Ὁ διάβολος καί τό λιβάνι

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης ξεκίνησε τήν χθεσινή του συνέντευξη στό Βελλίδειο ἀμήχανα καί μουδιασμένα

Ἔπρεπε νά ὁμολογήσει κάτι πού δέν εἶχε πεῖ στήν πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτηση στήν Βουλή γιά τίς ὑποκλοπές. Ὅτι ἡ Ἐθνική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν παρακολουθοῦσε ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Σύριζα μέ τήν δική του σύμφωνη γνώμη κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Γιάννη Ρουμπάτη τό πολιτικό στέλεχος τοῦ Σύριζα καί πρόεδρο τοῦ ΤΑΙΠΕΔ (τό ὁποῖο ἐπέλεξε ὁ ἴδιος γιά τήν θέση κλειδί) Στέργιο Πιτσιόρλα. Πιό συγκεκριμένα, παραδέχτηκε ὅτι ἐπί Σύριζα «διευρύνθηκε» ὁ κατάλογος τῶν παρακολουθούμενων γιά τήν ὑπόθεση τῆς Ζακύνθου, μέ συνέπεια νά προστεθεῖ στήν λίστα τό ὄνομα τοῦ κυρίου Πιτσιόρλα τόν ὁποῖο προφανῶς δέν ἐμπιστευόταν.

Στήν Βουλή δέν εἶχε πεῖ ἀκριβῶς τά ἴδια. Εἶχε δώσει ἔμφαση στό ὅτι ἡ Ἐθνική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν παρακολουθοῦσε κυρίως ξένους καί ὅτι μόνο ἐμμέσως καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας μπορεῖ νά παρακολουθήθηκαν πολιτικά πρόσωπα ἐπί τῶν ἡμερῶν του. Ἡ στιγμή λοιπόν τῆς ὁμολογίας ἦταν ἀμήχανη.

Ὁ λαιμός τοῦ κυρίου Τσίπρα εἶχε στεγνώσει καί «ξεροκατάπινε» (παρόμοιο ἀκριβῶς σύμπτωμα στεγνοῦ λάρυγγος ἐνεφάνισε καί ὁ κύριος Μητσοτάκης ὅταν ἀπαντοῦσε γιά τόν κύριο Ἀνδρουλάκη), ἐνῶ μιά ἔκφραση δυσθυμίας εἶχε ζωγραφιστεῖ στό πρόσωπό του. Ὅπως φαίνεται ὅμως ἡ ὑποκλοπή Πιτσιόρλα παρά τά ψέματα δέν θά κοστίσει τό ἴδιο στόν κύριο Τσίπρα σέ σύγκριση μέ αὐτό πού κοστίζει ἡ ὑποκλοπή Ἀνδρουλάκη στόν κύριο Μητσοτάκη: τήν ἀπώλεια ἑνός δυνητικοῦ κυβερνητικοῦ ἑταίρου μετά τίς ἐκλογές.

Ἐκεῖ κρύβεται ἄλλως τε καί ὅλο τό μυστικό τῆς μᾶλλον ἐσκεμμένα ὑποτονικῆς (γιά νά μήν φοβίσει) διήμερης ἐμφάνισης τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης στήν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης ὅπου κατά κοινή ὁμολογία ἔκανε μία χαμηλή πτήση. Ὁ κύριος Τσίπρας ἐπικεντρώθηκε στήν δυνατότητά του νά ἔχει στό τραπέζι ὅλες τίς διαθέσιμες ἐπιλογές συνεργασίας μετεκλογικῶς ἀκόμα καί μέ τήν Νέα Δημοκρατία. Προσοχή, ὄχι μέ τόν κύριο Μητσοτάκη ἀλλά μέ τήν Νέα Δημοκρατία. Δέν διέλαθε τῆς προσοχῆς μας ὅτι ὁ κύριος Τσίπρας ἀπέφυγε νά καταφερθεῖ προσωπικῶς κατά τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί κατά τήν ὁμιλία του στό Βελλίδειο καί κατά τήν συνέντευξη Τύπου, ἐνῶ εἶχε ἄπειρες εὐκαιρίες. Ἀπέφυγε νά προσωποποιήσει τήν ἀντιπαράθεση. Δέν ζήτησε τήν παραίτηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά τίς ὑποκλοπές ἐνῶ προκλήθηκε νά τό κάνει, ἀπέφυγε νά μιλήσει γιά ποινικές εὐθῦνες τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά τίς ὑποκλοπές ἐνῶ προκλήθηκε νά τό κάνει δύο φορές. Τί ἀκριβῶς ἔπραξε ὁ κύριος Τσίπρας;

