεων στό προσεχές διάστημα καί γιά τό Κυπριακό καί γιά τά ἑλληνοτουρκικά. Ἡ χώρα θά δεχθεῖ ἰσχυρή πίεση ἀπό τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἀπό τήν Μεγάλη Βρεταννία καί ἀπό τό Ἰσραήλ γιά νά κλείσουν τά θέματα. Τό Κυπριακό θά εἶναι τό πρῶτο μεγάλο θέμα πού θά δοκιμάσει τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις. Παλιά ἡ ἐθνική μας θέση ἦταν ὅτι προϋπόθεση γιά τήν βελτίωσή τους, εἶναι ἡ πρόοδος καί ἡ ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ. Τώρα παρά τά ψέματα πού διαβάζουμε περί ἀποσυνδέσεώς του ἀπό τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις, στήν πραγματικότητα τόσο ἡ Τουρκία ὅσο καί οἱ συμμαχικές δυνάμεις θεωροῦν ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν ὑπογραφή τῆς ὅποιας συμφωνίας Ἑλλάδας – Τουρκίας στό Αἰγαῖο καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειο τήν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ.

Γιατί θεωροῦν ἴσως δικαιολογημένα γιά τά συμφέροντά τους, ὅτι μία ἑλληνοτουρκική συμφωνία θά καταρρεύσει ὡς χάρτινος πύργος ἐάν τό Κυπριακό μείνει ἄλυτο. Θά παρουσιάσει περιπλοκές.

Θά τήν παραβιάσει ἕνα ἀπό τά δύο μέρη. Ἤ ἡ Ἑλλάδα ἤ ἡ Τουρκία. Θυμίζω γιά ἐμᾶς ὅτι τά Σεπτεμβριανά τοῦ 1955 ἦταν ἀποτέλεσμα τοῦ Κυπριακοῦ. Ἡ εἰσβολή στήν Κύπρο πάλι συνδέθηκε μέ προσχήματα πού ἔδωσε ἡ δικτατορία στήν Ἄγκυρα θεωρῶντας ὅτι θά λύσει τά ἑλληνοτουρκικά ἄν ἀπαλλαγεῖ ἀπό τόν Μακάριο. Οἱ Ἀμερικανοί θά πιέσουν προσεχῶς γιά ὁμοσπονδία διζωνική, δικοινοτική, γιά μία ἑνιαία καί ἀνεξάρτητη Κύπρο, γιατί φοβοῦνται ὅτι ἡ λύση τῶν δύο κρατῶν εὐνοεῖ τήν Ρωσσία (θά ἀποκτήσουν βάση στήν Μεγαλόνησο μετά τήν Συρία, τήν Λιβύη, τόν Νίγηρα, τήν Γκαμπόν.) Οἱ Ἄγγλοι, πού εἶδαν τούς Τούρκους νά παραβιάζουν ἔδαφος τῆς βάσης τους στήν Δεκέλεια στήν περιοχή τῆς Πύλας γιά νά δοκιμάσουν τά ὅριά τους, ἀνησυχοῦν πάρα πολύ γιά τήν τύχη τῶν στρατιωτικῶν τους ἐγκαταστάσεων σέ περίπτωση λύσεως δύο κρατῶν (ἀπό τό Τρόοδος βλέπουν βαθιά μέσα στήν Μέση Ἀνατολή, γνωρίζουν τήν κίνηση κάθε μουσουλμάνου πολιτικοῦ ἡγέτη, ἀκόμα καί ὅταν πηγαίνει στήν …τουαλέττα του) καί γιά πρώτη φορά ἔχουν θέσεις πού εἶναι περισσότερο θετικές πρός τήν ἑλληνοκυπριακή πλευρά.

Ὁ Νετανυάχου στό παρελθόν εἶχε δηλώσει στόν Πρόεδρο Ἀναστασιάδη ὅτι δέν πρέπει νά κάνει καμμία συμφωνία μέ τούς Τουρκοκύπριους ἐπιφυλάσσοντας γι’ αὐτούς ἕναν πολύ βαρύ ρατσιστικό χαρακτηρισμό, ἀλλά ἴσως τώρα μετά τήν συνάντηση μέ τόν Ἐρντογάν καί τίς συμφωνίες γιά συνεκμετάλλευση νά ἔχει ἀλλάξει γνώμη. Καί νά δεχθεῖ νά ἐντάξει τήν Τουρκία, ὅπως πάντα ἤθελε ὁ Πάυαττ, στό EastMed Gas Forum. Ὁ Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διακηρύσσει ὅτι ἐπιθυμεῖ τήν ὁμοσπονδιακή λύση, ὡστόσο, ὅπως ὅλοι οἱ Κύπριοι μέσα τους, μᾶλλον δέν θά τήν ἤθελε, καθώς ἡ κυπριακή Δημοκρατία ἔχει σήμερα ἀσύγκριτα μεγαλύτερη ἰσχύ ἀπό αὐτήν πού θά ἔχει αὔριο σέ περίπτωση ὁμοσπονδιακοῦ κράτους. Μέ ἐναλλασσόμενη ἑλληνοκυπριακή καί τουρκοκυπριακή ἡγεσία ὅλοι ξέρουν ὅτι ἡ ὁμοσπονδία στό μέλλον μπορεῖ νά ἐπιτρέψει στούς Τούρκους νά πατήσουν πόδι καί στό νότιο –τό ἐλεύθερο– κομμάτι τῆς Κύπρου λόγῳ τῆς γεωγραφικῆς ἐγγύτητας μέ τήν Τουρκία. Ἤδη τό κάνουν αὐτό στέλνοντας ἀθρόα μετανάστες καί ἀλλοιώνοντας τόν πληθυσμό της.

