Ἡ ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου

ΤΡΕΙΣ εἰσαγωγικές ἐπισημάνσεις πρίν ἔρθω στό σημερινό κύριο θέμα μου, τήν στάση τοῦ…

… Προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ Νίκου Ἀνδρουλάκη ἔναντι τῆς κυβέρνησης τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη. Διότι, ὅπως παρατηρῶ ἤδη, βρισκόμαστε μπροστά σέ κάτι νέο ἀλλά ὄχι ἐντελῶς ἀνεξήγητο.

Οἱ εἰσαγωγικές ἐπισημάνσεις ἀφοροῦν τό νέο νομοσχέδιο τῆς Κυβέρνησης γιά τήν ἀναμόρφωση τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν. Ἡ πρώτη: εἶναι ἐντυπωσιακό ὅτι νομιμοποιεῖται πλήρως ἡ παρακολούθηση τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καί μέ τήν βούλα τοῦ κοινοβουλίου. Στό μέλλον δέν θά πρόκειται γιά ἐξαιρετικό καθεστώς ἀλλά γιά τόν κανόνα. Στήν πραγματικότητα, ἡ Κυβέρνηση ἔρχεται νά κυρώσει μέ νόμο τό ἰδεολόγημα πού παρουσίασε ὁ Πρωθυπουργός στήν συνεδρίαση τοῦ Αὐγούστου, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ὅλα τά πολιτικά πρόσωπα εἶναι ὕποπτα λόγῳ τῆς ἰδιότητάς τους, καί οὐδείς ἐξαιρεῖται. Ἐκείνη τήν ἐποχή βεβαίως εἶχε διατυπώσει τίς ἀντιρρήσεις του ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος συνδέοντας τήν παραβίαση τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐπικοινωνιῶν βουλευτῆ μέ τά ζητήματα ἄρσης ἀσυλίας, ἀλλά ἀπό τότε πέρασε πολύς καιρός, καί ὁ κύριος Βενιζέλος σήμερα ἀγνοεῖται. Τό ἴδιο καί ὁ κύριος Ἀλιβιζᾶτος πού εἶχε διατυπώσει παρεμφερεῖς ἀπόψεις. «Ἀργεῖ». Ἡ δεύτερη ἐπισήμανση: ζητεῖται ἀπό τόν ἑκάστοτε πρόεδρο τοῦ κοινοβουλίου νά καθίσταται πολιτικά συνένοχος στά αἰτήματα τῆς ἐθνικῆς ὑπηρεσίας πληροφοριῶν γιά παρακολούθηση πολιτικῶν προσώπων. Ἡ Κυβέρνηση διαφήμισε τήν ἔγκριση τοῦ Προέδρου ὡς φίλτρο ἀσφαλείας, ὡστόσο ἡ ρύθμιση πού προβλέπει ὅτι ἡ συναίνεση τοῦ ἑκάστοτε «Τασούλα» θά δίδεται πρίν ἀπό τήν ἀπόφαση τῶν δύο εἰσαγγελέων καί τῆς ΑΔΑΕ, στήν πραγματικότητα προδιαθέτει γιά αὐθαιρεσίες μέλλοντος. Οὐδείς γνωρίζει μέ ποιά δεδομένα θά δίδουν οἱ μελλοντικοί πρόεδροι τῆς Βουλῆς πρίν ἀπό τούς εἰσαγγελεῖς τήν ἔγκρισή τους γιά τήν καθολική παρακολούθηση πολιτικῶν προσώπων. Ἡ τρίτη ἐπισήμανση: τό νομοσχέδιο προβλέπει ὅτι οἱ πολῖτες πού παρακολουθοῦνται ἀπό τήν Ἐθνική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν δύνανται νά ἐνημερώνονται γιά τήν παρακολούθησή τους τρία ἀκριβῶς χρόνια μετά τήν λήξη της ὑπό προϋποθέσεις. Ὑποτίθεται ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία εἶναι φιλελεύθερο κόμμα. Ὑποτίθεται ὅτι ἔχει στό κέντρο τῆς προσοχῆς της τόν ἄνθρωπο. Ὑποτίθεται ὅτι προστατεύει τά ἀτομικά καί ἀνθρώπινα δικαιώματα. Τό πόσο συμβατή εἶναι αὐτή ἡ ρύθμιση μέ τήν φιλελεύθερη φυσιογνωμία της, εἶναι ὑπό …διερεύνηση.

