ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

EAN τά κόμματα δέν ὑποκρίνονται, τότε πρέπει νά εἶναι ἀφελῆ. Ἀναφέρομαι στήν συζήτηση πού ἄρχισε προχθές μέ ἀφορμή τήν συμμετοχή στήν ἐκλογή ἀρχηγοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί στό σταλινικό ποσοστό πού ἔλαβε ὁ κύριος Τσίπρας στίς κάλπες. Τό πράγματι ἀσυνήθιστο 99%. Ὅσα ἄκουσα ἤ διάβασα, εἶναι κατώτερα τῶν περιστάσεων, σέ ὁρισμένες περιπτώσεις δέ εἶναι καί παιδικά. Τά προσπερνῶ. Ποιά εἶναι ἡ οὐσία τοῦ Συνεδρίου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ; Πρῶτον, ὅτι διεξήχθη πρίν ἀπό τίς ἐκλογές. Ὁ χρόνος εἶναι ἡ οὐσία. Ὅποια καί ἄν εἶναι ἡ ἐκλογική ἐπίδοση τοῦ κυρίου Τσίπρα στίς κάλπες –δεύτερος καί καταϊδρωμένος ὅπως προκύπτει ἀπό ὅλες τίς δημοσκοπήσεις– δύσκολα θά ἀμφισβητηθεῖ μετά τίς ἐκλογές ἔχοντας τόσο «ἐκκωφαντική» νωπή ἐσωκομματική ἐντολή. Τῶν φρονίμων τά παιδιά πρίν πεινάσουν μαγειρεύουν. Καί ὁ κύριος Τσίπρας ὡς ὁ πιό παλαιός πολιτικός ἀρχηγός τῆς χώρας στά 48 του –εἶναι στό κουρμπέτι ἀπό τό 2008– γνωρίζει ἄριστα πῶς νά διασφαλίζει τό νῶτα του. Ἕνα τό κρατούμενο λοιπόν. Ἡ ἐκλογή του ἀπό τά μέλη εἶναι προπαρασκευαστική πράξη προληπτικοῦ χαρακτῆρα πρός θωράκιση τῆς καρέκλας του.

Δεύτερον, ἡ οὐσία τοῦ Συνεδρίου εἶναι ἐπίσης πώς μέ ἕνα τέτοιο ποσοστό ἐκλογῆς ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης θά ἔχει λυμένα τά χέρια του νά πολιτευτεῖ ὅπως θέλει κατά τήν διάρκεια τῶν διερευνητικῶν ἐντολῶν. Θά εἶναι τόσο καταιγιστικές οἱ ἐξελίξεις μετά τίς πρῶτες ἐκλογές μέ ἁπλή ἀναλογική καί τόσο μεγάλη ἡ ἔξωθεν πίεση γιά ἀνίερες συμπορεύσεις καί ἀδιανόητους συμβιβασμούς, πού μόνο ἕνας ἰσχυρός ἀρχηγός (πού ὑποτίθεται θά θέτει σέ ἠλεκτρονική ψηφοφορία τήν στρατηγική του στήν κρίση τῶν 172.000 μελῶν) θά εἶναι σέ θέση νά κινηθεῖ μέ τήν ἀπαραίτητη εὐελιξία. Χωρίς νά νοιώθει τήν ἀνάγκη νά κάνει διαβούλευση μέ τόν Εὐκλείδη Τσακαλῶτο, τόν Νῖκο Φίλη, τόν Πάνο Σκουρλέτη καί τά ἄλλα παιδιά. Ἤδη τά πρῶτα πολιτικά μερομήνια «ξάντισαν» (φάνηκαν), πού λένε καί στό χωριό μου: ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς δεξαμενῆς σκέψης τοῦ Ἀνδρουλάκη, Νῖκος Χριστοδουλάκης, ἀρθρογράφησε τήν Κυριακή ὑπέρ τοῦ Μεγάλου Συνασπισμοῦ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ λόγῳ τῶν ἑλληνοτουρκικῶν. Ἄν θέλουμε νά εἴμαστε λοιπόν σοβαροί ὡς φιλελεύθερος συντηρητικός χῶρος λοιπόν, ἀντί νά παιδιαρίζουμε ἀναμασῶντας κλισέ γιά τόν ἀριθμό τῶν ψήφων καί τήν ψῆφο στά 15χρονα, ἄς σκεφτοῦμε σέ τί χρησιμεύει τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν στόν κύριο Τσίπρα. Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή καί διαυγής: τόν ἐνισχύει ὡς τρίτον τῇ τάξει πολιτειακό παράγοντα.

Τά λοιπά περί τῆς ἐσωκομματικῆς δημοκρατίας εἶναι μόνο γιά τούς ἀφελεῖς. Καί γιά λόγους ἱστορικούς καί γιά λόγους πρακτικούς. Ἱστορικούς διότι ἄν ἡ ΝΔ, τό ΠΑΣΟΚ καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶχαν τό θάρρος νά στείλουν τά ἀρχεῖα (μητρῶα) τῶν μελῶν τους στήν Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων πρός ἀντιπαραβολή, ἐκείνη θά διαπίστωνε ἔκπληκτη –αὐτό εἶναι πληροφορία, ὄχι ἐκτίμηση– ὅτι τό 30% αὐτῶν εἶναι διπλό καί τριπλοεγγεγραμμένο! Ὑπάρχουν –μοῦ λένε κυβερνητικοί ἀξιωματοῦχοι μέ ἄριστη γνώση τοῦ παρασκηνίου– κοινά μέλη ἐγγεγραμμένα στήν ΝΔ καί στό ΠΑΣΟΚ καί κοινά μέλη ἐγγεγραμμένα στόν ΣΥΡΙΖΑ καί στό ΚΙΝΑΛ! Τό νά εἶσαι μέλος κόμματος στίς μέρες μας εἶναι ἐπάγγελμα! Καμμία σχέση μέ τίς πρῶτες μέρες τῆς μεταπολίτευσης ὅπου ὁ ὅρος πολιτικό κόμμα εἶχε αἴγλη, φῶς καί ἀπήχηση, τό κόμμα ἐθεωρεῖτο βάθρο τῆς δημοκρατίας. Καμμία σχέση ἐπίσης μέ τήν ἐποχή τοῦ φωτός καί τοῦ σκότους, τοῦ σωτηρίου ἔτους 1985 ὅπου ΝΔ καί ΠΑΣΟΚ εἶχαν ἀπό ἕνα ἑκατομμύριο μέλη. Καί σέ κάθε χωριό ἀνοικτή τοπική ἐπιτροπή.

Ἐάν δέν πιστεύετε τίς πηγές μου γιά τά κοινά μέλη, ἀναζητήσατε ἐν πάσῃ περιπτώσει στό διαδίκτυο ἄρθρο τοῦ νῦν Ὑπουργοῦ Δημοσίας Τάξεως Τάκη Θεοδωρικάκου ὁ ὁποῖος σέ μία ἀπό τίς ἐπετείους τῆς ἐκλογῆς τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν ἀρχηγία τῆς ΝΔ κομπορρημονοῦσε στήν «Καθημερινή» ἐπειδή κινητοποίησε 10.000 μέλη τοῦ ΠΑΣΟΚ νά ἐγγραφοῦν καί νά ψηφίσουν στίς ἐσωκομματικές ἐκλογές τῆς ΝΔ τό 2016. Δέν εἶναι λοιπόν σοβαρή ἡ συζήτηση πού ἔχει ὡς στόχο νά μετρήσουμε ποιός τήν ἔχει πιό μεγάλη τήν ἐπιρροή στήν κοινωνία ἐπειδή στήν δική του διαδικασία ψήφισαν 400.000, στοῦ ἄλλου 270.000 καί στοῦ παρ’ ἄλλου 170.000. Δέν εἶναι ἐπίσης σοβαρή ἡ συζήτηση –πᾶμε καί στούς πρακτικούς λόγους– περί σταλινισμοῦ ἐπειδή ὁ Τσίπρας ἔλαβε τό ἀδιανόητο 99%. Ὅταν στό τριήμερο συνέδριο τῆς ΝΔ πλήν Σαμαρᾶ καταγράφηκαν ἀριθμητικά μόνον δύο ἁπλοί σύνεδροι πού ἔθεσαν προβληματισμό γιά πτυχές τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς (γιά τά 14 εὐρώ τῆς μηνιαίας δόσης τοῦ ἐγγυημένου εἰσοδήματος ὁ ἕνας καί γιά τήν συμπεριφορά τῶν Ὑπουργῶν ὁ ἄλλος) καί δέν τούς ἀπάντησε κανείς γιά ποιό πράγμα ἀκριβῶς συζητᾶμε; Ἀλλά ἐδῶ δέν ἔλαβε ἀπάντηση ὁ Σαμαρᾶς, ἀκόμη καί ἄν εἶχε ἄδικο, θά καταδέχονταν νά ἀπαντήσουν στίς τελευταῖες τρῦπες τοῦ ζουρνᾶ;

Ἄν θέλει ὁ φιλελεύθερος συντηρητικός χῶρος νά ἀφήσει τά καλαμπούρια καί νά ζορίσει τόν ΣΥΡΙΖΑ, ὑπάρχει δρόμος. Νά ἀρχίσει νά τόν ρωτᾶ δημοσίως ποιά εἶναι ἡ ἄποψή του γιά τά 12 μίλια χωρικά ὕδατα. Γιά τά 10 μίλια ἐναέριο χῶρο. Γιά τήν συνεκμετάλλευση. Γιά τήν κατάργηση τοῦ βέτο. Γιά τήν Ἐκκλησία. Ἐάν ρωτήσει καί προπάντων πιέσει, θά λάβει λίαν ἐνδιαφέρουσες ἀπαντήσεις. Δέν πιέζει καί δέν ρωτᾶ ὅμως. Καί ξέρετε γιατί δέν ρωτᾶ; Γιατί μέ ἐξαίρεση τούς φόρους πού εἶναι πράγματι κατά τοὐλάχιστον 30% μικρότεροι ἐπί ΝΔ (καί αὐτό δέν εἶναι πολιτικά ἀμελητέο) σέ ὅλα τά ἄλλα, εἰδικῶς στά ἐθνικά, πίσω ἀπό τίς κουρτίνες, τά δύο κόμματα συμφωνοῦν. ΑΠΟΛΥΤΩΣ. Ἁπλῶς ντρέπονται δημοσίως νά τό ποῦν, ἄν καί δέν θά ἀργήσει ἡ μέρα πού θά τό δοῦμε καί αὐτό. Θερμή παράκληση λοιπόν. Ἀφοῦ κάνετε ὅ,τι κάνετε καί οἱ μέν καί οἱ δέ(ν) τοὐλάχιστον μήν προκαλεῖτε τήν νοημοσύνη ἐκείνων πού ὄχι ἐπειδή τό ἐπιδίωξαν, ἀλλά ἐπειδή συμβαίνει νά εἶναι ἡ δουλειά τους τυγχάνει νά γνωρίζουν καί δύο πράγματα παραπάνω. Ἔλεος.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

«Χάραξε» ἐκ νέου τά σύνορα στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ πτῆσις του στό Ἀρχιπέλαγος μαζί μέ τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Οἱ δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς

Εφημερίς Εστία
ΤΕΡΑΣΤΙΑ στρατηγική σημασία ἔχει ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κυριάκου στήν Ἰνδία, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη σέ ἀνταπόδοση ἐκείνης τοῦ Ἰνδοῦ Πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι στήν Ἀθήνα, πρίν ἀπό λίγους μῆνες.

Ἡ Ὄλγα Γεροβασίλη ἀντίπαλος τοῦ Στέφανου Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
Ποιοί στηρίζουν ἀνοικτά τήν ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς

Περί ἔθνους, περί πατρίδος καί περί χώρας…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ καθηγητής Ἀδαμάντιος Πεπελάσης, στόν δημοσιογράφο Γιῶργο Καραβίδα, τόν Μάρτιo τοῦ 2012…