Ἥξεις ἀφήξεις οὐ κόψεις συντάξεις

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ πατέντα κατοχύρωσε ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ καταθέτοντας προσχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ κράτους, μέ δύο ἐναλλακτικά σενάρια (!) ὡς πρός ἐφαρμογή τῆς ψηφισμένης ἀπό τήν ἴδια περικοπῆς τῶν συντάξεων καί τῶν ἐπίσης ψηφισμένων «ἀντιμέτρων».

Μιά πρώτη παρατήρηση σχετικά μέ τό πρωτοφανές αὐτό φαινόμενο, εἶναι ὅτι ἐπιβεβαιώνεται κατά τρόπο πανηγυρικό τό γεγονός ὅτι κάθε ἄλλο παρά «καθαρή ἔξοδος ἀπό τά μνημόνια» ὑπάρχει, ἐφόσον ἡ τελική ἀπόφαση ἐπί τοῦ κρισίμου αὐτοῦ θέματος θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τήν ἔγκριση τῶν δανειστῶν. Ἡ δεύτερη παρατήρηση εἶναι ὅτι οἱ χρησμοί τῆς κυβερνητικῆς Πυθίας, πού ἀφήνουν ἀνοικτά δύο ἐντελῶς ἀντίθετα ἐνδεχόμενα, διατηροῦν τήν παραλυτική ἀβεβαιότητα εἰς τό ἔπακρον καί προσπαθοῦν νά «ἱκανοποιήσουν» ὅσο τό δυνατόν περισσότερους μέχρι τήν ὥρα τῆς τελικῆς κρίσεως.

Ἡ ἀβεβαιότητα εἶναι ἕνα ἐξαιρετικά ἀρνητικό ἀποτέλεσμα πού προκύπτει ἀπό τόν ἐρασιτεχνισμό καί τήν ὑποκρισία τῆς κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου. Στό ἐθνικῆς σημασίας θέμα τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ἡ κυβέρνηση «κατόρθωσε» νά συνδέσει τίς ἐσωτερικές πολιτικές ἐξελίξεις μέ τίς διαθέσεις ὀλίγων βουλευτῶν τῆς ἀντιπολίτευσης τῆς γειτονικῆς χώρας. Ὁ κ. Καμμένος ἀφ’ ἑνός διακηρύσσει σέ ὅλους τούς τόνους ὅτι θά ἀποσύρει τήν ἐμπιστοσύνη του ἀπό τήν κυβέρνηση σέ περίπτωση πού ἔρθει γιά κύρωση στήν ἑλληνική Βουλή ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἀφ’ ἑτέρου, ὅμως, ἀδυνατώντας νά πείσει τό σύνολο τῆς ὀλιγάριθμης κοινοβουλευτικῆς ὁμάδας τῶν ΑΝΕΛ νά σταθεῖ κατά τῆς συμφωνίας, φροντίζει νά ἐμπλουτίσει τήν κυβέρνηση μέ νέους ὑποστηρικτές –τό «ΝΕΟ» τῆς κ. Παπακώστα– καί μέ «ἐναλλακτικά σχέδια» πού ὑπερβαίνουν καταφανῶς τίς ἁρμοδιότητές του. Ὁ ἴδιος πανηγυρίζει γιά τήν ἀποτυχία τοῦ δημοψηφίσματος στήν ΠΓΔΜ, ὁρκίζεται ὡστόσο πίστη στήν κυβέρνηση «χάριν τῆς εὐημερίας τῶν πολλῶν». Ἀπό τήν πλευρά τῶν Σκοπιανῶν, ὅπως ἀποκαλύπτουν τά δημοσιευθέντα πρακτικά δύο συσκέψεων τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν τῆς γειτονικῆς χώρας, καταβάλλεται προσπάθεια νά ἀξιοποιηθεῖ ἡ εὐκαιρία τῆς ὕπαρξης τῆς παρούσας «βολικῆς» ἑλληνικῆς κυβέρνησης καί νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ συμφωνία ὅσο αὐτή βρίσκεται στήν ἐξουσία…

Ἡ διπροσωπία τῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ἐγγίζει τά ὅρια τῆς σχιζοφρένειας καί πλήττει βαρύτατα τά κατ’ ἐξοχήν εὐάλωτα λαϊκά στρώματα. Πρῶτον, τούς συνταξιούχους, οἱ ὁποῖοι δέν γνωρίζουν τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα, καλοῦνται πάντως νά πανηγυρίσουν ἐάν τελικά ἀποφύγουν μίαν ἀκόμη περικοπή συντάξεων, νομοθετημένη ἀπό τήν παροῦσα κυβέρνηση. Δεύτερον, τούς ἀνέργους καί ὅλους ὅσοι κινοῦνται στά ὅρια τῆς ἀκραίας φτώχειας, οἱ ὁποῖοι βλέπουν ἀπό ἔτους εἰς ἔτος νά ἀπομακρύνεται ἡ συνεχῶς διασαλπιζόμενη ἀλλά οὐδέποτε πραγματοποιούμενη οἰκονομική ἀνάπτυξη. Οἱ ὑπαγόμενοι στίς δύο ἀνωτέρω κατηγορίες ὑπερβαίνουν τά 4 ἑκατ. ἀτόμων. Ἀλλά καί πάντες οἱ λοιποί θίγονται ἀπό τήν ἀναξιοπιστία τῆς κυβέρνησης, ἡ ὁποία ἐπιφέρει: ἀδυναμία δανεισμοῦ ἀπό τίς διεθνεῖς ἀγορές, διαρκῆ πτώση τοῦ χρηματιστηρίου, προβλήματα στόν τραπεζικό τομέα, στήν ΔΕΗ καί σέ ἄλλες ΔΕΚΟ, διατήρηση τῶν «κόκκινων» δανείων, πλήρη ἐπενδυτική ἄπνοια. Ἴσως δέν ἀπέχουμε πολύ ἀπό τό σημεῖο στό ὁποῖο ἡ νέα Πυθία θά ἐπαναλάβει τά τελευταῖα λόγια τῆς παλιᾶς: «… οὐ Φοῖβος ἔχει καλύβην, οὐ μάντιδα δάφνην, οὐ παγάν λαλέουσαν. Ἀπέσβετο καί λάλον ὕδωρ».

*Νομικός – Οἰκονομολόγος
email: [email protected]

Απόψεις

Ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἀπαντᾶ στόν κ. Βενιζέλο ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ κ. Μητσοτάκη

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις στό Facebook κατά τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀνάρτησή της σχετικά μέ τίς ὑποκλοπές

Ὁ Εὐάγγελος ἀποχωρεῖ ἀπό τό ἀντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο καί ὀνειρεύεται τήν μετά Μητσοτάκη ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
Στίς 10 Iουνίου τοῦ τρέχοντος ἔτους…

Σέ τουρκική ζώνη παραμένει τό πλωτό γεωτρύπανο

Εφημερίς Εστία
Πανηγυρικός ἀπόπλους τοῦ «Ἀμπντουλχαμίντ χάν»

Ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ σπουδαίου Ἰαματικοῦ Τουρισμοῦ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μου νά ἐπιμείνω στό θέμα τῆς ὑποβαθμίσεως τῶν ἑλληνικῶν λουτροπόλεων καί ἰαματικῶν πηγῶν

Παρασκευή, 10 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