Ἡ Novartis καί τό Αἰγαῖο

OTAN ξέσπασε τό σκάνδαλο τῆς Novartis καί συγκροτήθηκε ἡ…

… προανακριτική ἐπιτροπή γιά τήν διερεύνησή του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔστειλε ἕναν πολύ δικό του ἄνθρωπο στήν Ἀμερική. Ἀπό τό οἰκογενειακό του περιβάλλον. Ἡ ἀποστολή του ἦταν νά ἐξακριβώσει ἄν οἱ ΗΠΑ ἤθελαν νά παρέμβουν στίς ἐσωτερικές πολιτικές ἐξελίξεις μέσῳ τοῦ σκανδάλου πού ἀνακινοῦσε τότε ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ ἀπάντηση πού ἔλαβε ἦταν ἀρνητική. Στόχος τοῦ ἀμερικανικοῦ δημοσίου σέ ἐκείνη τήν φάση ἦταν νά κερδίσει τήν δικαστική διαμάχη πού εἶχε μέ τήν γερμανο-ελβετική ἑταιρεία πού ἔκλεβε μέ μίζες τίς δουλειές ἀπό τίς ἀμερικανικές, σέ ὅλον τόν κόσμο. Τό ἑλληνικό πολιτικό σύστημα δέν ἦταν στίς ἄμεσες προτεραιότητές του. Ἄλλως τε ἀκόμη καί ἄν εἶχαν συμβεῖ οἱ δωροδοκίες πού ὑποστήριζε ὁ ΣΥΡΙΖΑ βασιζόμενος στίς καταθέσεις τῶν προστατευομένων μαρτύρων, εἶναι προτιμώτερο γιά τόν ξένο παράγοντα νά «κρατᾶ» καί νά ἐκβιάζει μέ ἀποκαλύψεις τούς πολιτικούς μίας χώρας καί μιᾶς παράταξης ἀπό τό νά τούς «ἐκτελεῖ». Τά πολιτικά πτώματα ἐκτός ἀπό σπάνιες περιπτώσεις –βλέπε Ἄκης Τσοχατζόπουλος, ἀποκαλύψεις 2012 πού ὁδήγησαν τό ΠΑΣΟΚ στό 12%– δέν εἶναι ποτέ χρήσιμα σέ κανέναν. Τά πολιτικά σκύβαλα, ναί.

Τά πράγματα ἐξελίχθηκαν σύμφωνα μέ τίς διαβεβαιώσεις πού ἔδωσαν οἱ Ἀμερικανοί στόν οἰκεῖο τοῦ κυρίου Μητσοτάκη, ἄλλως τε δέν εἶχαν κανένα λόγο νά στραφοῦν ἐναντίον ἑνός κόμματος πού προηγεῖτο μέ δέκα μονάδες τοῦ ἀντιπάλου του στίς δημοσκοπήσεις. Τῆς ΝΔ. Πράγματι, τό ἀμερικανικό δημόσιο κέρδισε χάρη στήν βοήθεια τῶν Ἑλλήνων προστατευομένων μαρτύρων ἕνα ἀσύλληπτο ποσόν ἀπό τήν Νοvartis ὡς ἀποζημίωση ἡ ὁποία παραδέχθηκε ἐγγράφως ὅτι δωροδοκοῦσε «ἀξιωματούχους» στήν Ἑλλάδα. Ἄνευ ὀνομάτων. Ἡ δέ ἀμερικανική διοίκηση διαβεβαίωνε μέσῳ τοῦ πρέσβεως Πάυττ τότε –νά τά θυμόμαστε αὐτά!– ὅτι δέν ὑπάρχουν ὀνόματα Ἑλλήνων πολιτικῶν στά ἔγγραφα τοῦ FBI! (Νά πού ὑπῆρχαν!). Ἔτσι καί μέ τίς ἀναγκαῖες καθυστερήσεις οἱ ὁποῖες ὑπαγορεύονταν ἀπό ἐσωτερικές καί πιθανῶς ἐσωκομματικές σκοπιμότητες, σχεδόν ὅλες οἱ ὑποθέσεις τέθηκαν στό ἀρχεῖο. Καί οἱ καταγγελθέντες ἀπεδόθησαν λευκοί στήν κοινωνία γιά νά ὀργανώσουν τήν ἀντεκδίκησή τους μέ τό ἐπιχείρημα τῆς σκευωρίας.

