Ὁ ὁρισμός τῆς οἰκογένειας κατά τήν ΝΔ

ΧΑΙΡΟΜΑΙ ἰδιαίτερα πού ὁ Πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης υἱοθέτησε τό αἴτημα γιά τήν σύσταση Ὑπουργείου Οἰκογένειας.

Ἕναν μῆνα πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, συντόνισα στό Ἐμπορικό καί Βιομηχανικό Ἐπιμελητήριο Ἀθηνῶν ἐκδήλωση τῆς Ἀνωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ ἀγαπητοῦ προέδρου της, κυρίου Θεοτοκάτου, ἐκδήλωση στήν ὁποία συμμετεῖχαν ἐκπρόσωποι ἀπό ὅλα τά κόμματα μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Μάκης Βορίδης οἱ ὑφυπουργοί Ζωή Ράπτη, Μαρία Συρεγγέλα καί Σοφία Βούλτεψη, ἡ βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Θεανώ Φωτίου, ὁ βουλευτής τοῦ ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης, ἐκπρόσωποι τοῦ ΚΚΕ, τῆς Νίκης, τῆς Ἑλληνικῆς Λύσης, τῆς Πατριωτικῆς Ἕνωσης καί ἄλλοι. Καί τό κυρίαρχο αἴτημα ἦταν αὐτό: ἡ σύσταση Ὑπουργείου Οἰκογένειας κατά τά πρότυπα τῆς Μελόνι καί εἰδική μέριμνα γιά τούς πολύτεκνους, ἰδιαίτερα ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀπό τέσσερα παιδιά καί πάνω. Τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν στήν καθημερινότητά τους εἶναι τεράστια.

Στήν ἐκδήλωση ἔγινε παρουσίαση καί εἰδικῆς μελέτης τοῦ καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Ἀττικῆς Γαβριήλ Ἀμίτση μέ πολύ συγκεκριμένα εὑρήματα καί αἰτήματα. Φιλοξενήσαμε μάλιστα στήν ἐφημερίδα μας συνέντευξη πολύτεκνου, ὁ ὁποῖος ἔχει 14 παιδιά, ἀλλά ἐπειδή ξεπερνᾶ κατά τί τά εἰσοδηματικά κριτήρια (εἶναι ὑπάλληλος τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος καί ἡ γυναῖκά του ἐκπαιδευτικός) δέν δικαιοῦται οὔτε market pass, οὔτε fuel pass, οὔτε δικαίωμα μετεγγραφῆς ἀπό περιφερειακά πανεπιστήμια σέ κεντρικά γιά τά τέκνα του πού εἶναι φοιτητές. Τίποτα! Καί ἄς ἔκανε πράξη τόν στίχο τῆς Λίνας πού εἶπε ἡ Χαρούλα «ἔλα ἀγάπη μου ἔλα, νά κάνουμε ἕναν Ἕλληνα ἀκόμα.»

Ἐκείνη τήν βραδιά πολλοί διατύπωσαν τήν ἀμφιβολία γιά τό ἄν ἡ οἰκογένεια καί ἰδιαίτερα ἡ πολύτεκνη οἰκογένεια εἶναι στό πεδίο ἐνδιαφέροντος τῆς Κυβέρνησης. Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια λοιπόν χαιρετίζω τήν συγκεκριμένη ἀπόφαση τοῦ Προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας καί τήν ἐπικροτῶ. Ἄν καί χάθηκαν τέσσερα χρόνια, ποτέ δέν εἶναι ἀργά.

Ὡστόσο γιά νά εἴμαστε ξεκάθαροι, ἡ Νέα Δημοκρατία θά πρέπει νά διευκρινίσει ποιός εἶναι ὁ ὁρισμός τῆς οἰκογένειας στόν 21ο αἰῶνα. Πῶς ἐννοεῖ ἡ ἴδια τήν οἰκογένεια. Ἄρα, ποιές θά εἶναι οἱ ἁρμοδιότητες τοῦ νέου Ὑπουργείου στό σύνολό του. Γιατί ἀπ’ ὅσα πληροφοροῦμαι ὅτι ἔχουν συζητηθεῖ σέ προγενέστερο χρόνο σέ ἐσωτερικές σκέψεις στό Μέγαρο Μαξίμου ἀλλά καί μέ βάση ὅλα ὅσα περιγράφει τό σχέδιο Σισιλιάνου γιά τήν ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, εἶναι προφανές ὅτι τό Ὑπουργεῖο Οἰκογένειας δέν θά περιλαμβάνει στήν ὕλη του μόνο τήν παραδοσιακή πυρηνική οἰκογένεια.

