«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.

Ἀκόμη καί ὀρθίους. Εἷς ἐκ τῶν πλέον προβεβλημένων οἰκονομολόγων τῆς χώρας μέ ἐκτόπισμα διεθνές μοῦ ἐκμυστηρεύτηκε χθές καί ἄλλες ἀποστροφές τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης. Λυπᾶμαι πού θά παραβιάσω τόν ἄγραφο κανόνα τῆς «Λέσχης» γιά σιωπή, μυστικότητα καί ἐχεμύθεια, ἀλλά δέν δεσμεύομαι. Δέν ἤμουν παρών. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, μέ 102 ἄτομα ἀκροατήριο μυστικά δέν ὑπάρχουν. Ἄλλο Κηφισιά καί ἄλλο Πεκῖνο.

Ὁ κύριος Κασσελάκης ἐξέπληξε λοιπόν τό ἀκροατήριό του ὑπερηφανευόμενος γιά τό πόσο καλά γνωρίζει τόν Πρωθυπουργό καί πόσο στενές σχέσεις ἔχει μαζί του, τοὐλάχιστον στό παρελθόν.

Σύμφωνα μέ τόν συνομιλητή μου, ὁ ἀρχηγός τῆς ἀντιπολίτευσης εἶπε ὅτι «ὁ πρῶτος ἄνθρωπος πού ἔβλεπε ὁ κύριος Μητσοτάκης ὅταν ἐρχόταν στήν Νέα Ὑόρκη ὡς ἡγέτης τῆς ἀντιπολίτευσης ἤμουν ἐγώ. Ἤμουν ὁ ὁδηγός του στίς μετακινήσεις του στήν Νέα Ὑόρκη. Βοήθησα καί τά παιδιά του.» Γιά τό τελευταῖο, δέν θά ἐπεκταθῶ.

Ὁ κύριος Κασσελάκης ἀπεκάλυψε ὅτι «ἡ οἰκογένειά του ἦταν πάντοτε ΠΑΣΟΚ καί ὑποστηρικτής τοῦ Τηλέμαχου Χυτήρη.» Ἐνῷ εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν προσωπική του ζωή πέταξε ἕνα φοβερό «καρφί» γιά τούς πολιτικούς ἀντιπάλους του. «Περνῶ μιά ἄνετη καί ὡραία ζωή μέ τόν σύντροφό μου Τάυλερ. Δέν εἶμαι σίγουρος ὅτι καί ἄλλοι πολιτικοί ἀρχηγοί μποροῦν νά ἰσχυριστοῦν τό ἴδιο». Τί ἤθελε νά πεῖ; «Ἀκούστηκε σάν νά μιλᾶ γιά τίς ἄγνωστες προσωπικές ζωές κάποιων» σχολίασε ὁ συνομιλητής μου. Ξεκαθάρισε, τέλος, ὅτι τήν ἀπόφαση γιά τήν διεκδίκηση τῆς ἀρχηγίας τήν ἔλαβε μόνος του –ἁπλῶς ἐνημέρωσε τόν Τσίπρα.

Οἱ ἀποκαλύψεις τοῦ κυρίου Κασσελάκη διαψεύδουν προφανῶς τόν Πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος ἔκανε πώς δέν τόν γνώριζε μόλις τό ἄστρο του ἔλαμψε στό στερέωμα καί ἄφησε νά διαρρεύσει μετά τήν συνάντησή τους ὅτι «εἶναι καλύτερος ἀπό ὅ,τι τόν περίμενα.» Τί νά περίμενε; Γνωρίζονται καλά. Ὅλα τά παραπάνω σέ συνδυασμό μέ ὅλα συμβαίνουν αὐτές τίς μέρες στό ΠΑΣΟΚ, τό ὁποῖο ἀπειλεῖται μέ μίνι διάσπαση, γιά τά μή κρατικά πανεπιστήμια, ἐπιβεβαιώνουν τίς βασικές ἐκτιμήσεις μας καί μᾶς ὁδηγοῦν σέ ἕνα συμπέρασμα. Ἐπιβεβαιώνουν τίς ἐκτιμήσεις, ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἤ ὅπως ἀλλιῶς ὀνομαστεῖ στό μέλλον, εἶναι ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ κυρίου Κασσελάκη πολιτική συνιστῶσα καί συμπληρωματική δύναμη τῆς ΝΔ. Δέν εἶναι ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση τοῦ τόπου. Φενάκη!

Ἤδη, χθές, νέος βουλευτής τοῦ κόμματος πού ἀνήκει στό στενό περιβάλλον τοῦ κυρίου Κασσελάκη ἐξέφρασε τήν ὑποστήριξή του στό νομοσχέδιο τῆς ΝΔ γιά τά μή κρατικά πανεπιστήμια. Εἶναι καί αὐτό ἕνα …ταυτοτικό ζήτημα γιά τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μετά τόν γάμο. Εἶναι δυνατόν ὁ ἀριστοῦχος ἀπόφοιτος τοῦ πλέον διάσημου ἰδιωτικοῦ Κολλεγίου τῶν Ἀθηνῶν νά πολεμᾶ τήν ἵδρυση μή κρατικῶν, ἀμερικανικῶν, μεταξύ ἄλλων, ΑΕΙ; Ποτέ! Θά ἀναιροῦσε τόν ἑαυτό του. Ὑποστηρίζει λοιπόν τό νομοσχέδιο διά ἀντιπροσώπου. Ὅπως στήριξε τό νομοσχέδιο τῆς ΝΔ γιά τήν νομιμοποίηση τῶν παράνομων μεταναστῶν. Ὅπως θά στηρίξει καί τά μνημόνια συνεργασίας μέ τά Σκόπια.

Ὁ κύριος Κασσελάκης, στά βασικά, εἶναι ΝΔ. Δέν εἶναι κακό, παρ’ ὁλίγον νά γίνει Ὑπουργός της, ἴσως καί νά ὠφελεῖ τήν χώρα, ἀλλά ἄς μήν ὑποδύεται τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης.

Δέν εἶναι. Καί κοροϊδεύει καί τόν ἄδολο κόσμο τῆς Ἀριστερᾶς πού κάθεται καί κτυπιέται στά συνέδρια γιά χάρη του. Τό τμῆμα στρατηγικῆς νίκης τοῦ γνωστοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ Λονδίνου στό ὁποῖο φέρεται ὅτι ἔχει προσφύγει, τοῦ ἔχει ὑποδείξει μέ σαφήνεια ποιό εἶναι τό κοινό πού πρέπει νά ἀγκαλιάσει γιατί δέν ἐκπροσωπεῖται στήν Ἑλλάδα καί πρός τοῦτο ὁδεύει ταχέως στήν δημιουργία ἑνός προσωποπαγοῦς κόμματος. Τό ὁποῖο θά γράφει στήν μαρκίζα «Stefanos» (ὅπως παλιά ὁ «Sakis» στήν «Ἀθηνῶν Ἀρένα») καί ὄχι ΣΥΡΙΖΑ. Ἕνα τό κρατούμενο λοιπόν.

Πᾶμε τώρα στήν ἐκτίμηση. Ὡς φαίνεται, γιά τίς εὐρωεκλογές σχεδιάζεται μιά déjà vu προεκλογική ἐκστρατεία ἀνάλογη μέ αὐτήν τοῦ θέρους τοῦ 2023. Τί συνέβη στίς ἐθνικές ἐκλογές τοῦ 2023;

Δέν συζητήθηκε τίποτε ἀπό ὅλα ὅσα ἀκολούθησαν μετά τίς ἐκλογές. Οὔτε γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν εἴπαμε τίποτε, οὔτε γιά τήν Διακήρυξη Φιλίας μέ τούς Τούρκους τήν ὁποία τώρα καταλαβαίνουμε πόσο ἐπιβλαβής εἶναι συζητήσαμε, οὔτε γιά τήν φορολόγηση τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν εἴπαμε τίποτε, οὔτε γιά τήν νομιμοποίηση 300.000 παράνομων μεταναστῶν εἴπαμε τίποτε, οὔτε γιά τήν κύρωση τοῦ ὀνόματος «Βόρειος Μακεδονία», οὔτε γιά τήν συνταγματική ἀναθεώρηση πού θά καταργήσει τόν θρησκευτικό ὅρκο καί θά χωρίσει τό Κράτος μέ τήν Ἐκκλησία εἴπαμε.

Ἄκρα τοῦ Κυριάκου σιωπή. Περάσαμε ὅλη τήν ἐκστρατεία συζητῶντας γιά τόν φράκτη τοῦ κυρίου Παπαδημούλη, γιά τίς καταγγελίες κάποιας πού ἔπεσε στήν λησμονιά κατά τοῦ εὐρωβουλευτῆ Γεωργούλη, γιά τό σπίτι Ραγκούση στήν Πάρο, γιά τό παράλληλο νόμισμα τοῦ κυρίου Τσακαλώτου, γιά τίς εἰσφορές τοῦ Γιώργου Κατρούγκαλου, γιά τό σχέδιο Δήμητρα.

Ὁ κύριος Μητσοτάκης πέρασε ἐκλογές ὄνειρο καί τοῦ βγάζουμε τό καπέλλο. Μέ τέτοιους ἀντιπάλους… Τώρα λοιπόν πού πᾶμε σέ εὐρωεκλογές, γιά νά μήν συζητᾶμε Τέμπη, ἀκρίβεια, ἀνεργία, ὕψος ἐνοικίων, διαφθορά, τιμές ἀγροτικῶν προϊόντων, δικηγορικές ἀμοιβές, φακελάκι σέ ἀπογευματινά χειρουργεῖα, πάλι τά ἴδια. Τί θά κάνει ὁ «τζάμπα μάγκας» Κασσελάκης μέ τό ἐρωτηματολόγιο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού δουλεύει ἕναν λαό ἀπελπισμένων, τί ἡ τρόικα, πῶς θά ψηφίσει ἡ Νάντια Γιαννακοπούλου, ὁ Ὀδυσσέας Κωνσταντινόπουλος καί ὁ Παῦλος Γερουλᾶνος τοῦ ΠΑΣΟΚ γιά τά μή κρατικά, θά ἐπιβληθεῖ ἤ δέν θά ἐπιβληθεῖ κομματική πειθαρχία κ.λπ. Στό ἴδιο ἔργο θεατές.

Μές στήν καλή χαρά ὁ Πρωθυπουργός καί μέ τό δίκιο του. Ποῦ θά βρεῖ καλύτερους πελάτες; Νά, γιατί ὑποστηρίζω τήν ἄποψη, ὅτι «τίποτε δέν περιμένω, τίποτε δέν θέλω, τό παιχνίδι εἶναι στημένο καί ὅποιος ξέρει τό γνωρίζει.» Μόνο πού αὐτό τό στημένο ἄρχισε νά γίνεται αἰσθητό στίς μύτες τῶν ἀνθρώπων. Ὄζει τό στημένο.

Ἡ ΝΔ ἔχει ἀδιαμφισβήτητη πολιτική κυριαρχία, ἡ ὁποία ὅμως ἔχει δύο ἀστερίσκους. Ὁ βαθύς πυρῆνας της εἶναι δυσαρεστημένος μέ τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, καί αὐτό δέν θά ξεχαστεῖ.

Καί νά ἤθελε, δέν τό ἀφήνει ἡ Ἐκκλησία, οἱ Μητροπολῖτες τῆς ὁποίας, ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλο, καί οἱ πλέον μετριοπαθεῖς, μιλοῦν μέ λυμένη τήν γλῶσσα τους πλέον. Δέν φοβοῦνται μήν κατηγορηθοῦν γιά παρέμβαση στά πολιτικά πράγματα.

Πρῶτον, διότι ἄν ζοριστοῦν, θά βγαίνουν ἕνας ἕνας οἱ Ἱεράρχες καί θά ἀποκαλύπτουν ποιός ἀνώτατος παράγων τῆς Κυβέρνησης τούς ζητοῦσε ἐπιτακτικά πρίν ἀπό τίς ἐκλογές νά …παρέμβουν στό ποίμνιό τους γιά νά μήν ψηφίσει «Νίκη». Δεύτερον, διότι τό ἐπιχείρημα αὐτό δέν ἔχει καμμία τύχη μετά τήν παρέμβαση τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας στίς γερμανικές ἐκλογές κατά τοῦ AFD.

Θεοκράτες «Ταλιμπάν» καί οἱ… Καθολικοί; Γιά νά ἀκούσω τούς «Πέτρους» νά τά λένε αὐτά!

Ἔπειτα ἄν τό πολιτικό ἐκκρεμές διαταραχθεῖ ἐλλείψει ἀριστερᾶς, ποιός μᾶς λέει ὅτι θά σταματήσει στό Κέντρο; Δέν εἶναι ἀπίθανο νά ψάξει ὁ κόσμος ἀντιπολίτευση στά δεξιά ἀφοῦ δέν ὑπάρχει πιά στά ἀριστερά. Δέν εἶναι σίγουρο ὅτι θά συμβεῖ, ἀλλά σέ ἕνα μάτς πού ἡ ΝΔ τό κερδίζει θεωρητικά ἀπό τά ἀποδυτήρια ἄνευ ἀγῶνος μέ 5-0, γιατί ὄχι; Τό παιχνίδι εἶναι στημένο λοιπόν, καμμία ἀμφιβολία. Ἀλλά καί τό κόμμα τῆς ΝΔ μπορεῖ νά πέσει θῦμα τῆς ἐπιτυχίας του. Ἴδωμεν. Μέχρι τίς εὐρωεκλογές μᾶς χωρίζουν ἑκατό καί πλέον μέρες. Πολιτικός αἰών. Οἱ τάσεις πάντως ἔχουν ἀρχίσει καί σχηματοποιοῦνται.

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924