Ἡ ἐλευθερία νά σέ ἀντιπαθοῦν

Τό βάρος τῆς γνώμης τῶν ἄλλων στίς πλάτες μας καί ἡ λογοκρισία

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ τῆς Ἀριστερᾶς ξεσήκωσαν χθές τόν κόσμο, ἐπειδή ὁ Πρωθυπουργός δέν θέτει ζήτημα κομματικῆς πειθαρχίας στούς Βουλευτές τῆς ΝΔ γιά τό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν. Ἐπειδή τούς ἐπιτρέπει νά ψηφίσουν κατά συνείδηση τό σχετικό νομοσχέδιο ὅταν ἔρθει πρός ἔγκριση στήν Βουλή. Ἐπειδή δέν τό φέρνει τώρα στό Κοινοβούλιο ἀλλά σέ βάθος τετραετίας. Ἐάν κατάλαβα καλά, τό αἴτημα τῶν ἐκπροσώπων τοῦ διαφωτισμοῦ καί τοῦ συνθήματος «Ἐλευθερία –Ἰσότητα – Ἀδελφοσύνη» εἶναι ἡ ἐπιβολή …κομματικῆς πειθαρχίας.

Δέν θυμᾶμαι βεβαίως νά εἶχαν ἀντιδράσει τό ἴδιο τά μέσα αὐτά, ὅταν ὁ κύριος Μητσοτακης εἶχε ἀφήσει τήν Κοινοβουλευτική του Ὁμάδα ἐλεύθερη νά ψηφίσει κατά συνείδηση τό νομοσχέδιο γιά τό σύμφωνο συμβίωσης ἐπί ΣΥΡΙΖΑ! Ἀλλά ἄς μήν τό κάνουμε θέμα. Ἔτσι εἶναι αὐτοί. Ἐλευθερία ὅποτε μᾶς βολεύει καί κομματική πειθαρχία πάλι ὅποτε μᾶς βολεύει. Σταθεροί στίς «ἀρχές» τους.

Οἱ φιλελεύθερες ἐφημερίδες τῆς μεταρρυθμιστικῆς Κεντροδεξιᾶς πάλι προτρέπουν αὐτές τίς μέρες τά κανάλια καί τήν Κυβέρνηση «νά κλείσουν τά μικρόφωνα» μετά τό ἐπεισόδιο Μπέου. Μέ τό ἐπιχείρημα, ὅτι ὅσοι δίνουν βῆμα στόν ἀθυρόστομο καί ἐνίοτε προσβλητικό Δήμαρχο Βόλου, τό κάνουν γιά λόγους τηλεθέασης. Χωρίς βεβαίως νά διερωτῶνται γιατί αὐξάνει ὁ ἀριθμός τῶν τηλεθεατῶν πού στέκονται μπροστά ἀπό μία ὀθόνη κάθε φορά πού ἐκεῖνος ὁμιλεῖ. Χωρίς νά τούς περνᾶ ἀπό τό μυαλό ὅτι ὁ Μπέος «ἀκούγεται», γιατί λέει δημοσίως (δυστυχῶς ὄχι μέ εὐπρεπῆ τρόπο καί αὐτό εἶναι τό μέγα θέμα του) πράγματα πού ἀπασχολοῦν πολύ κόσμο καί τά συζητᾶ κάθε μέρα στά σπίτια καί στά καφενεῖα. Καί βεβαίως χωρίς νά κάνουν αὐτοκριτική γιά τό γεγονός ὅτι ὕβρεις ἀνάλογες μέ αὐτές πού ἐξέμεσε ὁ Δήμαρχος ἐπαναλαμβάνονται καθημερινῶς σέ πλεῖστα ὅσα μέσα ἐνημερώσεως χωρίς κανείς νά καλεῖ τό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο νά παρέμβει καί νά κλείσει τά μικρόφωνα.

