Ἡ χλεύη τῶν ἡττημένων

H ΝΔ πληρώνει τά λάθη της αὐτόν τόν καιρό

Καί μέ τούς χειρισμούς πού κάνει γιά νά τά διορθώσει, τά κάνει χειρότερα. Διότι καί αὐτοί πού ἦταν ἀδιάφοροι καί δέν ἀσχολοῦνταν μέ τήν βαρειά πολιτική, ὅταν ἀκοῦνε ὅτι πέφτει σκοτάδι βαθύ στήν Ἐξεταστική γιά τίς ὑποκλοπές καί σχεδιάζεται ἡ ἀλλαγή τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου γιά νά δίδει εὐκολότερα αὐτοδυναμία στό πρῶτο κόμμα, ἀντιλαμβάνονται τό αὐτονόητο: ἡ Κυβέρνηση δέν παίζει πλέον ἐπίθεση. Παίζει ἄμυνα. Ἄμυνα μέ ἀντιπερισπασμούς. Πασχίζει νά «φθάσει» μέχρι τά τέλη Φεβρουαρίου, ἀρχές Μαρτίου, γιά νά ντιλάρει μέ τά συμφέροντα καί νά διανείμει τά κονδύλια τοῦ Ταμείου Ἀνάκαμψης καί μετά… ἐκλογές. Μόνο πού οἱ χειρισμοί πού γίνονται γιά νά φθάσει μέχρι τόν Μάρτιο, εἶναι τόσο ἄγαρμποι καί τόσο ἀπρόσεκτοι, ὥστε ἀντί νά βελτιώνουν τό κλῖμα, τό ἐπιδεινώνουν. Καί μάλιστα, στήν τελική εὐθεῖα. Δέν ξέρω πάνω σέ ποιό συννεφάκι κάθονται οἱ κυβερνητικοί ἀξιωματοῦχοι καί διαφημίζουν ὅτι ἡ ἀνάπτυξη ἄνω τοῦ 7%, πού ἀνακοίνωσε ἡ ΕΛΣΤΑΤ, φθάνει γιά τήν αὐτοδυναμία, μᾶλλον θά λησμονοῦν ὅτι ὁ Σημίτης παραιτήθηκε ἀπό τήν πρωθυπουργία καί παρέδωσε τό δακτυλίδι στόν Παπανδρέου μέ 5% ἀνάπτυξη τόν Φεβρουάριο τοῦ 2004. Ξέρω καλά, ὅμως, τά ἑξῆς:

Ἦταν λάθος ἡ μή ἐπαναφορά τοῦ νόμου Παυλόπουλου τό 2020. Αὐτό πού θά ἐθεωρεῖτο ἀπολύτως φυσιολογικό τότε (δεδομένου ὅτι τόν εἶχε ἀξιοποιήσει καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ στίς ἐκλογές τοῦ 2015 καί τοῦ 2019, ἄρα, τί νά πεῖ!), θεωρεῖται σήμερα πολιτική ἀνωμαλία. Ἡ ὁποία ἀνωμαλία θά γίνει ἀκόμη μεγαλύτερη καί θά αὐξήσει τούς ἐχθρούς τῆς Κυβέρνησης, ἄν τυχόν ἡ ΝΔ διανοηθεῖ νά αὐξήσει τό πλαφόν εἰσόδου τῶν μικρῶν κομμάτων στήν Βουλή ἀπό 3% σέ 5%.

