Ἡ κατασκευή τοῦ ἄδικου καί τό τέλος τοῦ Ἐμφυλίου

Ἡ ἀπελευθέρωση δυνάμεων καί ἡ 2η θέση τοῦ ΚΚΕ

Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ἀνήκει σέ κορυφαῖο μέλος τῆς ἑλληνικῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητας, καί διατυπώθηκε σέ γεῦμα σημαίνοντος οἰκονομικοῦ παράγοντος τῆς ναυτιλίας τοῦ τόπου στό ὁποῖο μετεῖχαν τρία μέλη τῆς Κυβερνήσεως, ἐξέχον μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τεχνοκράτες, ἐκπρόσωποι τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης καί ἄλλοι: «Εἴμαστε πλέον σέ μία νέα φάση τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ζωῆς. Γιά πρώτη φορά γίνεται φανερό ὅτι ὅσο ἀπομακρυνόμαστε χρονικά ἀπό τόν Ἐμφύλιο Πόλεμο, ὁ ὁποῖος ἦταν ἡ διαιρετική τομή τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος, τόσο ἀπελευθερώνονται δημιουργικές δυνάμεις τῆς πατρίδας μας. Ἐπιστρέφουμε σέ αὐτό πού ἦταν στά μάτια τῶν ξένων ταυτισμένος ὁ Ἕλληνας στούς προηγούμενους αἰῶνες. Στό ἐπιχειρεῖν. Ὅταν στόν 19ο αἰῶνα ἀναφέρονταν στούς Ἕλληνες στό ἐξωτερικό ἐννοοῦσαν τούς ἐμπόρους μας. Ἐννοοῦσαν τούς καραβοκύρηδές μας, ἄλλως εἰπεῖν τούς ἐφοπλιστές.

»Ἔχοντας πλέον ἀφήσει γιά τά καλά τίς συνέπειες τοῦ Ἐμφυλίου πίσω μας οἱ Ἕλληνες ἀποστρεφόμαστε τήν μιζέρια, τήν τεμπελιά καί τό ἄδικο. Ἡ Ἀριστερά στήν πατρίδα μας ἔζησε πολλά χρόνια μέσα σέ αὐτά. Κατασκεύαζε ἕνα ἄδικο γιά νά ὑπάρξει. Τώρα αὐτό δέν περνάει πιά!». Θά ἀνέφερα τό ὄνομα τοῦ κορυφαίου μέλους τῆς πανεπιστημιακῆς μας κοινότητας, τό ἀξίζει μέ κεφαλαῖα, ἄν δέν φοβόμουν τίς παρεξηγήσεις γιά τό off the record. Θά τό ἀποφύγω. Πίσω ἀπό τήν διαπίστωση αὐτή στοιχήθηκε ἐν μέρει μέλος τῆς Κυβερνήσεως, τό ὁποῖο ὑποστήριξε ὅτι τό συμπαγές κομμάτι τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν πού ὑποστηρίζει τήν φιλελεύθερη προσέγγιση καί δέν ταυτίζεται ἀπολύτως μέ τό ποσοστό τῆς ΝΔ, στίς μέρες μας φθάνει καί ξεπερνᾶ τό 40%. Μέ ἕνα ἑτερόκλητο μπλόκ ἀπέναντι, τό ὁποῖο ἀμφισβητεῖ τό σύστημα καί φθάνει τό 60%. Ἀλλά καί αὐτό τό 40% θεωρήθηκε ὑψηλότατο σέ σύγκριση μέ τό παρελθόν ἀπό τό μέλος τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητας, καί πράγματι εἶναι. Ὅπως ἐξ ἴσου ὑψηλό εἶναι καί τό 30% πού εἶναι ὁ σκληρός πυρῆνας τοῦ ἀντισυστήματος καί ἀπορρίπτει ταυτότητες, ἐμβόλια κ.λπ. Ἡ ἔκπληξη στήν πρωτότυπη αὐτή ἀνάλυση ἦρθε ἀπό τόν Ὑπουργό, ὁ ὁποῖος στό τέλος τῆς παρέμβασής του ὑποστήριξε ὅτι ὑπό προϋποθέσεις ἄν ἐπικρατήσει ἀπολύτως χαλαρή ψῆφος στίς εὐρωεκλογές τό ΚΚΕ (ἄν τό θελήσει) μπορεῖ νά σκαρφαλώσει στήν δεύτερη θέση! Ἀφήνοντας πίσω του τόν σπαρασσόμενο ΣΥΡΙΖΑ καί τό ΠΑΣΟΚ.

Δέν ἐξεπλάγην. Μᾶς τό ἔδειξε καί ὁ Πρωτούλης στίς περιφερειακές ἐκλογές. Ἄν ὑποχωρεῖ ὁ Ἐμφύλιος καί οἱ ἱστορικές ἐντάσεις διαρκείας πού πυροδότησε στήν πολιτική μας ζωή, ὑποχωρεῖ καί ὁ φόβος. Καί ἀπό τήν ἐξέλιξη αὐτή δέν θά ἐπωφεληθοῦν μόνον οἱ νικητές τοῦ Ἐμφυλίου πού μεταπολιτευτικῶς ἦσαν σταθερῶς κοινωνική μειοψηφία στήν πατρίδα μας. Θά ἐπωφεληθοῦν καί οἱ ἡττημένοι. Δέν ἐξεπλάγην ἐπίσης, διότι ὅπως μᾶς ἐνημέρωσε ὁ ἀμφιτρύων, οἱ γενιές σύμφωνα μέ τόν στρατηγό Πετρέους ἀλλάζουν πλέον κάθε τέσσερα καί ὄχι κάθε τριαντατέσσερα χρόνια. Ἄν δέν εἶναι ταμποῦ ἡ ἀγορά καί τά ἰδιωτικά πανεπιστήμια τό 2023, προφανῶς δέν εἶναι ταμποῦ καί τό ἡμισυστημικό ΚΚΕ, πού καταφέρνει νά βρίσκει κώδικες ἐλάχιστης συνεννόησης μέ τήν Κυβέρνηση γιά νά ἐκδικηθεῖ τήν ἀνανεωτική Ἀριστερά γιά ὅσα ὑπέστη μετά τήν πτώση τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ τό 1989 (χθές ἦταν ἡ ἐπέτειος τῆς πτώσης τοῦ Τείχους τοῦ Βερολίνου.)

Παράδειγμα, ἡ πρόταση τοῦ ΚΚΕ γιά σύσταση ἐξεταστικῆς γιά τά Τέμπη ἀντί προανακριτικῆς τήν ὁποία ἀποδέχθηκε ἡ Κυβέρνηση. Ἀπό τήν ὥρα πού ὁ Γραμματέας τοῦ ΚΚΕ ἀνέβηκε στό βῆμα τοῦ Κοινοβουλίου μέ γραβάτα ἀκολουθῶντας τό παράδειγμα Φλωράκη, ὁ Ἐμφύλιος ἄρχισε νά ὁδεύει πρός τό τέλος του.

Φοβᾶμαι πώς ἡ ἀλλαγή αὐτή, πού τόσο εὔγλωττα μᾶς παρουσίασε τό κορυφαῖο μέλος τῆς πανεπιστημιακῆς μας κοινότητας, δέν ἔχει γίνει ἀπολύτως κατανοητή οὔτε ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ (πρωτίστως ἀπό αὐτόν) οὔτε ὅμως καί ἀπό τήν ΝΔ. Τό ὅτι δέν ἔχει γίνει ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ κατανοητή προκύπτει, πρῶτον, ἀπό τό περιεχόμενο τοῦ χθεσινοῦ κειμένου 1.200 μελῶν τῆς ἐσωκομματικῆς ἀντιπολιτεύσεως «Διέξοδος μόνο Ἀριστερά». Οἱ ἄνθρωποι ἐξακολουθοῦν νά ἀναλύουν τόν κόσμο μέ τό ἄδικο πού κατασκευάζουν σέ μιά ἐποχή πού, ὅπως σωστά παρατήρησε στό γεῦμα τό μέλος τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητας, «ἡ κλάψα καί ἡ μιζέρια ἀπορρίπτεται ἀπό τόν κόσμο». Ἀρνοῦνται νά ταξιδέψουν μέ τούς ἀνέμους τῆς ἐποχῆς. Οἱ ὁποῖοι καταδικάζουν ἀκόμη καί αὐτή τήν λέξη «Ἀριστερά» ἀντιευρωπαϊκῶς.

Δεύτερον, ἀπό τήν ὑστερία πού τούς κατέλαβε, μόλις ὁ νέος ἀρχηγός τους ἀνέφερε τήν λέξη «κεφάλαιο» στό ΣΕΒ. Ψήφιζαν ἐπί πέντε χρόνια τίς βίβλους τοῦ νεοφιλευθερισμοῦ, τά μνημόνια, ἐκποίησαν δημόσια περιουσία, ἀλλά τώρα δυστροποῦν στό ἄκουσμα τῆς λέξεως «κεφάλαιο». Ἐπιλέγουν τόν παλαιό κόσμο καί τά παλαιά ἰδιώματα, γιατί νοιώθουν πιό ἀσφαλεῖς μέσα στίς παλαιές ξεπερασμένες ἀλήθειες τους. Διστάζουν νά ὁμολογήσουν στόν ἑαυτό τους ὅτι τό πρόβλημά τους δέν εἶναι ὁ Κασσελάκης ἀλλά ὁ ἀθεράπευτος ἀριστερός συντηρητισμός τους. Ὁ ἀρτηριοσκληρωτισμός τους. Ὅτι εἶναι πολύ «γέροι» καί «βετερᾶνοι» στήν ἰδεολογική διαπάλη γιά νά μποροῦν νά ἀλλάξουν.

Τήν ἀλλαγή ἐποχῆς δέν τήν ἔχει καταλάβει ὅμως οὔτε ἡ ΝΔ, ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ νά σφυροκοπᾶ τήν Ἀριστερά μέ μακαρθικό τρόπο. Μέ ρητορεία 1960. Ὅπως οἱ ΗΠΑ συνέχισαν τόν ἀντικομμουνισμό μέ τήν Ρωσσία, ἔτσι καί ἡ ΝΔ ἐμμένει στόν ἀντισυριζαϊσμό, τήν ὥρα πού τό πολιτικό σύστημα εἶναι κυριολεκτικά κινούμενη ἄμμος. Τῆς ἄρεσε τό life style τοῦ Κουτσούμπα, γιατί δέν τόν θεωρεῖ ἀντίπαλο ἀλλά δέν τῆς ἀρέσει τό life style Κασσελάκη, καί τόν κτυπᾶ μέ τρόπο πού θυμίζει τήν ἐποχή Τσίπρα – Πολάκη. Κτυπᾶ δηλαδή ἕνα σκιάχτρο καί αὐτή. Τώρα τῆς βγαίνει, αὔριο ὅμως;

Τό τέλος τῆς ἐπίδρασης τοῦ Ἐμφυλίου μπορεῖ λοιπόν νά ἀποφέρει κέρδη στίς δύο παρατάξεις πού πρωταγωνίστησαν σέ αὐτόν, στήν Δεξιά καί τό ΚΚΕ, ἀλλά τό μέλλον ἄδηλον. Γιά ὅλους. Ἀέρας εἶναι καί πᾶνε τά ποσοστά ὅπως καταγράφηκαν στίς περιφερειακές ἐκλογές. Σκορπᾶνε στόν ἀέρα, ὅπως ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπό μιά ἀποτέφρωση. Ἄν ἡ παλαιά ἐξίσωση εἶναι λάθος, λάθος εἶναι ὅλα καί μέρη της. Τήν ὥρα πού θά πᾶνε νά τήν ξαναλύσουν, δέν θά μποροῦν.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις