Ὁ εὐτελισμός τῆς «ἐρευνητικῆς» δημοσιογραφίας

«ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ» ἤ «ἀποκαλυπτική» δημοσιογραφία ἀποκαλεῖται ἡ δημοσιογραφική ἔρευνα πού ὑπερβαίνει τά ὅρια τοῦ ἁπλοῦ ρεπορτάζ καί ἀσχολεῖται μέ τήν συστηματική καί πολύπλευρη διερεύνηση θεμάτων, ἰδιαίτερου κοινωνικοῦ ἐνδιαφέροντος, ὅπως εἶναι τό ὀργανωμένο ἔγκλημα, ἡ διαφθορά (κυρίως τῶν πολιτικῶν),τά εἰδεχθῆ καί ἀνεξιχνίαστα ἐγκλήματα, οἱ συνωμοσίες, ἡ κατασκοπία, ἡ οἰκονομική καί πολιτική διαπλοκή κ.λπ.

Στόχος τῆς δημοσιογραφίας αὐτῆς τῆς μορφῆς εἶναι ἡ ἐπίμονη ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας, μέσῳ τῆς συστηματικῆς ἔρευνας γιά τήν ἀνεύρεση ἀποδεικτικῶν στοιχείων, ἱκανῶν νά πείσουν τήν κοινή γνώμη γιά τήν βασιμότητα τῶν ἀποκαλύψεων καί, παράλληλα, νά συνεισφέρουν στήν Δικαιοσύνη τό ἀναγκαῖο ὑλικό γιά τήν δικαστική διερεύνηση τῶν ὑποθέσεων. Στήν χώρα μας, τόν τελευταῖο καιρό, ὡς ἐρευνητική ἤ ἀποκαλυπτική δημοσιογραφία ἀποκαλεῖται κατ’ εὐφημισμόν μία παρα-δημοσιογραφία, πού ἔχει στόχο ὄχι τήν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας ἀλλά τήν συσκότισή της. Πού δέν ἐνδιαφέρεται γιά τήν ἀνεύρεση ἀποδεικτικῶν στοιχείων, ἀλλά γιά τήν διασπορά δῆθεν ἀποκαλύψεων, οἱ ὁποῖες ἐξυπηρετοῦν σκοπιμότητες, κατά κανόνα (μικρο)πολιτικές. Καί ἡ ὁποία ἀσκεῖται ἀπό κομματικούς ἐγκάθετους, ἐνδεδυμένους μέ τήν λεοντῆ τῆς δημοσιογραφίας καί ἕτοιμους νά προσφέρουν στήν κοινή γνώμη τά «ἐγκλήματα», τά «θύματα» καί τούς «θύτες», πού ἀπαιτεῖ ἡ προσπάθεια διαμόρφωσης «ἐνόχων», οἱ ὁποῖοι, γιά διαφόρους λόγους, «ἐνοχλοῦν» τούς ἐμπνευστές αὐτῆς τῆς προφανῶς ἀνήθικης πρωτοβουλίας. Ἡ ἐξωφρενική περίπτωση τοῦ ὑποτιθέμενου «μεγαλύτερου σκανδάλου ἀπό συστάσεως τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους» (Παπαγγελόπουλος, 05.02.2018) καί ἡ ἀποκαλυπτική τῆς σκευωρίας ἐξέλιξή του, δέν συνέτισε τούς ἐμπνευστές του, παρά τήν γελοιοποίησή τους.

Ἡ ἐπείγουσα ἀνάγκη ἀντιστροφῆς τῶν δημοσκοπικῶν εὑρημάτων, πού, σέ γενικές γραμμές, παραμένουν ἀναλλοίωτα, ἐδῶ καί πολλά χρόνια, ἔχει προκαλέσει ἄγχος, ἀμηχανία καί, κυρίως, ἀναζήτηση διεξόδων.

Ἡ σύνδεση τῶν παρακολουθήσεων τῆς ΕΥΠ, ὡς πρός τίς ὁποῖες δέν ἔχει ἀμφισβητηθεῖ, μέ βάσιμα ἐπιχειρήματα, ἡ τήρηση τῆς προβλεπόμενης ἀπό τήν ἰσχύουσα νομοθεσία διαδικασίας, μέ τά κακόβουλα λογισμικά, πού ὑπάρχουν στήν χώρα μας, ὅπως καί σέ ὅλη τήν Εὐρώπη καί τά ὁποῖα γιά πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν στήν Ἑλλάδα, τό 2017-18, δηλαδή ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὅπως μέ «σεμνότητα» παραδέχθηκε καί ὁ ἴδιος ὁ Τσίπρας, εἶναι ἡ τελευταία «εὐκαιρία» τῶν δυνάμεων τῆς ἀναταραχῆς καί τῆς ἀνατροπῆς νά διαμορφώσουν κλῖμα σέ βάρος τῆς κυβέρνησης…

Στό πλαίσιο αὐτό ἡ εὑρηματικότητα τῶν «ἐρευνητῶν» ἔσπασε κάθε φραγμό ὑπευθυνότητας, σοβαρότητας καί ἀξιοπιστίας, μέ δύο κραυγαλέες ἐπινοήσεις:

Ἡ πρώτη ἀφορᾶ τήν ἐκπληκτική ἐπινόηση μέ βάση τήν ὁποία ὁ κατά γενική ὁμολογία ἀπόλυτα ἐπιτυχημένος ὑπουργός Ἐπικρατείας καί Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης ἔσωσε τήν οἰκογένειά του, κατά τήν τραγωδία στό Μάτι, τό 2018: Τό ἄθλιο δημοσίευμα ὑπεστήριζε ὅτι ἡ σύζυγος καί τά τρία ἀνήλικα παιδιά τοῦ Κυριάκου Πιερρακάκη σώθηκαν χάρη στόν ἐντοπισμό τους, μέσῳ τοῦ στίγματος, πού κατέγραφε τό predator καί τό ὁποῖο ἐπέτρεψε νά τούς καθοδηγήσουν σέ κάποιον ἀλλοδαπό καί ἀπό ἐκεῖ στήν σωτηρία. Τήν ἐποχή ἐκείνη, ὁ Κυριάκος Πιερρακάκης ἦταν παντελῶς ἄγνωστος στήν ἑλληνική κοινωνία καί, μάλιστα, κατά τήν ἡμέρα τῆς τραγωδίας βρισκόταν στό ἐξωτερικό. Ὅμως, ἡ γελοιότητα τοῦ ρεπορτάζ καί ἡ «ψυχασθένεια (γιά νά μή εἰπωθεῖ τίποτε χειρότερο…) τοῦ ἐμπνευστοῦ του προκύπτουν ἀπό τήν προφανῆ ἀδυναμία λογικῆς ἐξήγησης τοῦ περιγραφόμενου γεγονότος: Πῶς θά μποροῦσε ἕνα λογισμικό νά ἐντοπίσει μιά οἰκογένεια πού ἔπεσε στήν θάλασσα γιά νά σωθεῖ ἀπό τή φωτιά, χωρίς νά ἔχει στήν κατοχή της κινητά τηλέφωνα; Πῶς θά μποροῦσαν συνεπῶς νά λάβουν ὁδηγίες γιά νά σωθοῦν καί νά ἐντοπισθοῦν χωρίς κινητά, ἐνῶ πάλευαν μέ τά κύματα καί προσπαθοῦσαν ἀπεγνωσμένα νά μήν πνιγοῦν; Καί πῶς σώθηκε ἀπό τό predator ἡ οἰκογένεια Πιερρακάκη, ὅταν αὐτόπτες μάρτυρες τῆς τραγωδίας ἔχουν βεβαιώσει στό διαδίκτυο ὅτι τά μέλη της παρέμειναν ἀνεβασμένα σέ ἕναν βράχο, μέσα στήν θάλασσα, γιά ἕξι ὧρες, μέχρι νά παραληφθοῦν ἀπό κάποιο πλοιάριο;

Τό ἄλλο εὐφυολόγημα τῆς «προοδευτικῆς» δημοσιογραφίας ἔχει σχέση μέ τό περίφημο κότερο τῆς γνωστῆς κυρίας πού ὑπῆρξε φίλη τοῦ Τσίπρα καί τοῦ προσέφερε τήν εὐκαιρία νά πνίξει τόν πόνο του γιά τήν τραγωδία στό Μάτι, μόλις δέκα ἡμέρες μετά τό τραγικό γεγονός, μέ μιά διακριτική κρουαζιέρα στό Ἰόνιο πέλαγος… Ἡ φωτογραφία μέ τόν Τσίπρα «χυμένο» στήν chaise longue καί μέ τό σοσιαλιστικό ποῦρο ἀνά χεῖρας, θεωρήθηκε ὅτι ἐκλάπη μέ παράνομο λογισμικό γιά νά ἐκθέσει τόν πρωθυπουργό τῆς «πρώτη φορά» ἀριστερᾶς!

Ἔστω καί καθυστερημένη κατά πέντε χρόνια, πολύ σωστή σκέψη! Μόνον πού παρέλειψαν μία μικρή λεπτομέρεια: Δέν μᾶς εἶπαν ὅτι τό predator ἐξανάγκασε τόν Τσίπρα νά «μπαρκάρει» μέ τό κότερο, γιά νά μποροῦν οἱ ἐχθροί του νά γελᾶνε μέ τίς κρυφές ἀπολαύσεις του!…

Εἶναι βέβαιο ὅτι ὅσο πλησιάζουμε πρός τίς ἐκλογές οἱ μανιακοί τῶν συνωμοσιολογιῶν καί τῆς ἀποκαλυπτικῆς δημοσιογραφίας θά μεγιστοποιήσουν τήν «ἐρευνητική» τους διάθεση καί κυρίως τήν «ποιότητα» τῶν ἐπινοήσεών τους. Ὅμως, ἡ ἀγωνιώδης προσπάθειά τους εἶναι ἐξαιρετικά χρήσιμη: Διότι ἀποκαλύπτει τό μέγεθος τῆς δολιότητας, τήν «φτήνια» τῶν μέσων καί τήν ἀθλιότητα τῶν προθέσεων, ὅλων ὅσοι κρύβουν τήν ὁλοκληρωτική τους νοοτροπία, πίσω ἀπό τήν ὑποτιθέμενη «προοδευτική», «ἔντιμη» καί «ἀξιόπιστη» δημοσιογραφία. Ἡ ὁποία, τελικά, δέν εἶναι τίποτε περισσότερο καί τίποτε λιγότερο ἀπό εὐτελές ὄργανο κομματικά κατετυθυνόμενης προπαγάνδας.–

*Δικηγόρος

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.