Καί ὑπάρχουμε βεβαίως κι ἐμεῖς, ἡ Ἑλλάς, οἱ ὁποῖοι ἔχουμε κάνει τά πάντα τά τελευταῖα πέντε χρόνια γιά νά διαρρήξουμε τό μέτωπο Ἑλλάδος – Κύπρου καί γιά νά ἐνισχύσουμε τήν ἄποψη, ὅτι θά τούς… πουλήσουμε. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου μέ τό ζόρι συγκρατεῖται γιά νά μήν τό πεῖ.

Ἄλλα ψηφίσαμε ἐμεῖς γιά τό Κοσσυφοπέδιο στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, ἄλλα ἡ Κύπρος. Τοῦρκο ψηφίσαμε ἐμεῖς στόν Διεθνῆ Ναυτιλιακό Ὀργανισμό, ὄχι ἡ Κύπρος. Πιέσαμε (ὁ Πρωθυπουργός) τήν Κύπρο νά σταματήσει τίς γεωτρήσεις κατ’ ἀπαίτηση τοῦ Ἐρντογάν ὅπως ἀποκαλύψαμε βασιζόμενοι στό βιβλίο Χατζηκωστῆ, κι ἄς διαψεύστηκε. Προτείναμε (ὁ Πρωθυπουργός) στήν Κύπρο ὁ ἀγωγός μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τό Ἰσραήλ νά περάσει ἀπό τήν Κύπρο ἀπέναντι στό Τζεϊχάν καί μέσῳ Τουρκίας νά φτάσει τό φυσικό ἀέριο στήν Εὐρώπη. Κοινῶς ὅσον ἀφορᾶ στίς σχέσεις μας μέ τήν Μεγαλόνησο …ἄλλος γιά Χίο τράβηξε καί ἄλλος γιά Μυτιλήνη. Καί τό χειρότερο εἶναι ὅτι στήν κορυφή τῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν τό Κυπριακό ἀντιμετωπίζεται ὡς ἐνοχλητική ἐκκρεμότητα πού ἐμποδίζει, δέν διευκολύνει τούς χειρισμούς στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις. Ἔτσι σκέφτεται ὁ κύριος Γεραπετρίτης, καί διαψεύσεις δέν θέλω. Τέτοιοι πατριῶτες.

Τήν ἴδια ὥρα, ὁ διάλογος γιά κρίσιμα ζητήματα τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων βρίσκεται σέ πλήρη ἐξέλιξη. Ὁ Πρωθυπουργός ὁμολόγησε στό CNN ὅτι συζητᾶμε μέ τόν Ἐρντογάν «ἐδαφικά ζητήματα», διαπραγματεύεται ἔδαφος δηλαδή, καί δέν γκρεμίστηκε κανένας φοῦρνος στήν κυνική Ἑλλάδα. Ἀντιθέτως ξεσηκώθηκε δικαιολογημένη θύελλα γιά τό «κρατίδιο» τοῦ Κασσελάκη.