Βλέπετε, ἐδῶ πού φθάσαμε, οὔτε ὁ νόμος Παυλόπουλου φθάνει γιά τήν αὐτοδυναμία. Ἄν ἡ Βουλή, ὅπως ἔδειξε ἡ χθεσινή δημοσκόπηση τῆς MRB, εἶναι ἑξακομματική ἤ ἑπτακομματική, μέ τά ποσοστά πού ἔχει σήμερα ἡ ΝΔ (28% χωρίς τήν ἀναγωγή), ὁ πῆχυς γιά τήν αὐτοδυναμία ἐκτινάσσεται πρός τά ἐπάνω. Καί ὁ ἀσφαλέστερος τρόπος γιά νά μειωθεῖ στό 36% εἶναι νά μείνουν ὅσο τό δυνατόν περισσότερα κόμματα ἔξω ἀπό τήν Βουλή, μέ τήν θεσμοθέτηση ἑνός νέου πλαφόν. Πρόκειται γιά ἰλιγγιώδεις ἠλιθιότητες, οἱ ὁποῖες ὄχι ἁπλῶς θά ἐκθέσουν τούς ἐμπνευστές τους, ὄχι ἁπλῶς θά ἑνώσουν τήν ἀντιπολίτευση σέ μία γροθιά, ἀλλά θά ἀλλάξουν, ἄν συμβοῦν δραματικά, τήν πολιτική ἀτμόσφαιρα εἰς βάρος τῆς ΝΔ. Διότι οἱ ἀλλαγές αὐτές θά δείξουν ὅτι τό θεσμικό κόμμα ἄλλαξε καί κάνει κόλπα. Διότι θά γίνει κατανοητό καί στούς μέσα καί στούς ἔξω (οἱ ἀγορές παρακολουθοῦν), ὅτι τήν ἀνωμαλία τήν ἔχει ἀνάγκη ὁ ἀδύναμος, ὁ ὀπισθοχωρῶν, ὄχι ὁ δυνατός. Μέ συνέπεια οἱ ἀγορές νά αὐξήσουν τά ἐπιτόκια τῆς προαναγγελλόμενης ἀπό τήν ἴδια τήν Κυβέρνηση ἀκυβερνησίας, οἱ δέ πολῖτες νά ἀρχίσουν νά ἔχουν ἐκλογική συμπεριφορά ἁπλῆς ἀναλογικῆς.

Ἡ ἰλιγγιώδης ἠλιθιότητα διακρίνει καί τούς κυβερνητικούς χειρισμούς στό θέμα τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τίς ὑποκλοπές. Τήν ὥρα πού τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδριάζει ἀνοικτά γιά τίς ἑλληνικές ὑποκλοπές, τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο συνεδριάζει κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καί ἐκλέγει μονοκομματικό προεδρεῖο! Τήν ὥρα πού ἡ Ἐξεταστική PEGA τοῦ Κοινοβουλίου ἑτοιμάζεται νά ἔρθει στήν Ἑλλάδα, γιά νά ἐξετάσει τόν Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί τούς λοιπούς, ἡ Κυβέρνηση μεθοδεύει τήν μή κλήση τοῦ διοικητοῦ καί τῆς εἰσαγγελέως τῆς ΕΥΠ στό Κοινοβούλιο, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι, ἄν μαρτυρήσουν μυστικά τῆς πολιτείας, κινδυνεύουν μέ δέκα χρόνια φυλακή. Μόνο πού ἐδῶ δέν πρόκειται γιά τά μυστικά τῆς πολιτείας, ἀλλά γιά τά μυστικά ἑνός κόμματος.

Τήν ὥρα πού ὁ κοινοτικός ἐπίτροπος Μαργαρίτης Σχοινᾶς ἀπευθύνει συγκεκριμένες προειδοποιήσεις ἐναντίον ὅσων ἔκαναν κατάχρηση ἐξουσίας μέ τίς ὑποκλοπές στήν Ἀθήνα, τό Κοινοβούλιο ἀποφασίζει ὅτι δέν θά διανέμονται στά μέλη τῆς Ἐξεταστικῆς οὔτε τά πρακτικά τῶν συνεδριάσεων. Τίποτε ἀπό ὅλα ὅσα περιγράψαμε παραπάνω δέν εἶναι κανονικό. Τίποτε. Ποτέ ἡ ΝΔ δέν διαχειρίστηκε ἔτσι τήν ἐξουσία. Τό καμπανάκι τῆς εὐθύνης ἀπό ἐδῶ καί πέρα κτυπᾶ γιά ὅλους. Εἰδικῶς γιά τούς αὐτοαποκαλούμενους κορυφαίους τῆς ΝΔ, οἱ ὁποῖοι σιωποῦν, βλέποντας τήν παράταξή τους νά γίνεται καθημερινά ἡ χλεύη τῶν ἡττημένων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…