Ὁ ἀθέατος ἐμφύλιος τῆς Θράκης

Στήν ἁρμοδιότητα τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἀμύνης ὁ πρόξενος τῆς Κομοτηνῆς!

Η κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στήν Θράκη, ὁμοιάζει ἐκ πρώτης ὄψεως μέ μαγική εἰκόνα. Κάθε Σάββατο βράδυ, πούλμαν πού ἀναχωροῦν ἀπό τήν ὁδό Δημοκρίτου στήν Κομοτηνή, μεταφέρουν ἔναντι 14€ τό ἄτομο δεκάδες Ἕλληνες τουρίστες –κυρίως φοιτητές– στήν Κωνσταντινούπολη, ἡ ὁποία ἀπέχει μόλις 3 ὧρες. Κάθε Σάββατο ἀπόγευμα, αὐτοκίνητα μέ εὔπορους Τούρκους ἐκδρομεῖς περνοῦν τά σύνορα τῆς Ἑλλάδος στούς Κήπους καί κατευθύνονται στίς ἀγαπημένες τους ταβέρνες τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, στήν περιοχή τοῦ Ἅη-Γιώργη καί τῆς Μάκρης, προκειμένου νά ἀπολαύσουν τό γεῦμα τους μακρυά ἀπό τούς περιορισμούς τῆς ἰσλαμικῆς θρησκείας γιά τό ἀλκοόλ. Ὁ αὐτόπτης μάρτυς μένει ἄφωνος. Τήν ὥρα πού ὁ Ἐρντογάν δίνει ρεσιτάλ μίσους ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, οἱ λαοί δείχνουν νά τόν ἀγνοοῦν. Εἶναι, ὅμως, τόσο εἰδυλλιακά τά πράγματα; Ὁ ἔμπειρος ἐπισκέπτης τῆς Κομοτηνῆς, τῆς Ξάνθης καί τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως μπορεῖ εὔκολα νά αἰσθανθεῖ τήν φόρτιση καί τόν ἠλεκτρισμό πού ἐπικρατεῖ καί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ρουτίνα καί τήν ἐπιφανειακή ἠρεμία.

Σέ ὅλα τά σπίτια τῆς Θράκης ἀνεμίζουν τεράστιες ἑλληνικές σημαῖες. Αὐτή πού κυματίζει, μάλιστα, ἔξω ἀπό τό ὑπέροχο κτίριο τῆς λέσχης Κομοτηναίων κοντά στήν Τσανάκλειο Σχολή εἶναι γιγαντιαία καί ἐπιβλητική. Καί γιά τούς μυημένους στούς τοπικούς κώδικες, αὐτό σημαίνει πολλά. Ὡστόσο, αὐτό πού προκαλεῖ ἐνδιαφέρον σέ αὐτήν τήν φάση, εἶναι ὁ ἐμφύλιος πού ἔχει ξεσπάσει στό ἐσωτερικό τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας, ὁ ὁποῖος οὐσιαστικά, σέ ἕναν βαθμό, ἀποτελεῖ τόν καθρέφτη τῶν συσχετισμῶν καί τῶν ἀντιπαλοτήτων πού ἐπικρατοῦν στήν γειτονική Τουρκία. Ἡ καταγγελία τοῦ φιλελεύθερου μουσουλμάνου βουλευτῆ τοῦ ΠΑΣΟΚ Ἰλχάν Ἀχμέτ ἐναντίον τοῦ Τούρκου προξένου, ἡ ἀκαριαία διαγραφή του ἀπό τήν συμβουλευτική ἐπιτροπή «τουρκικῆς μειονότητας» μέ ἀπόφαση τοῦ προξένου, ἡ στοχοποίηση τοῦ δημάρχου Ἰάσμου ἀπό τό τουρκικό προξενεῖο (διεγράφη καί αὐτός ἀπό τήν συμβουλευτική) καί ἡ συνάντηση μετά φωτογραφήσεως, παρακαλῶ στίς 5 Ἰουνίου, τοῦ προξένου μέ τόν Τοῦρκο πρέσβη στήν Ἀθήνα, εἶναι γεγονότα πού δέν ἀξιολογήθηκαν οὔτε ἀναλύθηκαν ἐπαρκῶς ἀπό τά ἀθηναϊκά μέσα ἐνημέρωσης. Γιά νά κατανοήσει κανείς τήν δυναμική τῶν ἐξελίξεων στήν μειονότητα, θά πρέπει νά λάβει ὑπ’ ὄψιν του τρία γεγονότα:

Πρῶτον, ὁ Τοῦρκος πρόξενος στήν Κομοτηνή ἔχει ὑπαχθεῖ ἐσχάτως στήν ἁρμοδιότητα τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης Χουλουσί Ἀκάρ καί δέν δίνει λόγο μόνο στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Δεύτερον, ὁ πρόξενος, ἐκτελῶντας ἐντολές ἀπό τήν Ἄγκυρα, φαίνεται ὅτι ἀπαιτεῖ ἀπό τούς βουλευτές καί τούς δημάρχους τῆς μειονότητας νά καταστοῦν στράτευμα τοῦ Ἀκάρ καί νά δώσουν ρεσιτάλ φιλοτουρκισμοῦ. Φαίνεται ὅτι τούς ζητᾶ νά συσπειρωθοῦν καί νά προκαλέσουν ἔνταση στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις, εἴτε ἀπό τό βῆμα τοῦ κοινοβουλίου, εἴτε ἀπό τοπικές ἐκδηλώσεις, στίς ὁποῖες φέρεται νά ἀπαίτησε –σύμφωνα μέ τοπικά μέσα ἐνημέρωσης– νά ἔχει τόν πρῶτο λόγο. Ἀλλά εἰσπράττει ἀρνήσεις. Προφανῶς, τόν ἐνοχλεῖ τό γεγονός ὅτι ὁ φιλελεύθερος Ἰλχάν δέν παίζει τό παιγνίδι τοῦ διχασμοῦ, πού βλάπτει τήν μειονότητα. Προφανῶς τόν ἐνοχλεῖ ὅτι ἀναφέρεται τακτικά στήν θρακιώτικη καταγωγή του καί δέν δίνει ἔμφαση στά ἐθνοτικά της χαρακτηριστικά. Οὔτε ἐπαναλαμβάνει τά ἐπιχειρήματα τῆς Ἄγκυρας περί καταπίεσης τῆς μειονότητας. Ἀναδεικνύει, ὅμως, ὅλα τά θέματα τῆς μειονότητας στήν Βουλή μέ μετριοπάθεια. Προφανῶς ἐπίσης, δέν ἀρέσει στόν Τοῦρκο πρόξενο ὅτι σέ πολιτιστικές ἐκδηλώσεις πού ἔγιναν προσφάτως στήν ἐπαρχία τοῦ Ἰάσμου, ἐκλήθησαν ἀπό τόν μειονοτικό δήμαρχο τῆς περιοχῆς Ἕλληνες τραγουδιστές ὅπως ὁ Θέμης Ἀδαμαντίδης καί ὁ Μιχάλης Stavento καί ὄχι μόνον Τοῦρκοι, ὅπως συνέβαινε στό παρελθόν.

Τρίτον, φαίνεται ὅτι οἱ τάσεις στά ἡγετικά κλιμάκια τῆς μειονότητας εἶναι δύο: ἡ πρώτη εἶναι ἰδιαιτέρως φιλική στόν Πρόεδρο Ἐρντογάν, ὑπάρχει ὅμως καί μία ἀκόμη δεύτερη, ἡ ὁποία εἶναι φιλική στήν κεμαλική ἀντιπολίτευση. Εἶναι ἐξ ἴσου ἰσχυρή, γι’ αὐτό καί ὄχι πειθήνια στίς ὅποιες ὁδηγίες τῆς ζητεῖται νά ἐκτελεστοῦν. Καί ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, στόν δρόμο πρός τίς τουρκικές ἐκλογές, οἱ ἀντιστάσεις θά αὐξάνονται. Παρά τό γεγονός ὅτι ἡ κυβέρνηση Ἐρντογάν αὔξησε τήν χρηματοδότηση πρός τό τουρκικό προξενεῖο, τήν ὥρα πού ἡ Τουρκία περνᾶ βαθειά οἰκονομική κρίση.