Ἄς ἔρθουμε νά δοῦμε τί ἀκριβῶς συμβαίνει. Καί οἱ δύο μονομάχοι καί ὁ Στέφανος Κασσελάκης καί ἡ Ἔφη Ἀχτσιόγλου ἔδωσαν τά διαπιστευτήριά τους στούς συμμάχους κατά τήν διάρκεια τῆς προεκλογικῆς περιόδου. Ὁ κύριος Κασσελάκης φαίνεται ὅτι ὑποστηρίζει πλήρως τήν ἀτλαντική γραμμή ἐπιλύσεως τῶν θεμάτων ἐνῷ ἡ κυρία Ἀχτσιόγλου συνεργαζόμενη μέ τόν κύριο Τσακαλῶτο τήν ἀγγλοσαξονική. Ὁ κύριος Κασσελάκης πέρα ἀπό τό ὑποτιθέμενο λάθος μέ τό Κυπριακό –θά ἐπανέλθουμε– μέ ἄρθρο του τήν παραμονή τῶν ἐκλογῶν (πού συνέγραψε γι’ αὐτόν ἐμβληματική προσωπικότητα τῆς Ἀριστερᾶς τήν ὁποία ὁ τέως Ἀμερικανός πρέσβης Πάυαττ ἀποκαλεῖ «ἀφεντικό») διακήρυξε «ὄχι στήν ἐκμετάλλευση πρίν τήν ὁριοθέτηση.» Κανείς δέν κάθησε νά ἀσχοληθεῖ μέ τήν μετάφραση τοῦ μηνύματος: «Ναί στήν συνεκμετάλλευση, μετά τήν ὁριοθέτηση». Οὔτε βεβαίως τόν κατήγγειλε ἡ κυρία Ἀχτσιόγλου. Προφανῶς ἔχει τήν ἴδια ἀκριβῶς θέση: συν-εκμετάλλευση!

Ὅσο ἐπίσης παρακολουθῶ τό βίντεο τῆς ἐπίμαχης δήλωσης τόσο καταλήγω στό συμπέρασμα ὅτι ἡ λέξη «κρατίδιο» διατυπώθηκε ἐν ψυχρῷ ἀφοῦ προηγουμένως ἐπιχείρησε νά μιλήσει γιά «Βόρειο Κύπρο». Σταμάτησε στό… «Βορ-». Ὁ ὑποψήφιος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἦταν σέ ἀποστολή. Ἀποστολή μέ ρίσκο γιά τήν ὑποψηφιότητά του ἀλλά ἀποστολή. Τά ἑλληνικά του εἶναι μιά χαρά, καί καταλαβαίνει πλήρως τούς ὅρους. Στήν πραγματικότητα πλασσαρίστηκε μέσα στήν γεωπολιτική ἐξίσωση ὡς δυνητικός ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως πού θά κάνει ὅ,τι τοῦ ποῦν (ἄν τόν ἐξέλεξαν χθές βράδυ, τό σημείωμα γράφτηκε νωρίς.) Μέ σπουδές στό περίφημο CSIS τοῦ Τζωρτζτάουν πού συνδέεται μέ τήν CIA καί εἰδικεύεται στούς ἐξοπλισμούς ὁ ὑποψήφιος ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μόνον ἀφελής δέν ἦταν, ὅταν ἐπέλεγε τήν λέξη «κρατίδιο». Ἀντιθέτως, εἶναι ἕνας χαρισματικός πολιτικός ἀπατεῶνας. Οἱ σύμμαχοι ὅπως καί στήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ζητοῦν συνυπογραφή καί συνυπευθυνότητα ἀπό τίς βασικές πολιτικές δυνάμεις γιά νά μήν ἀμφισβητηθεῖ ὅταν ἔρθει ἡ ὅποια λύση. Στίς Πρέσπες ὁ κύριος Μητσοτάκης ὑποκρίθηκε ὅτι καταψήφισε τήν συμφωνία, ἀλλά μετά τήν ἄνοδο τῆς ΝΔ στήν ἐξουσία δέν ἀμφισβήτησε ἤ τροποποίησε οὔτε λέξη της. Τό ἴδιο θά συμβεῖ καί τώρα. Ἀπαιτεῖται συνυπογραφή. Καί γιά τό Κυπριακό καί γιά τά ἑλληνοτουρκικά. Καί γι’ αὐτό ἔχει σημασία, ἐπειδή ἡ ἐπισήμανση πού ἔκανα σέ τηλεοπτικό σταθμό, ὅτι ἡ κυρία Ἀχτσιόγλου ἀρνήθηκε νά μοῦ ἀπαντήσει τρεῖς φορές στό ἐρώτημα πού τῆς ὑπέβαλα στόν «Ἀντέννα» ἄν πρέπει νά ἐπεκταθοῦν τά χωρικά ὕδατα στά 12 μίλια. Ἤξερε πολύ καλά τί ἔκανε. Ἡ ἄποψή της εἶναι τά ἕξι μίλια. Βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ διεκήρυξε τήν θέση «6 μίλια γιά τήν Ἑλλάδα στό Αἰγαῖο» μέσα στήν ἀμερικανική πρεσβεία στήν Ἄγκυρα πρό μηνῶν! Σέ ὁμήγυρη μέ Τούρκους συναδέλφους του.