Πᾶμε τώρα στόν κύριο Ἀνδρουλάκη. Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ ἄφησε νά ἐννοηθεῖ μέ συνέντευξή του στό Mega Channel τοῦ κυρίου Μαρινάκη ὅτι πρόκειται νά ψηφίσει ἐπί τῆς ἀρχῆς τό νομοσχέδιο τῆς Κυβέρνησης γιά τήν ΕΥΠ. Εἶναι ἡ δεύτερη φορά πού σέ σύντομο χρονικό διάστημα τό ΠΑΣΟΚ θά ψηφίσει νομοσχέδιο τῆς Κυβέρνησης. Ψήφισε καί τό καλάθι τοῦ νοικοκυριοῦ τοῦ κυρίου Γεωργιάδη. Ἡ στάση αὐτή τοῦ κυρίου Ἀνδρουλάκη ἡ ὁποία πρέπει νά ὀφείλεται στό ὅτι φοβᾶται μήν ἀποκαλυφθεῖ ὁ ἐπίσημος λόγος τῆς παρακολούθησής του πού ἔχει σχέση μέ κάποιο …προξενεῖο, δημιουργεῖ νέα δεδομένα στόν πολιτικό ἀνταγωνισμό. Καί νέα προεκλογικά δεδομένα, καί νέα μετεκλογικά δεδομένα. Ὡς πρός τά μετεκλογικά, χωριό πού φαίνεται κολαοῦζο δέν θέλει. Ὁ κύριος Ἀνδρουλάκης φοβούμενος ἀποκαλύψεις γιά τό πρόσωπό του προσεγγίζει σταδιακά τήν Κυβέρνηση καί διατίθεται ὡς μετεκλογικός ἑταῖρος σέ κυβέρνηση συνεργασίας. Ἔτσι τό ΠΑΣΟΚ γλυτώνει καί μιά πιθανή κοινοβουλευτική διάσπαση σέ αὐτή τή φάση, ἀλλά καί ὁ κύριος Μητσοτάκης ἐκτός ἀπό τόν κύριο Τσακαλῶτο καί τούς βουλευτές πού ἐλέγχει ἀποκτᾶ ἐπισήμως καί ἕνα σύμμαχο πού τό καλοκαίρι ἔμοιαζε χαμένος. Τόν κύριο Ἀνδρουλάκη. Αὐτά ὑπό προϋποθέσεις θά ἦταν καλά νέα γιά τόν τόπο καί τήν δημοκρατία στό μέτρο πού εὐνοοῦν τήν συγκρότηση σταθερῆς κυβέρνησης. Ἔστω κι ἄν αὐτή θά εἶναι βραχύβια ἐκ τῶν πραγμάτων. Εἶναι ὅμως καλά νέα;

