ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ πολιτική ὡς χαρτοπαιξία

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ τῶν νικηφόρων ἐθνικῶν ἐκλογῶν τοῦ Ἰουλίου ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἄρχισε κύκλο τηλεφωνημάτων μέ μέλη τῆς κοινοβουλευτικῆς του ὁμάδας, τά ὁποῖα ἤθελε νά ἐντάξει στήν νέα κυβέρνηση.

Μεταξύ αὐτῶν καί ὁ Θόδωρος Ρουσόπουλος. Ὁ βουλευτής βορείου τομέα τῆς Νέας Δημοκρατίας εἶχε διατελέσει στό παρελθόν Ὑπουργός Ἐπικρατείας τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Κώστα Καραμανλῆ. Ἡ ἐκλογή του στό βουλευτικό ἀξίωμα γιά δεύτερη συνεχῆ φορά, αὐτήν τήν φορά, ὄχι ὡς μέλος τοῦ ψηφοδελτίου ἐπικρατείας ὅπως στό παρελθόν, ἀλλά ἀπ’ εὐθείας ἀπό τόν λαό, εἶχε διαγράψει ὅλο τό μαῦρο σύννεφο πού εἶχε ἐγκατασταθεῖ πάνω του ἀπό γνωστά κέντρα ἀμέσως μετά τίς ἐκλογές τοῦ 2009.

Τότε πού ἐξαπολύθηκε μιά συντονισμένη προσπάθεια ἀπό τό ἐσωτερικό καί τό ἐξωτερικό γιά νά ἰσοπεδωθεῖ κάθε πολιτικός πού εἶχε σταθεῖ δίπλα στόν πρώην Πρωθυπουργό, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου ἔπρεπε νά διαγραφεῖ ἀπό τήν πολιτική ζωή τῆς χώρας. Οἱ ἐπιθέσεις ἀκόμα καί μετά τίς ἐκλογές ἐκεῖνες ἦταν τόσο ἀνελέητες, ὥστε ἐφημερίδες ὅπως τό «Πρῶτο Θέμα» τοῦ Θέμου Ἀναστασιάδη ἐξαπέλυαν προσωπικές ἐπιθέσεις μέ κτυπήματα κάτω ἀπό τήν ζώνη τόσο κατά τοῦ Καραμανλῆ ὅσο καί τά κατά τοῦ Ρουσόπουλου καί λοιπῶν ὑπουργῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας. Πρός παραδειγματισμό γιά τό τί παθαίνει ἕνας πρωθυπουργός ὅταν ἀνοίγει μέτωπο μέ τήν διαπλοκή καί ὅταν κάνει ἀνοίγματα σέ τρίτες χῶρες χάρη τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος.

Γιά τήν ἱστορία, μάλιστα, ἀξίζει νά ἀναφέρει κανείς ὅτι ὁ Θέμος Ἀναστασιάδης ἐπισκέφτηκε μυστικά ἀργότερα στό γραφεῖο του στήν ὁδό Παναγῆ Κυριακοῦ τόν Κώστα Καραμανλῆ καί τοῦ ἔκανε μία ἐξομολόγηση δίκην συγγνώμης.

Ὁ Θόδωρος Ρουσόπουλος λοιπόν, ἐπανεκλεγείς γιά δεύτερη φορά ἀπ’ εὐθείας ἀπό τόν λαό, εἶχε περάσει τίς ἐξετάσεις τοῦ γυιοῦ του Βασίλη καί τῆς κόρης του Ἄννας, οἱ ὁποῖοι ὡς ἔφηβοι εἶχαν ζήσει μέ ἔνταση καί φόρτιση τό μπούλινγκ πού ὑπέστη ὁ πατέρας τους ἐκείνη τήν περίοδο. Δικαιολογημένα ἔβλεπαν τήν ἐκλογή του ὡς ἀποκατάσταση τοῦ οἰκογενειακοῦ ὀνόματος. Τό πρωί λοιπόν τῆς ἑπόμενης τόν ἐκλογῶν ὁ Ρουσόπουλος εἶδε στό κινητό του τό ὄνομα τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη. Ἔχοντας τήν ἐμπειρία τῶν ἀνασχηματισμῶν πού διαχειρίστηκε στό Μέγαρο Μαξίμου ὡς κυβερνητικός ἐκπρόσωπος στό παρελθόν ὑπέθεσε βασίμως ὅτι γιά νά τόν καλεῖ ὁ Πρωθυπουργός θά τοῦ πρότεινε θέση ὑπουργοῦ στό κυβερνητικό σχῆμα. Ἔτσι εἴθισται. Τίς θέσεις τῶν ὑφυπουργῶν στήν συγκρότηση κυβερνήσεων τίς διαχειρίζονται συνήθως στενοί συνεργάτες τῶν πρωθυπουργῶν, οἱ ὁποῖοι καί τούς εἰδοποιοῦν γιά τήν ὁρκωμοσία τους. «Σοῦ ἔχω μιά δύσκολη καί ἐνδιαφέρουσα ἀποστολή!» ἔκανε τήν εἰσαγωγή ὁ Πρωθυπουργός καί ἀμέσως μετά προσέθεσε: «Θά ἀναλάβεις ὑφυπουργός γιά τόν Ἀπόδημο Ἑλληνισμό». Ὁ Θόδωρος πάγωσε. Δέν ὑποτιμοῦσε τούς Ἀποδήμους. Ἤξερε ὅμως ὅτι ὁ συνταγματάρχης στήν πολιτική δέν γίνεται ποτέ λοχίας. Ἀξίωμα. Ἀφοῦ ξεπέρασε τήν ἀρχική ἔκπληξη εἶπε στόν κύριο Μητσοτάκη τά ἑξῆς: «Πρόεδρε, σᾶς εὐχαριστῶ πάρα πολύ γιά τήν τιμητική πρόταση, ἀλλά δέν μπορῶ νά τήν ἀποδεχθῶ ἀπό ὑπουργός, δέ γίνεσαι ὑφυπουργός! Σᾶς ὑπόσχομαι ὅμως ὅτι δέν θά πῶ πουθενά ὅτι μοῦ κάνατε πρόταση καί τήν ἀπέρριψα, γιατί εἶναι λάθος νά δίνεται ἡ εἰκόνα πρός τά ἔξω ὅτι ἕνας βουλευτής ἀπορρίπτει τήν πρόταση ἑνός πρωθυπουργοῦ». Καί ἔκλεισαν τό τηλέφωνο.

Λίγες μέρες μετά ὁ Ρουσόπουλος διάβασε ἔκπληκτος σέ σαββατιάτικη ἐφημερίδα ὅτι τοῦ προτάθηκε νά γίνει ὑφυπουργός καί τό ἀπέρριψε. Ἄν δέν τό εἶχε διοχετεύσει ὁ ἴδιος πρός τά ἔξω, τότε ποιός θά μποροῦσε νά τό εἶχε κάνει; Ἡ ἀπορία τοῦ λύθηκε τό φθινόπωρο. Εὑρισκόμενος σέ κοινωνική ἐκδήλωση στήν Κρήτη πληροφορήθηκε ἀπό τόν ἐκδότη τῆς ἐφημερίδας ὅτι τοῦ εἶχε τηλεφωνήσει ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός καί τοῦ εἶπε μεταξύ ἄλλων εἰρωνικά: «Νά σοῦ πῶ καί ποιοί μοῦ ἀρνήθηκαν νά μποῦν στήν κυβέρνηση, δηλαδή ὁ ἑξῆς ἕνας: ὁ Ρουσόπουλος». Στήν ἀντίληψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ τό «ὄχι» ἔπρεπε νά τιμωρηθεῖ μέ δημοσιότητα. Σέ ἕναν πρίγκηπα δέν λές ποτέ ὄχι!

Τήν στιγμή ἐκείνη ὁ πρώην ὑπουργός κατάλαβε ὅτι ἐμπιστοσύνη στόν Πρωθυπουργό εἶναι δύσκολο νά ἔχει κανείς. Ὅτι στόχος τοῦ κυρίου Μητσοτάκη ἦταν νά διασύρει τούς ὑπουργούς τοῦ Καραμανλῆ ὡς ὑφυπουργούς του, ὡς ἀνθρώπους πού πωλοῦν τήν ψυχή τους στόν διάβολο γιά τήν ἐξουσία καί μετά νά τούς ἀποβάλει ἀπό τό σχῆμα ὡς ἀποτυχημένους. Τό ἴδιο σχεδίαζε καί μέ τόν Εὐριπίδη Στυλιανίδη, τόν ὁποῖο βολιδοσκοποῦσαν τρίτα πρόσωπα μέσῳ διαρροῶν ἀμέσως μετά τίς ἐθνικές ἐκλογές μέ στόχο νά γίνει …ὑφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης ἄνευ ἁρμοδιοτήτων, ὑφυπουργός τῆς Νίκης Κεραμέως. Ὁ πρώην ὑπουργός Παιδείας, Ἐσωτερικῶν καί Μεταφορῶν, …ὑφυπουργός. Ἐκεῖνος ἀρνήθηκε φυσικά καί διεμήνυσε σέ ὅσους σχεδίαζαν νά τοῦ κάνουν τέτοια πρόταση, νά τήν ξεχάσουν γιά νά μήν πεῖ ἕνα ἄβολο «ὄχι». Στήν περίπτωση αὐτή ὁ Πρωθυπουργός δέν σήκωσε κἄν τό τηλέφωνο.

Ἡ μνησίκακος αὐτή ἡ στάση πού ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν διάρρηξη κάθε πιθανότητας δημιουργίας δεσμοῦ ἐμπιστοσύνης μεταξύ βουλευτῶν καί Πρωθυπουργοῦ δέν περιορίζεται μόνο στό γεγονός τῆς συγκρότησης τῆς κυβέρνησης. Ὁ κύριος Μητσοτάκης ἀποστρέφεται σταθερά τίς ἀρχές τοῦ ἱδρυτῆ τῆς παράταξης Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, καί χρησιμοποιεῖ τό ὄνομά του ἀλλά καί τῶν ἐπιγόνων του κάθε φορά πού βρίσκεται σέ πολιτική δυσκολία. Ἐνῷ ὡς πρωθυπουργός ἔφτασε τό καλοκαίρι τοῦ 2019 νά ἐκδώσει μήνυμα μέ τήν σφραγῖδα τοῦ κόμματος μέ τό ὁποῖο ἰσχυρίστηκε ὅτι «ἡ Δημοκρατία τό 1974 ἦρθε στήν Ἑλλάδα μέ τό ἀεροπλάνο» χωρίς νά κάνει τήν παραμικρή ἀναφορά στόν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ (μνησικακία ἐπειδή ὁ ἐθνάρχης δέν περιέλαβε τόν πατέρα του στήν κυβέρνηση ἐθνικῆς ἑνότητας), τώρα πού ζορίζεται ἀνέθεσε στόν κύριο Σκέρτσο νά χρησιμοποιεῖ τόν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ γιά νά πείσει τούς βουλευτές νά ψηφίσουν τό γάμο τόν ὁμόφυλων. Ὁ ἀμοράλ!

Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τόν Κώστα Καραμανλῆ. Ὅταν ἐκεῖνος ἔκανε τήν γνωστή δήλωση στά Ἀνώγεια γιά τίς ὑποκλοπές, ἔβαλε ὅλο τόν στρατό στά μέσα ἐνημέρωσης καί σέ ἐφημερίδες γιά νά τόν εἰρωνευτοῦν. Μόλις ὅμως ζορίστηκε ἀπό τό σφυροκόπημα Ἀντώνη Σαμαρᾶ καί θέλησε νά σπάσει τό μέτωπο τῶν δύο πρωθυπουργῶν, ἀνέβηκε στό βῆμα τῆς Βουλῆς καί εἶπε στόν Ἀνδρουλάκη ὅτι τήν βασική εὐθύνη γιά τήν χρεοκοπία τῆς χώρας τήν ἔχει τό ΠΑΣΟΚ, πού ὑπέγραψε τό μνημόνιο στό Καστελλόριζο τό 2010. Καί ποιός τό ἔκανε αὐτό; Ὁ ἄνθρωπος πού ἀκύρωσε ἐρώτημα τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους γιά τήν ὑπόθεση τῆς ἀλλοίωσης τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009 πού μᾶς ὁδήγησε στήν χρεοκοπία!!!