Περίεργο, ἀλλά στήν Ἑλλάδα ἀνακαλύπτουμε τήν ἀνάγκη γιά τόν περιορισμό τῆς ἐλευθερίας, κάθε φορά πού καταφέρνει νά ἀκούγεται ἡ διαφορετική ἄποψη γιά ζητήματα σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ. Κάποιοι εἶχαν μάθει καιρό τώρα, στό ὄνομα τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας, νά μεταδίδεται ὁτιδήποτε προάγει τήν ψευτοεπανάσταση τῶν σεξουαλικῶν σχέσεων, καί μόλις μία ἐφημερίδα, ἕνας (χυδαῖος στήν ἐκφορά τῶν ἐπιχειρημάτων του –συμφωνῶ– Δήμαρχος), ἕνας Βουλευτής, τόλμησαν νά ἀμφισβητήσουν τήν κυρίαρχη μηντιακά ἄποψη καί νά καταθέσουν μία ἄλλη, σηκώθηκε σκόνη τεραστία: ἡ νέα ἀπαίτηση εἶναι (ὅπως ἔκαναν οἱ Κνίτες στούς Δαπίτες στά ἀμφιθέατρα τῆς μεταπολίτευσης), «ἀφαιρέστε τους τόν λόγο.» Στίς τηλεοράσεις, στά ραδιόφωνα, στό facebook, παντοῦ. Ἡ νέα ἀπαίτηση εἶναι «καθίστε κάτω»! Δύο ἐρωτήματα τολμήσαμε νά ἀπευθύνουμε καί ἐμεῖς ἀπό αὐτήν ἐδῶ τήν θέση ἐπί συγκεκριμένων θεμάτων μέ ἑδραῖα ἐπιχειρήματα, χωρίς ὕβρεις, καί ἀκολούθησαν ἀπό συγκεκριμένα μέσα, ἀπό συγκεκριμένες κυρίες, ἀπό συγκεκριμένα σάιτ, ἐπιθέσεις μέ τό κλισέ περί… «ὁμοφοβίας». Τό τελευταῖο γιά τό ὁποῖο θά μποροῦσε νά μᾶς κατηγορήσει κανείς γιά ὅσα ἔχουμε κάνει μέχρι τώρα στήν ζωή μας εἶναι ὁ φόβος. Ὅτι …φοβόμαστε συμπολῖτες μας. Σιγά! Αὐτό γιά τό ὁποῖο μᾶς κατηγοροῦν συνήθως εἶναι τό… θάρρος. Ὄχι ὁ φόβος.

Πάντα ἔχουμε τό θάρρος νά λέμε τήν γνώμη μας. Μέ ἐπιχειρήματα. Εἰς ἀπάντησιν τῶν ὁποίων περιμένουμε πάντοτε ἐπιχειρήματα. Ὄχι ἐπίθετα! Ὁ Μπέος μέ τόν τρόπο πού ἐκφράστηκε γιά τόν Κασσελάκη ἦταν ἀπαράδεκτος. Ἐλεύθερος εἶναι κανείς νά λέει ὅτι εἶναι «στραίητ», νά λέει ὅτι εἶναι «μπάυ», νά λέει ὅτι εἶναι «γκαίυ», χωρίς νά τόν φτύνει κανείς στό πρόσωπο μέ τίς λέξεις του. Τό πρόβλημα δέν εἶναι κανείς νά εἶναι γκαίυ. Τό πρόβλημα εἶναι νά ἔχει γκαίυ ἀτζέντα. Ρατσιστική ἀτζέντα.

Ἀτζέντα πού ἀγαπᾶ τά ἀγόρια καί ἀποστρέφεται τά κορίτσια. Ἀλλά καί πάλι: κανείς δέν ζήτησε νά τοῦ κλείσουν τά μικρόφωνα ὅταν τά εἶπε αὐτά ὁ κύριος Κασσελάκης. Δικαίωμά του νά τά λέει. Ἀλλά δικαίωμα καί ἄλλων ἑκατομμυρίων νά ἔχουν τήν ἀντίθετη ἄποψη. Δικαίωμά τους νά βρίσκουν καί βῆμα γιά νά τήν λένε. Τό ἐρώτημα λοιπόν εἶναι σαφές καί συγκεκριμένο: Πῶς ἔρχονται κάποιοι καί ἀπαιτοῦν ἀπό τίς ἀρχές καί ἀπό τά ΜΜΕ νά ἀφαιρεῖται ὁ λόγος; Ἔ; Γιά τόν Πολάκη, ἡ ρητορεία τοῦ ὁποίου εἶναι βούτυρο στό αὐτί ὁρισμένων κυβερνητικῶν, γιατί δέν ἔθεσε ποτέ κανείς ζήτημα περιορισμοῦ τῆς ἔκφρασης τῆς ἐλευθερίας; Ἡ ἐλευθερία δέν ξεχωρίζει τίς ὕβρεις πού συμφέρουν πολιτικά ἀπό τίς ὕβρεις πού δέν συμφέρουν. Ἐλευθερία εἶναι!

