ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Ὁ μεγάλος παίκτης καί τά «ball boys»

Εφθασε ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας λοιπόν. Ἔφθασε ἡ ὥρα νά μάθουμε στήν πράξη, μέ γεγονότα, τί σημαίνει νά εἶσαι προβλέψιμος παίκτης στήν διεθνῆ σκακιέρα καί τί ἀπρόβλεπτος.

Ἐπί μία ὁλόκληρη τετραετία, ἡ κοινή γνώμη στήν πατρίδα μας κατανάλωσε τό εὔπεπτο ἀφήγημα τῆς «ἀπομονωμένης» ἀπό τήν Δύση Τουρκίας. Ἐπί μία ὁλόκληρη τετραετία διαβάζαμε καί ἀκούγαμε τά διθυραμβικά ρεπορτάζ ἀπό τήν Οὐάσιγκτων γιά τίς πρωτοβουλίες τῶν μελῶν τοῦ Κογκρέσσου, πού, ὑποτίθεται, ἔθεταν βέτο στήν πώληση τῶν ἀμερικανικῶν F16 στήν Ἄγκυρα. Γιά τά χαστούκια πού εἰσέπραττε ὁ Ἐρντογάν, στόν ὁποῖο ὁ Μπάϊντεν ἔδειχνε «ψυχρότητα». Ὅλον αὐτόν τόν καιρό ὁ φιλέλλην γερουσιαστής Μενέντεζ, πού ἔθετε ὡς ὅρο πώλησης νά μήν κάνουν τά μαχητικά ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά ἑλληνικά νησιά, ἦταν ὁ ἥρωάς μας. Ἐπί μία ὁλόκληρη προεκλογική περίοδο, τέλος, ἀπολαμβάναμε τήν εἰκόνα τοῦ Κογκρέσσου νά χειροκροτεῖ ὄρθιο τόν Κυριάκο Μητσοτάκη, τήν στιγμή πού ἔθετε τό ζήτημα τῆς μή πώλησης τῶν μαχητικῶν στόν Ἐρντογάν. Ἤμασταν στήν «σωστή πλευρά» τῆς Ἱστορίας.

Οἱ αὐταπάτες δέν διαρκοῦν, ὅμως, γιά πολύ. Χθές, μετά τήν ἀπόφαση τῆς Ἄγκυρας νά συναινέσει μετά ἀπό μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων στήν εἴσοδο τῆς Σουηδίας στό ΝΑΤΟ, ὁ Πρόεδρος Μπάϊντεν ἀνακοίνωσε τά χαρμόσυνα νέα γιά τήν Τουρκία. Ἐγκρίνει τήν πώληση τῶν 40 F16 καί τῶν 900 πυραύλων πού θά φέρουν αὐτά, στό καθεστώς τοῦ Σουλτάνου. Ὅταν ἐμεῖς οἱ ταπεινοί καί μερικοί ἀκόμη στήν Ἀθήνα διατυπώναμε τίς εὔλογες ἀνησυχίες μας, ὅτι οἱ διατυπώσεις πού ἀκούγαμε ἀπό τότε ἄφηναν ὀρθάνοικτο τό παράθυρο τῆς πώλησης τῶν F16 ἄνευ ὅρων καί προϋποθέσεων, ἡ πλέον συνήθης κατηγορία πού ἀκούγαμε ἦταν ὅτι… ἀντιπολιτευόμασταν τόν κύριο Μητσοτάκη. Ἐνῷ σήμερα ἀποδεικνύεται ὅτι ἁπλῶς κάναμε συμπολίτευση στήν χώρα. Τά F16 πωλοῦνται στήν Τουρκία ὄχι μέ τόν ὅρο ὅτι δέν θά παραβιάζουν τόν ἐναέριο χῶρο μας (οὔτε οἱ ΗΠΑ τόν ἀναγνωρίζουν, ἄλλωστε, μεταξύ 6-10 μιλίων) ἀλλά μέ τόν «ὅρο» ὅτι δέν θά χρησιμοποιηθοῦν ἐναντίον μας σέ… περίπτωση πολέμου! Ὁ ἐμπαιγμός!

Χθές ἀποδείχθηκε πόσο μεγάλος παίκτης εἶναι γιά τά συμφέροντα τῆς χώρας του ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν, ὁ de facto νούμερο 2 τοῦ ΝΑΤΟ, πού κοντράρισε τίς ΗΠΑ, ὁ «στάρ» τῆς Συνόδου τοῦ Βίλνιους, καί πόσο μικροί ἀποδεικνυόμαστε μέχρι στιγμῆς ἐμεῖς. Ὁ Ἐρντογάν ἔχει κερδίσει μέχρι τώρα τά ἀεροπλάνα ἀπό τίς ΗΠΑ, τήν σύνδεση τῆς ὑποστήριξης νέων μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ μέ τήν ὑποστήριξη τῆς δικῆς του ὑποψηφιότητας γιά τήν ΕΕ μέ εἰδική σχέση (ἡ Σουηδία ἀνακοίνωσε ὅτι θά στηρίξει τήν ἀπελευθέρωση τῆς βίζας γιά ἑκατομμύρια μουσουλμάνους Τούρκους), τήν τροποποίηση τοῦ Συντάγματος τῆς Σουηδίας (!), γιά νά εἶναι ἐφικτή ἡ δικαστική καταδίωξη Κούρδων, Γκιουλενιστῶν καί ἄλλων «τρομοκρατῶν», τήν σύσταση εἰδικῆς θέσης συντονιστῆ κατά τῆς τρομοκρατίας στό ΝΑΤΟ, καί ἕπεται συνέχεια: Ἡ μετονομασία τῶν Στενῶν σέ «τουρκικά» καί, βεβαίως, ὁ «ὁδικός χάρτης» (θυμίζει Ἑλσίνκι αὐτό) γιά τήν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν μέ τήν Ἑλλάδα.