Πρόθεση τῆς Κυβέρνησης εἶναι ἡ νομοθέτηση τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί ἡ παροχή δυνατότητας τεκνοθεσίας σέ αὐτά. Γι’ αὐτό ἄλλως τε στόν ἐσωτερικό κυβερνητικό διάλογο ἔχει ἐπικρατήσει καιρό τώρα τό νέο ὑπουργεῖο νά ὀνομαστεῖ κατόπιν εἰσηγήσεως συγκεκριμένου συμβούλου τοῦ Μεγάρου Μαξίμου «Ὑπουργεῖο Οἰκογένειας καί Ἰσότητας». Προκειμένου νά περιλάβει καί τίς νέες πολιτικές πού ἐπιθυμεῖ νά ὑλοποιήσει ἡ Κυβέρνηση.

Καί ἐφ’ ὅσον ἡ Νέα Δημοκρατία ἀναδειχθεῖ κυβέρνηση μέ μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία ἄνω τοῦ 42%, θά ἔχει τήν δυνατότητα νά νομοθετήσει ὅ,τι ἐπιθυμεῖ, καθώς ὅπως εἶπε καί ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ χθές στόν Γιῶργο Αὐτιᾶ, ἡ λαϊκή ἐντολή τῆς 25ης Ἰουνίου θά εἶναι ἕνα «πληρεξούσιο». Εἴτε λοιπόν ὑπάρχουν ἐπιφυλάξεις γιά συγκεκριμένες πολιτικές εἴτε ὄχι, ἄν αὐτές ἐπικυρώνονται ἀπό τήν λαϊκή ψῆφο ἡ ὁποία λειτουργεῖ ὡς κολυμβήθρα Σιλωάμ, δέν γεννᾶται θέμα. Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια λοιπόν θά εὕρισκα ἀπολύτως εἰλικρινές νά πεῖ ξεκάθαρα ἡ Νέα Δημοκρατία πρίν ἀπό τίς ἐκλογές πῶς ὁριοθετεῖ τίς ἁρμοδιότητες τοῦ νέου Ὑπουργείου Οἰκογένειας καί Ἰσότητας ὅπως θέλει νά τό ὀνομάσει, νά ἐξηγήσει ποιός εἶναι ὁ ὁρισμός τῆς οἰκογένειας καί ποιές ἀπό τίς νέες μορφές τῆς μοντέρνας οἰκογένειας μέ βάση τό νέο οἰκογενειακό δίκαιο θέλει νά ἐντάξει σέ αὐτές. Νά πεῖ εὐθέως ἐπίσης, δέν εἶναι κακό, ὅτι θέλει νά νομοθετήσει τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί νά λάβει τό πληρεξούσιό της ἀπό τήν ἑλληνική κοινωνία. Αὐτό νομίζω σημαίνει τό «τολμηρά».

Οὕτως ἤ ἄλλως, τό νέο Ὑπουργεῖο Οἰκογένειας μέ αὐτές τίς ἁρμοδιότητες περιλαμβάνεται στό ἄγνωστο μέχρι σήμερα –στό εὐρύ κοινό– πόρισμα Σισιλιάνου, τό ὁποῖο ἐπισημαίνει ὅτι ἡ σύσταση Ὑπουργείου μέ αὐτές τίς ἁρμοδιότητες καί τῆς παραδοσιακῆς πυρηνικῆς οἰκογενείας ἀλλά καί τῶν νεώτερων μορφῶν οἰκογενείας ἀποτελεῖ εὐρωπαϊκό πρότυπο.

Οὐδέν κρυπτόν.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις