Ὀξύνει μέ σχέδιο

XΘΕΣ τό ἐνδιαφέρον τῶν μέσων ἐνημέρωσης ἐπικεντρώθηκε στόν ξυλοδαρμό τοῦ 19χρονου Ἀλβανοῦ, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται γιά τήν δολοφονία τῆς φοιτήτριας στήν Ρόδο.

Ξυλοδαρμοῦ ἀπό συγκρατουμένους του στίς φυλακές Αὐλώνας, ἐννοεῖται. Πρό ἑβδομάδος τό Ἀλβανικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐξέδωσε μία ἐπιθετική ἀνακοίνωση μέ τήν ὁποία ἀπέδιδε σέ ἐθνικιστικά κίνητρα δολοφονίες ὁμοεθνῶν του πού ζοῦν καί ἐργάζονται στήν Ἑλλάδα, ἄν καί ἀπό τό ἀστυνομικό δελτίο προέκυπτε χωρίς ἀμφιβολία ὅτι ἐπρόκειτο γιά ἰδιωτικές διαφορές. Πρό μηνός, τήν ἑπομένη τῆς δολοφονίας Κατσίφα στούς Βουλιαράτες, Ἕλληνες καί Ἀλβανοί νεαροί συνεπλάκησαν στόν Γέρακα. Σύμφωνα μέ κάποιες πληροφορίες, τό ἐπεισόδιο ἔγινε γιατί προέκυψε διαφωνία γιά τήν ἐκμετάλλευση ἐσόδων ἀπό τήν κοινή τους δράση. Ἄλλοι ἦταν περισσότερο σβέλτοι ἄλλοι λιγότερο. Καμμία σχέση μέ τήν δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου πάντως.

Πρό περισσοτέρου καιροῦ θόρυβος μέγας προεκλήθη ἀπό τό γεγονός ὅτι νεαροί Ἀλβανοί πού ὑπηρετοῦν φαντάροι στόν Ἑλληνικό Στρατό φωτογραφήθηκαν μετά τό πέρας τῆς ἐκπαίδευσής τους κάνοντας τό γνωστό ἐθνικιστικό σῆμα μέ τόν ἀετό. Καί βεβαίως νά μήν λησμονοῦμε ποτέ ὅτι πρωταγωνίστρια ἀντίστοιχου ἐπεισοδίου μέ τόν ἀετό ὑπῆρξε καί ἡ ἀλβανικῆς καταγωγῆς ἀοιδός Φουρέιρα ἡ ὁποία ἐκπροσώπησε τήν Κύπρο στήν Eurovision.

Γιατί τά ἀνακαλῶ στήν μνήμη μου ὅλα αὐτά; Μά γιά δύο λόγους: ὁ πρῶτος εἶναι γιά νά καταλάβουμε ὅτι ἡ δολοφονία Κατσίφα στήν Βόρειο Ἤπειρο δέν ἔγινε σέ «παρθένο» τοπίο. Μολονότι τά πράγματα εἶναι γενικῶς ἥσυχα μετά ἀπό μία εἰκοσαετία ἐνσωμάτωσης τοῦ ἀλβανικοῦ στοιχείου στήν πατρίδα μας, ἐντούτοις ἄς μήν ὑπάρχουν αὐταπάτες: Εὔφλεκτος ὕλη ὑπάρχει καί εἶναι ἄφθονη. Αὐτός πού θά ἀνάψει τό σπίρτο λείπει. Δεύτερον καί σημαντικότερον, διότι μέσα σέ ἕνα τέτοιο τοπίο εἶναι λίαν ἐπικίνδυνη ἐπιλογή ἡ τυχόν ἀπόπειρα τῆς Κυβέρνησης νά κλείσει μέ συμφωνία-πακέτο τά θέματα πού ἀφοροῦν στίς ἑλληνο-αλβανικές σχέσεις. Ἐπειδή μάλιστα μαθαίνω ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ἔχει τόν πειρασμό νά προχωρήσει στήν ὁλοκλήρωση τοῦ deal μέ τήν κυβέρνηση Ράμα παρά τό κακό κλῖμα πού ἐπικρατεῖ στίς σχέσεις μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, εἶμαι ὑποχρεωμένος νά ἐπισημάνω μερικά πράγματα.

Κατ’ ἀρχάς, ἡ Κυβέρνηση ὀφείλει νά συνυπολογίσει ὅτι ἡ πολιτική ὀξύτης πού θά προκύψει στό ἐσωτερικό τῆς χώρας μας –ἄν ἀνοίξει ζητήματα ἀπόδοσης περιουσιῶν σέ Ἀλβανούς, δυσμενοῦς γιά τά ἑλληνικά συμφέροντα λύσης γιά τήν ΑΟΖ, θέματα συνόρων, θά εἶναι δέκα φορές περισσότερη συγκριτικά μέ τό Μακεδονικό. Τό Μακεδονικό διχάζει μέν, ἀλλά οἱ Ἕλληνες δέν συνυπάρχουν στό ἴδιο ἔδαφος μέ τούς Σκοπιανούς. Μέ τούς Ἀλβανούς συνυπάρχουν ὅμως. Καί τί παράδοξο! Καί τούς φοβόμαστε καί τούς περιφρονοῦμε ταυτόχρονα. Ἔπειτα ἡ χώρα δέν βρίσκεται σέ ἀνύποπτη περίοδο γιά νά πραγματοποιηθεῖ ψύχραιμη συζήτηση. Αὐτό ὁ Ράμα τό ξέρει, καί στό μέτρο πού γνωρίζουμε τήν τακτική του ἐκτιμοῦμε ὅτι ὀξύνει τήν κατάσταση στήν Βόρειο Ἤπειρο μέ σχέδιο. Ἐγνωσμένης ἀξίας διπλωμάτες μᾶς λένε ὅτι ἄν παρατηρήσει κανείς τήν τακτική του διαπιστώνει ὅτι ἀνεβάζει τούς τόνους καί ἐπιδιώκει τίς «συμπλοκές», κάθε φορά πού ἐπιχειρεῖ νά κερδίσει κάτι διά τῆς …ἀποκλιμάκωσης. Ἀπό αὐτή τήν κυβέρνηση; Ἀπό τήν ἑπόμενη; Ἀδιάφορο τοῦ εἶναι. Ἀρκεῖ νά ὀρθώνει ἀνάστημα στούς «μισητούς» Ἕλληνες. Μέ τόν τρόπο αὐτό καταξιώνεται στήν συνείδηση τοῦ μέσου Ἀλβανοῦ. Θά παίξουμε τό παιχνίδι του;

