Ἡ μυστική συνάντησις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μέ τήν «Νίκη»

«Ἔχει καί ἀλλοῦ πορτοκαλιές», τό μήνυμά του πρός τά κατεστημένα κόμματα γιά τό μονοπώλιο τῆς Ὀρθοδοξίας

Πρίν ἀπό ἕναν τοὐλάχιστον μῆνα δύο διαχρονικές ἔγκυρες πηγές τῆς στήλης, μία ἐκκλησιαστική καί μία διπλωματική, μέ καλή γνώση τῶν ἐσωτερικῶν ἰσορροπιῶν τῆς Μονῆς Πετράκη, μοῦ ἐμπιστεύτηκαν τήν πληροφορία ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος συναντήθηκε ἀργά ἕνα βράδυ στό γραφεῖο του, λίγο μετά τήν ψήφιση τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, μέ ἀντιπροσωπεία τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τοῦ κόμματος «Νίκη», τῆς ὁποίας ἠγεῖτο ὁ πρόεδρός της Δημήτρης Νατσιός. Δεδομένων τῶν κακῶν σχέσεων πού ἐφέροντο ὅτι εἶχαν οἱ δύο πλευρές ἀπό τήν περίοδο τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023 καί τῆς ἀμοιβαίας καχυποψίας πού λέγεται ὅτι ἐπικρατοῦσε μεταξύ τους, ἤμουν πολύ διστακτικός στό νά πιστέψω τήν πληροφορία. Πολύ δέ περισσότερο νά σπεύσω νά τήν δημοσιεύσω. Στήν δημοσιογραφία πρέπει καμμιά φορά νά περιμένεις ἀναλαμβάνοντας τό ρίσκο νά σέ προλάβει ἄλλος καί νά «χάσεις» τήν εἴδηση. Ἡ ἐμπιστοσύνη καί ἡ διασταύρωση ὅμως προηγοῦνται. Ἡ ἐξακρίβωση τῆς εἰδήσεως κατέστη εὐκολότερη τίς προηγούμενες ἡμέρες ἐξ αἰτίας τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νά μοιραστεῖ μέ ὁρισμένους συνεργάτες του τήν πληροφορία πού ἀποδεσμεύω μέ τό σημερινό σημείωμα.

Θεωρῶ ὅτι ἐν ὄψει τῆς συναντήσεως τοῦ Μακαριωτάτου μέ τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη καί τῆς ἐπισκέψεώς τους στό Δήλεσι ἔχει νόημα νά δοῦμε πῶς σκέπτεται καί κυρίως πῶς ἑλίσσεται στό παρασκήνιο ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Νεώτερα στοιχεῖα γιά τήν στάση του στίς ἐκλογές τοῦ 2023 πιστοποιοῦν ὅτι ὁ κύριος Ἱερώνυμος δέν βοήθησε ἐπ’ οὐδενί τήν «Νίκη» ἀλλά καί δέν τήν πολέμησε. Τό «Ὥς Ἐδῶ!», πού εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος λίγο πρίν τίς δεύτερες ἐθνικές ἐκλογές καί ἑρμηνεύτηκε ὡς ἀποδοκιμασία τῆς «Νίκης» ἀπό κυβερνητικά κέντρα, δέν ἀπευθυνόταν μόνο σέ μερικούς Μητροπολῖτες πού εἶχαν ἐκφράσει τήν συμπάθειά τους στό νεοσύστατο κόμμα ἀλλά καί σέ τρεῖς «φιλοκυβερνητικούς» Μητροπολῖτες μέ φιλοδοξίες μέλλοντος πού ἦταν ἕτοιμοι νά καταγγείλουν τήν ἡγεσία αὐτοῦ τοῦ κόμματος ὡς «αἱρετική» γιά νά τήν πλήξουν ἐκλογικά στούς Ὀρθόδοξους ἐκλογεῖς. Μέλημά του ἦταν κυρίως ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ ἀποφυγή τῆς διασπάσεως καί τοῦ διασυρμοῦ.

Στήν κορύφωση τῆς κρίσεως γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, πού εἶναι ἕως καί σήμερα πληγή πυορροοῦσα στό σῶμα τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔλαβε θορυβημένοςτήν ἀπόφαση νά ἀνοίξει δίαυλο ἐπικοινωνίας μέ τήν «Νίκη». Τήν προσκάλεσε, σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες μας, στήν Μονή Πετράκη ἀργά ἕνα βράδυ. Ἐρώτησε τά μέλη της ἄν ἤθελαν φωτογραφίες καί δημοσιότητα, ἐκεῖνος προσωπικῶς δέν εἶχε ἀντίρρηση, ἀλλά ἡ ἀπάντηση πού ἔλαβε ἀπό τόν Δημήτρη Νατσιό ἦταν «Ὄχι». Δέν ἐπιθυμοῦσε τήν «ἐργαλειοποίηση» τῆς συναντήσεως μέ φλάς, οὔτε καί τήν δημοσιοποίησή της. Ὅταν ἐρωτᾶτο, τήν διέψευδε κατηγορηματικῶς. Δυστυχῶς, τά στόματα ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν ἔμειναν ἑρμητικά κλειστά καί δέν κατέστη δυνατόν νά γίνει γνωστό τί διημείφθη σέ ἐκείνη τήν ὡριαία συνάντηση γνωριμίας. Τό βέβαιον εἶναι ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἦταν ἐκείνη τήν ἐποχή σφόδρα ἐνοχλημένος μέ τόν Πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀθετήσει τόν λόγο του ὄχι μόνο γιά τόν χρόνο τῆς ἐκδηλώσεως τῆς νομοθετικῆς πρωτοβουλίας γιά τόν γάμο ἀλλά καί σέ σειρά ἄλλων εὐαίσθητων καί λεπτῶν ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων. Ἡ φράση «μέ ἐνέπαιξε!» ἦταν ἡ πιό συχνή πού ἔλεγε ὀργισμένος σέ Ἱεράρχες.

Στό ἐρώτημα γιατί ὁ κύριος Ἱερώνυμος ἄλλαξε ἄποψη καί ἄνοιξε γραμμή ἐπικοινωνίας μέ τήν «Νίκη» οἱ ἀπαντήσεις εἶναι ξεκάθαρες. Πρῶτον, διαπίστωσε ὅτι αὐτή δέν ἀναμειγνύεται σέ ἐνδοεκκλησιαστικά ζητήματα, εἰδικῶς τά γεωπολιτικά, καί δέν λαμβάνει περίεργες θέσεις, ὅπως ἀρχικῶς τοῦ εἶχαν μεταφέρει. Δεύτερον, ἐνοχλήθηκε τά μάλα ἀπό τίς ὠμές ἀπειλητικές παρεμβάσεις πού ἔκανε τό Μέγαρο Μαξίμου καί ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σέ Ἱεράρχες ἀκόμη καί τῆς νεώτερης γενιᾶς ἐπειδή ἔκαναν τό «λάθος» νά διατυπώσουν αἰχμηρή κριτική στήν Κυβέρνηση γιά τόν γάμο. Τρίτον, κατάλαβε ὅτι ὁ γάμος δέν θά ξεχαστεῖ, ὅπως ἤλπιζε ἡ Κυβέρνηση, καί στόν χρόνο πού πρέπει θά ἐκδηλωθεῖ ἰσχυρή λαϊκή διαμαρτυρία. Ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μέ σχετική καθυστέρηση συνειδητοποίησε ὅτι ὁ γάμος εἶναι ὡρολογιακή βόμβα στά θεμέλια τῆς Ἐκκλησίας καί γι’ αὐτό ἔλαβε ἀποφάσεις ὅπως ἡ ἀκύρωση τῆς συμμετοχῆς του στό γεῦμα τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας γιά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.

Τούτων δοθέντων πολλοί ἐρωτοῦν γιατί σημειώνεται ἡ ἐπαναπροσέγγιση Ἐκκλησίας καί Πολιτείας μέ τήν συνάντηση Πρωθυπουργοῦ – Ἱερώνυμου. Καί ἐδῶ οἱ ἀπαντήσεις εἶναι ἁπλές. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος συναντώντας τόν Πρωθυπουργό σέ ἱκανή χρονική ἀπόσταση ἀπό τήν διεξαγωγή τῶν ἐκλογῶν θέλει νά βγάλει τήν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό κάδρο τῶν ἐκλογῶν.

Ἐάν ἕνα κόμμα πάει καλά ἤ δέν πάει καλά στίς εὐρωεκλογές, εἴτε αὐτό εἶναι ἡ ΝΔ, εἴτε ἡ «Νίκη», εἴτε ἡ «Λύση», εἴτε ὁποιοδήποτε ἄλλο, αὐτό θά ὀφείλεται στίς δικές του δυνάμεις καί ὄχι στήν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης: Ὅλες οἱ κρίσεις ἔχουν ἀρχή, μέση καί τέλος. Δέν εἶναι οὔτε στόν χαρακτῆρα, οὔτε στήν φυσιογνωμία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά κάνει «μοῦτρα» στούς θεσμούς, ἀνεξαρτήτως τῶν ὅποιων αἰσθημάτων τρέφει γι’ αὐτούς καί τά πρόσωπα πού τούς ἐκπροσωποῦν. Εἶναι ἄλλωστε τοῖς πᾶσι γνωστό πώς οὔτε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει καλή χημεία μέ τόν Πρωθυπουργό οὔτε καί ὁ Πρωθυπουργός μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο. Κανείς ἐκ τῶν δύο ὅμως δέν ἐκπροσωπεῖ τόν ἑαυτό του. Θεσμῶν ἠγοῦνται καί πρέπει νά κάνουν τίς ὑπερβάσεις τους. Ἄλλο τί θά κάνουν οἱ ἱερεῖς καί τό χριστεπώνυμο πλήρωμα. Σέ κάθε περίπτωση, ὁ κύριος Ἱερώνυμος γνωρίζει ἄριστα ὅτι ὁ θυμός γιά τόν γάμο ὄχι ἁπλῶς δέν ἔχει ξεθυμάνει στό ἐκλογικό σῶμα ἀλλά διευρύνεται. Γι’ αὐτό μέ τίς ἐφεξῆς συναντήσεις του μέ τούς ἀρχηγούς ὅλων τῶν κομμάτων, στήν προκειμένη περίπτωση τῆς «Νίκης», στέλνει τό μήνυμα πρός τά παλαιά καί καθιερωμένα κόμματα ὅπως ἡ ΝΔ ὅτι δέν ἔχουν πλέον τό μονοπώλιο τῆς ἐκφράσεως τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἔχει καί ἀλλοῦ πορτοκαλιές, ἄν χρειαστεῖ. Καταληκτικῶς ὅλα τά παραπάνω πάντως δέν ἀναιροῦν ἕνα γεγονός: Παρά τόν τακτικισμό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡ Ἑκκλησία «βράζει» γιά τήν ἄφεση ἀμαρτιῶν πού δίδει ὁ κ. Ἰερώνυμος στόν Πρωθυπουργό!

Απόψεις

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.