ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Ὁ ἀτλαντισμός διαλύει τήν εὐρωπαϊκή ἑνότητα

Η ΝΤΟΡΑ τά εἶπε μιά χαρά χθές στόν «Σκάι»

Ὅτι ἡ Κομμισσιόν τά ἔχει χαμένα. Ὅτι ζεῖ σέ γυάλινο κόσμο. Ὅτι αὐτή ἡ Ἐπιτροπή εἶναι ἀκατάλληλη. Ὅτι κακῶς ἐσιώπησαν οἱ Βρυξέλλες στήν ἐπίθεση πού δέχθηκε ὁ Πρωθυπουργός. Ὅτι ὀλιγωροῦν καί δέν βρίσκουν λύσεις γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως. Ἦταν μάλιστα ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρον νά ἀκοῦς αὐτῆς τῆς ἔντασης τήν κριτική ἀπό μία προσωπικότητα πού ἡγήθηκε τῆς ἐκστρατείας τοῦ «ναί» στό ἀψυχολόγητο δημοψήφισμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τό 2015. Καλῶς λοιπόν ἔπραξε ἡ πρώην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, ἄριστα τά ἔψαλλε στό «ἱερατεῖο». Αὐτό πού δέν πρόλαβε ὅμως νά ἐξηγήσει στόν περιορισμένο τηλεοπτικό χρόνο πού διήρκεσε ἡ συνέντευξη (ἤ δέν θέλησε νά πεῖ), ἦταν γιατί συμπεριφέρεται ἔτσι ἡ Ἕνωση. Εἶναι μόνο ζήτημα ἀνικανότητας μίας ἡγεσίας πού εἶναι κατωτέρα τῶν περιστάσεων ἤ μήπως εἶναι καί κάτι ἄλλο; Καί κάτι ἀκόμη; Ἄς εἴμαστε εἰλικρινεῖς. Στό ἐνεργειακό ἡ Ἕνωση ἀποτυγχάνει γιατί καλεῖται νά ἐφαρμόσει μιά πολιτική πού δέν ταυτίζεται ἀπολύτως μέ τά συμφέροντά της. Τό εὐρωπαϊκό συμφέρον δέν ταυτίζεται ἀπολύτως μέ τό ἀτλαντικό στήν ἐνέργεια, καί ὅση προσπάθεια καί νά κάνει ἡ Κομμισσιόν γιά νά τετραγωνίσει τόν κύκλο, αὐτό εἶναι ἁπλά ἀδύνατον.

Ὁ πόλεμος ἔγινε πρωτίστως γιά τόν Nord Stream2, καί οἱ πάντες ψιθυρίζουν χωρίς ὅμως νά τολμοῦν νά τό ὁμολογήσουν δημοσίως ὅτι τό φυσικό ἀέριο πού προμηθευόταν μέχρι πρό τινος ἡ Εὐρώπη ἀπό τήν Μόσχα ἦταν ἀπείρως φθηνότερο ἀπό αὐτό πού καλεῖται νά εἰσαγάγει τώρα. Ἡ Δύση ἀποφάσισε νά καταργήσει τόν καπιταλισμό καί τόν ἐλεύθερο ἀνταγωνισμό στόν ὁποῖο διαμορφώνονται ἐλευθέρως οἱ τιμές, γιά λόγους γεωπολιτικῆς. Ἡ Δύση ἐπέλεξε γιά τήν Εὐρώπη καί τούς λαούς της τό ὀλιγοπώλιο τῆς ἀκρίβειας. Ἡ Εὐρώπη ἀφοῦ ἀποδείχθηκε ἀνίκανη νά ἀποτρέψει ἕνα πόλεμο πού ξέσπασε στό ἔδαφός της, τώρα καλεῖται στό ὄνομα τῆς συμμαχίας νά ἐφαρμόσει μιά πολιτική πού καταστρέφει τίς ζωές τῶν πολιτῶν της. Πού ἀποσταθεροποιεῖ, ἄν δέν ξεσηκώνει τίς κοινωνίες. Πού ἀποτελεῖ ὑγρασία διαβρωτική γιά τίς δημοκρατίες.

Δέν εἶναι λοιπόν μόνο θέμα ἀνικανότητας τῆς Κομμισσιόν. Οὔτε βεβαίως εἶναι τό ἐθνικό συμφέρον μόνο πού ἐμποδίζει τίς ἡγεσίες νά προχωρήσουν τάχιστα στήν ἐκπόνηση μιᾶς εὐρωπαϊκῆς λύσης γιά τό ἐνεργειακό. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἀτλαντισμός πού ἐμποδίζει τήν Ἕνωση νά ἀναλάβει συντεταγμένη πρωτοβουλία γιά ἑνιαία εὐρωπαϊκή λύση. Εἶναι ἐν τέλει ὁ ἀτλαντισμός αὐτός πού διαλύει τήν ἑνότητα τῆς Εὐρώπης! Ἡ κυρία Μπακογιάννη τό εἶχε ὑπαινιχθεῖ σχεδόν πρίν ξεσπάσει ὁ πόλεμος ἐπισημαίνοντας ὅτι ὁ ἀσφυκτικός τρόπος πού λειτουργοῦν οἱ ΗΠΑ στήν Οὐκρανία δέν βοηθᾶ τούς Εὐρωπαίους οὔτε ἐμποδίζει τήν ἀποτροπή τῆς σύρραξης. Αὐτήν τήν φορά ἐπέλεξε ἁπλῶς νά σιωπήσει στό σκέλος αὐτό.

Ὅσον ἀφορᾶ δέ τήν στάση τῆς Ἕνωσης στά ἑλληνοτουρκικά καί τήν ἀπαράδεκτη σιωπή της στήν ἐπίθεση πού ἐξαπέλυσε ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν κατά τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἐδῶ δέν φταίει ὁ ἀτλαντισμός. Ἐδῶ φταίει ὁ κακός μας ὁ καιρός. Ὅταν οἱ Γερμανοί, οἱ Ἱσπανοί, οἱ Ἰταλοί ἀκόμη καί οἱ Μαλτέζοι ἐξαρτῶνται ἀπό τίς πληρωμές ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων πού παραγγέλνουν οἱ Τοῦρκοι ἤ ἀπό τίς καταθέσεις μαύρου καί ἄσπρου πολιτικοῦ καί ἐπιχειρηματικοῦ χρήματος σέ τράπεζες τοῦ νότου, δέν χρειάζεται νά ψάξουμε πολύ γιά τίς αἰτίες τῆς σιωπῆς τους. Ἐδῶ πού φθάσαμε θέμα χρόνου νά μποῦν στό παιχνίδι τῶν τουρκικῶν παραγγελιῶν καί οἱ φίλοι μας οἱ Γάλλοι καί νά αὐξηθοῦν οἱ σιωπές. Τίποτε ἀπό ὅλα ὅσα συμβαίνουν λοιπόν δέν μένει ἀνεξήγητο. Ὅλα ἐξηγοῦνται. Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι δέν ἀλλάζουν. Καλά κάνουμε καί τά καταγγέλλουμε λοιπόν, ἄριστα ἔπραξε ἡ κυρία Μπακογιάννη καί τά «ἔχωσε» χθές στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή μήπως καί πάρει τό μήνυμα, τό μεῖζον ὅμως εἶναι νά ἔχουμε ἀποτέλεσμα. Ἡ Σύνοδος Κορυφῆς τῆς προσεχοῦς ἑβδομάδος θά ἀποτελέσει ἕνα δεῖγμα. Ἄς ἐλπίσουμε καί ἄς προσευχηθοῦμε.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