Καί τέλος: Τά θέματα πού πρέπει νά ἐπιλυθοῦν «καῖνε». Ὅσον ἀφορᾶ στήν προστασία τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας, πρέπει νά διευρυνθεῖ στό δικαίωμα τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ πέραν τῶν Ἁγίων Σαράντα καί τοῦ Ἀργυροκάστρου ἀπό ὅπου κατάγεται ἡ γιαγιά τοῦ κομπλεξικοῦ Ἀλβανοῦ Πρωθυπουργοῦ. Τό καθεστώς προστασίας ὀφείλει νά περιλάβει καί τήν Χειμάρρα, πού δέν θεωρεῖται σήμερα μειονοτική περιοχή. Μπορεῖ νά τό κερδίσει αὐτό σήμερα ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση ὅταν ἀδυνατεῖ νά σταματήσει –πέντε ὧρες διήρκεσε ἡ κρίση– τήν δολοφονία ὁμογενοῦς στούς Βουλιαράτες, ἡ ὁποία ἀποφασίστηκε μάλιστα μέ κυνικά κριτήρια; (Δέν τόν συνέλαβαν ἤ δέν τόν τραυμάτισαν γιά νά μήν γίνει ἥρωας στήν φυλακή.) Καί ἄν ναί, ποιό θά εἶναι τό ἀντάλλαγμα; Ἐκπτώσεις στήν χάραξη τῆς ΑΟΖ στά διαπόντια νησιά πάνω ἀπό τήν Κέρκυρα; Ἄρση τῆς καταστάσεως ἐμπολέμου (νόμοι 41-42), ὥστε νά ἀποδοθοῦν σέ Ἀλβανούς ὑπηκόους περιουσίες πού τελοῦν ὑπό τήν μεσεγγύηση τοῦ κράτους στήν Ἑλλάδα;

Καί ἀλήθεια, ἄντε καί συμφωνοῦμε πώς πρέπει νά δώσουμε αὐτή τήν μάχη, νά κλείσουμε τά θέματα καί νά ἀφιερωθοῦμε στό μέτωπο τῆς Τουρκίας. Μάλιστα. Δίνεται αὐτή ἡ μάχη ἄν δέν εἴμαστε ἑνωμένοι; Ἐδῶ οἱ Ἀλβανοί ἀνακηρύσσουν τά ἐγκληματικά τους στοιχεῖα, πού σκοτώνονται στήν Ἑλλάδα «πατριῶτες», καί ἐμεῖς ἀνακηρύσσουμε τούς πατριῶτες πού δολοφονοῦνται στήν Ἀλβανία «ἐγκληματίες». Μέ αὐτά τά μυαλά θά διαπραγματευτεῖς, Ἀλέξη;

Απόψεις

H «ΕΣΤΙΑ» τιμά την Παγκόσμια ημέρα ποιήσεως: «Μά τόσο σκάρτος ἦταν ὁ καιρός μας;»

Εφημερίς Εστία
«Πόσο κρύο μές στήν ἱστορία» – «Δίσκος μέ ἀντίδωρα ἡ Ἑλλάς» – «Πότε πότε μᾶς θυμᾶται τό μέλλον, ὅλο καί κάποιο μήνυμα λαβαίνουμε»

Δέν εἶναι στέρφα ἡ ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ποῦ τό διάβασα, ἀλλά ἰσχύει ἀπολύτως: οἱ μεγάλες ἀλλαγές κυοφοροῦνται μέσα στήν σιωπή.

Τόν λαϊκισμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ὁ κ. Κ. Καραμανλῆς

Εφημερίς Εστία
Τίς πρῶτες δηλώσεις μετά τήν πολύνεκρη τραγωδία στά Τέμπη ἔκανε χθές ὁ τέως ὑπουργός Μεταφορῶν κ. Κώστας Ἀχ. Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος ἐπανέλαβε ὅτι ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀνέλαβε τήν πολιτική εὐθύνη μέ τήν παραίτηση καί ἔδωσε στοιχεῖα γιά τό τί λειτουργοῦσε στόν σταθμό Λαρίσης καί ποιά λάθη ἔγιναν.

Ἡ ποίηση εἶναι μουσική ἀπό μόνη της

Δημήτρης Καπράνος
Ἤμουν τυχερός, γιατί ὁ πατέρας μου ἦταν βιβλιοφάγος. Στό ἰατρεῖό του, στό ἰσόγειο τοῦ σπιτιοῦ μας, ὑπῆρχε μιά μεγάλη, ξύλινη βιβλιοθήκη, γεμάτη βιβλία κάθε εἴδους. Ἀπό τόν «Ἐλευθερουδάκη», μέχρι κάποια μικρά, ἀμεταχείριστα βιβλιαράκια.

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