Ὁ Εὐάγγελος ἀποχωρεῖ ἀπό τό ἀντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο καί ὀνειρεύεται τήν μετά Μητσοτάκη ἐποχή

Στίς 10 Iουνίου τοῦ τρέχοντος ἔτους…

… ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἀνακοίνωσε ὅτι πρότεινε στόν πρώην πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΟΚ, Εὐάγγελο Βενιζέλο, νά ἐκπροσωπήσει τήν ἑλληνική Δημοκρατία σέ ἑπταμελῆ ἐπιτροπή σοφῶν στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης. Ἡ ὁποία θά ἔχει ὡς ἀντικείμενό της τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τίς ἀτομικές ἐλευθερίες ὑπό τό φῶς τῶν δεδομένων πού προέκυψαν μετά τόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας. Ἡ τοποθέτηση συνοδεύτηκε ἀπό κολακευτικά σχόλια τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά τόν κύριο Βενιζέλο ἀλλά καί εὐχαριστήριους λόγους τοῦ κυρίου Βενιζέλου πρός τόν κύριο Πρωθυπουργό.

Στίς 22 Ἰουλίου τοῦ τρέχοντος ἔτους καί πρίν ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ἐκφωνήσει τόν γνωστό λόγο, μέ τόν ὁποῖο συνέστησε σέ ὅλους νά μή σχολιάζουν τίς δικαστικές ἀποφάσεις, ὁ κύριος Βενιζέλος μέ ἄρθρο του στήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» ἐπέκρινε τό βούλευμα πού ἐξέδωσαν τά μέλη τοῦ Δικαστικοῦ Συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis ὡς παράνομο.

Στίς 26 Ἰουλίου τοῦ τρέχοντος ἔτους, ἕναν μῆνα καί κἄτι μετά τήν τιμητική αὐτή προσφορά τῆς Κυβέρνησης τῆς Νέας Δημοκρατίας πρός τόν κύριο Βενιζέλο, ὁ πρώην πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ ἔκανε κάτι ἀσυνήθιστο γιά τά πολιτικά μας ἔθιμα. Παρουσίασε ἐν μέσῳ καύσωνος στό Βυζαντινό Μουσεῖο Ἀθηνῶν τό νέο του βιβλίο, πού κυκλοφορεῖ ἀπό τίς ἐκδόσεις Πατάκη ὑπό τόν τίτλο Ἐκδοχές Πολέμου. Τέτοια ἐποχή δέν παρουσιάζονται βιβλία ποτέ. Τά βιβλία βρίσκονται ἤδη στίς παραλίες! Τό βιβλίο αὐτό, γιά ὅσους τό διάβασαν, παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, καθώς ὁ πρώην ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης Σαμαρᾶ ἐπιχειρεῖ νά τοποθετήσει τόν ἑαυτό του στό ὑπό διαμόρφωση νέο πολιτικό σύστημα. Ἐμφανίζει τόν ἑαυτό του ὡς τόν ἐγγυητή τῆς φιλελεύθερης δημοκρατίας στήν μετά Μητσοτάκη ἐποχή, ὡς βασικό ἐκφραστή τῶν φιλοευρωπαϊκῶν δυνάμεων (ἀφοῦ ἀρνήθηκε στόν Σώϋμπλε τό Grexit), ἐνῷ ἐπικρίνει στοχευμένα τόν Κυριάκο Μητσοτάκη, ἐπειδή καταψήφισε τό πρῶτο μνημόνιο (σέ ἀντίθεση μέ τήν Ντόρα Μπακογιάννη), καί τόν Γιῶργο Παπανδρέου, ἐπειδή ἄργησε νά καταλάβει τό βάθος τῆς κρίσης τοῦ 2009. Τήν ὁποία, μάλιστα, ὑπερκομματικά δέν ἀποδίδει σέ μία κυβέρνηση, ἀλλά τήν χρεώνει σέ ὁλόκληρη τήν Μεταπολίτευση. Περιττεύει, δέ, νά ἐπισημάνουμε ὅτι στό βιβλίο αὐτό, πού ἀποτελεῖ διήγησή του σέ γνωστό δημοσιογράφο καί συνιστᾶ, σύμφωνα μέ ἀναγνῶστες του, ἐπίδειξη τῆς γνωστῆς αὐταρέσκειας τοῦ κορυφαίου πολιτικοῦ, ὁ κύριος Βενιζέλος δίδει ρεσιτάλ ἀντιρωσσικῆς ὑστερίας.

Προχθές, τέλος, 8 Αὐγούστου, ὁ κύριος Βενιζέλος ἔκανε τό μεγάλο ἅλμα: 51 μόλις λεπτά μετά ἀπό τήν μετάδοση τοῦ διαγγέλματος τοῦ κύριου Μητσοτάκη ἀπό ὅλους τούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ἔδωσε σέ χρόνο ρεκόρ στήν δημοσιότητα μακροσκελῆ δήλωσή του, μέ τήν ὁποία πρῶτον ἀμφισβητοῦσε τήν ἄποψη Μητσοτάκη γιά τήν νομιμότητα τῆς ὑποκλοπῆς Ἀνδρουλάκη, δεύτερον ἤγειρε θέμα παρανόμου πράξεως τῆς ὑποκλοπῆς, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 19 τοῦ Συντάγματος περί ἀπορρήτου τῶν ἐπικοινωνιῶν, τρίτον ἔθετε ζήτημα ποινικῆς εὐθύνης γιά τά μή πολιτικά πρόσωπα πού ἐνέκριναν τήν ὑποκλοπή, ὅπως ὁ διοικητής τῆς ΕΥΠ κύριος Κοντολέων καί ἡ εἰσαγγελέας κυρία Βλάχου, καί τέταρτον, μέ ἐπιδέξιο τρόπο, ἔβαζε στό τραπέζι ζήτημα ποινικῶν εὐθυνῶν γιά τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ἡ συγκεκριμένη ἀποστροφή ἀπό τήν δήλωσή του δέν χωρεῖ παρερμηνείας: «Συνεπῶς –λέγει ὁ κύριος Βενιζέλος– ὡς πρός τό συγκεκριμένο καί ὁμολογημένο συμβάν, ὀφείλουν νά κινηθοῦν ἀμέσως τά ἁρμόδια ὄργανα τῆς ποινικῆς δικαιοσύνης, πού δέν ἔχουν νά περιμένουν καμμία κοινοβουλευτική διαδικασία ὡς πρός τήν ποινική εὐθύνη προσώπων, πού δέν ἐμπίπτουν στό ἄρθρο 86 τοῦ Συντάγματος». Δηλαδή ὁ κύριος Βενιζέλος ἀνοίγει θέμα ἄρθρου 86 τοῦ Συντάγματος γιά τόν πολιτικό προϊστάμενο τῆς ΕΥΠ, Πρωθυπουργό, τό ὁποῖο ἐξαρτᾶ ἀπό τήν κοινοβουλευτική διαδικασία! Καί τό κερασάκι στήν τούρτα, ὁ πρώην πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ μέ τίς δηλώσεις του τόνισε, καταφερόμενος κατά τοῦ κυρίου Μητσοτάκη, ὅτι «ἕνα ὁλόκληρο μοντέλο συγκεντρωτικῆς ἄσκησης τῆς ἐξουσίας φτάνει μέ πολύ θόρυβο στά ὅριά του, καθώς τό μεῖγμα αἴσθησης τῆς παντοδυναμίας καί ἀκραίας ἀκρισίας ἀπέβη ἀνεξέλεγκτο».

Αὐτά τόνισε ὁ ἀνακηρυχθείς… σοφός, μέ ἀπόφαση τοῦ κυρίου Μητσοτάκη, Εὐάγγελος Βενιζέλος. Ἡ τοποθέτηση αὐτή τοῦ κυρίου Βενιζέλου εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά διαγραφεῖ τό ὄνομά του, ὅπως εἶμαι σέ θέση νά γνωρίζω, ἀπό τή λίστα τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ κυρίου Πρωθυπουργοῦ. Ἐκλεκτῶν μέ τούς ὁποίους κατά καιρούς συναντᾶται μυστικά καί ζητεῖ τήν γνώμη τους, ὅπως ἀποκάλυψε πρό μηνός ἡ «Καθημερινή». Ἀκόμη καί ὁ ὑπουργός Ἀνάπτυξης, Ἄδωνις Γεωργιάδης, μέ δυσκολία τόν ὑπερασπίστηκε σέ ἐμφάνισή του σέ τηλεοπτική ἐκπομπή, λέγοντας πώς ἡ ἀνάλυσή του αὐτή «δέν εἶναι γιά τά σκουπίδια, ἀλλά δέν τήν ἀποδέχομαι κιόλας». Γιά νά ἀπαντήσει, μάλιστα, ὁ κύριος Γεωργιάδης στό ἐπιχείρημα τοῦ κυρίου Βενιζέλου, ὅτι ἡ ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ τοῦ κυρίου Ἀνδρουλάκη, ἀκόμη καί γιά λόγους ἐθνικῆς ἀσφάλειας, εἶναι παράνομη, ἔφτασε στό σημεῖο νά ἐπικαλεστεῖ τίς ὑποκλοπές πού γίνονταν μέ εἰσαγγελική διάταξη στό σύνολο τῶν μελῶν τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδας τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς! Ἀμέσως μετά τή δολοφονία τοῦ Παύλου Φύσσα. Γιά νά δικαιολογήσει, δηλαδή, ἡ Νέα Δημοκρατία τήν νομιμότητα τῆς ὑποκλοπῆς Ἀνδρουλάκη, ἔφτασε στό σημεῖο νά ἐπικαλεῖται τήν νομιμότητα τῶν ὑποκλοπῶν γιά τήν Χρυσῆ Αὐγή.

Ἡ ἐνόχληση στό Μέγαρο Μαξίμου ἔφτασε σέ τέτοιο σημεῖο ὥστε (μετά τίς διαρροές, πού δέν διαψεύστηκαν, ὅτι τίς ὁμιλίες τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τίς γράφει ὁ λογογράφος τοῦ Πρωθυπουργοῦ) χθές συνέβη καί τό ἑξῆς καταπληκτικό: Ἡ κυρία Σακελλαροπούλου, μέ δήλωσή της γιά τό θέμα τῶν ὑποκλοπῶν, ἀπάντησε εὐθέως στά ἐπιχειρήματα τοῦ κυρίου Βενιζέλου γιά τήν παραβίαση τῶν ἄρθρων τοῦ Συντάγματος μέ τήν ὑποκλοπή Ἀνδρουλάκη καί ἔβαλε πλάτη στόν ἴδιο τόν Πρωθυπουργό! Σάν νά ἦταν ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Πρωθυπουργοῦ! Διότι, ὅταν ἡ Πρόεδρος καί, ὑποτίθεται, ρυθμιστής τοῦ πολιτεύματος –ἡ ὁποία, σημειωτέον, δέν ἔχει ἐπικοινωνήσει μέ τόν κύριο Ἀνδρουλάκη– μέ τήν δήλωσή της ὑπερασπίζεται τήν ἐξαίρεση τοῦ Συντάγματος γιά τήν παρακολούθηση πολιτῶν γιά λόγους ἐθνικῆς ἀσφαλείας καί κάνει λόγο γιά «δύσκολες σταθμίσεις», προφανῶς καί τόν Πρωθυπουργό ὑπερασπίζεται. Ὅπως τό ἴδιο ἐπίσης κάνει, ὅταν ἀποπροσωποποιεῖ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν, λέγοντας ὅτι εἶναι «πάνω ἀπό πρόσωπα καί παρατάξεις».

Τό σέρβις στόν δοκιμαζόμενο Πρωθυπουργό εἶναι πλῆρες.

Τό ζήτημα, ὅμως, ἐν προκειμένῳ δέν εἶναι τό μπλόκ Μητσοτάκη – Σακελλαροπούλου. Ἡ Πρόεδρος εὐεργετήθηκε, ἄλλωστε, ἀπό τόν Πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος τήν ἐπέλεξε γιά τό ἀξίωμα καί πρέπει στίς δύσκολες στιγμές του νά τοῦ δείχνει τήν εὐγνωμοσύνη της. Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι ἐδῶ ὁ κύριος Βενιζέλος διαλύει καί τό ἀφήγημα Μητσοτάκη γιά τό ἀντι-ΣυΡιζΑ μέτωπο, τό ὁποῖο ὑποστήριζε ὅτι χρειάζεται μεγάλη συσπείρωση πολιτικῶν δυνάμεων ἐναντίον τῆς ἀριστερᾶς, ἐπειδή αὐτή παραβιάζει τό κράτος δικαίου (ὁ πρώην πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ κατηγορεῖ τώρα καί τή Νέα Δημοκρατία, ὅτι παραβιάζει τό κράτος δικαίου), ἀλλά διαλύει καί τό ἀφήγημα Σακελλαροπούλου, ὅτι δέν πρέπει νά σχολιάζονται οἱ δικαστικές ἀποφάσεις.

Ὁ κύριος Βενιζέλος μέ τήν δήλωσή του ἐπιτίθεται στήν εἰσαγγελέα τῆς ΕΥΠ καί ζητᾶ τήν ἔναρξη τῶν διαδικασιῶν γιά τήν ἄσκηση ποινικῆς δίωξης ἐναντίον της. Στήν πραγματικότητα, λοιπόν, ὁ καθηγητής τοῦ συνταγματικοῦ δικαίου ἀποχωρεῖ ἀπό τό ἀντι-ΣυΡιζΑ μέτωπο καί μπαίνει σφήνα μεταξύ τοῦ μπλόκ τῶν φιλελεύθερων δυνάμεων Μητσοτάκη – Σακελλαροπούλου καί λοιπά, καί τοῦ μπλόκ σοσιαλδημοκρατικῶν δυνάμεων Τσίπρα – Ἀνδρουλάκη καί λοιπά. Ὀνειρευόμενος προφανῶς τόν ἑαυτό του ὡς ἐπί κεφαλῆς μιᾶς κυβέρνησης εἰδικοῦ σκοποῦ. Τό λέει ἄλλωστε, Καί στήν κατακλεῖδα τῆς δήλωσής του, ὅπου προεξοφλεῖ ὅτι οἱ πολῖτες θέλουν μία ἄλλη κυβέρνηση, πού νά προτάσσει τήν ὑπεράσπιση τῆς φιλελεύθερης δημοκρατίας.

Τό μόνο πού ξεχνᾶ, εἶναι ὅτι ἡ πολιτική δέν εἶναι ἀριθμητική οὔτε μηχανική. Σέ συνθῆκες ἐθνικῆς κρίσεως, ὁ πολιτικός πού ἐπιθυμεῖ νά σταθεῖ στό μέσον τῆς πολιτικῆς σκακιέρας καί νά διεκδικήσει ἐθνικό ρόλο, πρέπει νά ἔχει ἕνα ἀκόμη πλεονέκτημα: νά τόν ἀγαπάει καί νά τόν ἀποδέχεται ὁ λαός. Γιά λόγους πού δέν εἶναι τῆς στιγμῆς νά ἐξηγηθοῦν, ὁ ἀγαπητός καθηγητής καί πρώην πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἄν καί μέ τή δήλωσή του μιλᾶ στό ὄνομα τῶν πολιτῶν, δέν διαθέτει αὐτό τό προνόμιο. Καί πολύ δύσκολα θά τό ἀποκτήσει. Ὡστόσο, αὐτό δέν τοῦ ἀπαγορεύει νά προσπαθήσει. Δέν τόν ἐνθαρρύνουν οἱ πολλοί, τόν ἐνθαρρύνουν ὅμως ἀπό τό παρασκήνιο οἱ ὀλίγοι. Οἱ ὁποῖοι στό παρελθόν, πράγματι, ἐξουσίαζαν τόν τόπο. Ὄχι πιά.

Απόψεις

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!