ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ ἐμπορευματοποίηση τοῦ πόνου εἶναι ἡ ἀνώτατη μορφή χυδαιότητας

Μετατρέπουν ἀνθρώπους σέ ἀρκοῦδες γιά χρυσά μεροκάματα ἑκατομμυρίων εὐρώ

ΟΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ἐξελίξεις μέ τό πόρισμα τῆς ἀρχῆς ξεπλύματος χρήματος γιά τήν κοινωνική κουζίνα ἡ ὁποία ἦταν, ὡς φαίνεται, μία ἐπικερδής ἐπιχείρηση καί ὄχι ὀργάνωση κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης, μᾶς θέτει καί πάλι ἐνώπιον ἑνός κρίσιμου πλήν δυσάρεστου ἐρωτήματος: Πόσο εἰλικρινές καί πόσο αὐθεντικό εἶναι τό ἐμπόριο ἀνθρωπισμοῦ στήν πατρίδα μας; Ποιοί κρύβονται πίσω ἀπό αὐτές τίς περιβόητες μή κυβερνητικές ὀργανώσεις πού γοητεύουν τούς πολιτικούς καί τούς ὠθοῦν νά τρέχουν ἀπό πίσω τους γιά μία φωτογραφία; Ποιές εἶναι οἱ εὐθῦνες τοῦ ἁρμόδιου ὑπουργείου Προνοίας, τό ὁποῖο ἄν δέν τίς χρηματοδοτεῖ τίς παρακολουθεῖ ἀπαθῶς νά μετατρέπουν φτωχούς ἀνθρώπους σέ ἀρκοῦδες, δόλωμα γιά τά κανάλια, γιά νά ἐπιτυγχάνεται ὁ πλουτισμός τους;

Τό πόρισμα τῆς ἀρχῆς τοῦ εἰσαγγελέα Βουρλιώτη ὑποστηρίζει ὅτι αὐτή ἡ μή κυβερνητική ὀργάνωση λειτουργοῦσε ὡς ἐγκληματική ὀργάνωση ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2020. Κι ὅμως κανείς δέν ἔκανε μιά στοιχειώδη ἔρευνα γιά τό ποιόν τοῦ ἐπί κεφαλῆς της καί τόν πρότερο βίο του, προκειμένου νά προστατευτεῖ πρίν κατέβει στό λιμάνι καί ἀρχίσει νά φωτογραφίζεται μαζί του. Σήμερα αὐτός ὁ ἄνθρωπος κατηγορεῖται ὅτι ἔπαιζε τίς δωρεές σέ στοιχήματα. Καί ὅτι στήν πραγματικότητα χρησιμοποιοῦσε τόν ἀνώτατο ἄρχοντα, τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, καί προέδρους κομμάτων, προκειμένου νά εἶναι πειστικός ὅταν ζητᾶ δωρεές καί χρήματα ἀπό ἐπιχειρηματίες καί ἁπλούς πολῖτες. Εἰλικρινά διερωτῶμαι: Δέν αἰσθάνεται γελοία ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας βλέποντας τόν ἑαυτό της φωτογραφημένο μέ τόν συγκεκριμένο τύπο; Δέν αἰσθάνεται ἐξαπατημένη πού στήν ἀγωνία της νά ἐμφανιστεῖ ὡς ἡ προοδευτική Πρόεδρος τῶν ἀστέγων καί τῶν πεινασμένων, ἔφτασε νά ἀποφασίσει νά τοῦ ἀπονείμει καί τόν Χρυσό Σταυρό τοῦ Φοίνικος;

Θέλω νά θυμίσω ὅτι τά ἴδια ἔχουν παρατηρηθεῖ μέ τό ἐμπόριο ἀνθρωπισμοῦ ἀπό διάφορες ὀργανώσεις, ἑλληνικές καί ξένες, οἱ ὁποῖες εἶχαν μετατρέψει τήν δίψα τῶν ἀνθρώπων γιά μιά καλύτερη ζωή καί μετανάστευση σέ μία τεράστια κερδοσκοπική ἐπιχείρηση ἄντλησης κεφαλαίων ἀπό κοινοτικές κι ἄλλες εὐρωπαϊκές πηγές. Θέλω νά θυμίσω ὅτι πίσω ἀπό αὐτό τό ἐμπόριο ἀνθρωπισμοῦ κρύβοντο ἀκόμη καί ὕποπτες κινήσεις ἐναντίον τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων, μέ στόχο τήν ἔκθεση τῆς χώρας σέ διεθνεῖς ὀργανισμούς. Τό παράδειγμα τῆς Μαρίας τοῦ Ἕβρου εἶναι χαρακτηριστικό. Θέλω νά θυμίσω ὅτι πολιτικοί πού παρίσταναν στήν Ἑλλάδα τούς ἀριστερούς τοῦ ἀνθρωπισμοῦ καί διαδήλωναν ὑπέρ τῶν ἀνοικτῶν συνόρων, ἀξιοποίησαν τίς ἀκίνητες περιουσίες τους γιά νά τίς νοικιάζουν σέ παράνομους μετανάστες μέ σκοπό τό ἴδιον περιουσιακό ὄφελος.

Γύρω λοιπόν ἀπό τήν στέγη καί τούς ἄστεγους, γύρω ἀπό τήν σίτιση καί ἀπό τούς πεινασμένους, γύρω ἀπό τήν μετανάστευση καί ἀπό τούς ἀδικημένους, γύρω ἀπό τά ἀσυνόδευτα κι ἀπό τίς τύχες τους, στήνεται ἕνας τρελλός χορός ἑκατομμυρίων ἀπό ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι διεκδικοῦν καί κερδίζουν μέχρι καί παράσημα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Τά ὁποῖα μοιράζονται ἀπό τήν Πρόεδρο σάν τά …στραγάλια.

Ἡ συμπεριφορά τους εἶναι ἡ ἀνώτατη μορφή χυδαιότητας. Γι’ αὐτό στό μέλλον χωρίς νά θέλουμε νά ἀδικήσουμε ὑγιεῖς πρωτοβουλίες θά πρέπει νά εἴμαστε κουμπωμένοι διπλά καί τριπλά ὅταν ἐμφανίζονται μπροστά μας ἀπό τό πουθενά οἱ καλοί Σαμαρεῖτες. Ὁ κόσμος δυστυχῶς δέν εἶναι πλασμένος ἀπό ἀγγέλους. Ἡ ἐμπορευματοποίηση τοῦ πόνου εἶναι δυστυχῶς ἴδιον τῶν ἡμερῶν μας.

Κάποιοι βγάζουν χρυσά μεροκάματα μέ τήν ἀπελπισία τῶν ἄλλων. Νά προσέχουμε.

Καί κάτι τελευταῖο: ὁ εἰσαγγελέας Βουρλιώτης καί οἱ συνεργάτες του φαίνεται πώς κάνουν ἄριστη δουλειά καί ἐκπληρώνουν εὐόρκως τήν ἀποστολή τους. Τό τί θά κάνει ἡ Πολιτεία μέ τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του εἶναι δικό της θέμα. Τό τί θά γίνει ὅμως μέ τά πορίσματά του, εἶναι θέμα ὅλων. Γιατί παρατηροῦμε πώς κάθε φορά πού ἡ Ἀρχή πέφτει πάνω σέ μεγάλο ψάρι πού ἔχει διάφορους προστάτες πολιτικούς ἤ ἐπιχειρηματικούς, τότε ἄλλοι θεσμοί τῆς Δικαιοσύνης παρεμβαίνουν μέ θρασύτητα γιά νά ἐξουδετερώσουν τά πορίσματά της. Ἐνῷ οἱ καταγγελλόμενοι ἀντί νά σιωποῦν καί νά προσπαθοῦν νά ἀποδείξουν τήν ἀθωότητά τους βγάζουν γλῶσσα καί ἀπειλοῦν. Κάτι ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν μας.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