Ἱερή ἀγελάς

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ἐπιλεκτικές εἶναι οἱ εὐαισθησίες πού ἐπιδεικνύει ἕνα ἰσχυρό τμῆμα τοῦ πολιτικοῦ καί μηντιακού μας συστήματος ἀπέναντι στίς δικαστικές ἐξελίξεις.

Μέ τό πού ζητήθηκε τό ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν τοῦ κ. Σημίτη καί οἰκείων του κηρύχθηκε ἐπανάστασις.

«Πῶς τολμοῦν;». Τινές ἐκ τῶν προσωπικοτήτων τοῦ παλαιοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος οἱ ὁποῖες μέ κάθε ἀφορμή διακηρύσσουν τήν πίστη τους στό κράτος δικαίου ἐφρύαξαν: «Μά εἶναι δυνατόν; Τόν Σημίτη; Ὕβρις!». Τό δέ ΠΑΣΟΚ –ὅ,τι ἐν πάση περιπτώσει ἀπέμεινε ἀπό τό ἱστορικό κόμμα πού ἵδρυσε ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου καί κυριάρχησε στήν πολιτική ζωή μεταπολιτευτικά… συσπειρώθηκε. Καί πῶς ἄραγε νά μήν συσπειρωθεῖ; Ἡ Φώφη Γεννηματᾶ διακρίνει τόν θανάσιμο πολιτικό κίνδυνο πού διατρέχει (γιά μία ἀκόμη φορά) τό κόμμα της καί «τρέχει» νά τό θωρακίσει μέ πολιτικό τρόπο. Διότι μέ νομικό ἴσως νά μήν ἀντέχει. Προκειμένου μάλιστα νά «ἑνώσει» τό κοινό της ἡ κ. Γεννηματᾶ θυμίζει συχνά ὅτι ὅλους τούς νόμους, μέ τούς ὁποίους ἀναδεικνύονται σήμερα σκάνδαλα διαφθορᾶς, τούς ψήφισε τό κόμμα της μετά τό 2010 (οἰκονομικοί εἰσαγγελεῖς, ἄρση τραπεζικοῦ ἀπορρήτου κ.λπ.). Καί βεβαίως διαμαρτύρεται γιατί ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐξαιρεῖ τάχα μου, δῆθεν ἐπίτηδες, τήν περίοδο 2004-2009 ἀπό τήν ρητορεία του. Σέ ὅλα αὐτά τά πρωτοφανῆ –μέ τήν ὑποσημείωση πώς ἰσχύει πάντοτε τό τεκμήριο τῆς ἀθωότητας καί μέ τήν εὐχή νά εἶναι ἀθῶος ὁ πρώην Πρωθυπουργός– ὀφείλει κανείς νά ἀντιστρέψει τό ἐρώτημα:

«Καί γιατί ὄχι ὁ κ. Σημίτης;». Ὑπῆρξε ἤ δέν ὑπῆρξε κατάθεση ἑνός Γάλλου πού λέει συγκεκριμένα πράγματα; Τό ὅτι «καταδικάστηκε» στό Παρίσι, δέν λέει τίποτε. Καί ὁ Ἄκης καί ὁ Γιάννος πρίν διαβοῦν τό κατώφλι τοῦ Κορυδαλλοῦ εἶχαν… καταδικάσει ὡς συκοφαντικά ὅσα εἶχαν γράψει ἐναντίον τους τό «Spiegel» καί ἕνα Γαλλικό περιοδικό! Ὑπῆρξαν ἤ δέν ὑπῆρξαν ἐπίσης δημοσιεύματα-πληροφορίες γιά ἕνα ἔμβασμα πού ἀφορᾶ σέ οἰκεῖο πρόσωπο τοῦ κ. Σημίτη καί φέρεται νά «ταξίδεψε» ἀπό τίς Μπαχάμες στήν Ἐθνική Τράπεζα τῶν Ἀθηνῶν καί ἀπό ἐκεῖ «ἀνηφόρισε» γιά τήν Γερμανία; Ἐάν ὑπάρχει τό ἔμβασμα (γιατί μπορεῖ καί νά μήν ὑπάρχει) καί ἄν δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τίς διευρυνόμενες ὑποθέσεις τοῦ C4Ι, δέν ἔχει συμφέρον ὁ ἴδιος ὁ κ. Σημίτης νά λάμψει ἡ ἀλήθεια καί νά ἀποδοθεῖ λευκός στήν κοινωνία; Ὁ πρῶτος ἡγέτης εἶναι, ἄλλωστε, τοῦ ὁποίου ὁ βίος καί ἡ πολιτεία τελεῖ ὑπό διερεύνηση; Στά γειτονικά Σκόπια ὁ πρώην Πρωθυπουργός Γκρούεφσκι καταδικάστηκε σέ φυλάκιση ἐπειδή ἀγόρασε μέ λεφτά τοῦ κράτους ἕνα… τζίπ. Στήν Ἑλλάδα οὔτε προκαταρκτική ἐξέταση δέν θά εἶχε παραγγελθεῖ γιά τέτοιο θέμα· θά θεωρεῖτο λαϊκισμός τυχόν ἐνασχόλησή μας. Στίς ΗΠΑ βλέπουμε τί «τραβᾶνε» οἱ Πρόεδροι ἀπό τούς ἀνεξάρτητους εἰσαγγελεῖς.

Στήν πατρίδα μας ἐπίσης ἀπό ποῦ νά ἀρχίσουμε; Ἀπό τόν Ἀνδρέα Παπανδρέου, πού παραπέμφθηκε στό Εἰδικό Δικαστήριο τό 1991 χωρίς νά τοῦ συμπαραστέκεται μάλιστα τό ἱδρυτικό μέλος τοῦ κινήματος, ὁ κ. Σημίτης τότε; Τόν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη, ἐναντίον τοῦ ὁποίου συστάθηκαν ἐξεταστικές ἐπιτροπές γιά τήν ΑΓΕΤ μετά τίς ἐκλογές τοῦ 1993 οἱ ὁποῖες καί κατέρρευσαν; Ἤ μήπως νά θυμηθοῦμε τί ὑπέστη ὁ Κώστας Καραμανλῆς ἀπό τό ΠΑΣΟΚ ἀμέσως μετά τίς ἐκλογές τοῦ 2009; Ἐξεταστικές γιά τό Βατοπέδι, γιά τόν Γερμανό, γιά τά ὁμόλογα, γιά τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ (Ζαχόπουλος) γιά τίς ὑποκλοπές πού ὑπέστη (κατέρρευσαν ὅλα στήν Βουλή καί στήν Δικαιοσύνη), ἀπό ποῦ νά ἀρχίσουμε; Νά θυμηθοῦμε ὅτι ὅλως τυχαίως ἐπίσης «κλήρωναν» τό «πόθεν ἔσχες» του γιά ἔκτακτο ἔλεγχο στό Κοινοβούλιο μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά βροῦν κάτι μέ σκοπό νά τόν ἐνοχοποιήσουν; Νά θυμηθοῦμε ὅτι ψήφισαν εἰδικό νόμο γιά νά καλοπιάσουν μέ εἰδική ποινική μεταχείριση τήν διευθύντρια τοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης γιά νά πεῖ μέ τό ζόρι τό ὄνομα «Καραμανλῆς» ἤ «Ἀγγέλου»; Νά ἐπαναφέρουμε στήν μνήμη μας τήν μαρτυρία τοῦ Ἀνδρέα Λοβέρδου πώς ὁ Παπακωνσταντίνου –ὡς πρόδρομος Πολάκης– τοῦ εἶπε πώς «πρέπει νά βάλουμε τόν Καραμανλῆ φυλακή γιατί τό θέλουν οἱ ξένοι»; Ὅταν λοιπόν ἔχουν συμβεῖ ὅλα αὐτά χωρίς νά διαμαρτυρηθεῖ κανείς ἀπό τό ἐπισπεῦδον ΠΑΣΟΚ (ὁ ἴδιος ὁ Καραμανλῆς πάντως δέν διαμαρτυρήθηκε δημοσίως ποτέ γιά αὐτές τίς ἀπρέπειες), διερωτῶμαι: Ἀποτελεῖ ὁ κ. Κώστας Σημίτης ἱερή ἀγελάδα τήν ὁποία δέν πρέπει νά ἀκουμπᾶ κανείς ἐπειδή ἔχει τήν ἰδιότητα τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ; Ἐξαιροῦνται οἱ πρώην Πρωθυπουργοί τοῦ ἐλέγχου τοῦ δικαιϊκοῦ μας συστήματος; Καί ἄν ναί, ἄν θεωρεῖται ἱερή ἀγελάς, γιατί αὐτή ἡ εἰδική μεταχείριση;

Κλείνω μέ δύο σκέψεις γιά τήν ἀγαπητή Φώφη Γεννηματᾶ: Πράγματι, τό ΠΑΣΟΚ ψήφισε τούς νόμους κατά τῆς διαφθορᾶς μετά τό 2010. Τήν ἀλήθεια λέτε. Ὄχι ὅμως ὅλη. Τούς μισούς (ἄρση ἀπορρήτου, οἰκονομικοί εἰσαγγελεῖς) τούς ψήφισε ἐπειδή τό ζητοῦσε ὁ Τόμσεν. Καί τούς ἄλλους μισούς (εἰδική προστασία μαρτύρων πού καταδίδουν) τούς ψήφισε γιά νά διευκολυνθοῦν τά πολιτικά σχέδια Παπανδρέου τήν ἐποχή ἐκείνη: Μνημόνιο μέ τόν Καραμανλῆ φυλακή. Ὅσο δέ γιά τά πεπραγμένα τῆς οἰκονομίας 2004-2009 μία ὑπενθύμιση: ἐρευνήθηκε αὐτή ἡ περίοδος. Τό ΠΑΣΟΚ συνέστησε ἐξεταστική ἐπιτροπή πού ἐξέδωσε καί πόρισμα τό 2012. Μόνο πού ὁ λαός, ἀγαπητή Φώφη, πέταξε τό πόρισμα αὐτῆς τῆς ἐξεταστικῆς στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων σέ ὅλες τίς μετέπειτα ἐκλογικές ἀναμετρήσεις. Τί τά σκαλίζετε λοιπόν;

Απόψεις

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!