Ἰδού ἡ ἀληθινή ἀνατροπή

Η ΠΡΩΤΗ δημοσκόπηση τοῦ φθινοπώρου (Metron Analysis 22.9.2018) ἐμφάνιζε τήν ΝΔ νά προηγεῖται μέ 11,7 μονάδες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ παρά τήν φιέστα τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά τήν ἔξοδο ἀπό τά μνημόνια.

Οἱ χειρισμοί τῆς Κυβέρνησης στό Μάτι ἀποτυπώθηκαν τότε εὐκρινῶς στούς ἀριθμούς. Ὡστόσο, τό ποσοστό πού συγκέντρωναν οἱ …νεο-μπολσεβῖκοι τοῦ καπιταλισμοῦ ἦταν ἀξιοσημείωτο: Ἔναντι μιᾶς ΝΔ πού ἐμφανιζόταν μέ «ἀναγωγή» νά φλερτάρει μέ τό 36,9% ὁ ΣΥΡΙΖΑ τῆς πυρκαϊᾶς κέρδιζε τό 25,2% τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν. Ἀκολουθοῦσε τό ΠΑΣΟΚ μέ 8,1%, τό ΚΚΕ μέ 6,7%, ἡ Χρυσή Αὐγή μέ 6%, ἡ Ἕνωση Κεντρώων μέ 3,2%, τό Ποτάμι μέ 2,3% καί ἡ Ἑλληνική Λύση μέ 1,4%.

Αὐτά τόν Σεπτέμβριο. Τό Σάββατο ἡ ἴδια ἑταιρεία ἔδωσε στήν δημοσιότητα τό τελευταῖο κῦμα ἔρευνάς της. Ἡ ΝΔ ἐξακολουθεῖ νά προηγεῖται αὐξάνοντας τό ποσοστό της ἀπό τήν τελευταία μέτρηση κατά μία μονάδα σχεδόν (37,8% πάντα μέ ἀναγωγή, χωρίς ἀναγωγή 27,4%), ὁ δέ ΣΥΡΙΖΑ αὐξάνει καί ἐκεῖνος τό ποσοστό του σέ 26,9% (ἀπό 25,2% –δύο μονάδες πάνω σχεδόν) ἐνῶ ἡ διαφορά (μέ ἀναγωγή) μειώνεται κατά μία μονάδα: ἀπό 11,7% τόν Σεπτέμβριο στό 10,9% τόν Νοέμβριο. Καί πράγματι ὁ δικομματισμός, τό ἄθροισμα τῶν δύο κομμάτων ἐξουσίας φθάνει γιά πρώτη φορά στό 63,1%. Φθάνει προώρως, ἕξι μῆνες πρίν ἀπό τίς κάλπες τοῦ Μαΐου, στό ποσοστό πού ἄθροισε περίπου στήν ἐθνική κάλπη τοῦ 2015.

Φουσκοθαλασσιά λοιπόν! Μπορεῖ νά ἀνέβει καί ἄλλο. Τό πλέον ἐνδιαφέρον εὕρημα τῆς μέτρησης κατά τήν γνώμη μου εἶναι ἡ ἀνατροπή στήν κατάταξη τῶν μικροτέρων κομμάτων, σύν τά ποσοστά ὁρισμένων νεοεμφανιζόμενων. Τό ΠΑΣΟΚ πού σέ ὅλες τίς ἔρευνες τῆς Metron καταλαμβάνει σταθερά τήν τρίτη θέση μετά τήν μετεξέλιξή του σέ Δημοκρατική Συμπαράταξη (μέ ἀναγωγή ἐλάμβανε μέχρι καί 12% τέλη 2017), σήμερα πέφτει στό 6,9%. Μέ ἀναγωγή, παρακαλῶ (5,2%, χωρίς!) Τό ξεπερνᾶ γιά πρώτη φορά στίς ἔρευνες τῆς Metron ἡ ἐξαφανισμένη ἀπό τά ΜΜΕ Χρυσή Αὐγή μέ 7,2%, ἡ ὁποία ἀπό πέμπτη κατατάσσεται τρίτη. Ἀπό κοντά στήν μάχη γιά τήν τρίτη θέση καί τό ΚΚΕ μέ 6,3%. Ἀξιοσημείωτα ἐπίσης μερικά «πόιντ» τοῦ χάρτη: Ἡ ἐλαφρά ἄνοδος τοῦ Ποταμιοῦ σέ σύγκριση μέ τόν Σεπτέμβριο κατά 0,2% στό 2,5%. Ἡ «πτώση» τοῦ Βασίλη Λεβέντη καί ἡ «ἔξωσή» του ἀπό τήν Βουλή πού ἐπιβοηθᾶ τό σενάριο τῆς αὐτοδυναμίας. Ἡ ἄνοδος τῶν ποσοστῶν τῆς Ἑλληνικῆς Λύσης ἀπό τόν Σεπτέμβριο στό 2% (1,4% τότε). Δεδομένου ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ στά καλύτερά του κέρδισε τήν ΝΔ τό 2015 μέ 7,5 μονάδες, ἐπισημαίνουμε τά ἑξῆς:

Πρῶτον, δικαιώνεται ἡ ἐκτίμηση πού μοῦ εἶχε διατυπώσει σέ ἀνύποπτο χρόνο ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Νῖκος Βούτσης. Τά μικρότερα κόμματα θά «ρευστοποιηθοῦν» στόν δρόμο πρός τίς ἐκλογές. Θά συνεχίσουν νά χάνουν ἕδρες στό Κοινοβούλιο, γιατί οἱ βουλευτές τους θά ἀναζητοῦν στέγη ἐπανεκλογῆς. Μά ὅπως δείχνουν οἱ μετρήσεις (προσθέτω ἐγώ) θά συνεχίσουν νά χάνουν ψήφους πρός ὄφελος τῶν δύο.

Δεύτερον, δικαιώνεται ἡ ἐκτίμηση πού ἔχω μοιραστεῖ μέ κορυφαῖο στέλεχος τοῦ ΠΑΣΟΚ πού συνάντησα στό περιθώριο κοινωνικῆς ἐκδήλωσης πρίν ἀπό τήν διεξαγωγή αὐτῆς τῆς ἔρευνας, ὅτι τό κόμμα αὐτό θά κινδυνεύσει στόν δρόμο πρός τίς ἐκλογές μέ ραγδαία πτώση τῆς δύναμής του πρός ὄφελος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀλλά καί τῆς ΝΔ σέ μικρότερο βαθμό. Ἀνεξαρτήτως σκανδάλων. Ἄν δεῖ κανείς ποῦ πῆγε τό σχεδόν 6% πού ἔχασε τό ΠΑΣΟΚ ἀπό πέρυσι τόν Νοέμβριο μέχρι σήμερα, θά δεῖ πώς τό παραδοσιακό του κομμάτι τῶν «παπανδρεϊκῶν» πάει ΣΥΡΙΖΑ καί τῶν «σημιτικῶν» πάει ΝΔ. Ἐάν αὐτή ἡ τάση, τοῦ γκρεμίσματος τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀπό τήν τρίτη θέση, μονιμοποιηθεῖ, τότε ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει λόγο νά κάνει ὅλες τίς ἐκλογές μαζί τόν Μάιο καί ὄχι τόν Μάρτιο μαζί μέ τό δημοψήφισμα γιά τό Σύνταγμα –τό σενάριο τοῦ αἰφνιδιασμοῦ πού πρώτη ἀνέδειξε ἡ «Ἑστία» πρό δύο ἑβδομάδων καί ἀναπαρήχθη τό Σαββατοκύριακο. Ἀσθενές σέ ἕδρες ΠΑΣΟΚ ἴσον ἀδυναμία ἐκλογῆς Προέδρου Δημοκρατίας τό 2020 καί ἀπαγορευτικό στήν κατάργηση τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς. Ὅπως ἐξελίσσονται τά πράγματα, ὁ ΣΥΡΙΖΑ θά μπεῖ στόν πειρασμό νά στηρίξει Σγουρό (ἄν περάσει), Γερουλᾶνο (ἄν περάσει) καί Καϊλῆ γιά τίς αὐτοδιοικητικές.

Τρίτον, στά ἰδεολογικά ταυτοτικά ἐρωτήματα τῶν μετρήσεων (Σκόπια, Ἐκκλησία, κοινωνικό μέρισμα) ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὑπολείπεται σαφῶς, ἀλλά δέν ἡττᾶται. Ὑπάρχει ἕνα 35-37% στήν ἑλληνική κοινωνία ἔναντι τοῦ σαφῶς πλειοψηφικοῦ (65%) πού θέλει καί παράδοση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» στά Σκόπια, καί διαχωρισμό Κράτους – Ἐκκλησίας, καί παροχές ὑπό μορφή μερίσματος (δές ἔρευνα Metron).

Τέταρτον, ἡ ρελάνς τοῦ Κυριάκου ἀποτελεῖ τό 2,5% τοῦ Ποταμιοῦ. Ἐάν τόν Μάρτιο σέ συνθῆκες ἀκραίας πόλωσης προσχωρήσει στήν ΝΔ τό σύνολο σχεδόν τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τοῦ Ποταμιοῦ, μέ τόν Σταῦρο ἐπικεφαλῆς, θά δημιουργηθοῦν ἐπικοινωνιακή δυναμική καί ἐντυπώσεις. Κυρίως θετικές. Οἱ ἀρνητικές –ὑπολογίζεται ὅτι– θά ἐνσωματωθοῦν στό μαξιλάρι τῆς «Λύσης» πού κατά κάποιους σέ περίπτωση εἰσόδου στήν Βουλή θά ἔχει τό δίλημμα ἄν πρέπει νά στηρίξει μιά κυβέρνηση ἐθνικοῦ σκοποῦ μέ τόν Μητσοτάκη πρωθυπουργό ἤ ὄχι. Ἡ ρελάνς Τσίπρα ἔναντι τοῦ Ποταμιοῦ θά μποροῦσε νά εἶναι ἡ συμπερίληψη ὁρισμένων στελεχῶν τῶν ΑΝΕΛ (ὄχι τοῦ κόμματος) στά ψηφοδέλτια ΣΥΡΙΖΑ.

Τό μεγάλο μυστικό τῆς μέτρησης αὐτῆς ὅμως –ἐπανέρχομαι, ὁ Στράτος Φαναρᾶς εἶναι προσεκτικός πάντα στήν τελική εὐθεῖα– εἶναι ἡ πτώση τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ἄν αὐτή συνεχιστεῖ μέ αὐτούς τούς ρυθμούς, τότε τό ἀποδοκιμασθέν ΠΑΣΟΚ θά ἔχει καί ἐκεῖνο τό δίλημμα ἄν πρέπει νά μπεῖ σέ κυβέρνηση Μητσοτάκη, ἄν πρέπει νά ἀφήσει ἄλλα μαξιλάρια συντηρητικά νά κάνουν αὐτή τήν δουλειά, ἤ ἄν θά ὁδηγήσει μαζί μέ ἄλλους τήν χώρα σέ δεύτερες κάλπες, ὅλες μέ ἀναλογική. Καλές οἱ 10,7 μονάδες λοιπόν, ἀλλά νά παρατηροῦμε τό τοπίο. Καί νά θυμόμαστε πώς καί οἱ πέντε-ἕξι-ἑπτά μονάδες θρίαμβος θά εἶναι γιά τήν ΝΔ ἀπέναντι στό καθεστώς. Διότι μέ τήν μονομανία τοῦ «διψήφιου» πού ἔχει πιάσει ὁρισμένους, στό τέλος ἄν τυχόν κλείσει λίγο ἡ ψαλίδα θά μοιάζει μέ ἰσοπαλία. Καί δέν θά εἶναι!

Απόψεις

Tην Κυριακή 02.04 με την Εστία της Κυριακής: Πυθαγόρας & Μαρξ

Εφημερίς Εστία
Η βιογραφία, η σκέψη και το έργο μεγάλων φιλοσόφων σε πολυτελής σκληρόδετες εκδόσεις, συνεχίζεται! 

«Βόμβες» Ἀναστασιάδη ἐναντίον Μητσοτάκη

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κατηγορεῖ τόν Πρωθυπουργό ὅτι προωθοῦσε τό αἴτημα τῶν ΗΠΑ γιά διακοπή (!) τῶν γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐντός τῆς ΑΟΖ, προκειμένου νά προχωρήσει ὁ ἑλληνοτουρκικός διάλογος! – Γιά τόν ἴδιο λόγο προωθοῦσε τήν ἰδέα τῆς κατασκευῆς ἀγωγοῦ ἀερίου γιά ἀπ’ εὐθείας σύνδεση Ἀνατολικῆς Μεσογείου-Τουρκίας, μέ παράκαμψη τῆς Κύπρου! – Τί ἐξομολογήθηκε ὁ Κύπριος Πρόεδρος στόν ἐκδότη Κωστῆ Χατζηκωστῆ στό βιβλίο  «7 Προεδρικά Πορτραῖτα» – «Οἱ χαρακτηρισμοί Ἀναστασιάδη ἐξευτελίζουν τήν πολιτική ἀξιότητα τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ γιά τά ἑλληνοτουρκικά» «Ἡ Κύπρος δέν εἶναι στίς προτεραιότητες τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς» – Ἔπαινοι γιά Νῖκο Δένδια καί Ἀλέξη Τσίπρα

Το Σάββατο 01.04 με την Εστία: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 01.04 με την Εστία • Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης • Τα λάβαρα που ευλογήθηκαν και  εμψύχωσαν τους αγωνιστές του έθνους!

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.