ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Ἡ Kυβέρνηση «ἀγαπᾶ» τήν Μακεδονία: Ἑτοιμάζεται νά βάλει λουκέτο στήν ΕΤ3!

H Aπόφαση τῆς διοίκησης τῆς ΕΡΤ νά πάψει ἡ ἑλληνική τηλεόραση νά παράγει καί νά μεταδίδει εἰδησεογραφικές ἐκπομπές δέν εἶναι μόνον ἁπλῶς μία προσβολή στό ἔργο τῶν δημοσιογράφων τῆς Θεσσαλονίκης, γιά τήν ὁποία θά πρέπει νά διαμαρτυρηθεῖ ὅλη ἡ κοινοβουλευτική ὁμάδα τῆς Νέας Δημοκρατίας στήν περιοχή τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης, καθώς καί ἡ τοπική Ἕνωση Συντακτῶν.

Εἶναι κάτι πολύ βαθύτερο. Ἀποκαλύπτει τίς βαθύτερες σκέψεις ὑποτιμήσεως τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας γιά τήν περιοχή τῆς Βορείου Ἑλλάδος. Στήν προκειμένη περίπτωση, τοῦ προέδρου τῆς ΕΡΤ, Κωσταντίνου Ζούλα, καί τοῦ τοπικοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἑλληνικῆς Τηλεοράσεως 3, Φίλιου Στάγκου. Διότι στήν πραγματικότητα ἀποτελεῖ τόν προάγγελο τοῦ λουκέτου στό τρίτο κανάλι τῆς ἑλληνικῆς τηλεοράσεως.

Μία ΕΤ3 πού δέν παράγει εἰδησεογραφικό περιεχόμενο, πού οἱ δημοσιογράφοι, οἱ τεχνικοί καί οἱ κάμεραμέν της μένουν ἄπραγοι καί ἄνεργοι χωρίς νά προσφέρουν τίποτε, εἰσπράττοντας ἁπλᾶ τούς μισθούς τους, θά εἶναι ἁπλῶς θέμα χρόνου νά γίνει στόχος διατεταγμένων ἐπικοινωνιακῶν ἐπιθέσεων ἀπό τήν Ἀθήνα. Μία ἑλληνική τηλεόραση πού θά μεταδίδει ἐφ’ ἑξῆς μόνο ντοκιμαντέρ καί ταινίες καί ὄχι ἐκπομπές πού ἔχουν σχέση μέ τήν Βόρειο Ἑλλάδα, δέν ἔχει κανένα λόγο νά ἔχει ἕδρα τήν Θεσσαλονίκη. Ἀργά ἤ γρήγορα θά τεθεῖ θέμα καταργήσεώς της, στήν καλύτερη περίπτωση τῆς μετατροπῆς της σέ μία ἁπλῆ διεύθυνση τῆς γενικῆς διευθύνσεως εἰδήσεων καί ἐνημερώσεως τῆς κεντρικῆς ΕΡΤ.

Ἡ ἀπόφαση αὐτή τῆς διοικήσεως Ζούλα – Στάγκου δέν περιορίζεται, ὅμως, μόνον σέ αὐτό. Θά ἦταν λάθος ἄν τό πιστεύαμε. Ἔχει ὡς στόχο τήν Μακεδονία καί τήν «ἀνορθολογική» σκέψη πού παράγεται στήν Μακεδονία. Ἡ διοίκηση αὐτή ἔδειξε ἀμέσως τίς διαθέσεις της, ὅταν ἀπαγόρευσε ἀπό τήν ἀρχή στό δημοσιογραφικό προσωπικό τῆς ΕΡΤ3 νά καλεῖ βουλευτές καί ὑπουργούς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Μακεδονίας – Θράκης στίς ἐκπομπές. Ἔπειτα ἀπαγόρευσε τήν τοπική παραγωγή δημοσιογραφικοῦ περιεχομένου, μέ συνέπεια ὅλα τά κείμενα τῶν δελτίων εἰδήσεων πού ἐκφωνοῦνται ἀπό τήν Θεσσαλονίκη νά γράφονται στήν Ἀθήνα! Ἡ ἀπαξίωση τοῦ δημοσιογραφικοῦ ἔργου ἔφτασε σέ τέτοιο σημεῖο, ὥστε σατιρικές ἐκπομπές τῶν Ἀθηνῶν νά ἀντιπαραβάλλουν τά δελτία εἰδήσεων πού μεταδίδονται ἀπό τήν Ἀθήνα καί τήν Θεσσαλονίκη μέ τό αὐτό ἀκριβῶς περιεχόμενο, γιά νά σχολιάσουν τό κωμικοτραγικό τοῦ πράγματος.

Τώρα ἔρχεται καί ἡ χαριστική βολή. Καταργοῦνται καί οἱ ἐνημερωτικές ἐκπομπές. Τό κτήριο τῆς λεωφόρου Στρατοῦ σέ λίγο θά καταστεῖ ἄδειο κέλυφος. Στήν πραγματικότητα, τό μεγάλο εἰδησεογραφικό κανάλι τῆς Βορείου Ἑλλάδος, τό ὁποῖο μετρᾶ 35 χρόνια λειτουργίας, φαίνεται ὅτι θά ἔχει τήν τύχη τοῦ Ὑπουργείου Μακεδονίας – Θράκης. Ὅπως αὐτό μετατράπηκε ἀπό Ὑπουργεῖο σέ Ὑφυπουργεῖο, χωρίς νά ξεσηκωθεῖ κανένας στήν πόλη, ἔτσι τώρα καί ἡ ΕΡΤ3 θά μετατραπεῖ ἀπό ξεχωριστό κανάλι σέ ἁπλῆ διεύθυνση μέχρι νά φθαρεῖ, νά γίνει στόχος ἐπικρίσεων καί στό τέλος νά καταργηθεῖ. Οἱ λόγοι πού γίνεται αὐτό, εἶναι συνολικότεροι. Ὁ πρῶτος εἶναι ὅτι ἡ Κυβέρνηση ἐπιτίθεται σέ ὁτιδήποτε φέρει τό ὄνομα Μακεδονία ἤ παράγει σκέψη ἀπό τήν Μακεδονία.

Ὅλοι οἱ κρατικοί λειτουργοί, στήν συγκεκριμένη περίπτωση ἡ διοίκηση Ζούλα – Στάγκου, ὑποβαθμίζουν ἐθνικῆς σημασίας δημόσιες ὑπηρεσίες πού παράγουν κοινωνικό ἔργο, γιά νά διευκολύνουν τήν ἐφαρμογή τῆς Συνθήκης τῶν Πρεσπῶν πρός ὄφελος τῶν γειτονικῶν Σκοπίων. Μέ στόχο νά ἀτονίσει ἡ διαρκής χρήση τοῦ ὅρου «Μακεδονία» σέ τοπικό ἐπίπεδο. Ὅπως, βεβαίως, νά περιοριστοῦν πολιτιστικές ἐκπομπές ἐθνικοῦ περιεχομένου, πού συνδέονται μέ αὐτήν. Ἡ Βεργίνα, ἡ Ἀμφίπολη, τό Ἀρχαῖο Θέατρο Φιλίππων, ὁτιδήποτε συνδέεται μέ τήν Μακεδονία, θά περάσουν σταδιακά, ἄν δέν ἔχουν ἤδη περάσει, στήν λήθη τῆς τηλεοπτικῆς ἱστορίας. Ὅπως πρόσφατα πέρασε καί ἡ Παναγία Σουμελᾶ στήν Τραπεζοῦντα, τήν Θεία Λειτουργία τῆς ὁποίας ἡ ἑλληνική τηλεόραση δέν μετέδωσε, γράφοντας στά παλιά της τά ὑποδήματα τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη! Τόν ὁποῖο ἡ Ἑλλάς πασχίζει νά στερεώσει.

Ἄν, πράγματι, ἡ Κυβέρνηση ἐννοοῦσε ὅτι εἶναι ἡ Ἑλλάς ἡγετική χώρα στήν περιοχή τῶν Βαλκανίων, τότε θά ἔπρεπε νά ἔχει καί ἕναν ἡγετικό τηλεοπτικό σταθμό στήν περιοχή τῶν Βαλκανίων. Ὄχι μόνον δέν τό θέλει ἀλλά τόν καταργεῖ. Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ὅτι ἡ περιοχή τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης, ὅπως ἔδειξαν τά πρόσφατα ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν, εἶναι μία ξεχωριστή ἐπικράτεια πολιτικῆς σκέψεως. Μία ἐπικράτεια στήν ὁποία δέν ἀρέσει αὐτή ἡ Κυβέρνηση. Μία ἐπικράτεια στήν ὁποία οὔτε ἡ Κυβέρνηση ἐνδιαφέρεται νά γίνει δημοφιλής. Τήν γράφει στά παλιά της τά παπούτσια. Ἄν μποροῦσε νά καταργήσει καί τήν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης ὡς ξεπερασμένο κατάλοιπο, θά τό ἔκανε! Φάνηκε καί ἀπό τήν καταφανῆ ἀδιαφορία της στήν κατάσβεση τῆς φωτιᾶς τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, ἡ ὁποία φαίνεται ὅτι γιά τήν Ἀθήνα… κεῖται μακράν. Τό μόνο πού κάνει ὁ κύριος Μητσοτάκης, γιά νά διατηρεῖ τά προσχήματα, εἶναι νά διορίζει ὑφυπουργούς χωρίς ἁρμοδιότητες σέ κάθε νομό τῆς Μακεδονίας, ὅπου τά λεγόμενα μικρά δεξιά κόμματα ἔχουν πολύ μεγάλο ποσοστό.

Ὑπάρχει, τέλος, καί κάτι εὐρύτερο: ὁ ὁλοκληρωτισμός τῆς πληροφορίας. Ἄν ὅσα μεταδίδονται εἶναι σωστά καί τό δημοσιογραφικό ἔργο τῆς ΕΤ3 θεωρεῖται περιττό, καθώς τό ἔργο αὐτό θά τό παράγουν οἱ στρατιές τῶν ἡμετέρων πού ἔχουν διοριστεῖ στήν ΕRTNEWS στήν Ἀθήνα, αὐτό δείχνει ὅτι στό ἐσωτερικό τῆς δημόσιας τηλεόρασης δέν γίνεται ἀνεκτή ἡ ἐλάχιστη παρέκκλιση στήν προσέγγιση ἀπό τούς δημοσιογράφους πού ὑπηρετοῦν σέ αὐτήν. Θά ὑπάρχει πάντοτε κεντρική γραμμή… BBC!

Τό πολιτικό προσωπικό τοῦ Βορρᾶ θά πρέπει προφανῶς νά διαμαρτυρηθεῖ γιά ὅλα ὅσα συμβαίνουν στήν ΕΡΤ3, πού εἶναι κατά πολύ εὐρύτερα ἀπό τήν κατάργηση ὁρισμένων ἐκπομπῶν, καθώς ἀποκαλύπτονται οἱ μύχιες σκέψεις τῆς Ἀθήνας γιά ὅλον τόν Βορρᾶ. Ὡστόσο, αὐταπάτες δέν πρέπει νά ὑπάρχουν. Οἱ ἄνθρωποι βρίσκονται σέ ἀποστολή.

Γι’ αὐτό, ἀπό τώρα ὁ ἑπόμενος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ὅποιος κι ἄν εἶναι αὐτός, θά πρέπει νά ἀφιερώσει πόρους γιά τήν μετατροπή τῆς TV 100 σέ ἕνα μεγάλο κανάλι πού νά καλύπτει ὁλόκληρη τήν περιοχή τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης. Μέ κεραῖες παντοῦ. Καί ὅποιος τολμήσει ἄς πάει νά τίς ρίξει. Περιθώριο συνεννόησης μέ αὐτούς, δυστυχῶς, δέν ὑπάρχουν. Οἱ ἄνθρωποι μισοῦν τήν Μακεδονία καί δέν τό κρύβουν. Πᾶμε ἀπ’ τήν ἀρχή.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