Τί θέλω νά πῶ; Ἡ ἐμπιστοσύνη στήν πολιτική εἶναι πολύ μεγάλο θέμα. Δύσκολα ἀποκτᾶται, εὔκολα χάνεται. Ὁ Ρουσόπουλος πού τήν ἔχασε, ἀπέρριψε κάθε ἑπόμενη πρόταση γιά ἀποστολή αὐτοκτονίας στήν κυβέρνηση τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί προχθές ἐξελέγη πανηγυρικά πρόεδρος τῆς κοινοβουλευτικῆς συνέλευσης τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης. Μεγάλη διάκριση! Πού δείχνει πώς ἄν ἔχεις τήν τόλμη νά κλείνεις ὅλες τίς μικρές πόρτες στήν πολιτική, τότε ἀνοίγει μία μεγάλη! Ἡ ὑπομονή ἀνταμείβεται. Ἡ Ντόρα Μπακογιάννη μέ τήν ὁποία συνεργάστηκε στό πλαίσιο τοῦ διεθνοῦς αὐτοῦ ὀργανισμοῦ καί στήριξε μαζί μέ ἄλλους τήν ὑποψηφιότητά του, ἔχει καλύτερη αἴσθηση παράταξης ἀπό τόν ἀδερφό της. Ὁ κύριος Μητσοτάκης ὅμως ἀμέσως, μετά ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ 2023, κάνει καθετί γιά νά χάσει τήν ἐμπιστοσύνη πού τοῦ δόθηκε. Δέν πρόκειται μόνο γιά μιά θέση ἑνός Ὑφυπουργοῦ. (Ἀκόμα καί ὁ νεαρός Κώτσηρας ἄλλως τε πού εἶναι ὑφυπουργός Ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ ἔχει τεθεῖ στό στόχαστρό του, ἐπειδή τοῦ ἀρνήθηκε λίγους μῆνες μετά, νά ἀναλάβει ἕνα πόστο τό ὁποῖο δέν γνώριζε, ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἀθλητισμοῦ.) Πρόκειται γιά τήν ἐμπιστοσύνη.

Ὁ Πρωθυπουργός βρίσκεται σέ κατηφορικό δρόμο μέσα στήν παράταξη στό ζήτημα αὐτό. Δέν εἶναι μόνο ὅτι δέν τόν ἐμπιστεύονται βουλευτές του. Πλέον χάνει ὅποια ἐμπιστοσύνη εἶχαν στό πρόσωπό του καί οἱ ἄλλες πτέρυγες τῆς ἀντιπολίτευσης. Χθές ἐφημερίδες προσκείμενες πρός τόν κύριο Μητσοτάκη ἐμφάνισαν ὡς κίνηση μάτ τήν αἰφνιδιαστική ἀνακοίνωση τῆς ὑπουργοῦ Νίκης Κεραμέως γιά τήν ἐπέκταση τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου καί στίς ἐθνικές ἐκλογές. Κίνηση πού ἔχει ὡς στόχο νά ὑφαρπάξει τήν ψῆφο τους γιά νά ψηφιστεῖ ὁ ἐκτελεστικός δρόμος τοῦ Συντάγματος μέ αὐξημένη πλειοψηφία. Ἡ πολιτική ὅμως δέν εἶναι χαρτοπαιξία καί οἱ πολιτικοί δέν κερδίζουν τήν ἐμπιστοσύνη κινούμενοι πάνω στήν σκακιέρα μέ χαρτοπαικτικούς ὅρους. Μέ ἄλλο τρόπο γίνονται αὐτά.

Τό ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχύει καί γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν. Δέν ἦταν ξεκάθαρη προεκλογική ἐξαγγελία τῆς Νέας Δημοκρατίας, καί καλοῦνται σήμερα τό ὑπουργικό συμβούλιο καί ἡ κοινοβουλευτική ὁμάδα νά τόν ἐπικυρώσουν.

Ὅποια κι ἄν εἶναι ἡ ἐξέλιξη σέ αὐτά τά θέματα, τό τέλος σ’ αὐτές τίς περιπτώσεις γιά τόν χαρτοπαίκτη εἶναι γνωστό. Μένει στόν ἄσσο. Οἱ ἀρχηγίες δέν εἶναι μόνο χαρτιά καί κόλπα. Εἶναι ἔμπνευση καί συναίσθημα!

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.