Ποιό εἶναι, λοιπόν, τό μεῖζον πού μᾶς διέφυγε καί κρύβεται ἐνδεχομένως πίσω ἀπό τίς καταγγελίες τοῦ κυρίου Ἰλχάν καί τήν διαγραφή του ἀπό τήν συμβουλευτική ἐπιτροπή τῆς μειονότητας; Τήν ὥρα πού ψάχνουμε ποῦ θά χτυπήσει στό Αἰγαῖο ὁ Ἐρντογάν καί ἡ Τουρκία, μᾶς διέφυγε ἡ Θράκη. Μᾶς διέφυγε ὅτι σχεδιάζεται προσεκτικά νά ἀποτελέσει ἐπιβοηθητική ἑστία ἔντασης στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις, μέ τήν στρατολόγηση βουλευτῶν τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου, οἱ ὁποῖοι ὅμως ἀρνοῦνται νά παίξουν αὐτόν τόν προβοκατόρικο ρόλο. Μᾶς διέφυγε καί κάτι ἀκόμη: ὁ Ἰλχάν εἶναι ὁ πρῶτος πολιτικός ἀπό τήν μουσουλμανική μειονότητα τῆς Θράκης, ἀπό τό 1989, ὁ ὁποῖος μέ τόλμη καταγγέλλει τόν Τοῦρκο πρόξενο Κομοτηνῆς γιά ἀνάμειξη στά ἐσωτερικά τῆς Ἑλλάδος. Ὁ τελευταῖος πού τό ἔκανε, δέν ἦταν κάν βουλευτής ἀλλά πολιτευτής τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὁ προοδευτικός ψυχίατρος Ἰμπραήμ Ὀνσούνογλου, ὁ ὁποῖος δέν ἦταν ἐκλεκτός τοῦ προξενείου.

Πρόκειται γιά μία ἐντελῶς νέα κατάσταση, ἡ ὁποία θά ἐξελιχθεῖ. Καί ἴσως χρειαστεῖ παρέμβαση τοῦ Ὑπουργείου Ἑξωτερικῶν, γιά τό γεγονός ὅτι ὁ πρόξενος, μετά ἀπό καί ἐπίσημες καταγγελίες βουλευτῶν τοῦ κοινοβουλίου, παραβιάζει τήν σύμβαση τῆς Βιέννης. Μέ ὅ,τι μπορεῖ νά σημαίνει αὐτό. Γιά τήν ὥρα, ἡ ἔνταση περιορίζεται στό ἐσωτερικό τῶν ἡγετικῶν κλιμακίων τῆς μειονότητας, ὅπου καθρεφτίζεται ἡ διχόνοια μεταξύ κεμαλικῶν καί ἰσλαμιστῶν. Ἄς μήν ὑπάρχουν αὐταπάτες ὅμως. Θά ἔρθει στιγμή πού θά ἐπιδιωχθεῖ μέ κάποια ἀφορμή ἡ δημιουργία ἔντασης συνολικά στήν περιοχή. Γι’ αὐτό καί οἱ κάτοικοι τῆς Θράκης, πού αἰσθάνονται πότε ἀνεβαίνει καί πότε κατεβαίνει πραγματικά τό θερμόμετρο, ἔχουν ὑψώσει στά σπίτια τους μεγάλες ἑλληνικές σημαῖες. Προειδοποίηση λέγεται αὐτό στήν θρακική διάλεκτο!

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…