ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ τοξίνη τοῦ φόβου ἀπάντηση τοῦ συστήματος

ΚΑΠΟΥ ἡ Κυβέρνηση ἄρχισε νά τό «χάνει». Χθές κλοῦβες τῆς ΕΛ.ΑΣ. ἐμπόδισαν τούς ἀγρότες τῶν Μουδανιῶν νά κατευθυνθοῦν πρός τό παλαιό Ὑπουργεῖο Μακεδονίας-Θράκης (τό ὁποῖο σήμερα ὀνομάζεται ὑποτιμητικά «Τομέας» τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν), μέ σκοπό νά παραδώσουν τό ψήφισμά τους στόν ὑφυπουργό Στάθη Κωνσταντινίδη.

Χθές ὁ Ὑπουργός Ἀνάπτυξης Λευτέρης Αὐγενάκης ἠρωτήθη ἀπό τόν Νῖκο Χατζηνικολάου πότε θά δεῖ ὁ Πρωθυπουργός «ἀντιπροσωπεία ἀγροτῶν», καί ἐκεῖνος ἀφοῦ ζήτησε ἀπό τόν συνομιλητή του τόν ὁρισμό τῆς «ἀντιπροσωπείας», ὑπεστήριξε ὅτι περίπου δέν χρειάζεται αὐτό. Πρῶτον, γιατί ὁ κύριος Μητσοτάκης πῆγε σέ ἕνα μπλόκο ἀγροτῶν στήν Βόνιτσα, καί, δεύτερον, γιατί τούς βλέπει καί ὁ ἴδιος. Δυστυχῶς, ἡ συγκυρία δέν εἶναι καλή γιά τήν Κυβέρνηση. Καί τό χειρότερο γι’ αὐτήν. Χάνει σταδιακά τήν ἐπαφή μέ τό λαϊκό αἴσθημα. Δέν ὀσμίζεται τήν νέα ἀτμόσφαιρα.

Ὁδεύουμε πρός εὐρωεκλογές μέ κοινή πολιτική καί ἰδεολογική ἀτζέντα, ἡ ὁποία προσφέρει σέ ὅλους τούς λαούς τῆς Γηραιᾶς Ἠπείρου τό ἀκριβό δικαίωμα τῆς σύγκρισης. Ὁδεύουμε πρός εὐρωεκλογές πού θά εἶναι προκριματικές πλανήτου γιά τίς ἀμερικανικές ἐκλογές, καθώς ἄν ὁ ἀέρας τῆς νέας ταυτοτικής δεξιᾶς φυσήξει ἀπό τό Παρίσι, τήν Ρώμη, καί τό Βερολῖνο πρός τήν Οὐάσιγκτων καί τήν Νέα Ὑόρκη, τά πράγματα γιά τούς «Δημοκρατικούς» πού ὀχυρώνονται μεθοδικά καί δέν θά πέσουν ἀμαχητί, δέν θά εἶναι εὔκολα. Δέν πιέζεται μόνον ἡ ΝΔ στήν Ἑλλάδα (ἴσως αὐτή πιέζεται λιγώτερο ἀπό τά ἀδελφά της κόμματα σήμερα), πιέζονται ὅλες οἱ «Νέες Δημοκρατίες τῆς Εὐρώπης». Σύγκριση λοιπόν γιά νά δοῦμε ὁμοιότητες καί διαφορές ἀφοῦ «Ἀνήκουμε εἰς τήν Δύση» πού λέει καί ὁ τέως Πασόκος, κύριος Σκέρτσος, πού παλιά μᾶς ἔλεγε ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει στούς Ἕλληνες». Σύγκριση!

Τήν ὥρα πού οἱ κλοῦβες τῆς ΕΛ.ΑΣ. ἔκλειναν τούς δρόμους στούς ἀγρότες τῶν Μουδανιῶν, στό Βέλγιο ὁ Πρωθυπουργός συναντοῦσε τούς ἀγρότες στό σπίτι του. Μέχρι ἐκεῖ τούς ἐπετράπη νά φθάσουν μέ τά τρακτέρ τους. Δέν ἔχουμε βεβαίως ἀπαίτηση νά φθάσουν τά τρακτέρ καί οἱ πλάστιγγες στίς ἀνηφόρες τοῦ Λυκαβηττοῦ ὅπου καί ἡ οἰκία τοῦ κυρίου Πρωθυπουργοῦ, ἀλλά το Μαξίμου μιά χαρά θά τούς χωροῦσε. Ὁ Βέλγος Πρωθυπουργός ἱκανοποίησε τά αἰτήματά τους. Τό ἴδιο καί ὁ Μακρόν. Ὑποχώρησε. Ἐμεῖς τό μόνο πού ξέρουμε νά κάνουμε εἶναι νά γράφουμε ἄρθρα στόν «Ἐκόνομιστ» κατά τοῦ ἐλιτισμοῦ, ἀλλά στήν κρίσιμη ὥρα νά λέμε «αὐτά ἦταν, ὅ,τι δώσαμε δώσαμε, μήν περιμένετε ἄλλα.»

Ἡ συνταγματική ἐλευθερία τοῦ συνέρχεσθαι καί τῆς ἐλεύθερης διακίνησης τῶν πολιτῶν, πέραν τοῦ αἰτήματος τῶν ἀγροτῶν γιά συνάντηση, δέν εἶναι ἀστεῖο ὅμως. Ἐσχάτως παρατηρεῖται διολίσθηση. Δέν ἀπαγορεύτηκε μόνο στούς ἀγρότες τῶν Μουδανιῶν ἡ κάθοδός τους στήν Θεσσαλονίκη. Ἀπαγορεύτηκε καί συγκέντρωση πολιτῶν γιά τήν ἐπέτειο τῶν Ἰμίων, ἐπειδή ἡ διοργάνωσή της γινόταν ἀπό τήν Ἀκροδεξιά. Στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Μέ μόνο ἐπιχείρημα τήν πολιτική ταυτότητα. Μᾶλλον πρέπει νά μᾶς ἔχει διαφύγει κάποια μυστική ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, ἡ ὁποία προβλέπει ἐφεξῆς τήν ἐλευθερία τοῦ συνέρχεσθαι μόνο γιά ἀριστερούς! Δέν ἐξηγεῖται ἀλλιῶς…

Ἐδῶ τελειώνουν οἱ διαφορές καί ἀρχίζουν οἱ ὁμοιότητες μέ τήν Δύση στήν ὁποία ἀνήκουμε! Διότι αὐτό ἀκριβῶς παρατηρεῖται ἐν ὄψει εὐρωεκλογῶν σέ ὅλη τήν Εὐρώπη: Φόβος καί ἀπαγορεύσεις. Αὐτή εἶναι ἡ συνταγή τῆς φιλελεύθερης δημοκρατίας γιά νά συγκρατήσει τήν διαμαρτυρία. Ἡ μετάλλαξή της. Ὅποιος διαφωνεῖ μαζί μας τοῦ ἐπιβάλλεται ἡ ποινή τῆς ἀπαγόρευσης τῆς συμμετοχῆς στόν δημόσιο βίο καί στίς δημοκρατικές διαδικασίες ἐλέγχου τῶν ἐξουσιῶν. Ὅποιος διαφωνεῖ μαζί μας καί δέν μποροῦμε νά περιορίσουμε τήν ἐπιρροή του, γίνεται στόχος ἐκφοβιστικῶν καί τρομοκρατικῶν ὑποθέσεων. Δεῖτε τήν Γερμανία. Ὀργανωμένο σχέδιο ἐναντίον ἑκατομμυρίων Γερμανῶν πού ψηφίζουν «Ἐναλλακτική γιά τήν Γερμανία» νά θεωρηθοῦν φασίστες. Δεῖτε τήν Γαλλία. Ὀργανωμένο σχέδιο νά ἀναγορευτεῖ ὡς ἐχθρός αὐτῆς τῆς Εὐρώπης ἡ Λέ Πέν, μέ τήν κατηγορία ὅτι εἶναι ὑποχείριο τοῦ Πούτιν. Ξεκάθαρη προσβολή σέ ἑκατομμύρια Γάλλους. Δεῖτε καί τήν Ἑλλάδα. Τό «ἀπαγορεύεται» ἁπλώνεται. Αὐτοί πού ἔκαναν ἐμπόριο ἀνθρώπινης εὐαισθησίας μέ τούς νεκρούς στό Μάτι, τώρα ἀπαγορεύουν τήν κλήση τοῦ ὑφυπουργοῦ Τριαντόπουλου στήν ἐξεταστική γιά τά Τέμπη. Πρόκειται γιά τόν «λεβέντη» ἐκεῖνο πού ἔδωσε ἐντολή στόν Περιφερειάρχη Ἀγοραστό, σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία τοῦ τελευταίου, νά μπαζώσει τόν χῶρο τοῦ δυστυχήματος-ἐγκλήματος τῶν Τεμπῶν γιά νά σβηστοῦν τά εὑρήματα. Αὐτός ὁ μάρτυς δέν πρέπει νά κληθεῖ. Οἱ νεκροί τῶν Τεμπῶν δέν ἔχουν ψυχή. Δέν ἔχουν μάνα καί πατέρα. Δέν δικαιοῦνται νά ἀναπαυθοῦν. Μόνο γιά τό Μάτι ἴσχυαν αὐτά. Διακρίσεις στόν ἐπάνω κόσμο, διακρίσεις καί στόν κάτω! Δεῖτε καί πάλι τήν Ἑλλάδα.

Ἡ πολιτική τοῦ φόβου ἁπλώνεται. Τώρα πού στό Μαξίμου αἰσθάνονται ὅτι ἡ ἐξαγγελία γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων ἀπορρίπτεται σέ συντριπτικά ποσοστά ἀπό τήν ἑλληνική κοινωνία καί τό ἔδαφος φεύγει κάτω ἀπό τά πόδια τους, αἴφνης στοχοποιοῦνται μέ παρακρατικές πρακτικές οἱ τρεῖς Μητροπολῖτες πού ἔχουν βγεῖ μπροστά καί ζητοῦν πνευματικές κυρώσεις γιά τόν πολιτικό κόσμο, καθώς ἡ Ἐκκλησία ἔχει κανόνες, δέν εἶναι οἶκος ἀποχῆς. Στοχοποιοῦνται ὁ Λαρίσης, ὁ Κερκύρας καί ὁ Πειραιῶς, καθώς καί ὁ κλῆρος. Ὁ Ἱερώνυμος στοχοποιήθηκε ἀπό εἰσαγόμενα ἀπό ἄλλο νομό ταραχοποιά στοιχεῖα. Ὁ Κερκύρας στοχοποιήθηκε μέ fake news ἀπό αὐτόν πού ἡ Πολιτεία ἔχει διορίσει ὡς …ἀστυνομία fake news στό διαδίκτυο. Ὁ νεαρός ΑμΕΑ στόν ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι δέν ἔδωσε τήν εὐχή του ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας, εἶναι «ἀναγνώστης» καί ἀποτελεῖ μέλος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τόν ἔχει ἀγκαλιάσει. Ὄχι κάποιος περαστικός. Ὁ Πειραιῶς ἐπιχειρήθηκε νά ταυτιστεῖ μέ τούς «Σπαρτιᾶτες» λόγῳ τῆς ἐμφάνισης Στίγκα σέ ὁμιλία του, ἐνῷ ὁ ἴδιος εἰρωνεύτηκε τήν παρουσία τῶν «Δωδεκαθεϊστῶν» τοῦ Κασιδιάρη στήν Ἐκκλησία. Ὁ ἱερός κλῆρος στοχοποιήθηκε μέ τήν φράση «κρατικός ὑπάλληλος πού μισθοδοτεῖται ἀπό τό δημόσιο μπορεῖ νά στρέφεται κατά τοῦ κράτους;». Ἄν εἶναι ἔτσι, νά καταργηθεῖ καί ὁ συνδικαλισμός καί νά ἀπαγορευτεῖ στά μέλη τῆς ΑΔΕΔΥ νά ἀσκοῦν κριτική στήν Κυβέρνηση. Καί αὐτοί ἀπό τό κράτος δέν μισθοδοτοῦνται, δημόσιοι ὑπάλληλοι δέν εἶναι; Δέν θά ἐπιμείνουμε γιά πολύ. Ὅποιος διαφωνεῖ μέ τίς κυβερνήσεις στήν φιλελεύθερη δυτική δημοκρατία τῆς Εὐρώπης, ἐκφοβίζεται. Δολοφονεῖται ὁ χαρακτῆρας του. Ἀποβάλλεται ἀπό τόν δημόσιο διάλογο. Τοῦ κολλᾶνε τήν προβοκατόρικη ἐτικέττα τοῦ «Ρώσσου». Καί ἐδῶ καί στήν Ἑσπερία. Σέ μεγάλο βαθμό γνωρίζουμε ἀπό τώρα ποιές θά εἶναι οἱ πρακτικές καί ποιό θά εἶναι τό διακύβευμα τῶν εὐρωκλογῶν σέ ὅλη τήν Ἤπειρο τόν Ἰούνιο: ἡ Ἐλευθερία. Σήμερα παίρνουμε μιά πρώτη γεύση ἀπό τήν συρρίκνωσή της. Θετική ἀτζέντα δέν θά ὑπάρξει, μήν τήν περιμένετε, μόνο τοξῖνες. Νέα πειθώ θα εἶναι ὁ φόβος καί οἱ ἀπαγορεύσεις.

Υ.Γ: Ἡ κυβερνητική πλειοψηφία ἀπεφάσισε νά μήν προσκαλέσει τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τό Ἅγιον Ὄρος στήν κοινοβουλευτική ἐπιτροπή πού ἐπεξεργάζεται τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων. Ὁ «ἄθεος» ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε τήν γνώμη τῆς Ἐκκλησίας ὅταν νομοθέτησε τό Σύμφωνο Συμβιώσεως, ἡ ΝΔ ὄχι! Καί ἄς πρόκειται γιά θεσμούς ἀναγνωρισμένους ἀπό τό Σύνταγμα!

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