Πληροφορίες πού συλλέγω ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα λένε ὅτι ἔχουν ἀνοίξει τά στεγανά στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί σιγά-σιγά ἀρχίζει ἡ ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου στελεχῶν καί ψηφοφόρων τοῦ κινήματος πρός τόν Σύριζα. Τά ἀλλεπάλληλα «ναί» τοῦ κυρίου Ἀνδρουλάκη στά νομοσχέδια τῆς Νέας Δημοκρατίας καί ἡ ἀνεξήγητη νωθρότης του (γιά τούς ἀμύητους ἀνεξήγητη) προκαλοῦν βαθιά ἀπογοήτευση στόν κορμό τῆς ἐκλογικῆς βάσης τοῦ κόμματος σέ σημεῖο πού κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι τό μονοψήφιο ποσοστό δέν εἶναι ἀπίθανο. Ἡ νοσταλγία γιά τόν παπανδρεϊσμό καί οἱ τονωτικές ἐνέσεις μνήμης ὑπέρ τοῦ ἱδρυτῆ καί τοῦ κινήματος στή σειρά «αὐτή ἡ νύχτα μένει» δέν ἀρκοῦν πλέον γιά τήν αὔξηση τῶν ποσοστῶν. Σε κάθε περίπτωση εἶναι ὁρατές στίς τοπικές κοινωνίες στήν περιφέρεια οἱ μετακινήσεις ἀπογοητευμένων στελεχῶν καί ψηφοφόρων τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀπ’ εὐθείας πρός τόν Σύριζα. Ἡ ἀπογοήτευση εἶναι τέτοια, ὥστε ἀκόμη καί ὁ σύζυγος τῆς ἀείμνηστης προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ Φώφης Γεννηματᾶ Ἀνδρέας Τσούνης σέ ἀνάρτησή του ὑπεστήριξε ὅτι ἄν ἡ Φώφη ζοῦσε, δέν ἐπρόκειτο ποτέ νά συγκυβερνοῦσε μέ τήν δεξιά. Ἐφ’ ὅσον ἡ τάση αὐτή πού συλλαμβάνουν τά ραντάρ μας ἐπιβεβαιωθεῖ, στήν κάλπη, τότε ἡ διαφορά τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύτερου κόμματος δέν θά εἶναι ἀκριβῶς αὐτή πού διαβάζουμε σήμερα στίς δημοσκοπήσεις. Θά εἶναι μικρότερη. Ὁ Σύριζα διαθέτει ἀκόμα δύο δεξαμενές, τούς ψηφοφόρους τοῦ ΚΚΕ καί τοῦ ΜέΡΑ 25. Καί τά δύο αὐτά κόμματα γιά δικούς τους λόγους τό καθένα ὅπως λέει ἡ νεολαία μας «πετοῦν χαρταετό» στήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν. Κοινῶς κρατοῦν χαμηλούς τόνους ἔναντι τῆς Κυβέρνησης, καί αὐτό ἔχει γίνει ἤδη ὁρατό στά κοινά τους. Ἡ πιθανότητα νά ἔχουν καί αὐτά τά δύο κόμματα ἐκτός ἀπό τό ΠΑΣΟΚ διαρροές πρός τόν Σύριζα δέν εἶναι ἀπίθανη. Τούτων δοθέντων ἡ Νέα Δημοκρατία ἐξασφαλίζει μετεκλογικό κυβερνητικό ἑταῖρο ἐφ’ ὅσον ὁ κύριος Ἀνδρουλάκης συνεχίσει στήν ἴδια τροχιά, ἐνῶ ὁ Σύριζα ἀποκτᾶ μιά ἀπρόσμενη δεξαμενή ψήφων προκειμένου νά ροκανίσει ὅσο μπορεῖ τήν διαφορά. Πρώτη θά εἶναι ἡ Νέα Δημοκρατία, ἀλλά δέν ξέρουμε μέ πόσες μονάδες. Ἡ στρατηγική Ἀνδρουλάκη προεκλογικά δέν τήν βοηθᾶ νά τίς αὐξήσει. Ἀντικειμενικά λειτουργεῖ ὑπέρ τῆς εὐρύτερης συσπείρωσης τῆς Κεντροαριστερᾶς. Ὅποιος δέν μπορεῖ νά τό δεῖ αὐτό καί κάθεται στίς δάφνες ὅτι ἐξασφάλισε μετά βεβαιότητας μετεκλογικό ἑταῖρο, διαπράττει μέγιστο λάθος. Ὁ κύριος Ἀνδρουλάκης εἶναι πράγματι ἡ νέα μεταβλητή τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς. Ὄχι ὅμως ὅπως τήν εἴχαμε φανταστεῖ. Ἡ ζωή εἶναι ἀπρόβλεπτη, καί γι’ αὐτό ἐνδιαφέρουσα, ὅπως θά ἔλεγε καί ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!