Μέχρι καί τίς ἀρχειοθετήσεις λοιπόν, κανένα ἐπίμαχο ἔγγραφο δέν ἀποδεσμεύτηκε. Τώρα πού πλησιάζουμε πρός τίς ἐκλογές ὅμως, οἱ ὁποῖες θά ἔχουν μεγάλο γεωπολιτικό διακύβευμα καί ὁ διεθνής παράγων ἔχει «ἔννομο συμφέρον» γιά τό ἀποτέλεσμά τους, τρία χρόνια μετά τήν ἐκλογική νίκη τῆς ΝΔ καί ἀφοῦ οἱ λογαριασμοί ἔχουν τυπικῶς ἐξοφληθεῖ, συμβαίνει κάτι περίεργο. Ὄχι πρωτοφανές, ἀλλά πάντως περίεργο. Γιά πρώτη φορά ἄρχισαν νά ἀποδεσμεύονται ἔγγραφα τοῦ FBI μέ ἠχηρές ἀποκαλύψεις γιά τόν τρόπο πού διεξήχθη καί διεξάγεται ἡ δικαστική ἔρευνα καί στίς δύο πτυχές τῆς ὑπόθεσης. Καί στήν πρώτη της ὅπου εἶναι ἀνοικτός ὁ φάκελος πρώην Ὑπουργοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ καί στήν δεύτερη πού καταχρηστικῶς ὀνομάζεται σκευωρία Novartis. Ἡ προσοχή ὅλων ἔχει δικαιολογημένα ἑστιαστεῖ στήν οὐσία τῶν ἀποκαλύψεων. Γιατί ἡ ἀνάκριση ἀρνήθηκε νά καλέσει ὡς μάρτυρα πράκτορα τοῦ FBI πού προσεφέρθη νά καταθέσει; Γιατί ἀπαλείφθηκε τό ὄνομα τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀπό ἔγγραφο τοῦ FBI ἀπό τήν μεταφραστική ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν; Ἀπό ἔγγραφο πού ὑποστήριζε ὅτι ὑπῆρξε δωροδοκία μέ συγκεκριμένο χρηματικό ποσό;

Στήν δική μου ἀντίληψη τῶν πραγμάτων πιό σπουδαία ἀκόμη καί ἀπό τό περιεχόμενο τῶν ἐγγράφων εἶναι, κατά τήν γνώμη μου, ἡ σιωπηρή ἀλλαγή στάσης τῆς Ἀμερικανικῆς Διοίκησης. Εἴδηση γιά ἐμένα εἶναι ὅτι ἄρχισαν νά ἀποδεσμεύουν χαρτιά αὐτοί πού ἀρνοῦνταν πεισματικά νά τά ἀποδεσμεύσουν ὅταν τούς ζητήθηκε ἀπό τό Κοινοβούλιο καί τίς δικαστικές ἀρχές μέ ἐξαίρεση μία περίπτωση –τόν περίφημο λογαριασμό Ὑπουργοῦ πού ἀρνήθηκε νά παραλάβει ὁ γνωστός ἀντιεισαγγελεύς τόν Ἰανουάριο τοῦ 2019. Γιατί τά ἀποδεσμεύουν τώρα; Γιατί, ἐπίσης, κεντροαριστερή ἐφημερίδα κρυπτοατλαντικῶν ἀποχρώσεων πού πήγαινε «ζάχαρη» τόν πρωθυπουργό ἐπί τρία ὁλόκληρα χρόνια, στόχευσε χθές μέλη τοῦ οἰκογενειακοῦ του περιβάλλοντος πού οὐδέποτε ἔγιναν πρωτοσέλιδο αὐτά τά χρόνια ἀπό μεγάλη ἐφημερίδα; Τί συμβαίνει; Ἀποδείξεις δέν ἔχω. Συμπτώσεις καταγράφω. Καί οἱ συμπτώσεις εἶναι οἱ ἑξῆς: ἔρχονται ἐκλογές. Ἡ νέα κυβέρνηση θά κληθεῖ νά διαχειριστεῖ ἕναν μεγάλο συμβιβασμό στό Αἰγαῖο. Οἱ ἀποκαλύψεις μέχρι τώρα πλήττουν τό ΠΑΣΟΚ, ἀλλά διά τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καί τήν ΝΔ. Ὄχι πάντως τόν ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος πλήρωσε καί αὐτός ἀκριβό πολιτικό τίμημα σέ ἄλλο χρόνο.

Ποῦ καταλήγουμε; Θά δείξει. Μοῦ εἶναι πάντως ἀδιανόητο ὡς γεγονός τό ἐνδεχόμενο ὁ νέος κύκλος ἀποκαλύψεων γιά τήν Novartis νά ἐπιδράσει στούς μετεκλογικούς συσχετισμούς γιά τήν συγκρότηση τῆς νέας κυβέρνησης συνεργασίας καί νά ὁδηγήσει σέ ἐθνική ὑποχώρηση στό Αἰγαῖο. Ἀρνοῦμαι νά τό πιστέψω! «Φαρμακώνομαι» καί μέ τήν ἰδέα!

Απόψεις

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου