Ἡ Νέμεσις καί ἡ περιφρόνησις

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ πού κρατᾶτε στά χέρια σας δεσμεύεται ἀπό τίς ἀρχές τῶν ἱδρυτῶν της. Ἀπό τήν στάση ζωῆς ἐκείνων πού ὅρισαν τήν μοῖρα της καί τήν ἱστορία της. Ἀπό τίς ἀξίες τῆς οἰκογένειας Κύρου.

Ἡ ὁποία ἔβαζε πάντοτε τήν πατρίδα πάνω ἀπό κόμματα καί πάνω ἀπό πρόσωπα. Στόν ἑνάμισυ αἰῶνα τῆς κυκλοφορίας της ἡ «Ἑστία» ὑπῆρξε πάντοτε συντηρητική ἀλλά καί συχνά «αὐθάδης» πρός τίς πάσης φύσεως ἐξουσίες, ὅταν αὐτό ἀπαιτεῖτο. Τό μέτρο τῆς ἀξιολογήσεώς της ἦταν πάντοτε τό Ἔθνος. Ἡ κριτική πού ἀσκοῦσε κατά καιρούς σέ πρωθυπουργούς, κάθε φορά πού ἐκείνη θεωροῦσε ὅτι ἐξετρέποντο ἀπό τήν ἐθνική γραμμή καί ἀπό τούς παραδοσιακούς κώδικες τῆς συντηρητικῆς παρατάξεως, ἦταν αἰχμηρή. Συγκρούστηκε μέ τόν παντοδύναμο Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ γιά τίς συμφωνίες τῆς Ζυρίχης καί τοῦ Λονδίνου, στόν ὁποῖο μάλιστα ἐπιφύλαξε, καθ’ ὑπερβολήν ἴσως, τόν ἀπαξιωτικό χαρακτηρισμό «ὁ χωρικός ἀπό τό Κιούπκοϊ».

Οἱ Κύρου δέν τοῦ συγχώρησαν ποτέ τήν στάση του στό Κυπριακό. Συγκρούστηκε μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο, τόν ὁποῖο ἀποκαλοῦσε «Μοῦσκο». Καί βεβαίως συγκρούστηκε σφόδρα στήν δεκαετία τοῦ 1980 μέ τόν Ἀνδρέα Παπανδρέου καί τήν «πασοκαρία» πού ἀλλοίωσε τά ἤθη τῆς χώρας. Κανείς Πρωθυπουργός, κανείς Πρόεδρος Δημοκρατίας, κανείς Ἀρχιεπίσκοπος δέν διανοήθηκε ποτέ νά συμπεριφερθεῖ ἐχθρικά ἀπέναντι στήν ἱστορική αὐτή ἐφημερίδα. Ἡ «Ἑστία» καί ὑπό τήν νέα ἰδιοκτησία της, μέ ἐκδότη τόν Ἰωάννη Φιλιππάκη, σεβάστηκε πλήρως αὐτήν τήν παράδοση. Γι’ αὐτό καί ἡ οἰκογένεια Κύρου ἀπεφάσισε τήν πώλησή της στόν ἐκδότη μας καί ὄχι σέ ἄλλους ὑποψήφιους μεγαλοεπιχειρηματίες στούς ὁποίους φοβόταν ὅτι θά «κακοπέσει».

Συγκρουστήκαμε ἀνελέητα μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ στό Σκοπιανό. Ὁ κυβερνητικός του ἐκπρόσωπος μᾶς ἐπετέθη στούς διαδρόμους τῆς ΕΡΤ μέ τήν κατηγορία τοῦ …ἐθνικισμοῦ. Συγκρουστήκαμε μέ τόν Πρόεδρο Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος μήνυσε τόν ὅμιλό μας καί τόν ὑπογράφοντα γιά τήν ἀρθρογραφία του. Συγκρουστήκαμε μέ τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά ὁρισμένες ἀστοχίες της, τίς ὁποῖες μέ ἱκανοποίηση παρατηροῦμε ὅτι ἔχει περιορίσει ἐσχάτως. Καί βεβαίως ἀσκήσαμε καί ἀσκοῦμε κριτική ὡς ἐθνική συμπολίτευση καί ὄχι ὡς ἀντιπολίτευση (ἀντιπολίτευση κάνεις ὅταν σιωπᾶς στά λάθη, συμπολίτευση ὅταν τά ἐπισημαίνεις γιά νά διορθωθοῦν) καί στήν παροῦσα κυβέρνηση τῆς ΝΔ. Ὦ τοῦ θαύματος, ὅμως! Ἡ σημερινή ἡγεσία της, ὁ νῦν Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εἶναι ὁ πρῶτος πού δέν ἀντέχει τήν κριτική.

Εἶναι ὁ πρῶτος πού ἔχει κόμπλεξ μέ τήν κριτική. Μέ τά σκίτσα τῶν γελοιογράφων, μέ τίς σατιρικές ἐκπομπές πού σχεδόν καταργήθηκαν ἀπό τίς τηλεοράσεις γιατί δέν ἀντέχει τήν σάτιρα, μέ ὅλα.

Εἶναι ὁ πρῶτος πού ἐνῷ ἔχει καταφέρει μέ μιά λογική «δοῦναι καί λαβεῖν» νά τόν λιβανίζουν ὡς πολυχρονεμένο ὅλα τά κανάλια καί ὅλα τά σάιτ, δέν ἀντέχει τήν κριτική ἑνός ἐντύπου. Τρελλαίνεται, πού τοῦ ἀσκεῖ ἐνίοτε κριτική μία ἱστορική ἐφημερίδα σάν τήν δική μας καί ἐκδοτικές ἐπιχειρήσεις οἱ ὁποῖες ἀπασχολοῦν 350 καί πλέον ἐργαζομένους. Λησμονεῖ ὅτι οἱ ἐφημερίδες ἐκδίδονται γιά τούς ἀναγνῶστες καί ὄχι γιά τίς κυβερνήσεις. Τό ὅραμά του εἶναι νά ἐπικρατήσει στήν πατρίδα μας ἡ σιωπή τῶν ἀμνῶν.

Κάπως ἔτσι ἡ φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία ἐπί ἡγεσίας τοῦ φιλελευθέρου Κυριάκου Μητσοτάκη, ἀπό τό 2017 καί μετά, προέβη στά ἑξῆς ἔναντι ἡμῶν:

– Ἐξέδωσε ἀνακοίνωση μέ τήν ὁποία κάλεσε τά μέλη τοῦ κόμματος τῆς ΝΔ νά μήν διαβάζουν τίς ἐφημερίδες τοῦ ὁμίλου μας. Λές καί πρόκειται γιά «πρόβατα» καί ὄχι γιά ἐλεύθερους πολῖτες.

– Ἀπαγόρευσε τίς ἐρωτήσεις στούς δημοσιογράφους τοῦ ὁμίλου μας στίς συνεντεύξεις Τύπου τῆς ΔΕΘ κάθε χρόνο. Ἐπέτρεψε στήν ἀρχή μόνο στήν «Ἑστία», ἀλλά ὅταν ὁ ἴδιος διαπίστωσα ὅτι ἤθελαν νά μᾶς ὑποτιμήσουν βαθιά δίδοντάς μας ἐρώτηση πίσω ἀπό λαθρόβια ἔντυπα στό τέλος μιᾶς πολύωρης συνεντεύξεως ὅπως ἡ ΔΕΘ, ἀποφάσισα νά μήν πάω ποτέ ξανά σέ συνέντευξη Πρωθυπουργοῦ, τό ἐπιτελεῖο τοῦ ὁποίου δέν σέβεται τήν ἱστορικότερη ἐφημερίδα τῆς χώρας. Ἡ τελευταία ἐρώτηση πού ἔκανα πρός τόν κύριο Πρωθυπουργό ἀφοροῦσε τήν δήλωσή του στίς ΗΠΑ ὅτι «θά εἴμαστε πλέον προβλέψιμος σύμμαχος».

– Ἐπιφύλαξε στήν ἐφημερίδα μας μέσῳ τῆς περίφημης λίστας «Πέτσα» ἕνα ποσό φιλοδώρημα τῆς τάξεως τῶν 19.000 εὐρώ, τήν ὥρα πού οἱ συνεργάτες του ἐπιδότησαν μέ 100.000 εὐρώ καί πάνω τό σάιτ τοῦ προαγωγοῦ τῆς πιό διάσημης βίζιτας τῶν Ἀθηνῶν.

– Ἔγινε ἀπό τήν Κυβέρνηση παρέμβαση στό συνδικαλιστικό μας ὄργανο, τήν ΕΣΗΕΑ, ἡ ὁποία εὐτυχῶς δέν εἰσακούστηκε, νά ἐκδώσει κείμενο καταδίκης μας (!) μετά τήν ἐναντίον μας μήνυση ἀπό τόν Πρόεδρο Ἐρντογάν, μέ τήν κατηγορία, ὅτι «διαταράσσουμε τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις.» (Πράγματι τίς «διαταράξαμε», ἀλλά ὄχι ὅπως τό ἐννοοῦσε ἡ Κυβέρνηση: Στό κείμενο τῆς μηνύσεως ὁ Ἐρντογάν μᾶς κατηγόρησε ὅτι ἐμποδίζουμε τήν πολιτική του στήν «θάλασσα τῶν νησιῶν», ὅπως ὀνομάζει τό Αἰγαῖο.) Καί ὄχι μόνο αὐτό: τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης δέχθηκε καί παρέλαβε ἀπαραδέκτως αὐτή τήν μήνυση ἐνῷ θά μποροῦσε νά τήν ἐπιστρέψει ἐντός τῶν πλαισίων τοῦ νόμου. Τήν παρέλαβε γιά νά μᾶς ἀναγκάσουν νά …ἀπολογηθοῦμε στούς Τούρκους. (Φυσικά ἀρνηθήκαμε.)

– Χαρακτήρισε ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός (τήν ὥρα πού ὑπῆρχε ἐκκρεμοδικία καί ἴσχυε ἀπολύτως τό τεκμήριο τῆς ἀθωότητας) «συμμορία» τόν ἐκδότη τῆς ἐφημερίδας μας Ἰωάννη Φιλιππάκη, τήν παραπομπή τοῦ ὁποίου στό Εἰδικό Δικαστήριο μεθόδευσε ἡ προανακριτική ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς μέ πρωτοστατοῦσα τήν ΝΔ. Γιατί; Γιατί πιστός στίς ἀρχές του δέν διενοεῖτο ὅτι κορυφαῖα στελέχη τῆς ΝΔ μετεῖχαν στό πάρτυ τῆς μίζας ἀπό τήν «Νοβάρτις», καί τό κατήγγειλε.

Ὁ ἐκδότης μας ἀθωώθηκε πανηγυρικά ἀπό τό Εἰδικό Δικαστήριο γιά τήν σκευωρία πού στήθηκε εἰς βάρος του, ἀλλά ὁ Πρωθυπουργός παρά τήν ἀπόφαση, ἀντί νά ζητήσει συγγνώμη, ἐπανέλαβε ἀπό τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς τήν ἴδια φράση περί «συμμορίας». Καί μετά ταῦτα, ἀφοῦ ἀπέτυχε νά κλείσει φυλακή τόν ἐκδότη μιᾶς ἐφημερίδας ἐπειδή τοῦ κάνει κριτική, ἔφθασε στό ἔσχατο σημεῖο νά ἀνεμίσει τίς ἐφημερίδες τοῦ ὁμίλου μας μέσα στήν Ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου γιά νά ἀποδείξει ὅτι ὑπάρχει ἐλευθεροτυπία στήν Ἑλλάδα! Κάτι πού δέν συμμερίζεται μέ ὅσα εἶπε στόν «Economist», οὔτε ὁ νομπελίστας Στίγκλιτς.

– Τό ἀποκορύφωμα ἦρθε προχθές: Ὁ ὑφυπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ Ἰωάννης Μπρατάκος μέ τήν ἀπόφαση γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τοῦ Τύπου ἐπιφύλαξε 43.500 εὐρώ στήν «Ἑστία», 160.000 εὐρώ στόν «Ριζοσπάστη», 140.000 εὐρώ στήν «Αὐγή». Πιό συριζαϊκή κυβέρνηση ἀπό αὐτήν ἔχετε δεῖ;

Ἄς εἴμαστε ξεκάθαροι. Θά ἀντιδράσουμε θεσμικά σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Τό πρόβλημά μας ὅμως δέν εἶναι τά χρήματα. Δέν μᾶς περισσεύουν, ἀλλά δέν εἴμαστε καί διακονιαριαῖοι τῆς ἐξουσίας γιά νά βγάζουμε δίσκο πρός ἐνίσχυση. Σέ ὅλη μας τήν ζωή ἤμασταν καί θά ἐξακολουθήσουμε νά εἴμαστε ὑπερήφανοι ἄνθρωποι. Καί ἄς εἶναι μοναχικός ὁ δρόμος πού βαδίζουμε ὑπερασπιζόμενοι ἀρχές, ἀξίες, πού γιά τήν κρατοῦσα σημερινή κατάσταση εἶναι ντεμοντέ.

Πού γιά ἐκείνη εἶναι τῆς μόδας οἱ λέξεις «ὑποχωρήσεις», «διάλογος μέ τήν Τουρκία γιά ἐδαφικά ζητήματα», «μικρό ἀνθρωπιστικό κόστος». Τό πρόβλημά μας δέν εἶναι τά χρήματα λοιπόν. Εἶναι ἡ βαθύτατα ἀναχρονιστική ἀντίληψη προσώπων τῆς ἐξουσίας γιά τόν ρόλο τοῦ Τύπου. Μία ἀντίληψη πού λέει πώς «ὅταν δέν μοῦ ἀρέσει αὐτό πού γράφεις, δίδω γραμμή στό ἐκλογικό σῶμα νά μήν σέ ἀγοράζει, σοῦ ἀπαγορεύω τίς ἐρωτήσεις, σέ ἀφήνω ἀπροστάτευτο σέ ζητήματα διανομῆς γιά νά μήν φθάνεις στό περίπτερο, σέ καθυβρίζω ὡς συμμορία, σέ ἀδικῶ καταφανῶς πρός ὄφελος ἀνυπόληπτων προσώπων.» Εὐνοῶ ἐν τέλει αὐτούς πού ἀπειλοῦν ἔξω ἀπό τά γήπεδα ὅτι θά μέ «ρίξουν». Πρακτικές ξένες γιά τόν δικό μας ἀξιακό κώδικα.

Ἡ «Ἑστία» δέν εἶναι τυχαῖο ἔντυπο. Θά ἡγηθεῖ ἐσωτερικῶς καί διεθνῶς θεσμικῆς ἐκστρατείας γιά τήν «τιμή» της, ἡ ὁποία δέν μεταφράζεται σέ εὐρώ, ἀλλά σέ ἀγῶνες γιά τήν πατρίδα καί γιά τήν ἐλευθερία τοῦ Τύπου. Ὅσο γιά ἐμᾶς! Πῶς εἰσπράττουμε ψυχικά ὅλη αὐτή τήν στάση; Μέ δύο τρόπους.

Πρῶτον, παίρνουμε μεγάλη δύναμη. Ὅσο διευρύνεται ἡ ἀδικία ἐναντίον μας τόσο ἐμεῖς πιστεύουμε βαθιά μέσα μας ὅτι εἴμαστε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας. Δεύτερον, μᾶς κυριεύει τό αἴσθημα τῆς περιφρονήσεως, ὄχι τό αἴσθημα τῆς ὀργῆς. Ὅσο πιό ἄδικοι ἀπέναντί μας τόσο μεγαλύτερη καί ἡ περιφρόνηση. Χωρίς αὐτή νά ἐπηρεάζει τό δημοσιογραφικό μας κριτήριο. Θά περιφρονοῦμε ὅσους μᾶς ἀδικοῦν μέ ἀνωτερότητα. Θά τούς «τιμωροῦμε» μέ τήν ἀλήθεια. Θά συνεχίσουμε νά χαιρετίζουμε τά σωστά πού γίνονται γιά τόν τόπο, γιατί δέν θά μπερδέψουμε τά αἰσθήματά μας γιά τήν ἄδικη Πολιτεία μέ τό καθῆκον τῆς ἀντικειμενικῆς ἐνημερώσεως. Ἁπλά δέν εἴμαστε ἴδιοι. Γιά τά λοιπά, ἄς κοιτάξουν οἱ κρατοῦντες ψηλά στόν οὐρανό. Θά τά φροντίσει ἡ Νέμεσις.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις