ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Ἡ Ἔφη καί ὁ μπαλαντέρ

ΟΙ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ἐκλογές γιά τήν ἀνάδειξη νέου ἀρχηγοῦ στόν ΣΥΡΙΖΑ διεξάγονται μέχρι αὐτήν τήν στιγμή σέ ἐντελῶς ὑποτονικό κλῖμα, καί δέν καταφέρνουν νά προκαλέσουν τό ἐνδιαφέρον τῆς κοινωνίας.

Ὡστόσο ἀκόμη καί μέ τό 17 % πού ἔλαβε ἡ Ἀριστερά στίς ἐκλογές, ἀποτελεῖ αὐτήν τήν στιγμή τήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση τῆς χώρας. Πόσῳ μᾶλλον πού τό ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμῆς δέν ἔχει δείξει δείγματα γραφῆς πού νά ἀμφισβητοῦν τήν πρωτοκαθεδρία της στόν χῶρο τῆς Κεντροαριστερᾶς.

Στό πλαίσιο αὐτό τό πρόσωπο πού θά ἡγηθεῖ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης στό μέλλον προφανῶς καί ἔχει μεγάλο ἐνδιαφέρον. Τά πρόσωπα τά ὁποῖα διεκδικοῦσαν μέχρι καί προχθές τήν ἀρχηγία τοῦ κόμματος, ἦταν τά ἀναμενόμενα. Πάντοτε μετά ἀπό μία μεγάλη ἧττα ἕνας χῶρος ἔχει τήν ἀνάγκη νά κοιτάξει ἐντός. Καί πάντοτε ὁ ἀρχηγός πού ἀκολουθεῖ καί ἐκλέγεται, στά μεγάλα ἀστικά κόμματα τοὐλάχιστον, εἶναι τό ἀκριβῶς ἀντίθετο τοῦ ἀποχωρήσαντος. Ὁ Σημίτης ἦταν τό ἀντίθετο τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἦταν τό ἀντίθετο τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καί τοῦ Κώστα Καραμανλῆ. Ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος τό ἀντίθετο τοῦ Γιώργου Παπανδρέου. Ὁ ἴδιος ὁ Τσίπρας σέ βάθος χρόνου ἀπεδείχθη τό ἀκριβῶς ἀντίθετο τοῦ Ἀλέκου Ἀλαβάνου. Στό πλαίσιο αὐτό ἡ Ἔφη Ἀχτσιόγλου ἡ ὁποία μέ τά μέχρι στιγμῆς δεδομένα θεωρεῖται ἡ ἐπικρατέστερη νικήτρια τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν, κάνει μία προβλέψιμη ἤπια καμπάνια: ἐπιχειρεῖ μέ ὑπονοούμενα νά ἀναδείξει τό γεγονός ὅτι θά εἶναι τό ἀντίθετο τοῦ Τσίπρα. Ἡ λογική ἀπέναντι στό συναίσθημα. Τό ἔδειξε καί μέ τήν συνέντευξη στόν Δημήτρη Δανίκα, θαρρῶ τήν δεύτερη στό συγκεκριμένο μέσο ἐνημέρωσης, μετά τίς ἐκλογές. Ἡ ἀποστροφή της, ὅτι θά κυβερνήσει τό κόμμα «μέ δομές καί ὄχι μέ φιλίες καί μέ παρέες ἅπαξ καί ἐκλεγεῖ», στήν πραγματικότητα στόν ἴδιο τόν πρώην Πρωθυπουργό στοχεύει. Ἀσχέτως ἄν οἱ φιλίες καί οἱ παρέες ἦταν αὐτές πού στόν δρόμο ἐκτόξευσαν τόν μικρό ΣΥΡΙΖΑ στήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση –καί μετά στήν Κυβέρνηση.

«Ἐργοδηγός ἤ βασιλέας, ζητιᾶνος ἤ πρωθυπουργός χωρίς τήν πίστη τῆς παρέας καθένας μένει ὀρφανός» λέει στά «Παιδιά τῶν Δρόμων» ἡ Ἑλένη Τσαλιγοπούλου. Ἡ διατύπωση τῆς Ἔφης ἀπέπνεε μιά Θατσερική σκληράδα πού ἴσως νά ἔχει ἀνάγκη τελικῶς τό σκορποχώρι ΣΥΡΙΖΑ. Ἔχοντας στό πλευρό της τόν Νῖκο Μαραντζίδη, τό τελευταῖο βιβλίο τοῦ ὁποίου γιά τόν Στάλιν καί τήν ἱστορία τοῦ ΚΚΕ μεταξύ 1919 –1956 (Στήν Σκιά τοῦ Στάλιν, ἐκδόσεις «Ἀλεξάνδρεια») κοσμεῖ τίς προθῆκες τῶν βιβλιοπωλείων, ἡ κυρία Ἀχτσιόγλου κάνει μιά ἀριστερή καμπάνια ἐπιστροφῆς στίς ρίζες, σέ μοντέρνα συσκευασία. Κάτι πού ἐνισχύεται ἀπό τό ἀπενοχοποιημένο look της. Καμμία σχέση μέ τά ταγάρια.

Τά πράγματα μέχρι προχθές ἦταν προδιαγεγραμμένα. Οἱ βασικοί ἀντίπαλοί της, ὁ Εὐκλείδης Τσακαλῶτος καί ὁ Νῖκος Παππᾶς, παρά τό γεγονός ὅτι ἔχουν ἰσχυρές ἀναφορές στό κόμμα (εἰδικά ὁ δεύτερος) εἶναι προφανές ὅτι δέν μποροῦν νά ἀποτελέσουν, ὅσο κι ἄν τό θέλουν, τήν πολιτική ἀπάντηση γιά τό αὔριο.

Ἡ ὑποψηφιότητα Τσακαλώτου εἶναι μία περιττή ὑποψηφιότητα, καθώς καλύπτεται στήν πραγματικότητα ἀπό τό περίγραμμα τῆς ὑποψηφιότητας Ἀχτσιόγλου, ἐνῷ ἡ ὑποψηφιότητα τοῦ Νίκου Παππᾶ ἔχει ὡς στόχο νά συσπειρώσει τό κόμμα γύρω ἀπό τό πρόσωπό του οὕτω ὥστε τήν ἑπόμενη μέρα ἡ νέα ἀρχηγός νά μήν εἶναι ἀνεξέλεγκτη. Ὅσο γιά τόν Σωκράτη Φάμελλο: σοβαρός, ἀλλά εἶναι ὁ «δεξιός» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μολονότι προερχόμενος ἀπό τό ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ. Γιά τόν Δῆμο Θεσσαλονίκης ὑποστηρίζει στό παρασκήνιο (συμπλέοντας ἄθελά του μέ ἰσχυρότατο διαπλεκόμενο) τήν ὑποψηφιότητα τοῦ προερχόμενου ἀπό τό ΠΑΣΟΚ συνεργάτη τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου, Στέλιου Ἀγγελούδη, καί ὄχι τήν ὑποψηφιότητα Πέγκα πού ὑποστηρίζει τό κόμμα.

Ὡστόσο, τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τήν βοήθεια τοῦ Παύλου Πολάκη, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μέ κρυφές μετρήσεις ἐκφράζει τόν σκληρό πυρῆνα τῆς βάσης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἔχει κάνει τήν ἐμφάνισή της μία ὑποψηφιότητα μπαλαντέρ πού μπορεῖ σέ μεγάλο βαθμό νά ἀνακατέψει τά πράγματα τόσο στήν σειρά κατάταξης τῶν ὑποψηφίων ὅσο καί στά προβαδίσματα. Πρόκειται γιά τήν ὑποψηφιότητα τοῦ Στέφανου Κασσελάκη, ὁ ὁποῖος ἦταν ὑποψήφιος στό ψηφοδέλτιο ἐπικρατείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐκπροσωπῶντας τούς Ἀποδήμους. Πρόκειται γιά ἕναν γοητευτικό νεαρό, μέ συγκροτημένο πολιτικό λόγο, μέ πατριωτικές θέσεις στά ἐθνικά θέματα (12 μίλια), ὁ ὁποῖος ἔχοντας κάνει πολιτικό γάμο μέ τόν ΛΟΑΤΚΙ σύντροφό του, θά εἶναι ὁ πρῶτος πού θά διεκδικήσει τήν ἀρχηγία πολιτικοῦ κόμματος στήν Ἑλλάδα. Ὁ πρῶτος, φανερά ΛΟΑΤΚΙ (κρυφοί μπορεῖ νά ὑπάρχουν πολλοί.)

Ὁ πρῶτος ΛΟΑΤΚΙ ὑποψήφιος πολιτικός ἀρχηγός. Κάτι τέτοιο γιά τόν συντηρητικό χῶρο καί τήν συντηρητική παράταξη προφανῶς καί εἶναι ἀδιάφορο, καθώς θά προκαλοῦσε σέ αὐτές τίς ἐποχές τεράστιες συγκρούσεις ταυτότητας (ἡ μισή κοινοβουλευτική ὁμάδα τῆς ΝΔ τρέμει τήν ὥρα πού θά κληθεῖ νά ψηφίσει τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν), ὡστόσο μέ τούς ἀξιακούς κώδικες τῆς Ἀριστερᾶς ὁ Κασσελάκης εἶναι ἐντελῶς συμβατός. Καί ἔχοντας ἤδη ἐξασφαλίσει, ὅπως λέγεται στό παρασκήνιο, τίς ὑπογραφές 30 μελῶν τῆς κεντρικῆς ἐπιτροπῆς, θά ἐπιχειρήσει νά διεκδικήσει τήν ἀρχηγία. Ἀλλά καί νά ἀναζωογονήσει τήν διαδικασία. Διεκδικῶντας ἀπό τήν Ἀχτσιόγλου τό μονοπώλιο τῆς φρεσκάδας στήν ὑποψηφιότητα.

Προφανῶς θά εἶναι καί μία πολύ ἐνδιαφέρουσα ἐκλογή, ἐν τέλει. Ἡ κομματική βάση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν εἶναι εὔκολη καί δέν ἐντυπωσιάζεται ἀπό φαντεζί ὑποψηφιότητες καί ἀπό μπαλαντέρ τῆς τελευταίας στιγμῆς. Ὡστόσο εἶναι ἔτσι τά πράγματα διαμορφωμένα, ὥστε ἡ ὑποψηφιότητα Κασσελάκη μπορεῖ νά προκαλέσει ἐσωτερικές ἀνατροπές στούς διαμορφωμένους συσχετισμούς καί νά δημιουργήσει ἐκπλήξεις. Ὄχι βεβαίως σέ σημεῖο πού νά διεκδικήσει τήν ἀρχηγία –θά ἦταν ἐπιπόλαιο νά τό ἰσχυριστεῖ κανείς μέ τά ἰσχύοντα δεδομένα, ἡ Ἀχτσιόγλου εἶναι τό βασικό φαβορί)– ἀλλά πάντως σέ σημεῖο πού τά ἰμπέριουμ νά μήν θεωροῦνται κατοχυρωμένα. Ἡ ὑποψηφιότητα Κασσελάκη, ὅπως μαθαίνουμε, θά ἀνακοινωθεῖ ἀπό τήν Κρήτη. Μέ μπαλωθιές. Θά παρακολουθήσουμε προσεκτικά τήν ἐξέλιξη καί θά σᾶς μεταφέρουμε τήν εἰκόνα. Τό ἐνδιαφέρον μας δέν ἀφορᾶ τά πρόσωπα, ἀλλά τό πρός τά ποῦ θά κινηθεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ πού εἶναι μέ βάση τό Σύνταγμα τό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης καί θά ἀποτελέσει ἕναν κρίσιμο παράγοντα στήν πορεία τοῦ διαλόγου γιά τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις.

Ἄλλο πρᾶγμα γιά τήν ἀντιπολίτευση νά ψηφίσει μέ ἀστερίσκους συμφωνία πού ἐπιχειροῦν νά προωθήσουν οἱ σύμμαχοι μεταξύ Ἀθηνῶν καί Ἄγκυρας στό παρασκήνιο, καί ἄλλο πρᾶγμα νά διαφωνήσει δυναμικά. Τυχόν προσχώρηση τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης στό μέτωπο τῶν σκεπτικιστῶν γιά τά ὀφέλη πού ἔχει ἀπό τήν Ἑλλάδα ἀπό τήν ἀτλαντική συμμαχία θά ἀλλάξει ἐντελῶς καί τήν πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν πατρίδα μας. Οἱ σύμμαχοι … «συνέθλιψαν» τόν κύριο Τσίπρα (γιά νά μήν ἔχει ἡ ΝΔ δικαιολογίες γιά νά κλείσει τήν συμφωνία), ἀλλά τόν προστάτεψαν κιόλας, καθώς δέν θά ὑποχρεωθεῖ μετά τίς Πρέσπες νά βάλει καί δεύτερη ὑπογραφή σέ μεγάλη ἐθνική ὑποχώρηση.

Οἱ διάδοχοι τοῦ κυρίου Τσίπρα δέν ἔχουν καμμία δέσμευση νά πράξουν ὁτιδήποτε, ὅσο βρίσκονται στήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση. Ὅπως δέν εἶχε καί ὁ κύριος Μητσοτάκης ὅταν ἀμφισβήτησε μέ πρόταση μομφῆς τίς Πρέσπες γιά νά τίς ἐφαρμόζει σήμερα κανονικά καί μέ τόν νόμο. Οἱ ἐξελίξεις στήν Ἀντιπολίτευση λοιπόν ἔχουν τεράστιο ἐνδιαφέρον συνδεόμενες καί συναρτώμενες μέ τίς ἐξελίξεις στά ἐθνικά μας θέματα. Ἡ ἐφημερίδα μας θά προσέξει πάρα πολύ τίς θέσεις πού θά ἀναλάβουν κατά τήν διάρκεια τῆς προεκλογικῆς περιόδου οἱ ὑποψήφιοι ἀρχηγοί γιά αὐτά τά μείζονα ζητήματα καί θά ἐπανέλθει. Ὅπως εἶχε προσέξει ὅτι ὁ Νῖκος Ἀνδρουλάκης, ὡς ὑποψήφιος ἀρχηγός, εἶχε ταχθεί ὑπέρ ἑνός νέου Ἑλσίνκι. Θέση πού ἐξακολουθεῖ νά τόν δεσμεύει μέχρι καί σήμερα.

Καί ἴσως διευκολύνει τόν κύριο Μητσοτάκη στό μέλλον.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