Γενικῶς πάντως, καί μέ ἀφορμή ἄλλα περιστατικά, διαπιστώνω ὅτι ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου πολιτῶν καί ἀξιωματούχων δέν εἶναι καί τόσο ἀπαραβίαστη στήν πατρίδα μας ὅσο μᾶς λένε. Τολμᾶ νά πεῖ κάτι κανείς γιά τά ἐμβόλια στά κοινωνικά δίκτυα; Κατηγορούμενος στά δικαστήρια μέ τόν νέο νόμο γιά τά fake news. Καί ἄς πέφτουν σήμερα σάν τά κοτόπουλα οἱ ἄνθρωποι, ὅπως ὁμολογοῦν οἱ ἰατροί. Τολμᾶ μιά Θεσσαλή νά πεῖ μιά «parola» μέσα στά νεῦρα της γιά τούς νεκρούς τοῦ Παλαμᾶ; Ἐπικίνδυνη γιά τό πολίτευμα! Κατηγορούμενη στά δικαστήρια γιά διασπορά ψευδῶν εἰδήσεων. Ἀνάρτησε προχθές πολίτης ἀδιάσειστα στοιχεῖα γιά τήν σχέση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης μέ συγκεκριμένο κόμμα στίς ΗΠΑ στό παρελθόν, καί τόν ἐξευτέλισε γιά ὅσα ἀναληθῆ ἰσχυρίστηκε πρό ἡμερῶν; Τσεκούρι! Ἡ ἀνάρτηση κατέβηκε, ἐξαφανίστηκε, χθές μέ ἀπόφαση τοῦ «Συντάγματος» τοῦ διαδικτύου. Αὐτή εἶναι ἄραγε ἡ ἐλευθερία τῶν φιλελευθέρων, Ἀριστερῶν καί Δεξιῶν; Τό… φίμωτρο; Παλαιά ὑπῆρχε μία νέα ἀπαίτηση ἀπό ὅλους: ἡ ἀπαίτηση «νά μισῶ». Γιατί μέ τό μῖσος κτίζονται καρριέρες.

Τώρα πού γύρισε ὁ αἰῶνας, ἔχουμε νέα ἀπαίτηση: «Νά μήν μιλῶ, νά μήν μιλοῦμε». Ἐπιτρέπονται μόνον «οἱ σωστές ἀπαντήσεις». Διότι ἄλλως ὁ πέλεκυς τῆς λογοκρισίας καιροφυλακτεῖ. Σᾶς ἔχω μία πρόταση: Καιρός νά μάθουμε ὅλοι νά ζοῦμε μέ τό βάρος τῆς γνώμης τῶν ἄλλων στίς πλάτες μας. Καί νά μάθουμε, ὅπως πολύ ὡραῖα τό γράφει ὁ Θεοτοκᾶς στά «Τετράδια Ἡμερολογίου», νά τήν περιφρονοῦμε, ἄν δέν μᾶς ἀρέσει. Ὄχι νά τήν λογοκρίνουμε. Εἶναι μεγάλη δύναμη νά ἔχεις τήν ἐλευθερία νά λές αὐτό πού θές ἀδιαφορῶντας γιά τό ἄν θά «κερδίσεις» τήν ἀντιπάθεια καί τήν περιφρόνηση τῶν ἄλλων. Ἀντιπαθεῖστε ἐλευθέρως λοιπόν. Ἀφοῦ ὅμως ἔχετε προηγουμένως τήν ὑπομονή νά ἀκούσετε τί ἔχει νά σᾶς πεῖ ὁ διπλανός σας…

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις