Ἡ Δύση τοῦ φόβου καί τῶν ἀπαγορεύσεων θέτει σέ δοκιμασία τό ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας

Η ΕΓΚΡΙΣΗ οἰκονομικῆς βοήθειας μαμμούθ ἀπό τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς πρός τήν Οὐκρανία, τήν Ταϊβάν καί τό Ἰσραήλ, δείχνει ὅτι ἡ ὑπερδύναμη θέλει νά συνεχίσει τόν πόλεμο δι’ ἀντιπροσώπων στόν πλανήτη μέχρι νά εἶναι ἕτοιμη γιά ἀπ’ εὐθείας ἀναμέτρηση.

Θέλει ἐπίσης νά καθυστερήσει τήν ἧττα τῆς Δύσης στήν Οὐκρανία, κάτι πού παραδέχεται δημοσίως ἡ CIA, μέχρι τίς προεδρικές ἐκλογές.

Ὅσο ὅμως κι ἄν σᾶς φαίνεται ἀπίστευτο, θεωρῶ ὅτι αὐτό εἶναι τό …ὀλιγώτερο. Τό περισσότερο εἶναι ὅτι στό πλαίσιο ἑνός νέου ψυχροῦ πολέμου ὅλες οἱ χῶρες τῆς Δύσης ἔχουν ἀρχίσει καί περιστέλλουν τό ἀκριβό ἀγαθό πού τίς διαχωρίζει ἀπό τά αὐταρχικά καθεστῶτα: τήν ἐλευθερία. Τήν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης, τήν ἐλευθερία τῶν μετακινήσεων, τήν ἐλευθερία καί προστασία τῆς ἰδιοκτησίας, ἀκόμη καί τήν ἐλευθερία τῆς πολιτικῆς ἀντιπροσώπευσης.

Ἀντιπροσωπευτική δημοκρατία ὀνομάζεται τό πολίτευμά μας, μήν τό ξεχνᾶμε! Δεῖτε τέσσερα βασικά παραδείγματα: Στήν Ἀμερική εἶναι ἕτοιμοι νά ἀπαγορεύσουν ὡς ἐπικίνδυνη γιά τά συμφέροντα τοῦ ἔθνους τήν ἐφαρμογή TikTok, λάτρης τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθές ψήφισε τήν ἀπαγόρευσή του ἡ Βουλή τῶν ἀντιπροσώπων. Στήν Γερμανία ἀπαγόρευσαν μετακινήσεις γιά πολιτικές ἐκδηλώσεις μέ θέμα τήν κρίση στήν Μέση Ἀνατολή. Δέν ἐπέτρεψαν τήν διεξαγωγή τους οὔτε ἀπό τό διαδίκτυο μέσῳ Zoom!

Θῦμα τῶν ἀπαγορεύσεων αὐτῶν πού πλήττει τήν ἐλευθερία διακίνησης τῶν ἰδεῶν ἦταν καί ὁ πρόεδρος τοῦ ΜέΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης. Στήν Εὐρώπη, ὅπου θεωρητικά ἡ ἰδιοκτησία καί οἱ τραπεζικές καταθέσεις προστατεύονται, ἀνεξαρτήτως προελεύσεως, ἡ Κομμισσιόν εἶναι ἕτοιμη νά κατασχέσει ρωσσικά κεφάλαια πού λιμνάζουν στό εὐρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, καί νά τά διαθέσει ἀπ’ εὐθείας στήν Οὐκρανία γιά τήν συνέχιση τοῦ πολέμου μέ τήν Ρωσσία.

Καί βεβαίως δέν θά μποροῦσε νά λείπει καί ἡ πατρίδα μας ἀπό τόν χῶρο τῶν ἀπαγορεύσεων. Τό Σαββατοκύριακο μελετήσαμε τό ὑπόμνημα πού κατέθεσε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στό πέμπτο τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου μέ τό ὁποῖο ζητᾶ νά ἀπαγορευθεῖ ἡ συμμετοχή τοῦ κόμματος Σπαρτιᾶτες στίς προσεχεῖς εὐρωεκλογές. Βέβαιος ὤν ὅτι τό ἐκλογοδικεῖο θά τό ἀποβάλει ἀπό τό κοινοβούλιο, ἀποφασίζοντας τήν ἔκπτωση ἀπό τό ἀξίωμα καί τῶν 12 βουλευτῶν του. Δέν θά μπῶ στόν πειρασμό νά σχολιάσω ἐκτενῶς τό ὑπόμνημα.

Ἀρκεῖ νά σᾶς πῶ ἀπό τίς παραπομπές του ὅτι ὁ Πρωθυπουργός εἶναι φανατικός ἀναγνώστης τοῦ Twitter τοῦ Ἠλία Κασιδιάρη τό ὁποῖο ἐπικαλεῖται τοὐλάχιστον 30 φορές γιά νά ἀποδείξει ὅτι αὐτός εἶναι ὁ πραγματικός ἀρχηγός τοῦ κόμματος. Τό φακέλωμα φτάνει σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε κοτζάμ Πρωθυπουργός νά κάνει ὀνομαστική ἀναφορά καί σέ μετακλητούς ὑπαλλήλους τοῦ κόμματους τῶν Σπαρτιατῶν, τήν κυρία Κλημεντοπούλου, συγκεκριμένα, γιά νά τεκμηριώσει τόν ἰσχυρισμό του περί πραγματικοῦ ἀρχηγοῦ. Ὥστε κοτζάμ Πρωθυπουργός νά ἀναφέρει πόσες δεκάδες ψήφους πῆρε στό παρελθόν ὡς ὑποψήφιος ὁ Στίγκας στίς ἐκλογές, γιά νά παραδεχθεῖ ὅτι χωρίς τόν ἔγκλειστο τοῦ Δομοκοῦ τό κόμμα δέν ἔβλεπε Βουλή.

Ἀρκεῖ ἐπίσης νά σᾶς πῶ ὅτι ὁ Πρωθυπουργός λέει ὅτι ἡ γεραπετρίτειος ἔννοια τοῦ πραγματικοῦ ἀρχηγοῦ «δέν εἶναι ἄγνωστη στήν ἔννομη τάξη μας» παραπέμποντας στίς …ἀνώνυμες ἑταιρεῖες! Παρομοιάζοντας δηλαδή τά πολιτικά κόμματα μέ …ἀνώνυμες ἑταιρεῖες. Σταματῶ ἐδῶ. Διότι ἄν ἐξιστορήσω τά δεκάδες πολιτικά μαργαριτάρια πού ἐντόπισα στίς 37 σελίδες τοῦ ὑπομνήματος πού ὑπογράφει ὁ Πρωθυπουργός τῆς χώρας μέ αἴτημα τήν ἀπαγόρευση συμμετοχῆς ἄλλου κόμματος στίς εὐρωεκλογές, θά ντραπεῖ καί ἡ ντροπή.

Ἀνεξαρτήτως τοῦ ἄν τό κόμμα αὐτό καταπάτησε τήν ἐντολή πού τοῦ ἔδωσαν 250.000 Ἕλληνες τό 2023, καί ἀντί νά κυνηγήσει τήν διαφθορά ὅπως ὑποσχόταν, συγκλονίστηκε ἀπό ἐσωτερικές καταγγελίες γιά διαφθορά καί μαφία. Ἕτερον ἑκάτερον.

Τό ζήτημα εἶναι, ἐπιστρέφω στό γενικώτερο, ὅτι ἡ Δύση πορεύεται σ’ αὐτόν τόν αἰῶνα ὡς συμμαχία μέ ὅπλο τόν φόβο καί τίς ἀπαγορεύσεις στήν διαφορετική ἄποψη. Ἀκόμη καί τήν ἀκραία, πού ποτέ δέν τήν φοβήθηκε στήν ἀκμή της, γιατί πάντα τήν νικοῦσε.

Μόνο πού αὐτό τό ὅπλο τό χρησιμοποιοῦσαν στό παρελθόν μόνο τά αὐταρχικά καθεστῶτα τῆς Ἀνατολῆς μέ τά ὁποῖα σταδιακά ἀρχίζει νά μοιάζει καί ἡ Δύση. Κάθε ἀντίθετη πολιτική ἔκφραση, ἡ ὁποία ἐνοχλεῖ τό σύστημα, ἀκόμα κι ἕνα πανώ διαμαρτυρίας στό γήπεδο τοῦ Παναιτωλικοῦ ὑπέρ τῆς Μαρίας Καρυστιανοῦ, κηρύσσεται παράνομη. Καί τιμωρεῖται μέ ποινή.

Ἄν, λοιπόν, ἔχουμε ἕνα μεγάλο ζήτημα νά ἀντιμετωπίσουμε μπροστά μας σέ αὐτόν τόν αἰῶνα, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ δυτικός μας ὁ ἑαυτός. Ἡ μετάλλαξη τοῦ ἀξιακοῦ συστήματος τό ὁποῖο ἀγαπήσαμε καί ἐξακολουθοῦμε νά ἀγαπᾶμε. Οὔτε ὁ φόβος οὔτε οἱ ἀπαγορεύσεις εἶναι τό μέλλον μας. Δέν μπορεῖ νά εἶναι. Ὁ χρόνος τῆς ἀντίδρασης συναρτᾶται ἀπό τήν πύκνωση τῶν γεγονότων καί τήν συγκυρία. Θά προκύψει τυχαῖα.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