Προετοιμασία δεύτερου κόμματος πού θέλει νά συμμετάσχει στήν κυβέρνηση γιά νά μπεῖ ξανά στό παιχνίδι. Δύο οἱ ἄξονές του: μέ τά μέτρα πού ἀνακοίνωσε στό Βελλίδειο καί μέ ὅλα ὅσα εἶπε στή συνέντευξη Τύπου προσπάθησε νά μετακινηθεῖ σιωπηρά στό κέντρο. Παρουσίασε κατ’ ἀρχάς ἕνα κυβερνητικό πρόγραμμα στό ὁποῖο θά μποροῦσαν νά συμπέσουν ὅλες οἱ πολιτικές δυνάμεις εἴτε συγκροτηθεῖ –βάσκανος μοῖρα γιά τήν χώρα– κυβέρνηση συνεργασίας μέ τό ΠΑΣΟΚ εἴτε συγκροτηθεῖ τρικομματική κυβέρνηση συνεργασίας μέ τήν συμμετοχή τῆς Νέας Δημοκρατίας, τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί τοῦ Σύριζα.

Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης ἀπευθύνθηκε στό ἴδιο κοινό μέ τόν κύριο Μητσοτάκη καί στρογγύλεψε πολύ τίς γωνίες τοῦ πολιτικοῦ του λόγου γιά θέματα μέ τά ὁποῖα ἐρχόταν κατ’ ἐξοχήν σέ ἀντιπαράθεση μέ τό κεντρῶο καί μέ τό συντηρητικό κοινό τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος. Εἶπε γιά πρώτη φορά ὅτι οἱ μετανάστες δέν θά πρέπει νά παίρνουν ἐπιδόματα, ἀλλά νά ἐργάζονται στά χωράφια στήν ὑπηρεσία τῶν ἀγροτῶν μας, δέν ἀρνήθηκε ἐπί τῆς ἀρχῆς τήν χρησιμότητα τοῦ φράχτη στόν Ἕβρο –εἶπε ἁπλῶς ὅτι δέ φτάνει– συνέστησε αὐτοσυγκράτηση στά πανεπιστήμια, δέν εἶπε λέξη γιά τό ἰδιωτικό πανεπιστήμιο πού ἑτοιμάζεται νά στεγαστεῖ στό Ἑλληνικό, ἔκανε αὐτοκριτική γιά τήν ἄδικη πολιτική του ἀπέναντι στήν μεσαία τάξη, ἔδωσε ἔμφαση στήν οἰκογένεια, στήν ἐπέκταση τῶν ἐπιδομάτων μητρότητας μέχρι τῆς συμπληρώσεως 24 ἐτῶν τῶν παιδιῶν καί στήν ἀπονομή ἰσόβιας σύνταξης στήν τρίτεκνη μάνα, ἐνῶ δέν παρέλειψε νά ἀναφερθεῖ καί στό κρίσιμο γιά τήν ἀξιοπιστία τῆς Νέας Δημοκρατίας ζήτημα τῶν ἀναδρομικῶν τῶν συνταξιούχων. Ἔφτασε ἀκόμα νά …κλέψει ὅρους πού εἰσήγαγαν στό πολιτικό μας λεξιλόγιο τό 1994 καί τό 2000 ὁ Κώστας Καραμανλῆς καί ὁ Μιλτιάδης Ἔβερτ, ὅπως «νέα μεταπολίτευση» καί «εἰρηνική ἐπανάσταση». Προφανῶς κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ μυστικοσυμβούλου του Γιάννη Λούλη, ὁ ὁποῖος τίς ἀνέσυρε ἀπό τό χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας. (Ἀπό τά φοιτητικά του χρόνια, μιά ζωή ἀντιγραφέας ὁ κύριος Τσίπρας!) Δέν πέρασε ἀπαρατήρητο ἐπίσης ἀπό ἐμᾶς τό γεγονός ὅτι προσπάθησε νά διαχωρίσει τήν πολιτεία τῆς Νέας Δημοκρατίας μεταπολιτευτικά ἀπό τίς τρέχουσες πρακτικές τῆς παρούσης ἡγεσίας τῆς Νέας Δημοκρατίας γιά τίς ὑποκλοπές. Αὐτός ἦταν ὁ πρῶτος ἄξονας τῆς παρουσίας του. Ἡ μετακίνησή του πρός τό κέντρο τοῦ πολιτικοῦ φάσματος (τό ὁποῖο διεκδικεῖ καί ὁ κύριος Μητσοτάκης) κατά τρόπο ὅμως πολιτικά ὕπουλο. Γιατί ἡ πράξη μᾶς ἔχει δείξει πώς ὅσα εἶπε ὁ κύριος Τσίπρας δέν τά ἐννοεῖ. Γιά τούς μετανάστες γιά παράδειγμα ἀπέφυγε νά ζητήσει συγγνώμη γιά τήν ἀνεύθυνη στάση τοῦ κόμματός του στήν ὑπόθεση τοῦ Ἕβρου καί ἐπέμεινε νά ὑποστηρίζει ὅτι ἐκεῖ πέθανε ἕνα μικρό ἑπτάχρονο παιδί, κάτι πού μέχρι αὐτήν τήν στιγμή δέν ἔχει ἀποδειχθεῖ. Πῶς νά τόν πιστέψει λοιπόν κανείς γιά ὅλα τά ὑπόλοιπα; Σημαία εὐκαιρίας σήκωσε.

Ὁ δεύτερος ἄξονας τῆς παρέμβασής του ἦταν νά τοποθετήσει τό κόμμα του καί τόν ἑαυτό του στήν πολιτική σκακιέρα μέ τρόπο πού θά τοῦ ἐπιτρέψει νά ἔχει ὅλες τίς ἐπιλογές διαθέσιμες μετεκλογικῶς. Πῶς ἀποδεικνύεται αὐτό; Ὁ κύριος Τσίπρας μέ μία περίτεχνη διατύπωση δέν ἀπέκλεισε τήν συμμετοχή τοῦ Σύριζα σέ μιά τρικομματική κυβέρνηση συνεργασίας μαζί μέ τήν Νέα Δημοκρατία καί τό ΠΑΣΟΚ. Ἄν καί πρώτη του ἐπιλογή εἶναι ἡ συνεργασία μέ τό ΠΑΣΟΚ, ἐν τούτοις σημείωσε ὑπαινικτικά ὅτι ἄν ὑπάρξουν ἄλλες ἐξελίξεις θά ὑπάρξει «ἐπανακαθορισμός στόχων καί βλέψεων». Καί ὅταν τό ἐρώτημα τοῦ ἔγινε ἀπολύτως συγκεκριμένο, τότε σέ μιά παρενθετική διατύπωσή του, ἀφοῦ προηγουμένως ἀπέκλεισε τήν συνεργασία μόνο μέ τήν ΝΔ, δέν ἀπέκλεισε τήν συγκρότηση τρικομματικῆς κυβέρνησης συνεργασίας «σέ περίπτωση ἐκτάκτου ἀνάγκης». Μόνο τότε, σημείωσε, συνεργάζονται ἱστορικά οἱ πόλοι τῆς Κεντροδεξιᾶς καί τῆς Κεντροαριστερᾶς: ὅταν ὑπάρχει ἔκτακτη ἀνάγκη. Φρόντισε μάλιστα νά ἔχει ἀνοιχτό δίαυλο ἀκόμη καί μέ τόν Πρωθυπουργό ὁ ὁποῖος ἄν –βάσκανος μοῖρα ἐπίσης– ἀπαιτηθεῖ ἡ συγκρότηση μιᾶς τέτοιας κυβέρνησης, θά ἔχει βαρύνοντα λόγο γιά τό πρόσωπο τοῦ ἐπί κεφαλῆς αὐτῆς καί γιά τήν συγκρότησή της, ὡς Πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας.

Ὁ κύριος Τσίπρας ἀπέφυγε, ὅπως ὁ διάβολος τό λιβάνι, νά προσωποποιήσει μέ χαρακτηρισμούς τήν ἀντιπαράθεση μέ τόν κύριο Μητσοτάκη. Ἀπέφυγε νά ζητήσει τήν παραίτησή του προσωπικά γιά τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν, ἀπέφυγε νά γνωμοδοτήσει ὅτι ἔχει ποινικές εὐθῦνες γιά τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν. Παρέπεμψε τό θέμα σέ μιά μελλοντική προανακριτική ἐπιτροπή.

Ὄχι ὅμως τυχαῖα ἔκανε δύο στρατηγικές κινήσεις: στόχευσε στό πρόσωπο τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαρόπουλου τήν ὁποία κάλεσε νά τοποθετηθεῖ δημοσίως γιά τό θέμα τῶν παρακολουθήσεων. Στήν πραγματικότητα τήν στόχευσε προειδοποιητικά ἐν ὄψει τῶν διερευνητικῶν ἐντολῶν ὑπονομεύοντας ἀπό τώρα τήν ἀξιοπιστία της. Ἔκανε ἐπίσης θετική ἀναφορά στό πρόσωπο τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου προφανῶς καί ἀνταποδίδοντας ὅσα θετικά ἔγραψε ἐκεῖνος γιά τόν Σύριζα στό τελευταῖο του βιβλίο. Εἶναι τόσο καθολική ἡ σύμπτωση τῶν κύριων Μητσοτάκη, Τσίπρα καί Ἀνδρουλάκη στά θετικά σχόλια πού διατύπωσαν γιά τόν κύριο Βενιζέλο, ὥστε αὐτός κινδυνεύει νά καεῖ ἀπό τήν πολλή ἀγάπη τους καί τήν πολλή ἐκτίμησή τους. Δέν πέρασε ἐπίσης ἀπαρατήρητο ὅτι ὁ ἀρχηγός τοῦ Σύριζα δανείστηκε μέ μεγάλη καθυστέρηση τήν ἐπιχειρηματολογία πού ἀνέπτυξε στήν ὁμιλία του στό Μέγαρο Μουσικῆς ὁ πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλῆς γιά τό Οὐκρανικό μιλῶντας καθυστερημένα γιά τήν παράτασή του μέ τήν μορφή «νέου ψυχροῦ πολέμου» καί γιά τήν «ἔλλειψη ἡγεσίας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση». Ἄργησε ὁ κύριος Τσίπρας, ἀλλά ξύπνησε, ἔφτασε νά μιλᾶ ἀκόμη καί γιά «ὑπαρξιακά ζητήματα» πού θά ἀπασχολήσουν τήν Εὐρώπη.

Δέν πέρασε ἐπίσης ἀπαρατήρητο ὅτι ὁ κύριος Τσίπρας ἀπέφυγε ὅπως ὁ διάβολος τό λιβάνι νά κάνει ὀνομαστική ἀναφορά στήν παρέμβαση Καραμανλῆ στά Ἀνώγεια μιλῶντας γενικῶς καί ἀορίστως γιά «βαρύγδουπες δηλώσεις στελεχῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας». Δέν πέρασε τέλος ἀπαρατήρητο ὅτι ὅλο τό πρόβλημα τῆς χρεοκοπίας τῆς χώρας ἐντοπίζεται γιά τόν ἀρχηγό τῆς ἀντιπολίτευσης στό ἔτος …2009. Ὄχι στό Καστελλόριζο καί τόν κύριο Παπανδρέου.

Ἔτσι ὁ κύριος Τσίπρας φρόντισε μέ τίς ἀναφορές του νά δείξει σέ ὅλους τούς ἀνοήτους πού (μέ καθοδηγητή τό Μαξίμου μιλοῦσαν μετά τήν Κρήτη γιά …Τσιπροκαραμανλισμό) ποιόν πραγματικά φοβᾶται. Ξέρει αὐτός.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!