Ὀξύνει μέ σχέδιο

XΘΕΣ τό ἐνδιαφέρον τῶν μέσων ἐνημέρωσης ἐπικεντρώθηκε στόν ξυλοδαρμό τοῦ 19χρονου Ἀλβανοῦ, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται γιά τήν δολοφονία τῆς φοιτήτριας στήν Ρόδο.

Ξυλοδαρμοῦ ἀπό συγκρατουμένους του στίς φυλακές Αὐλώνας, ἐννοεῖται. Πρό ἑβδομάδος τό Ἀλβανικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐξέδωσε μία ἐπιθετική ἀνακοίνωση μέ τήν ὁποία ἀπέδιδε σέ ἐθνικιστικά κίνητρα δολοφονίες ὁμοεθνῶν του πού ζοῦν καί ἐργάζονται στήν Ἑλλάδα, ἄν καί ἀπό τό ἀστυνομικό δελτίο προέκυπτε χωρίς ἀμφιβολία ὅτι ἐπρόκειτο γιά ἰδιωτικές διαφορές. Πρό μηνός, τήν ἑπομένη τῆς δολοφονίας Κατσίφα στούς Βουλιαράτες, Ἕλληνες καί Ἀλβανοί νεαροί συνεπλάκησαν στόν Γέρακα. Σύμφωνα μέ κάποιες πληροφορίες, τό ἐπεισόδιο ἔγινε γιατί προέκυψε διαφωνία γιά τήν ἐκμετάλλευση ἐσόδων ἀπό τήν κοινή τους δράση. Ἄλλοι ἦταν περισσότερο σβέλτοι ἄλλοι λιγότερο. Καμμία σχέση μέ τήν δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου πάντως.

Πρό περισσοτέρου καιροῦ θόρυβος μέγας προεκλήθη ἀπό τό γεγονός ὅτι νεαροί Ἀλβανοί πού ὑπηρετοῦν φαντάροι στόν Ἑλληνικό Στρατό φωτογραφήθηκαν μετά τό πέρας τῆς ἐκπαίδευσής τους κάνοντας τό γνωστό ἐθνικιστικό σῆμα μέ τόν ἀετό. Καί βεβαίως νά μήν λησμονοῦμε ποτέ ὅτι πρωταγωνίστρια ἀντίστοιχου ἐπεισοδίου μέ τόν ἀετό ὑπῆρξε καί ἡ ἀλβανικῆς καταγωγῆς ἀοιδός Φουρέιρα ἡ ὁποία ἐκπροσώπησε τήν Κύπρο στήν Eurovision.

Γιατί τά ἀνακαλῶ στήν μνήμη μου ὅλα αὐτά; Μά γιά δύο λόγους: ὁ πρῶτος εἶναι γιά νά καταλάβουμε ὅτι ἡ δολοφονία Κατσίφα στήν Βόρειο Ἤπειρο δέν ἔγινε σέ «παρθένο» τοπίο. Μολονότι τά πράγματα εἶναι γενικῶς ἥσυχα μετά ἀπό μία εἰκοσαετία ἐνσωμάτωσης τοῦ ἀλβανικοῦ στοιχείου στήν πατρίδα μας, ἐντούτοις ἄς μήν ὑπάρχουν αὐταπάτες: Εὔφλεκτος ὕλη ὑπάρχει καί εἶναι ἄφθονη. Αὐτός πού θά ἀνάψει τό σπίρτο λείπει. Δεύτερον καί σημαντικότερον, διότι μέσα σέ ἕνα τέτοιο τοπίο εἶναι λίαν ἐπικίνδυνη ἐπιλογή ἡ τυχόν ἀπόπειρα τῆς Κυβέρνησης νά κλείσει μέ συμφωνία-πακέτο τά θέματα πού ἀφοροῦν στίς ἑλληνο-αλβανικές σχέσεις. Ἐπειδή μάλιστα μαθαίνω ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ἔχει τόν πειρασμό νά προχωρήσει στήν ὁλοκλήρωση τοῦ deal μέ τήν κυβέρνηση Ράμα παρά τό κακό κλῖμα πού ἐπικρατεῖ στίς σχέσεις μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, εἶμαι ὑποχρεωμένος νά ἐπισημάνω μερικά πράγματα.

Κατ’ ἀρχάς, ἡ Κυβέρνηση ὀφείλει νά συνυπολογίσει ὅτι ἡ πολιτική ὀξύτης πού θά προκύψει στό ἐσωτερικό τῆς χώρας μας –ἄν ἀνοίξει ζητήματα ἀπόδοσης περιουσιῶν σέ Ἀλβανούς, δυσμενοῦς γιά τά ἑλληνικά συμφέροντα λύσης γιά τήν ΑΟΖ, θέματα συνόρων, θά εἶναι δέκα φορές περισσότερη συγκριτικά μέ τό Μακεδονικό. Τό Μακεδονικό διχάζει μέν, ἀλλά οἱ Ἕλληνες δέν συνυπάρχουν στό ἴδιο ἔδαφος μέ τούς Σκοπιανούς. Μέ τούς Ἀλβανούς συνυπάρχουν ὅμως. Καί τί παράδοξο! Καί τούς φοβόμαστε καί τούς περιφρονοῦμε ταυτόχρονα. Ἔπειτα ἡ χώρα δέν βρίσκεται σέ ἀνύποπτη περίοδο γιά νά πραγματοποιηθεῖ ψύχραιμη συζήτηση. Αὐτό ὁ Ράμα τό ξέρει, καί στό μέτρο πού γνωρίζουμε τήν τακτική του ἐκτιμοῦμε ὅτι ὀξύνει τήν κατάσταση στήν Βόρειο Ἤπειρο μέ σχέδιο. Ἐγνωσμένης ἀξίας διπλωμάτες μᾶς λένε ὅτι ἄν παρατηρήσει κανείς τήν τακτική του διαπιστώνει ὅτι ἀνεβάζει τούς τόνους καί ἐπιδιώκει τίς «συμπλοκές», κάθε φορά πού ἐπιχειρεῖ νά κερδίσει κάτι διά τῆς …ἀποκλιμάκωσης. Ἀπό αὐτή τήν κυβέρνηση; Ἀπό τήν ἑπόμενη; Ἀδιάφορο τοῦ εἶναι. Ἀρκεῖ νά ὀρθώνει ἀνάστημα στούς «μισητούς» Ἕλληνες. Μέ τόν τρόπο αὐτό καταξιώνεται στήν συνείδηση τοῦ μέσου Ἀλβανοῦ. Θά παίξουμε τό παιχνίδι του;

Καί τέλος: Τά θέματα πού πρέπει νά ἐπιλυθοῦν «καῖνε». Ὅσον ἀφορᾶ στήν προστασία τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας, πρέπει νά διευρυνθεῖ στό δικαίωμα τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ πέραν τῶν Ἁγίων Σαράντα καί τοῦ Ἀργυροκάστρου ἀπό ὅπου κατάγεται ἡ γιαγιά τοῦ κομπλεξικοῦ Ἀλβανοῦ Πρωθυπουργοῦ. Τό καθεστώς προστασίας ὀφείλει νά περιλάβει καί τήν Χειμάρρα, πού δέν θεωρεῖται σήμερα μειονοτική περιοχή. Μπορεῖ νά τό κερδίσει αὐτό σήμερα ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση ὅταν ἀδυνατεῖ νά σταματήσει –πέντε ὧρες διήρκεσε ἡ κρίση– τήν δολοφονία ὁμογενοῦς στούς Βουλιαράτες, ἡ ὁποία ἀποφασίστηκε μάλιστα μέ κυνικά κριτήρια; (Δέν τόν συνέλαβαν ἤ δέν τόν τραυμάτισαν γιά νά μήν γίνει ἥρωας στήν φυλακή.) Καί ἄν ναί, ποιό θά εἶναι τό ἀντάλλαγμα; Ἐκπτώσεις στήν χάραξη τῆς ΑΟΖ στά διαπόντια νησιά πάνω ἀπό τήν Κέρκυρα; Ἄρση τῆς καταστάσεως ἐμπολέμου (νόμοι 41-42), ὥστε νά ἀποδοθοῦν σέ Ἀλβανούς ὑπηκόους περιουσίες πού τελοῦν ὑπό τήν μεσεγγύηση τοῦ κράτους στήν Ἑλλάδα;

Καί ἀλήθεια, ἄντε καί συμφωνοῦμε πώς πρέπει νά δώσουμε αὐτή τήν μάχη, νά κλείσουμε τά θέματα καί νά ἀφιερωθοῦμε στό μέτωπο τῆς Τουρκίας. Μάλιστα. Δίνεται αὐτή ἡ μάχη ἄν δέν εἴμαστε ἑνωμένοι; Ἐδῶ οἱ Ἀλβανοί ἀνακηρύσσουν τά ἐγκληματικά τους στοιχεῖα, πού σκοτώνονται στήν Ἑλλάδα «πατριῶτες», καί ἐμεῖς ἀνακηρύσσουμε τούς πατριῶτες πού δολοφονοῦνται στήν Ἀλβανία «ἐγκληματίες». Μέ αὐτά τά μυαλά θά διαπραγματευτεῖς, Ἀλέξη;

Απόψεις

Ὑπέκυψε ἡ ΝΔ στό βέτο Ράμα γιά τήν ὑποψηφιότητα Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Ἀπεκλείσθη ἀπό τό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ ἔγκλειστος ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας – Ἐπεκράτησε ἡ γραμμή τῆς ὑφυπουργοῦ Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου – Τό Μαξίμου «χρυσώνει» τό χάπι στούς Βορειοηπειρῶτες περιλαμβάνοντας στήν λίστα τῶν ὑποψηφίων του τόν υἱό του

Τώρα παραδέχεται τό μοντάζ ἀλλά δείχνει ΟΣΕ καί ΜΜΕ

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΡΙΚΕΣ διαπιστώσεις ἀπό τήν χθεσινή συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στόν «Ἀντέννα», στούς συναδέλφους Γιῶργο Παπαδάκη καί Μαρία Ἀναστασοπούλου.

Ἐπίδομα «πρώτης ἀνταπόκρισης» ἀπό Χρυσοχοΐδη σέ ΕΛ.ΑΣ.

Εφημερίς Εστία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κίνητρο στούς ἀστυνομικούς πού ἐργάζονται ἐκτός τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων, τῶν γραφείων καί ὡς συνοδοί πολιτικῶν καί ἄλλων ἐπιφανῶν πολιτῶν, θά δώσει τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Ἄλλο ἡ κριτική καί ἄλλο ἡ μηχανή τοῦ κιμᾶ

Δημήτρης Καπράνος
Παρακολουθήσαμε μέ μεγάλη προσοχή τήν συνέντευξη τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Εὐχάριστη ἔκπληξη τό ὅτι εἴδαμε ἀνώτατη δικαστικό νά ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