Σημειωτέον ὅτι τό πρωτόκολλο προσχώρησης τῆς Σουηδίας στό ΝΑΤΟ δέν θά κυρωθεῖ ἀμέσως ἀπό τήν Μεγάλη Τουρκική Ἐθνοσυνέλευση. Συναρτᾶται μέ τήν ἱκανοποίηση τῶν συμφωνηθέντων γνωστῶν καί ἀγνώστων μέ τήν Δύση. Στήν πραγματικότητα, λοιπόν, ἡ Δύση (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ) ὑπέκυψαν στόν Πρόεδρο Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ἔθεσε ἕνα σθεναρό βέτο στούς συμμάχους, διαπραγματεύτηκε τήν ἄρση του μέ ὑπομονή, ἀξιοποίησε τό γεωπολιτικό βάρος τῆς χώρας του καί κέρδισε χειροπιαστά ἐθνικά ἀνταλλάγματα. Ὅ,τι καί νά λέμε, μεγάλος παίκτης.

Ἐμεῖς ὅμως; Οἱ προβλέψιμοι σύμμαχοι; Τί κερδίσαμε ἐμεῖς; Φοβόμαστε πώς τώρα ἀρχίζει τό κόστος τῶν προβλέψιμων πού παρακολούθησαν τήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ ἔξω ἀπό τό τεραίν, σάν τά μικρά παιδιά πού κάθονται πίσω ἀπό τίς ἑστίες τῶν γηπέδων καί μαζεύουν τίς μπάλες ἀπό τά σούτ τῶν πρωταγωνιστῶν (ball boys). Ἐμεῖς ὑποτίθεται ὅτι θά κερδίσουμε τά F35. Τά ἀεροπλάνα τῆς ἑπόμενης γενιᾶς, πού ἔχουν ἀξία μόνο στόν πόλεμο ἀλλά ὄχι στίς καθημερινές μάχες τοῦ Αἰγαίου καί τῶν ὁποίων οἱ πύραυλοι ἐνεργοποιοῦνται μέσῳ ἑνός εἰδικοῦ pin, πού δέν θά τό ἔχουμε μόνο ἐμεῖς ἀλλά καί… ἄλλοι! Οἱ κατασκευαστές τους! Πού, ἄν θέλουν, τό ἀπενεργοποιοῦν. Ἐμεῖς καλούμαστε νά δεχθοῦμε σιωπηρῶς τήν ἀλλαγή τῆς ὀνομασίας τῶν Στενῶν σέ «τουρκικά» καί τήν ἐξαφάνιση τῆς «Κυπριακῆς Δημοκρατίας» ἀπό τό ΝΑΤΟ! Εὐχόμαστε νά ἀποτραποῦν αὐτά στίς καθυστερήσεις.

Ἐμεῖς, ἐπίσης, ἀποδεχθήκαμε χθές διά χειλέων πρωθυπουργοῦ ὅτι ἡ ΑΟΖ καί ἡ ὑφαλοκρηπῖδα εἶναι «γεωπολιτική διαφορά» (ἄρα, ὄχι νομική) καί ὅτι τό πρόβλημα μπορεῖ νά λυθεῖ καί μέ πολιτική διαπραγμάτευση «στήν βάση τῆς καλῆς γειτονίας καί τοῦ διεθνοῦς δικαίου». (Οἱ γείτονες συνδέουν τήν καλή γειτονία μέ τήν εὐθυδικία πού περιέχεται στήν συμφωνία ΑΟΖ Ἰσραήλ – Λιβάνου καί ὄχι τήν μέση γραμμή).

Ποιός ξέρει! Ἴσως καί μέ μία διεθνῆ διάσκεψη γιά τήν ἐνέργεια στήν Ἀνατολική Μεσόγειο στό πλαίσιο τοῦ East Med Gas Forum κατά τό σχέδιο Πάυατ, ὅλα νά πάρουν τόν δρόμο τους. Δέν πρόκειται νά συνεχίσω. Εὔχομαι ἡ πραγματικότητα νά ἀναιρέσει ὅσα βλέπουμε ὅτι ἔρχονται. Εὔχομαι νά διαψευστοῦμε πανηγυρικά, διότι τό διακύβευμα δέν εἶναι οἱ ἐγωισμοί τοῦ τύπου «ἐμεῖς τά λέγαμε» ἀλλά τό ἔθνος καί τά αἰώνια συμφέροντά του στό Ἀρχιπέλαγος. Τούτων δοθέντων ἡ εὐχή εἶναι μία: Νά μπεῖ, ἐπιτέλους, καί ἡ Ἑλλάς στό γήπεδο τῶν ἀνταλλαγμάτων. Ἀπεδείχθη μέχρις ὑπερβολῆς πολύτιμη σύμμαχος γιά τήν Δύση. Ὥρα καί γιά τήν Δύση νά ἀποδειχθεῖ πολύτιμος συνεργάτης γιά τήν πατρίδα μας.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