Στήν πραγματικότητα λοιπόν τόσο ὁ κύριος Κασσελάκης ὅσο καί ἡ κυρία Ἀχτσιόγλου ἀνήκουν στό ἴδιο γεωπολιτικό μπλόκ ἀπόψεων. Τήν Δύση. Ἁπλῶς ἐκπροσωποῦν διαφορετικές συνιστῶσες της, ἀλλά ὑπηρετοῦν πάντως τήν ἴδια στρατηγική. Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια δέν θεωρῶ πιθανή τήν διάσπαση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὅποιο καί ἄν εἶναι τό ἀποτέλεσμα. Ὁ κύριος Τσακαλῶτος καί ἡ ὁμάδα του μποροῦν πράγματι σέ περίπτωση ἥττας Ἀχτσιόγλου νά ἀποχωρήσουν καί νά ἐπανασυστήσουν τό παλαιό «ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ» γνωστῶν δυτικῶν γεωπολιτικῶν ἀναφορῶν.

Μόνο πού ὁ κύριος Τσακαλῶτος ἔλαβε 13.000 ψήφους σέ σύνολο 150.000 ψήφων. Ἡ πλατφόρμα του ἀποτελεῖ τό 1% τῆς ἐκλογικῆς βάσης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ὁ θόρυβος πού κάνει ὀφείλεται περισσότερο στίς ἐπιρροές του σέ συστημικά μέσα ἐνημερώσεως παρά στήν ἐπιρροή του στόν λαό. Τό γεγονός ὅτι αὐτά τά συστήματα ὅταν χάνουν φεύγουν, δέν προκαλεῖ ἔκπληξη. Ἔτσι εἶναι οἱ φιλελεύθεροι πάντα στήν τυχόν ἧττα τους. Ὁ Σημίτης θά ἔφευγε ἀπό τό ΠΑΣΟΚ ἄν ἔχανε ἀπό τόν Τσοχατζόπουλο, ὅπως ἔχει ἀποκαλύψει ὁ Φοῖβος Καρζῆς στό βιβλίο του «Δύο Ἑλλάδες». Ἡ Ντόρα Μπακογιάννη ἔφυγε προσωρινά ἀπό τήν Νέα Δημοκρατία ὅταν ἔχασε ἀπό τόν Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Καί τώρα ὁ Εὐκλείδης Τσακαλῶτος θά φύγει ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ ἄν τυχόν κέρδισε χθές στίς ἐκλογές ὁ Κασσελάκης. Τό ἐρώτημα εἶναι τί θά κάνει ἡ Ἔφη Ἀχτσιόγλου σέ περίπτωση νίκης τοῦ ἀντιπάλου της. Τό πιθανώτερο εἶναι ὅτι θά παραμείνει στό μεγάλο κόμμα καί ὅτι δέν θά φύγει. Ἄν βεβαίως ἔχει κερδίσει, δέν τίθεται θέμα γιά αὐτήν. Ὁ κύριος Κασσελάκης δέν θά φύγει ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ σέ περίπτωση ἥττας, ἁπλῶς θά φύγει ἀπό τήν χώρα καί θά ἐπιστρέψει στήν ὡραία του Ἀμερική.

Ὅλη ἡ παραπάνω ἀνάλυση ἔχει ἕνα στόχο καί μόνο, καί ἀπευθύνεται σέ σᾶς τούς ἀναγνῶστες: νά βλέπετε τήν χώρα ἀπό ἔξω πρός τά μέσα καί ὄχι ἀπό μέσα πρός τά μέσα. Νά «κουμπώνετε» τίς ἡγεσίες μέσα στό γεωπολιτικό πάζλ. Νά βλέπετε ὅλο τό κάδρο. Κάτι τελευταῖο: σέ αὐτήν τήν ἀναμέτρηση γιά πρώτη φορά μετά τά μνημόνια στά ὁποῖα ἐπικράτησε πάρα πολύ ἀντιγερμανισμός, τό ἐκλογικό σῶμα ἔβαλε στό στόμα του τήν λέξη «Ἀμερικανοί». Γιά πρώτη φορά ἀκούστηκε τόσο εὐρέως ἡ ἄποψη «τόν ἔφεραν οἱ Ἀμερικανοί». Μπορεῖ νά μήν τόν ἔφεραν μόνον αὐτοί, μπορεῖ νά τόν ἔφεραν καί νά τόν χρησιμοποίησαν καί ἐσωτερικές δυνάμεις, ἀλλά γιά πρώτη φορά ἔγινε κοινή πεποίθηση ὅτι ἀναμείχθηκε ἀπροκάλυπτα ἡ ὑπερδύναμη στά ἐσωτερικά ἑνός ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ κόμματος. Καί μάλιστα τῆς Ἀριστερᾶς, πού κάποτε διαδήλωνε ἐναντίον τῆς Ἀμερικῆς…

Χωρίς νά ἐνοχληθεῖ ἰδιαίτερα κανείς.

Απόψεις

Tην Τρίτη 21.05 με την Εστία: Σειρά Μπετόβεν!

Εφημερίς Εστία
Την Τρίτη 21.05 η Εστία παρουσιάζει: BEETHOVEN LEGENDARY RECORDINS!

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.